Anda di halaman 1dari 22

KOLEJ CQ BREYER

NO 1C JLN SG 3/19 TAMAN SRI GOMBAK


68100 BATU CAVES SELANGOR

KERTAS PENERANGAN
(Information Sheet)

KOD DAN NAMA


PROGRAM /
COMPUTER SYSTEM OPERATION
PROGRAMS CODE
AND NAME
TAHAP / LEVEL L3
NO. DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI /
C03 COMPUTER SYSTEM REPAIR
COMPETENCY UNIT
NO. AND TITLE

1. ASSESS COMPUTER REPAIR JOB ORDER/


NO. DAN PENYATAAN CHANGE REQUEST
AKTIVITI KERJA / 2. CARRY OUT ONLINE COMPUTER TROUBLE
WORK ACTIVITIES NO. SHOOTING
AND STATEMENT 3. PERFORM ON-SITE COMPUTER REPAIR
4. PREPARE COMPUTER STATUS REPORT

MUKA SURAT / PAGE : 1


NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

TAJUK / TITLE : PENGENALAN KEPADA TUGASAN PENILAIAN PEMBAIKAN


KOMPUTER

TUJUAN / PURPOSE :
Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan asas sistem operasi komputer,
jenis peranti dan aspek penyelenggaraan komputer.

PENERANGAN / INFORMATION :
1. SISTEM PENGOPERASIAN KOMPUTER
Komputer adalah berasal daripada perkataan "Computare" bermaksud mengira
seperti mesin kira, Slide rule dan lain-lain. Komputer adalah media elektronik yang
berupaya menterjemah dan melaksanakan arahan-arahan input , output dan
operasi logik. Komputer membaca daripada media input atau media storan dan
menulis pada media output atau media storan. Biasanya data input dimasukkan
MUKA SURAT / PAGE : 2
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

oleh operator data kedalam media storan melalui papan kunci dan dapat dilihat
pada monitor. Apabila data dan maklumat telah diproses maka outputnya boleh
ditulis pada media output seperti alat pencetak atau cakera. Penggunaan komputer
dalam tugasan telah mengambil alih fungsi dan peranan manusia dalam pelbagai
bidang. Setiap arah yang kita tuju pasti menemukan kita kepada komputer
komputer yang bekerja secara efisien sama ada di dalam bidang pembinaan,
automekanikal dan teknologi perubatan. Oleh kerana komputer telah berubah
daripada alatan yang dikehendaki kepada alatan yang diperlukan dalam tempoh
yang singkat; maka, wujud permintaan tinggi terhadap tenaga kerja yang mampu
membina, menyelenggara, mengenalpasti dan membaiki komputer.

2. DEFINISI SISTEM OPERASI


Menurut American National Standart Institute (ANSI) Operating System adalah
perisian yang mengawal pelaksanaan program-program komputer, iaitu dengan
mengatur waktu proses, pemeriksaan kesalahan, mengawal input dan output,
melakukan pengiraan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data serta pelbagai
bentuk tugasan yang berkaitan.

2.1 Sistem Operasi Windows


Windows berasal daripada QDOS (Quick and Dirty Operating System). Ianya
ditulis oleh Tim Paterson dari Seattle Computer pada tahun 1980. Ia
dibangunkan untuk prosesor Intel 8086. Kemudian, Bill Gates dari Microsoft
telah membeli hakciptanya dan dikembangkan penggunaannya kepada
pelbagai jenis komputer. Pada 1981, ia diberi nama MS-DOS dan menjadi
asas kepada penghasilan siri Windows yang seterusnya sehingga ke Sistem
Pengoperasian yang terkini iaitu Windows 8.1.

2.2 Sistem Operasi Linux


Linux adalah nama yang diberikan kepada Sistem Pengoperasian berasaskan
Unix. Ia adalah contoh hasil pengembangan konsep sumber bebas terbuka.
Istilah Linux atau GNU/Linux (GNU) juga digunakan sebagai rujukan kepada
keseluruhan distro Linux (Linux distribution) yang di dalamnya disertakan
program-program lain pendukung sistem operasi. Contoh program tersebut
adalah server web, bahasa pemprograman, penampilan desktop (Desktop
Environment) (seperti GNOME dan KDE). Dibangunkan pada tahun 1991 oleh
MUKA SURAT / PAGE : 3
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Linus Torvald, seorang rakyat Finland. Beliau Berjaya mengembangkan OS


berasaskan Unix dari sistem operasi Minix sehingga menjadi Linux. Sehingga
kini, banyak Sistem Pengoperasian berasaskan Linux yang berkonsepkan
bebas terbuka telah dihasilkan seperti Fedora Core, Ubuntu dan Mandrake.

