Anda di halaman 1dari 14

KOLEJ CQ BREYER

NO 1C JLN SG 3/19 TAMAN SRI GOMBAK


68100 BATU CAVES SELANGOR
KERTAS PENERANGAN
(Information Sheet)

KOD DAN NAMA


PROGRAM /
COMPUTER SYSTEM OPERATION
PROGRAMS CODE
AND NAME
TAHAP / LEVEL L3
NO. DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI /
C06 COMPUTER NETWORK CONNECTIVITY SET-UP
COMPETENCY UNIT
NO. AND TITLE

1. ANALYZE COMPUTER NETWORK


NO. DAN PENYATAAN CONFIGURATION SPECIFICATION
AKTIVITI KERJA / 2. CARRY OUT COMPUTER NETWORK
WORK ACTIVITIES NO. CONFIGURATION
AND STATEMENT 3. PERFORM COMPUTER NETWORK CONNECTIVITY
TEST
4. CARRY OUT COMPUTER NETWORK
TROUBLESHOOT
5. PREPARE COMPUTER NETWORK CONNECTIVITY
REPORT

MUKA SURAT / PAGE : 1


NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

TAJUK / TITLE : PENYEDIAAN LAPORAN PENYAMBUNGAN RANGKAIAN


KOMPUTER

TUJUAN / PURPOSE :
Kertas penerangan ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai penyediaan
berkaitan antara komputer dan peralatan supaya pengguna boleh menghubungkan dan
berkomunikasi diantara satu sama lain untuk perkongsian maklumat dan tempat kerja.
MUKA SURAT / PAGE : 2
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

PENERANGAN / INFORMATION :
1. DOKUMENTASI SISTEM RANGKAIAN

Gambarajah 1: Sistem Rangkaian

1.1 Menyediakan Dan Mengemaskini Dokumentasi Sistem Rangkaian.


Menyimpan rekod-rekod berkenaan sistem rangkaian merupakan satu aspek
penting di dalam penyediaan dokumentasi sistem rangkaian. perlu direkodkan
untuk memudahkan segala urusan. Antara perkara-perkara yang direkodkan
adalah:

Maklumat-maklumat tentang peralatan (perkakasan / perisian) :


i) Nama peralatan (untuk memudahkan kita mengenal pasti peralatan yang
digunakan dalam rangkaian).
ii) Model / versi (sama seperti di atas, iaitu untuk memudahkan kita
mengenal pasti peralatan yang digunakan dalam rangkaian).
iii) Spesifikasi peralatan (menentukan kelajuan / prestasi rangkaian)
iv) Kuantitit peralatan tersebut
v) Lokasi ditempatkan peralatan tersebut
MUKA SURAT / PAGE : 3
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

1.2 Penyerahan Switches untuk ILP Nibong Tebal ( 3 Ogos 2004 )

Jenis Peralatan Kua IP No. Siri No. Daftar


Lokasi
Rangkaian ntiti Address Switch Harta Modal

Bengkel A 7

3COM Distribution 0906/LRGT3 ILPNT / 13 /


1 10.1.2.1
Switch 4900 TA82DE60 117 / 02

0504
ILPNT / 13 /
10.1.2.2 LY3V3CA1F6
118 / 05
180

0504
ILPNT / 13 /
10.1.2.3 LY3V3EA290
118 / 06
700

0504
3COM Edge Switch ILPNT / 13 /
Bilik Server 5 10.1.2.4 LY3V3PADE
4250T 118 / 07
(Tkt 2) B940

0504
ILPNT / 13 /
10.1.2.5 LY3V3EA28F
118 / 08
240

0504
ILPNT / 13 /
10.1.2.6 LY3V30A757
118 / 09
AEO

0504
3COM Edge Switch ILPNT / 13 /
1 10.1.2.7 LY1V3UV102
4226T 118 / 10
460

Bengkel B 7

Bilik Server 3COM Core Switch 9DLF3L0001 ILPNT / 13 /


1
(Tkt 2) 7700 720 116 / 01

0504
3COM Edge Switch ILPNT / 13 /
6 10.1.1.2 LY3VV3EA29
4250T 118 / 13
0CC0

0504
ILPNT / 13 /
10.1.1.3 LY3V3DA28C
118 / 14
CC0
Bilik Server
3COM Edge Switch 6 0504
(Tkt 2) ILPNT / 13 /
4250T 10.1.1.4 LY3V3PADE8
1 118 / 15
140
Router 3COM
MUKA SURAT / PAGE : 4
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

