Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid tentang


virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk Ekplorasi multimedia

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard Pembelajaran 3.2 Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi
sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menghasilkan
satu persembahan multimedia tidak linear yang mengandungi
sekurang-kurangnya tiga elemen multimedia.

Aktiviti 1. Guru menayangkan satu persembahan multimedia tidak


linear kepada murid.
2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang persembahan yang
ditunjukkan.
Contoh soalan:
a) Apakah yang dapat kamu perhatikan tentang
persembahan yang di tunjukkan?
b) Adakah persembahan yang ditunjukkan itu persembahan
multimedia linear atau tidak linear?
3. Guru menerangkan maksud tentang persembahan
multimedia tidak linear dan elemen-elemen multimedia yang
terdapat dalam persembahan.
4. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.
5. Guru meminta setiap kumpulan menghasilkan satu
persembahan multimedia tidak linear bertemakan tokoh-
tokoh Negara yang mengandungi sekurang-kurangnya tiga
elemen mulitimedia.
6. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja .

EMK Kreativiti & Inovasi,Patriotisme.


Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran B6D1E1
dan Pembelajaran
Refleksi 35/35 murid mencapai objektif pada hari ini 5 orang murid perlu
diberi bimbingan.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk Dunia Komputer

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard Pembelajaran 1.3
Objektif Pembelajaran Diakhir pembelajaran, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya
5 bahagian-bahagian penting sebuah komputer.

Aktiviti 1) Murid ditunjuk dan dinyatakan nama bahagian-bahagian


penting sebuah komputer seperti monitor, sistem unit,
tetikus, papan kekunci, fon telinga, mikrofon dan pembesar
suara.

2) Murid ditanya secara spontan tentang bahagian-bahagian


penting computer.

3) Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

4) Setiap kumpulan diberi label bahagian-bahagian computer.


Mereka diminta main peranan bahagian yang diwakili.
Kumpulan lain akan meneka apa yang mereka wakili.

5) Murid diberikan lembaran kerja untuk aktiviti pengukuhan.

EMK Keusahawanan: nilai moral dan etika

Bahan Bantu Belajar Powerpoint, label komputer dan LCD


Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk Dunia Komputer

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard Pembelajaran 4.7

4.8

Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan dan


membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat dengan
menggunakan aplikasi Notepad.

Aktiviti 1. Murid menyatakan unitpiawai ukuran data secara suai


padan kad gambar yang disediakan oleh guru. (bit, bait, kilobait,
megabait dan gigabait)

2. Murid membuka aplikasi Notepad.

3. Murid menaip perkataan` kucing dan simpan fail berkenaan


dengan nama Fail 1.

4. Murid menaip ayat` Kucing saya bernama Boboy dan simpan fail
berkenaan dengan nama Fail 2.

5. Murid menyimpan kedua-dua fail tersebut di desktop.

6. Murid membanding saiz kedua-dua fail dengan merujuk kepada


properties bagi setiap fail.

EMK Bahasa , Kemahiran berfikir


Bahan Bantu Belajar Aplikasi Notepad, kad aktiviti
Penilaian Pengajaran Menyatakan dan membandingkan saiz fail satu
dan Pembelajaran
perkataan dan satu ayat berpandukan B4D2E2.
Refleksi

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk Eksplorasi multimedia

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard Pembelajaran 1.1 menyenaraikan elemen multimedia(teks,imej,audio,video dan
animasi)

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menamakan
5 elemen multimedia

Aktiviti 1. Murid ditayangkan elemen-elemen multimedia dalam bentuk


slaid powerpoint(guru memberi penerangan)

2. Murid menyatakan elemen-elemen tersebut

EMK Kemahiran berfikir: membilang bilangan burung dalam slide fauna


dan flora
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran B1D1E1
dan Pembelajaran
Refleksi Semua pelajar dapat menamakan 5 elemen multimedia seperti teks,
audio, video, imej dan animasi

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk Ekplorasi multimedia

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard Pembelajaran 2.1
Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran murid boleh menggunakan aplikasi penyunting
grafik untuk menghasilkan imej dalam format *.jpeg

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid Murid


menggunakan perisian MS Paint menghasilkan kereta yang ada
sebuah segiempat di tengah-tengah badan kereta tersebut
seperti contoh di bawah. Murid-murid bebas untuk mereka
bentuk kereta tersebut.
2) Murid memilih imej latar belakang yang sesuai dari folder yang
disediakan.
3) Murid menyimpan imej kereta dalam fail yang berformat jpeg.