2.3 Sistem Operasi Macintosh


MAC OS merupakan sistem pengoperasian yang dibangunkan oleh Apple.
Apple yang diasaskan oleh Steve Job, Steve Wozniak dan Ronald Wayne
pada tahun 1976 telah mencetuskan satu revolusi dalam bidang komputer.
Macintosh ialah sistem Pengoperasian pertama yang menggunakan Grahic
User Interface.

3. JENIS-JENIS PERKAKASAN
3.1 Komputer atas meja
Komputer atas meja ialah sejenis komputer yang direka bentuk supaya boleh
diletakkan di atas meja untuk kegunaan di dalam rumah atau pejabat.
Komputer ini boleh didapati di pasaran dengan harga yang amat berpatutan
dan biasanya menjadi pilihan utama berbanding komputer riba. Komputer
meja digunakan untuk kerja-kerja peribadi, umpamanya menulis dokumen,
mengurus foto digital, menyunting video, dan melayari Internet. Berbanding
komputer-komputer peribadi yang lain, komponen-komponen dalam komputer
meja boleh dipasang dan ditukar dengan mudah. Bentuk komputer riba
adalah amat modular. Setiap satu komponen boleh dibeli secara berasingan
dan dipasang dengan mudah. Seseorang yang mempunyai pengetahuan aras
sederhana dalam pemasangan komputer boleh mengubah suai tatarajah
perkakasan komputer dengan mudah tanpa merujuk pakar.

3.2 Laptop
Komponen utama dalam mobile computer adalah laptop. Komputer laptop
merupakan sebuah komponen Komputer Peribadi bersaiz kecil dan dengan
berat antara 1-6 kg. Laptop menggunakan kuasa bateri dan juga memiliki
adaptor AC/DC yang membolehkan baterinya diulang cas. Beberapa jenis
laptop juga dilengkapi bateri tambahan 3 volt untuk menjalankan jam dan
proses kritikal yang lain, contohnya sebagai sokongan sewaktu terputus
bekalan tenaga elektrik. Laptop berfungsi seperti komputer biasa tetapi oleh
MUKA SURAT / PAGE : 4
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

kerana saiznya kecil dan boleh dijana oleh bateri, ianya mudah dibawa ke
mana sahaja.
Monitor laptop menggunakan LCD (Liquid Crystal Display), laptop keluaran
terbaru sudah menggunakan LED (Light Emiting Diode) dan menggunakan
memori khusus yang lebih kecil dibandingkan DIMM. Keybord di laptop
ukurannya lebih kecil disamping juga dilengkapi dengan touch atau pointing
stick untuk menggantikan tetikus.

Gambarajah 1: Laptop

4. JENIS PERALATAN KOMPUTER


Menggunakan empat peringkat proses pengkomputeran iaitu input, pemprosesan,
output dan pengstoran; akan menghasilkan seorang Juruteknik yang
berkemahiran. Selain itu, sebagai Juruteknik berkemahiran, seseorang perlu
mengenali dan memahami fungsi setiap jenis perkakasan dan perisian yang terlibat
serta interaksi antara keduanya di dalam peringkat proses tertentu.

5. KOMPUTER YANG LENGKAP


Sebuah komputer hanya berfungsi hasil gabungan peranan yang dimainkan oleh
setiap perkakasan. Perkakasan yang paling utama bagi sebuah komputer ialah
sebuah kotak yang menghubungkan setiap perkakasan; ianya dipanggil System
Unit. Semua tugasan pemprosesan dan pengstoran berlaku di dalam System Unit.
Manakala monitor, papan kekunci, tetikus dan pencetak secara kolektif dikenali
sebagai Peranti Persisian (Peripherals Devices). Hampir semua jenis komputer
mempunyai set peranti persisian yang standard untuk tugasan input dan output.
MUKA SURAT / PAGE : 5
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

5.1 Monitor merupakan sejenis peranti persisian output yang berupaya


memaparkan aksara dan atau imej, dalam keadaan pegun atau bergerak,
yang dijanakan oleh komputer dan diproseskan oleh kad grafik.
Terdapat empat jenis Monitor masa kini, iaitu Monitor monokrom, Monitor
warna, Monitor segerak berbilang, dan Monitor ELD (Elektro Luminescent
Display). Mutu Monitor tergantung kepada beberapa faktor. Yang terutama
ialah bilangan piksel yang dipaparkan oleh skrinnya; lebih banyak pikselnya,
lebih tajamnya teks dan grafik yang dipaparkan.