Router 5000 Series 1 0504


ILPNT / 13 /
10.1.1.5 LY3V3PADE8
Router 3COM 118 / 16
AC0
Router 5000 Series
0504
ILPNT / 13 /
10.1.1.6 LY3V3PADE7
118 / 17
F40

0504
ILPNT / 13 /
10.1.1.7 LY3V3PADE0
118 / 18
8C0

172.018.0
01.254

172.018.0
02.035

Server HP ProLiant 210.187.0


1
ML 350 82.228

Server HP ProLiant 210.187.0


1
ML 351 82.229

172.018.0
DNS Server 1
01.240

Sonic WALL PRO


1
2040 Firewall

PC HP Compaq
75
(Intel)

Sun StorEdge 3510


1
FC Array

Patch Panel Amp


7
Interconnect

Gambarajah 2: Merupakan Contoh Rekod Untuk Sistem Rangkaian

i) Mengemaskini rekod yang sedia ada


a) Jika terdapat perubahan sistem rangkaian (menukar ke sistem
rangkaian yang lebih terkini)
MUKA SURAT / PAGE : 5
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

b) Perubahan tempat peralatan yang digunakan. Contohnya dari


bengkel A ke Bengkel B

ii) Menyediakan layout rangkaian


a) Peralatan dapat disusun mengikut kesesuaian tempat
b) Cara-cara pemasangan peralatan-peralatan dan topologi dapat
ditentukan
c) Memudahkan penyelengaraan sistem rangkaian pada masa
hadapan
d) Topologi Rangkaian

Gambarajah dibawah merupakan contoh dokumen yang perlu dibuat untuk


menerangkan layout didalam rangkaian

Router 3COM Sonic WALL


Server HP
ProLiant ML 350
Router 5000 PRO 2040
Series Firewall
( 2 unit server )
3COM Core
Sun StorEdge 3510
Switch 7700
FC Array

3COM Edge 3COM Edge 3COM Edge 3COM Edge 3COM Edge
Switch 4250T Switch 4250T Switch 4250T Switch 4250T Switch 4250T

3COM Edge
PC HP Compaq PC HP Compaq PC HP Compaq Switch 4250T
(Intel) (Intel) (Intel)

( 25 unit PC ) ( 25 unit PC ) ( 25 unit PC )

Gambarajah 3: merupakan contoh dokumen untuk sambungan peralatan di


dalam rangkaian

iii) Menyediakan rekod bagi analisis menguji-guna peralatan rangkaian.


MUKA SURAT / PAGE : 6
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

iv) Secara amnya bagi peralatan rangkaian yang baru terima dan menguji-
guna peralatan tersebut.
v) Konfigurasi komponen-komponen penting dalam rangkaian
a) Komponen-komponen penting ini adalah seperti switch, hub,
modem, atau server yang membolehkan sesuatu sistem rangkaian
dapat berfungsi
b) Menunjukkan cara susunan komponen tersebut dalam sesuatu
lokasi yang tertentu
MUKA SURAT / PAGE : 7
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

Berikut merupakan contoh borang dokumentasi menguji peralatan rangkaian

PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT/ TEST ANALYSIS


Date of maintenance :......................................

Next maintenace schedule :..........................................

Location :...........................................

Contact person/User :...............................................

System Specification :

Expension Card Installed/Removed :

Hard disk usage :

C: % D: % E: % Others: %

Installed Software/Applications :

1 5

2 6

3 7

4 8

IP Address :

License Information :

Comments :

Details of works :
MUKA SURAT / PAGE : 8
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

Prepared by :.......................................

2. MENYEDIAKAN JADUAL PENYELENGGARAAN RANGKAIAN


Menyelengara peralatan pada jangka masa tertentu dalam tempoh untuk
membaikpulih sistem rangkaian yang sedia ada dan jika terdapat kerosakan pada
peralatan rangkaian. Berikut merupakan contoh borang dokumentasi jadual
penyelenggaraan rangkaian :

SERVICE SCHEDULES

Date : 1/4/2003-12/4/2003

SERVICE/ MAINTENANCE TYPE


Person

Check Check/scan Check in


DEPARTMENT Check OS Testing
Hardware Virus Network Charge

Electrical 1/4/2003 1/4/2003 1/4/2003 3/4/2003 3/4/2003

Electronic 2/4/2003 2/4/2003 2/4/2003 4/4/2003 4/4/2003

5/4/2003 5/4/2003 5/4/2003


IT 6/4/2003 6/4/2003
6/4/2003 6/4/2003 6/4/2003

Mechanic 8/4/2003 8/4/2003 8/4/2003 8/4/2003 8/4/2003

Machinist 8/4/2003 8/4/2003 8/4/2003 8/4/2003 8/4/2003

Welding 9/4/2003 9/4/2003 9/4/2003 9/4/2003 9/4/2003

10/4/200 10/4/200
Fabrication 10/4/2003 10/4/2003 10/4/2003
3 3

10/4/200 10/4/200
Tool & Die 10/4/2003 10/4/2003 10/4/2003
3 3
MUKA SURAT / PAGE : 9
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