EMK Kreativiti & Inovasi, Matematik & Pendidikan Seni


Bahan Bantu Belajar MS Paint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran B5D1E1
dan Pembelajaran
Refleksi

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk Mengenal perisian komputer

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard Pembelajaran 2.1 Menyatakan maksud dan jenis perisian
Objektif Pembelajaran Diakhir pembelajaran, murid boleh menyatakan maksud perisian
komputer dan menyatakan 3 jenis perisian.

Aktiviti 1. Murid diberi nama perisian dan 3 gambar ikon perisian mengikut
kumpulan.
2. Murid berbincang dan mencari maklumat perisian serta maksud
dengan mengakses melalui enjin carian google ( internet ) secara
berkumpulan berdasarkan gambar-gambar ikon yang diberi.
3. Murid menerangkan hasil perbincangan didalam kumpulan kepada
rakan dikelas.
EMK Bahasa dan nilai murni
Bahan Bantu Belajar Kad imbasan, pen marker, kad manila, komputer dan internet
Penilaian Pengajaran menyatakan maksud perisian dengan jelas (lisan) dan B1D1E2
dan Pembelajaran
Refleksi

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
DUNIA KOMPUTER
Tema/Tajuk
Mengenal Perisian Komputer
Masa 11.00 12.00 pagi
Standard Pembelajaran 2.1.Menyatakan maksud dan jenis perisian
2.2.Menyatakan fungsi dan contoh sistem
pengendalian
Objektif Pembelajaran Di akhir pembelajaran murid boleh
1.Boleh mendefinasikan maksud dan menyenaraikan jenis perisian
2. Boleh menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendali

Aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pengalaman


mereka menggunakan komputer.
2. Murid diminta melayari internet untuk mencari simbol/logo
perisian.
3. Menerangkan jenis dan fungsi perisian dalam komputer
dengan menggunakan slaid persembahan (powerpoint)
4. Murid menjawab soalan pentaksiran

EMK Bahasa,
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran B1D1E2
dan Pembelajaran
Refleksi

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Hari : Ahad Tarikh : 01 Januari 2016


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
TMK TAHUN 4
2016

Mata Pelajaran dan


Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Tahun 4 Bestari
Kelas
Tema/Tajuk 5.0 Penjagaan keselamatan data dan komputer.

Masa 11.00 12.00 pagi


Standard
5.1 Menggunakan perisian antivirus untuk mengimbas komputer.
Pembelajaran
Objektif Diakhir pembelajaran, murid boleh menggunakan perisian antivirus
Pembelajaran dan mengimbas komputer .

Aktiviti 1) Guru bersoal jawab mengenai kefahaman murid


tentang virus/kuman.
a)Virus penyebab penyakit-manusia HIV,H1N1 dan selsema)
b)Cara mengubati penyakit.
2) Penerangan guru mengenai maksud virus dan kerosakan yang
disebabkan olehnya.
3) Penerangan guru contoh-contoh perisian antivirus yang terdapat
di pasaran.
4) Guru membuat demonstrasi mengimbas fail / folder
menggunakan perisian kaspersky.
5) Murid melakukan aktiviti mengimbas virus secara berpasangan
dengan bergilir-gilir ( 1 komputer untuk 2 orang murid).

Aktiviti pengukuhan : Murid menceritakan kembali langkah-langkah


mengimbas sesuatu fail dengan menggunakan perisian antivirus
secara lisan.
EMK Kreativiti, nilai murni (kerjasama),Sains dan menjaga keselamatan.
Bahan Bantu Belajar Powerpoint, komputer dan LCD
Penilaian Pengajaran Mengaplikasikan perisian antivirus untuk mengimbas komputer
dan Pembelajaran B3D3E1
Refleksi 35/35 murid berjaya menggunakan perisian antivirus untuk
mengimbas fail/folder.

Disemak Oleh ..................................... Tarikh : ...................................

Anda mungkin juga menyukai