Gambarajah 2 : Monitor

5.2 Keyboard peranti luaran yang berasaskan mesin taip manual bagi
memasukkan input alphanumerical. Peranti yang selalu digunakan dan paling
popular untuk memasukkan data. Papan kekunci hari ini pada amnya
menggunakan litar bersepadu untuk menjalankan empat fungsi-fungsi tertentu
seperti di bawah menentukan gabungan 1 dan 0, iaitu kod perduaan,untuk
dihantar ke CPU bergantung kepada kekunci yang ditekan bersaling tukar
antara kekunci besar dan kekunci kecil, mengulangi kod kekunci jika kekunci
tersebut ditekan lama, menyimpan secara sementara atau menimbalinput
jka kekunci ditaip terlalu pantas.

Penyusunan papan kekunci yang memberikan piawaian kepada kebanyakan


papan kekunci adalah penyusunan QWERTY, yang diberi nama mengikut
huruf pertama pada baris atas di sebelah kiri. Ia biasanya mempunyai 101
kekunci. Penyusunan ini dibuat bertujuan untuk melambatkan jurutaip yang
mahir, kerana penaipan yang terlalu pantas akan merosakkan kekunci
mekanik pada mesin taip. Untuk memperlahankan jurutaip, huruf-huruf yang
MUKA SURAT / PAGE : 6
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

paling biasa digunakan diletakkan berserak di atas papan kekunci,


menyebabkan gabungan yang biasa digunakan sukar dan lambat ditaip.
Penyusunan papan kekunci QWERTY ini telah digunakan hampir satu abad
yang lalu.
Papan kekunci mempunyai pengawal (controller) dan pengimbal (buffer)
kekunci. Segala yang ditaip akan disimpan dalam pengimbal (boleh lebih
daripada satu simbol disimpan) dan kemudiannya akan diimbas oleh
pemproses komputer setelah menerima isyarat sampukan (interrupt) daripada
pengawal kekunci.

Gambarajah 3 : Keyboard

5.3 Mouse ialah peranti input ke komputer yang berfungsi mengawal gerakan
kursor atau penunjuk pada skrin paparan. Ia merupakan peranti kecil yang
digerakan di atas permukaan keras dan rata. Terdapat banyak jenis tetikus
seperti tetikus menggunakan bebola, optical dan sebagainya.

Gambarajah 4: Mouse

5.4 Speakers peranti luaran untuk output bunyi. Pembesar suara merupakan
transduser elektroakustik yang menukar isyarat elektrik kepada bunyi.
Pembesar suara menolak satu perantaraan menurut denyutan isyarat elektrik,
dengan itu menyebabkan gelombang bunyi terhasil dari mana ia boleh
MUKA SURAT / PAGE : 7
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

diterima oleh telinga. Pembesar suara (dan transduser elektroakustik yang


lain) ialah unsur paling banyak kepelbagaian dalam sistem audio moden dan
biasanya bertanggungjawab bagi kebanyakan perbezaan bunyi apabila
membanding sistem-sistem berlainan.

Gambarajah 5 : Speaker

5.5 Printer Peranti luaran untuk output cetakan. Pencetak boleh didapati dalam
teknologi inkjet dan digital.

Gambarajah 6 : Printer

Sebuah komputer yang tipikal akan mempunyai banyak peranti luaran.


Namun, ianya bukan suatu keperluan standard. Sebuah komputer masih
boleh berfungsi dengan baik tanpa menggunakan peranti tertentu. Contohnya,
terdapat komputer yang masih berfungsi dengan baik walaupun tidak
mempunyai papan kekunci, tetikus atau monitor. Ia diletakkan di tempat yang
tidak dijangkakan seperti di dalam pesawat pejuang atau bersebelahan enjin
kereta. Terdapat komputer yang memiliki pelbagai jenis peranti luaran. Anda
MUKA SURAT / PAGE : 8
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

boleh menyambungkan komputer anda kepada beberapa pencetak secara


serentak. Anda juga boleh memasang kamera web, mikrofon, projector dan
sebagainya. Anda boleh menambah atau mengurangkan jumlah peranti
berdasarkan keperluan tugasan.