11/4/200 11/4/200
11/4/2003 11/4/2003 11/4/2003 3 3
Cadd Architec.
12/4/2003 12/4/2003 12/4/2003 12/4/200 12/4/200
3 3

2.1 Mengemaskini Dokumentasi Sistem Rangkaian


Dokumentasi sesuatu sistem rangkaian merupakan maklumat-maklumat
berkenaan dengan sistem rangkaian tersebut yang telah dicetak dan
dibukukan menjadi satu dokumen. Dalam dokumen tersebut, terkandung
maklumat-maklumat yang terdiri daripada:
i) Maklumat-maklumat peralatan (perkakasan / perisian)
ii) Nama peralatan (untuk memudahkan kita mengenal pasti peralatan yang
digunakan dalam rangkaian)
iii) Model / versi (sama seperti di atas, iaitu untuk memudahkan kita
mengenal pasti peralatan yang digunakan dalam rangkaian)
iv) Spesifikasi peralatan (menentukan kelajuan / prestasi rangkaian)

2.2 Topologi Rangkaian


i) Topologi rangkaian terdiri daripada dua, iaitu:
a) Fizikal
Menerangkan rupabentuk sambungan komputer-komputer
atau peralatan lain dalam satu rangkaian.
b) Logikal
Menerangkan cara atau perjalan data dalam rangkaian
tersebut.

2.3 Konfigurasi Komponen-Komponen Penting Dalam Rangkaian


i) Komponen-komponen penting ini adalah seperti switch, hub, modem,
atau server yang membolehkan sesuatu sistem rangkaian dapat
berfungsi.
MUKA SURAT / PAGE : 10
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

ii) Menunjukkan cara susunan komponen tersebut dalam sesuatu lokasi


yang tertentu.

3. CARA UNTUK MENGENALPASTI DOKUMENTASI SISTEM RANGKAIAN YANG


SEDIA ADA
Untuk mengenal pasti dokumentasi sistem rangkaian untuk sesuatu rangkaian
adalah dengan melihat tempat/lokasi pada muka depan atau tajuk utama
dokumentasi tersebut.
Jika maklumat ini tidak terdapat dalam dokumentasi tersebut, cuba dapatkan
maklumat-maklumat penting dalam dokumentasi tersebut. Maklumat-maklumat
penting ini adalah seperti: -
i) Nama, Model dan Spesifikasi perkakasan yang digunakan dalam rangkaian.
ii) Topologi yang digunakan dalam rangkaian.
iii) Cara pemasangan peralatan-peralatan utama iaitu pelan Layout rangkaian.

3.1 Menentukan Perubahan Baru Ke Atas Sistem Rangkaian


Perubahan-perubahan yang dilakukan pada sistem rangkaian adalah seperti:

i) Menambahkan bilangan sambungan komputer ke dalam rangkaian.


Penambahan sambungan ini memerlukan maklumat-maklumat seperti di
bawah:
a) Lokasinya (Contohnya: Dalam Bilik Pensyarah)
b) Bilangan sambungan yang hendak ditambah
c) Penggunaan Hub yang sama ataupun hub baru yang mempunyai
bilangan port yang lebih banyak (Contohnya: Penukaran Hub 16
port ke Hub 24 port)

ii) Menukar / mengemaskini peralatan yang sedia ada kepada peralatan


yang lebih canggih untuk meningkatkan prestasi rangkaian. Contohnya:
a) Penukaran sistem kabel Cat 5 kepada Fiber Optic
b) Penukaran Hub 10BaseT kepada Hub 10/100BaseT
c) Penukaran komputer lama Pentium 1 kepada Pentium 4
MUKA SURAT / PAGE : 11
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

iii) Menukar topologi yang sedia ada. Contohnya, menukar topologi bus
kepada topologi bintang. Untuk perukaran topologi ini, perlatan-peralatan
yang perlu ditukar adalah seperti:
a) Penukaran sistem kabel Coax kepada kabel Cat 5
b) Penukaran connector BNC kepada RJ45 untuk disambungkan pada
kabel
c) Penggunaan hub untuk menyambungkan semua computer Layout
sistem rangkaian

