Anda di halaman 1dari 6

INSTRUMEN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING (SEKOLAH RENDAH

)

1 NAMA SEKOLAH
2 KOD SEKOLAH
3 ALAMAT SEKOLAH

4 TELEFON FAKSIMILI

6 NAMA GURU BESAR

7 NAMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING NO. KP GRED ( / )MENGAJAR (/) GURU DIPANTAU

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

8 BIL. GURU L P JUMLAH 0

BIL. MURID L P JUMLAH
MELAYU 0
CINA 0
9 INDIA 0
BUMIPUTRA SABAH 0
BUMIPUTRA SARAWAK 0
LAIN-LAIN 0
JUMLAH 0

……………………………… …………….
Tandatangan Guru Besar Cop Sekolah Tarikh Terima :

3 Rekod/ Daftar Perkhidmatan 4 PENGURUSAN DATA 2.2 Takwim.1.6 Program Kerjaya 4 JUMLAH 48 5.6 Bilik / Ruang Pengurusan 4 1.4 Penghargaan kepada Murid 4 4.2 Visi dan Misi 4 1.5 Pengurusan Laporan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling(LPBK) 4 2.1 Kajian Keperluan Perkhidmatan 4 5 5.1 Jawatankuasa Guru Penyayang/Promosi Amalan Guru Penyayang 4 PENGURUSAN PROGRAM 4.1 Jawatankuasa/Carta Organisasi 4 4.3 Sudut Pameran dan Hebahan 4 1 1. INSTRUMEN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Nama Sekolah Kod Sekolah Taraf Skor Deskripsi Cemerlang 4 Dapat menunjukkan bahan bukti serta terdapat banyak kekuatan dan boleh dicontohi Baik 3 Dapat menunjukkan bahan bukti serta banyak kekuatan Memuaskan 2 Dapat menunjukkan bukti sekadar memenuhi keperluan minimun Sederhana 1 Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera Lemah 0 Tidak dapat menunjukkan bukti/bahan BAHAGIAN Aspek Yang Dinilai Skor Catatan 1.1 Amalan Terbaik 4 KREATIVITI(10%) 5.1.3 Program Psikososial dan Kesejahteraan Mental 4 4.7 Ruang Perbincangan 4 1.2 Mengalu-alukan Kehadiran Murid/ Keberadaan Pengurusan di Pintu Masuk 4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4.2.2 Minit Mesyuarat 4 4.1 Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 4 2.1 Jawatankuasa dan Carta Organisasi Pengurusan 4 1.2.1 Pembimbing Rakan Sebaya 4.4 Program Pembangunan Sahsiah Diri dan Disiplin Murid 4 4.1 Jaringan Pintar Bersama-sama Agensi Luar 4 JUMLAH 16 JUMLAH BESAR 132 .3 Profil Klien/Pelaporan Sesi Kaunseling 4 JUMLAH 12 4.4 Profil Murid 4 DAN BAHAN(15%) 2.6 Pengurusan Fail 4 JUMLAH 24 3.2. Sasaran Kerja Tahunan dan Perancangan Strategik 4 2 2.1.4 Pelaporan/Dokumentasi 4 4.5 Bilik/ Ruang Kaunseling Kelompok 4 DAN KAUNSELING (15%) 1.4 Bilik /Ruang Kaunseling Individu 4 BILIK BIMBINGAN 1.1 Kajian Tindakan / Inovasi 4 INOVASI DAN 5.1 Bilangan Sesi Kaunseling Individu 4 3 3.Ujian Aptitud 4 4.3 Takwim/Rancangan Tahunan 4 4.2.2 Bilangan Sesi Kaunseling Kelompok 4 SESI KAUNSELING(30%) 3.5 Pentaksiran Psikometrik (PBS).8 Kondusif dan Teraputik 4 JUMLAH 32 2.1.2 Guru Penyayang 4 4.3 Program Mentor Mentee 4 (30%) 4.

.0 5 INOVASI DAN KREATIVITI (10%) 16 16 10.0 SKOR MARKAH (%) : 100.0 3 SESI BIMBINGAN DAN KAUNSELING (30%) 12 12 30.0 JUMLAH SKOR 132 132 100. Tandatangan Pemantau Tarikh: .0 CEMERLANG CATATAN / RUMUSAN ………………………………………….0 4 PENGURUSAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING (30%) 48 48 30.0 2 PENGURUSAN DATA DAN BAHAN (15%) 24 24 15.Bil Aspek Penilaian Markah yang Diperoleh Markah Penuh Peratus 1 BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING (15%) 32 32 15.