5.6 Mesin Pengimbas


Pengimbas imej (image scanner) merupakan peranti yang menukarkan
semua teks, lukisan, gambar, objek dan lain-lain ke bentuk digital. Teknologi
sistem pengimejan telah mencetuskan industri imej dokumen elektronik
(electronic document imaging) dengan menggabungkan penggunaan
pengimbas, kamera digital dan lain-lain.

Gambarajah 7: Scanner

5.7 Modem
Perkataan modem diambil dari singkatan modulator dan demodulator.
Kombinasi perkataan itu bermaksud signal digital dalam komputer ditukar ke
analog (modulation) dan menukar balik dari analog ke signal digital
(demodulation), Contoh mudah, dua buah komputer yang disambungkan
dengan modem melalui talian telefon untuk menghantar dan menerima signal.
Modem bertindak sebagai perkakasan antaramuka (interface) di antara
komputer dan ISP. Talian telefon sebagai media untuk penghantaraan data
secara analog. Semasa melayari Internet, komputer memproses semua
maklumat dan dibentangkan di skrin monitor dalam bentuk laman web
berpangkinkan sistem operasi Windows.
MUKA SURAT / PAGE : 9
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Gambarajah 8: Modem

5.8 Webcam
Webcam merupakan peranti video yang disambung kepada komputer atau
rangkaian komputer, sering kali melalui port USB atau, jika bersambung
dengan jaringan, ethernet atau Wi-Fi. Sesetengah komputer riba memiliki
webcam terbina dalam yang boleh membawa masalah kerana ia tidak boleh
dilumpuhkan secara fizikal sekiranya dirampas oleh perisian Trojan Horse /
pengintip. Kegunaan paling popular adalah bagi videotelephony,
membenarkan komputer bertindak sebagai videophone atau stesen
persidangan video. Ini boleh digunakan dalam perisian televideo seperti
perkhidmatan Windows Live Messenger, Skype dan Yahoo!. Kegunaan
popular yang lain termasuk rakaman fail video dan gambar pegun. Ia boleh
dilakukan melalui penggunaan perisian, applikasi dan peranti komputer.
Webcam terkenal kerana kos pengilangan rendah dan kepelbagai guna
menjadikan ia bentuk telefon video termurah. Istilah 'webcam' juga boleh
digunakan dalam bentuk asal kamera video bersambung kepada Web
berterusan untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan dan bukannya untuk
sesi tertentu sahaja. Contohnya, ia mampu memberikan pemandangan bagi
sesiapa yang melawat laman webnya melalui Internet. Ia juga banyak
digunakan sebagai alat bantuan ketiga seperti menjadi kamera trafik di talian.
Kamera jenis ini adalah kamera video profesional yang mahal dan lasak.
MUKA SURAT / PAGE : 10
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Gambarajah 9: Webcam

6. PREVIOUS COMPUTER MAINTENANCE REPORT


Laporan kerosakan adalah satu konsep penyelenggaraan yang meningkatkan
ketersediaan dan operasi yang mengurangkan kos operasi.

7. FAULTY HISTORY
Faulty maintenance history dibuat untuk merekodkan sebarang kegagalan,
kerosakan atau masalah yang dihadapi oleh peralatan, mesin atau sistem
komputer. Juruteknik akan merekodkan setiap aduan di dalam log atau sistem
online/offline. Ia akan menjadi bukti apabila proses penilaian selepas tempoh
tertentu penggunaan peralatan, mesin atau sistem komputer itu.
MUKA SURAT / PAGE : 11
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Gambarajah 10: Maintenance Checklist

8. CORRECTIVE HISTORY
Corrective maintenance history terhasil selepas berlakunya suatu kerosakan atau
masalah di dalam sistem. Matlamatnya ialah untuk mengembalikan operasi sistem
kepada keadaan sediakala. Langkah langkah penyelenggaraan bermula dengan
mengenalpasti, mengasingkan dan membetulkan kerosakan. Ini dibuat supaya
kerosakan peralatan, mesin atau sistem boleh dipulihkan ke tahap boleh
beroperasi. Dalam keadaan tertentu agak sukar untuk menjangkakan atau
mengelakkan berlakunya kegagalan operasi. Ini menjadikan penyelenggaraan jenis
ini pilihan yang terbaik.