3.2 Layout
Layout merupakan gambarajah untuk penyusunan peralatan-peralatan yang
digunakan dalam satu sistem rangkaian. Kebiasaannya, layout merupakan
gambaran sebenar sesuatu sistem rangkaian pada satu lokasi dan juga cara
penyusunan peralatan dalam rangkaian tersebut.

i) Maklumat-maklumat yang terdapat dalam Layout sistem rangkaian adalah


seperti:
a) lokasi bilik atau pejabat untuk setiap pelan
b) lokasi tiap-tiap peralatan rangkaian dalam bilik/pejabat
c) label (nama/model) untuk setiap peralatan
d) bentuk sambungan (perjalanan kabel) dari satu peralatan ke
peralatan yang lain

Perubahan-perubahan yang dilakukan pada sistem rangkaian serta


perubahan pada Layout sistem rangkaian adalah perlu untuk kita
mencatatkan setiap maklumat yang diperlukan untuk perubahan yang
berlaku. Daripada maklumat-maklumat tersebut, maka kita akan dapat
membandingkannya dengan maklumat yang terdapat dalam dokumentasi
sistem rangkaian tersebut. Dengan ini dapatlah kita mengenalpasti perubahan
yang berlaku pada sistem rangkaian tersebut dari segi:
i) jenis peralatan baru yang digunakan
ii) jenis medium penghantar
iii) rupabentuk sambungan baru
iv) keupayaan/prestasi penghantaran data dalam rangkaian
MUKA SURAT / PAGE : 12
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

3.3 Membuat Perubahan Dalam Dokumentasi Sistem Rangkaian


Perkara-perkara yang perlu diubah dalam dokumen adalah:
i) Menukar nama peralatan yang baru pada peralatan yang lama serta
model dan spesifikasi peralatan tersebut.
ii) Semua penggunaan nama peralatan yang lama dalam dokumentasi
sistem rangkaian tersebut perlu ditukar kepada nama yang baru

Mengubah rupa bentuk sambungan rangkaian yang baru. Ini biasanya


dilakukan pada Layout sistem rangkaian yang terdapat dalam dokementasi
sistem rangkaian
4. PERISIAN DOKUMENTASI
Perisian yang biasa digunakan untuk membuat perubahan atau membuat
dokumentasi baru ialah Microsoft Word. Dalam Microsoft Word, membuat
perubahan pada teks seperti menukar nama/model/spesifikasi peralatan adalah
denganmengikut langkah berikut:
i) Pilih nama peralatan yang lama dan Delete nama tersebut.
ii) Kemudian taipkan nama baru
iii) Atau boleh juga menggunakan Find dalam menu Edit untuk menukar semua
nama peralatan lama yang terdapat dalam. Caranya ialah:
a) Klik pada Find dan kotak berikut akan muncul.

Gambarajah 4: Find And Replace

b) Pada ruangan Find What, taipkan nama peralatan lama.


MUKA SURAT / PAGE : 13
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

c) Kemudian klik pada Replace dan pada ruangan Replace with taipkan
nama peralatan baru. Selepas itu, klik pada butang Replace All untuk
mengubah semua nama peralatan lama kepada baru.

iv) Untuk membuat atau mengubah pelan Layout dalam Microsoft Word pula, tools
yang biasa digunakan ialah seperti:
a) Line atau Arrow untuk melukis sambungan peralatan-peralatan
b) Rectangle, Autoshape atau Oval untuk melukis bentuk-bentuk peralatan
atau keadaan sekeliling
c) Boleh juga gunakan menu Insert/ Picture/Clip Art atau From file untuk
memasukkan gambar yang lebih elok ke dalam dokumen.

SOALAN / QUESTION :
1. Apakah konfigurasi komponen-komponen penting dalam rangkaian?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Apakah tools yang digunakan untuk membuat atau mengubah pelan layout dalam
Microsoft word?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Senaraikan langkah-langkah untuk melakukan find and replace


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Apakah perkara yang perlu diubah Dalam Dokumentasi Sistem Rangkaian?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Senaraikan maklumat-maklumat yang terdapat dalam Layout sistem rangkaian.


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
MUKA SURAT / PAGE : 14
NO. KOD / CODE NO. IT-020-3 : 2013-C06/P(5/5)
DRPD / OF : 13

RUJUKAN / REFERENCE :
1. CCNA NetworkPlus
2. www.pcguide.com computer maintenance webpages
3. Bigerlow PC Network
4. Jyoti Snehi. (2006). Computer Peripherals and Interfacing. Firewall Media. ISBN-
13:978-81-7008-929-2
5. http://www.pcguide.com Network System