INSTRUMEN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING ( SEKOLAH MENENGAH) 1 NAMA SEKOLAH 2 KOD SEKOLAH 3 ALAMAT SEKOLAH 4 TELEFON FAKSIMILI 6 NAMA PENGETUA 7 NAMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING NO. KP GRED ( / )MENGAJAR (/) GURU DIPANTAU 7.4 7.8 8 BIL.. GURU L P JUMLAH 0 BIL.5 7. MURID L P JUMLAH MELAYU 0 CINA 0 9 INDIA 0 BUMIPUTRA SABAH 0 BUMIPUTRA SARAWAK 0 LAIN-LAIN 0 JUMLAH 0 ……………………………. ……………….6 7.2 7.3 7.7 7..1 7. Tandatangan Pengetua Cop Sekolah Tarikh Terima: .

3 Takwim/Rancangan Tahunan 4 4. INSTRUMEN PEMANTAUAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Nama Sekolah Kod Sekolah Taraf Skor Deskripsi Cemerlang 4 Dapat menunjukkan bahan bukti serta terdapat banyak kekuatan dan boleh dicontohi Baik 3 Dapat menunjukkan bahan bukti serta banyak kekuatan Memuaskan 2 Dapat menunjukkan bukti sekadar memenuhi keperluan minimun Sederhana 1 Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera Lemah 0 Tidak dapat menunjukkan bukti/bahan BAHAGIAN Aspek Yang Dinilai Skor Catatan 1. Sasaran Kerja Tahunan dan Perancangan Strategik 4 2 2.3.3 Rekod/ Daftar Perkhidmatan 4 PENGURUSAN DATA DAN BAHAN 2.2 Mengalu-alukan Kehadiran Murid/Keberadaan Pengurusan di Pintu Masuk 4 4.4 Kelab Kaunseling dan Kerjaya 4.4 Profil Murid 4 (15%) 2.6 Program Pembangunan Sahsiah Diri dan Disiplin Murid 4 4.2.1 Pembimbing Rakan Sebaya 4.1 Saringan DASS 1/ DASS 2 4 PENGURUSAN PROGRAM 4.2 Intervensi 4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4.2 Takwim.5 Pengurusan Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling(LPBK) 4 2.1.3 Sudut Pameran dan Hebahan 4 1 1.4 Pelaporan/Dokumentasi 4 4.2 Minit Mesyuarat 4 4.4.1 Bilangan Sesi Kaunseling Individu 4 3 3.1 Jawatankuasa Guru Penyayang/Promosi Amalan Guru Penyayang 4 4.4 Penghargaan kepada Murid 4 4.3 Data Hasil Saringan Dass 1&2 dan UGDT 1&2 4 (30%) 4.4 Pelaporan/Dokumentasi 4 4.3.5 Bilik/ Ruang Kaunseling Kelompok 4 KAUNSELING (15%) 1.3 Program Minda Sihat 4 4.1 Jawatankuasa/Carta Organisasi 4 4.1 Buku Rekod Perkhidmatan 4 2.2 Guru Penyayang 4.4 Rujukan dan Pelaporan 4 4.8 Kondusif dan Teraputik 4 JUMLAH 32 2.2 Minit Mesyuarat 4 4.3 Program Mentor Mentee 4 4.2 Bilangan Sesi Kaunseling Kelompok 4 SESI KAUNSELING (30%) 3.4.2.4 Bilik /Ruang Kaunseling Individu 4 BILIK BIMBINGAN DAN 1.4.8 Program Kerjaya 4 JUMLAH 80 .3.6 Pengurusan Fail 4 JUMLAH 24 3.1.7 Pentaksiran Psikometrik (PBS)-Inventori Minat Kerjaya (IMK) 4 4.4.3.2.2 Visi dan Misi 4 1.1 Jawatankuasa/Carta Organisasi 4 4.7 Ruang Perbincangan 4 1.3 Takwim/Rancangan Tahunan 4 4.1.5 Program Psikososial dan Kesejahteraan Mental 4 4.1 Jawatankuasa dan Carta Organisasi Pengurusan 4 1.3 Profil Klien/Pelaporan Sesi Kaunseling 4 JUMLAH 12 4.2.1.6 Bilik / Ruang Pengurusan 4 1.

0 CEMERLANG CATATAN / RUMUSAN …………………………………… Tandatangan Pemantau Tarikh : .3 Amalan Terbaik 4 (10%) 5.0 2 PENGURUSAN DATA DAN BAHAN (15%) 24 24 15. 5.0 5 INOVASI DAN KREATIVITI (10%) 16 16 10.4 Jaringan Pintar Bersama-sama Agensi Luar 4 JUMLAH 16 JUMLAH BESAR 164 Bil Aspek Penilaian Markah yang Diperoleh Markah Penuh Peratus 1 BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING (15%) 32 32 15.0 JUMLAH SKOR 164 164 100.0 3 SESI KAUNSELING (30%) 12 12 30.1 Kajian Keperluan Perkhidmatan 4 5 5.0 SKOR MARKAH (%) : 100.2 Kajian Tindakan/ Inovasi 4 INOVASI DAN KREATIVITI 5.0 4 PENGURUSAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING (30%) 80 80 30.