Proses Corrective maintenance ini bermula dengan suatu kegagalan. Satu


diagnostik kegagalan akan dilakukan untuk menentukan sebab ianya berlaku.
Proses diagnostik kegagalan ini melibatkan pemeriksaan fizikal ke atas sistem,
penilaian kestabilan sistem, menemuduga pengguna dan beberapa perkara lain.
Amat penting untuk kita mengetahui punca kegagalan tersebut supaya tindakan
pemulihan yang tepat boleh dibuat dan bersedia untuk menghadapi kemungkinan
berlakunya kegagalan yang sama berlaku serentak kepada sejumlah komputer.
Seterusnya ialah penggantian komponen atau perisian yang rosak dilakukan.
Dalam kes tertentu, pemulihan mungkin dilakukan secara in-situ atau dibawa ke
tempat lain. Selepas pemulihan, Juruteknik akan mengesahkan pemulihan telah
dilakukan dengn melakukan ujian sistem. Ini dibuat dalam beberapa peringkat bagi
memastikan sistem berfungsi dengan baik, beroperasi secara perlahan sebelum
diberikan pelbagai tugasan.

9. USER HISTORY
Satu log atau rekod yang menyimpan sejarah penggunaan peralatan, mesin atau
sistem yang digunakan oleh pengguna. Ianya boleh dibuat secara bertulis, offline
atau online oleh Juruteknik penyelenggaraan. Ia mencatatkan rekod aktiviti
MUKA SURAT / PAGE : 12
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

penggunaan perkakasan dan perisian oleh pengguna. Tujuan ia dibuat untuk


memantau kekerapan penggunaan, tahap keperluan, mengenalpasti kos
penyelenggaraan yang diperlukan.

10. SIMPTOM PERMASALAHAN KOMPUTER


10.1 Power-On Self Test (POST)
Power-on Self Test (disingkat menjadi POST) adalah sekumpulan rutin
khusus yang dijalankan selama proses booting komputer peribadi/PC yang
disimpan di dalam ROM. Rutin ini direka untuk melakukan pengujian terhadap
kesihatan sistem komputer, memastikan komponen berjalan dengan betul
sebelum BIOS memulakan sistem operasi. Ia akan mengira jumlah RAM,
keyboard dan media penyimpanan (disk drive). Jika terdapat kesalahan
dikesan oleh POST, maka sistem umumnya akan menampilkan beberapa kod
kesalahan yang dinyatakan dengan bunyi-bunyian (atau beep) yang
menunjukkan letak kesalahan. Selain bunyi beep komputer, ia juga boleh
mengeluarkan peringatan pada skrin monitor dalam bentuk teks. Biasanya,
peringatan berbentuk teks pada monitor lebih mudah difahami oleh pengguna.
Setiap kesalahan memiliki pola bunyi beepnya sendiri dan berbeza mengikut
jenis BIOS yang digunakan.

Petunjuk Status Power LED


Power LED status indicator
Type of light Indicates Flash rate
(approximate)
Slow flashing green Power on using aircraft power One flash every
two seconds
Flashing green Power on using battery power. One flash per
Batteries good second
Fast flashing amber Power on using batteries with low Two flashes per
power. Eight hours or less second
remaining
MUKA SURAT / PAGE : 13
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Rapid flashing red Power on using batteries with Four flashes per
very low power. Two hours or less second
remaining
No LED Power off or batteries depleted N/A

Gambarajah 11: Petunjuk Status LED

10.2 Jenis Bunyi Beep


i) Bunyi beep pendek 1 kali, menunjukkan bahawa komputer anda telah
berjaya melakukan dan menghidupkan semua komponen yang
diperlukan untuk proses boot-up komputer
ii) Bunyi beep pendek 2 kali, bermaksud ada masalah pada konfigurasi
atau setting pada CMOS.

