Anda di halaman 1dari 1

Nur Asmalina Binti Azizan,

Pelajar Ukrida 2012

Puan Nor Shafinaz Binti Mohd Tohah,


Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA),
Bahagian Pembangunan Modal Insan,
Aras 5, Blok C1, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62510 W.P. Putrajaya 8 September 2016

Puan,

MEMOHON TUNTUTAN BALIK BAYARAN KOS PERJALANAN KOAS UNTUK


STASE MATA

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2 Nur Asmalina Azizan, No. K.P : 930204025578 pelajar UKRIDA angkatan (batch) 2012
dengan nombor mahasiswa 112015456 ingin memohon dari pihak puan untuk tuntutan bayaran
balik kos perjalanan koas untuk stase mata di RS FMC, Sentul.

3. Untuk pengetahuan pihak puan, saya telah menggunakan kos perjalanan sebanyak IDR
204,000. Selain itu, saya dengan ini mengaku bahawa ini adalah pertama kali saya membuat
tuntutan kos perjalanan koas kepada pihak JPA.

4. Bersama-sama surat ini saya sertakan borang tuntutan JPA dan resit pembayaran untuk
perjalanan saya semasa di stase mata RS FMC, Sentul. Segala kerjasama pihak puan amat saya
hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Yang benar,

(Nur Asmalina Binti Azizan)


112015456
Pelajar UKRIDA 2012