Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2

Tarikh : 25 April 2017

Hari : Selasa

TAHUN/MASA/MATA STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN


PELAJARAN
Dunia Seni Visual 1.1 Unsur Seni EMK: Keusahawanan, (EK1,
1.1.1.1 EK2, EK3, EK5), TMK
Tahun 2 1.1.1.2
1.1.1.3 Kreativiti, inovasi, dan Nilai
Masa: 60 minit Murni
1.1.2 Prinsip Rekaan
Bidang: Menggambar (Lukisan) 1.1.2.1 Bahan Bantu Mengajar
1. Contoh lukisan, contoh
Tema: Objek Buatan Manusia 1.2. Aplikasi Seni gambar
1.2.1 Media
Tajuk: Rumahku 1.2.1.1 2. Media: Kertas lukisan,
1.2.1.2 pensel warna

1.2.2 Ekspresi kreatif Refleksi


1.4.1 Seramai ___/___ orang murid
1.3.3 dapat mencapai objektif yang
telah ditetapkan.
1.4 Apresiasi Seni
1.4.1 ___murid yang tidak mencapai
1.4.2 objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi pembelajaran
akan datang.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran ini murid dapat:
1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.
2. Memahami bahasa seni visual, media, serta proses dalam membuat catan.
3. Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran media, proses dan teknik serta bahasa seni visual dalam
penghasilan catan.
4.

Aktiviti PdP;
1. Guru menunjukkan contoh catan gambar pokok bunga.
3. Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan.
4. Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan gambar rumah menggunakan teknik garisan berdasarkan
empat standard kandungan.

PdP akan disambung pada minggu akan datang.