iii) Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 1 kali, bermaksud ada masalah
pada cakera keras, Motherboard atau Memory anda. Anda perlu
memeriksa sama ada kedua dua cakera tersebut masih
berfungsi/terpasang dengan baik atau tidak.
MUKA SURAT / PAGE : 14
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

iv) Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 2 kali, bermaksud ada masalah
pada monitor atau VGA Card.

v) Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 3 kali, bermaksud ada masalah
pada Keyboard. Periksa keyboard anda atau cuba ketatkan sambungan
kabel dari keyboard yang biasanya terpasang ke port serial, PS2 atau
USB.
MUKA SURAT / PAGE : 15
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

vi) Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 9 kali, bermaksud ada masalah
pada ROM BIOS.

vii) Bunyi beep panjang terus-menerus, bermaksud ada masalah di DRAM.


viii) Bunyi beep pendek terus-menerus, bermaksud ada masalah penerimaan
kuasa (power).

ix) Pada keadaan tertentu Motherboard akan mengeluarkan bunyi beep


beberapa kali apabila suhu processornya terlalu tinggi (panas).

11. BLUESCREEN
Bluescreen atau bluescreen of death (BSOD) iaitu layar kekeliruan (error) yang
dipaparkan oleh sistem operasi Microsoft Windows pada waktu komputer
mengalami masalah yang berat serta tidak boleh dipulihkan hingga komputer
mengalami crash. Terjadinya blue screen pada layar monitor ditunjukkan dalam
MUKA SURAT / PAGE : 16
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

beberapa keadaan. Pertama, sewaktu menghidupkan komputer, skrin akan


berwarna biru. Kedua, sebelum booting windows, komputer akan restart. Ketiga,
sewaktu mengalihkan aplikasi-aplikasi tertentu, skrin bertukar warna biru dan
memaparkan kod pada skrin. Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya blue
screen of death (BSOD):
i) Ram Error
Bluescreen yang disebabkan oleh Ram Error adalah yang paling lazim
terjadi dan ianya mudah difahami. Tanda-tanda yang diakibatkan oleh Ram
Error umumnya berlaku pada waktu kita mengalihkan aplikasi yang berat.
Skrin komputer tiba-tiba memaparkan bluescreen serta computer segera
menjadi blank keseluruhannya. Ia juga boleh berlaku sewaktu kita install
Windows yang baru.
ii) Bad Sector Hard Disk Drive
Kod bluescreen yang disebabkan oleh bad sector hardisk drive mempunyai
persamaan dengan memory error. Secara umumnya ia memberi kesan
melambatkan system operasi Windows semasa kita mengalihkan aplikasi
yang berat.
iii) Kabel connector pada hardisk
Pendedahan secara berterusan connector hard disk boleh mengakibatkan
perubahan kualiti transfer data kerana ianya sangat sensitif kepada
persekitaran.
iv)Error yang berlaku kepada power supply juga boleh mengakibatkan bluescreen
komputer.
v) Akibat Over Clocking
Overclocking ialah mengoptimumkan tugasan komputer yang standar
kepada tugasan yang lebih tinggi. Apabila komponen System Unit tidak
dikawal dengan cermat sewaktu aktiviti overclocking, berkemungkinan
berlakunya ketidakseimbangan pengiraan di dalam RAM. Jika ini berlaku,
kita mesti Reset /mengembalikan Setting asal kepada situasi standard.
vi)Motherboard Error
Motherboard Error yang tidak normal juga boleh mengakibatkan
bluescreen.
MUKA SURAT / PAGE : 17
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Gambarajah 12: Bluescreen

12. COMPUTER SYSTEM SETUP TOOLS


12.1 Screwdriver
i) Diperbuat daripada keluli keras
ii) Saiznya ditentukan oleh panjang batangnya dan lebar hujung matanya
iii) Digunakan untuk memasang dan menanggalkan skru
iv) Terdapat dua jenis pemutar skru iaitu pemutar skru rata dan pemutar skru
Philips
v) Pemutar skru mata rata digunakan untuk memasang atau mengeluarkan
skru yang lubang pada kepalanya berbentuk alur
vi) Pemutar skru Philips digunakan untuk mamasang atau mengeluarkan
skru yang lubang pada kepalanya berbentuk palang
vii) Terdapat juga pemutar skru kontot yang mempunyai batang dan hulu
yang pendek digunakan untuk melonggar dan mengetatkan skru diruang
yang sempit.
MUKA SURAT / PAGE : 18
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Gambarajah 13: Screwdriver

