Anda di halaman 1dari 3

Ang lipunan ay isang pangkat ng mga tao na binibigyan ng katangian o paglalarawan

sa mga huwaran ng mga pagkakaugnay ng bawat isa na binabahagi ang


naiibangkultura at/o mga institusyon. Ang Lipunan din ay isang pangkat ng mga taong
nagtutulungan at nagkakaisa.

Kahalagahan ng Lipunan:
Ang kahalagahan ng lipunan ay higit pa sa kahalagahan ng yaman o anumang salapi
ito ay isang grupo ng tao kung saan nagtutulong tulong ang mga tao. Dito rin nila
nakikita ang kanilang mga pangangailangan sa buhay.
https://tl.wikipedia.org/wiki/Lipunan

MGA TUNGKULING MAGBUBUNGA NG MAGANDANG LIPUNAN

Ang pagtatayo at pagbubuo ng ligtas, mapayapa, makatarungan, malinis at


maunlad na sambayanan ay tunay na mahirap makamtan.

Hindi ito matatamo sa ilang taon lamang. Bagamat itoy isang mahirap at
mahabang proseso ay dapat natin itong pag-ukulan ng seryosong pansin, sapagkat ang
makikinabang dito ay mga anak at salinlahi natin.

Upang makamtan ang ganitong uri ng lipunan, dapat nating isipin na nasa ating
mga kamay ang pagbubuo nito.
Ang bawat mamamayan ay bahagi at haligi ng lipunan. Ang katayuan at kaanyuan ng
lipunan ay larawan ng mga mamamayang bumubuo nito.

Upang maging mabuting bahagi at matibay na haligi ng lipunan, kinakailangang


magkaroon ng pagbabago sa ating sarili. Itoy makakamtan sa pamamagitan ng
pagkilala at pagtupad sa ating mga tungkulin bilang nilalang ng Diyos, miyembro ng
lipunan at sanlibutan.

https://www.facebook.com/notes/magkaisa-para-sa-bayan-inc/mga-tungkuling-magbubunga-
ng-magandang-lipunan/477328591156/
Baytang
Denotatibong Kahulugan- ranggo, uri,grado, antas, taon
Konotatibong Kahulugan- tuntungan/ hakbang sa hagdanan

Salita
Denotatibong Kahulugan- yunit ng wika na nagdadala ng kahulugan, lengguwahe; sabi
Konotatibong Kahulugan- pahayag, espresyon, salaysay, kuwento; talumpati, diskurso;

Kamatayan
Denotatibong Kahulugan- katapusan,kabaliktaran, at wakas ng buhay
Konotatibong Kahulugan- si Kamatayan, na siyang kumukuha ng buhay o kaluluwa ng tao

Patay
Denotatibong Kahulugan- wala ng buhay; wala ng nararamdaman.
Konotatibong Kahulugan- walang sigla, walang kasigla-sigla, tuyot, matamlay, hindi masaya,
tumutukoy sa talunan, sa mahihina, at sa mga walang silbi sa mga laro.

Langit
Denotatibong Kahulugan- atmospera sa itaas ng lupa
Konotatibong Kahulugan- pangwakas na tahanan ng mga pinagpala na namatay sa panig ng
Panginoon

Iyak
Denotatibong Kahulugan- panaghoy o pagluha
Konotatibong Kahulugan- isang mabisang paraan para mailabas ang ating nadarama

Ang ekonomiks ay ang pag-aaral ng mga pamamaraan kung paano nagbabahagi ang
mga mamamayan at bansa ng kanilang limitadong pinagkukunang-yaman upang
matugunan ang kanilang walang katapusang kagustohan.Ang ekonomiks rin ay isang
pag-aaral kung paano gagamitin ng tao at lipunan ang limitadong pinagkukunang-
yaman upang makagawa at maipamahagi ang iba't ibang produkto at serbisyo sa mga
tao at iba't ibangt pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at sa hinaharap.
Ang ekonomika o ekonomiks (Ingles: economics) bilang isang agham panlipunan, ay
ang pag-aaral sa paglikha, pamamahagi, at pagkonsumo ng kalakal.

Ang ekonomiks ay nagmula sa salitang Griyego na oikonomia, ang oikos ay


nangangahulugang bahay at nomos na pamamahala.

Ang isang ekonomista ay isang tao na gumagamit ng konseptong pang-ekonomika at


mga datos sa kanyang trahabo, o isang tao na nakatamo ng isang degree sa paksang
ito mula sa isang pamantasan.

A quadratic equation is an equation of the second degree,meaning it contains at


least one term that is squared. The standard form is ax + bx + c = 0 with a, b, and c
being constants, or numerical coefficients, and x is an unknown variable.