Anda di halaman 1dari 1

PERKARA TARIKH: 11/4/2017 HARI: SELASA

MATA PELAJARAN DUNIA SENI VISUAL


TAHUN 2
MASA 11.00am-12.00pm
TEMA Objek Buata Manusia
TAJUK Hiasan Dinding
STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni vidual seperti rupa, warna,
imbangan, kontra, dan harmoni yang terdapat pada alam semula
jadi dan arya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik
lipatan dan guntingan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat corak.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa
STANDARD 2.2 Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
PEMBELAJARAN media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
teknik lipatan dan guntingan.

EMK Keusahwanan

OBJEKTIF 1. Menghasilkan hiasan dinding yang menarik

AKTIVITI 1. Guru mengimbas kembali pelajaran lepas.


2. Murid menghasilkan hiasan dinding dengan mengaplikasikan
bahasa seni visual dan teknik yang betul.
3. Guru memberi peneguhan positif kepada murid

BBM Kertas warna, pensel warna


REFLEKSI : _____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.

_____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.

_____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.

Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari


berikutnya kerana
__________________________________________.