12.2 Multimeter
Multimeter juga dikenali sebagai avometer. Ia adalah alat untuk mengukur
arus elektrik sama ada untuk arus terus (DC) atau arus ulang alik (AC). Ianya
biasa digunakan untuk mengukur arus elektrik (ampere), tegangan elektrik
(volt) dan hambatan (ohm). Namun dalam perkembangannya kini avometer
atau multimeter juga mampu untuk mengukur frekuensi, suhu dan
sebagainya. Multimeter boleh didapati dalam dua jenis iaitu multimeter digital
dan multimeter analog.
MUKA SURAT / PAGE : 19
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Gambarajah 14: Multimeter Analog

Multimeter analog lebih banyak dipakai untuk kegunaan sehari-hari, seperti


juruteknik pembaikan TV atau komputer. Kelebihannya adalah mudah dalam
pembacaannya dengan tampilan yang lebih ringkas. Kekurangannya ialah
kadar ketepatannya rendah.

Gambarajah 15: Multimeter Digital

Multimeter digital memiliki kadar ketepatan yang tinggi, dan kegunaan yang
lebih banyak jika dibandingkan dengan multimeter analog. Yaitu memiliki
tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti, dan juga opsi pengukuran yang
lebih banyak, tidak terbatas pada ampere, volt, dan ohm saja. Multimeter
digital biasanya dipakai pada penelitian atau kerja-kerja mengukur yang
memerlukan kecermatan tinggi, tetapi sekarang ini banyak juga bengkel-
bengkel komputer dan service center yang memakai multimeter digital.
Kekurangannya adalah susah untuk memonitor tegangan yang tidak stabil.
Jadi bila melakukan pengukuran tegangan yang bergerak naik-turun,
sebaiknya menggunakan multimeter analog.

12.3 Anti Electrostatic Wristband


Sebuah tali pergelangan tangan anti-statik, ESD tali pergelangan tangan, atau
peranti anti-statik digunakan untuk keselamatan orang yang bekerja dalam
peralatan elektronik, untuk mengelakkan penumpukan elektrik statik di
tubuhnya, yang boleh menyebabkan elektrostatik (ESD).
MUKA SURAT / PAGE : 20
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Gambarajah 16: Anti Electrostatic Wristband

Gambarajah 17: Anti Electrostatic Wristband


MUKA SURAT / PAGE : 21
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Gambarajah 18: Anti Electrostatic Wristband

12.4 Pembersih Hampagas


Pembersih hampagas merupakan peralatan elektrik yang menggunakan pam
udara bagi menghasilkan keadaan hampagas separa untuk menyedut habuk
dan kotoran. Kotoran tersebut seterusnya dikumpulkan di dalam beg habuk
untuk dibuang. Bagi menjaga kebersihan komputer dan persekitarannya, kita
boleh menggunakan pembersih hampagas bersaiz kecil dan menggunakan
bateri. Perkara berikut perlu diambil perhatian:
i) Jangan semburkan sebarang cecair pencuci terus ke atas komputer. Jika
perlu, semburkan cecair tersebut ke atas kain dan kemudian barulah
anda bersihkan komponen komputer anda.
ii) Jangan masukkan vacum ke dalam peralatan komputer kerana ia boleh
menghasilkan elektrik statik yang boleh merosakkan komponen dalam
komputer.
iii) Tutup/matikan komputer terlebih dahulu ketika mahu membersihkannya.
iv) Berhati-hati ketika menggunakan syampu pencuci/pembersih komputer,
kerana ada sesetengah bahan pencuci boleh merosakkan komputer.
v) Apabila sedang mencuci, berhati-hati dengan wayar yang sedang
disambungkan ke komputer. Mungkin ada komputer yang bersambung
dengan komputer lain dan memyimpan data penting.
vi) Jangan makan atau minum di sekitar komputer.
MUKA SURAT / PAGE : 22
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C03/P(1/4)
DRPD / OF : 21

Gambarajah 19: Pembersih Hampagas

SOALAN / QUESTION :
1. Apakah fungsi modem?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Apakah fungsi Anti Electrostatic Wristband?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

RUJUKAN / REFERENCE :
1. http://artikelterkait.com/pengertian-dan-penyebab-blue-screen-pada-komputer.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Corrective_maintenance
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Power-on_self_test