Anda di halaman 1dari 6

KOLEJ CQ BREYER

NO 1C JLN SG 3/19 TAMAN SRI GOMBAK


68100 BATU CAVES SELANGOR

KERTAS PENERANGAN
(Information Sheet)

KOD DAN NAMA


PROGRAM /
COMPUTER SYSTEM OPERATION
PROGRAMS CODE
AND NAME
TAHAP / LEVEL L3
NO. DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI /
C02 COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE
COMPETENCY UNIT
NO. AND TITLE

1. IDENTIFY COMPUTER MAINTENANCE


NO. DAN PENYATAAN REQUIREMENTS
AKTIVITI KERJA / 2. CARRY OUT SCHEDULED PREVENTIVES
WORK ACTIVITIES NO. MAINTENANCE
AND STATEMENT 3. CARRY OUT COMPUTER CORRECTIVE
MAINTENANCE
4. PREPARE COMPUTER MAINTENANCE
REPORT

MUKA SURAT / PAGE : 1


NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C02/P(4/4)
DRPD / OF :6

TAJUK / TITLE : PENGENALAN KEPADA PENYEDIAAN LAPORAN


PENYELENGGARAAN

TUJUAN / PURPOSE :
Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan tentang dokumentasi
penyelenggaraan komputer dan prosedur laporan dibuat.

PENERANGAN / INFORMATION :
1. DOKUMENTASI PENYELENGGARAAN KOMPUTER
Senarai semak penyelenggaraan komputer di bawah adalah untuk mengekalkan
kerja-kerja dalaman komputer. Terdapat juga penyelenggaraan luaran yang
melibatkan membersihkan debu dari dalam komputer pengguna, mengekalkan
komponen komputer dan banyak lagi.
MUKA SURAT / PAGE : 2
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C02/P(4/4)
DRPD / OF :6

1.1

Gambarajah 1 : Contoh Carta Alir Prosedur Penyelenggaraan Komputer


MUKA SURAT / PAGE : 3
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C02/P(4/4)
DRPD / OF :6

1.2 Senarai Semak Penyelenggaraan

Gambarajah 2 : Contoh Senarai Semak Penyelenggaraan


MUKA SURAT / PAGE : 4
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C02/P(4/4)
DRPD / OF :6

1.3 Rekod Penyelenggaraan

Gambarajah 3 : Contoh Rekod Penyelenggaraan

Rekod penyelenggaraan komputer adalah diperlukan bagi tujuan


pemeriksaaan bila tarikh terakhir penyelenggaraan dijalankan,siapa yang
mengendalikannya,jenis kerosakan yang berlaku dan penyelesaian terhadap
kerosakan tersebut.
MUKA SURAT / PAGE : 5
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C02/P(4/4)
DRPD / OF :6

2. LAPORAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN KOMPUTER


Bagi menyediakan laporan prosedur penyelenggaraan komputer ini,memerlukan
pengguna menyediakan maklumat terperinci mengenai aktiviti penyelenggaraan
pencegahan dan pembetulan.

Di dalam laporan ini,pengguna perlu menyediakan,langkah kerja yang dilakukan


semasa aktiviti pencegahan.Contohnya seperti,langkah untuk menyalin
data,konfigurasi firewall,kaedah membersihkan perkakasan komputer,langkah
analisa penyelenggaraan perkakasan simpanan serta analisisnya dan lain-lain lagi.

Manakala bagi aktiviti penyelenggaraan pembetulan,pengguna seharusnya


menghuraikan masalah yang dialami oleh komputer dengan mengesan maksud
mesej POST,maksud amaran penyelenggaraan,langkah restoration yang dilakukan
pada komputer serta menyatakan kriteria pelupusan peralatan komputer.

Gambarajah 4 : Contoh Filing System


MUKA SURAT / PAGE : 6
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C02/P(4/4)
DRPD / OF :6

SOALAN / QUESTION :
1. Apakah tujuan rekod penyelenggaraan komputer dibuat ?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Berikan enam perkara yang perlu ada dalam laporan penyelenggaraan computer

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Berikan fungsi mesej POST.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

RUJUKAN / REFERENCE :
1. http://www.treasury.gov.my/, Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer,
1 Oktober 2014, 12:53
2. http://windows.microsoft.com/ , What Is System Restore, 5 Desember 2015,
15:03
3. http://forum.wavegame.net/ ,Bunyi Beep, 3 Oktober 2014, 09.45
4. http://h20566.www2.hp.com/ ,Post Error Message, 3 Oktober 2014, 13.24