Anda di halaman 1dari 12

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN

KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST )


PETI SURAT 7012 JALAN PETANI 19/1
SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN

KERTAS PENERANGAN
(INFORMATION SHEET)

KOD DAN NAMA PROGRAM


/ HT-012-3:2012-FOOD PREPARATION AND PRODUCTION
PROGRAMS CODE & NAME

TAHAP / LEVEL TIGA (3)

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
C04 SUPERVISORY ADMINISTRATIVE FUNCTIONS
COMPETENCY UNIT NO.
AND TITLE

1. MANAGE THE SECTIONAL STAFFS


NO. DAN PENYATAAN 2. COORDINATE SECTION BUDGET
AKTIVITI KERJA / WORK
ACTIVITIES NO. AND 3. RECORD SECTIONAL DOCUMENTATION
STATEMENT 4. SUPERVISE PROCUREMENT RECORD
5. SUPERVISE INVENTORY RECORD

MukaSurat / Page : 1
NO. KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp / of : 11
MukaSurat/Page: 2
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11

TAJUK/TITLE: OPERASI DALAM BAHAGIAN DAPUR

TUJUAN/PURPOSE:
Kertas Penerangan adalah bertujuan untuk menerangkan mengenai kitchent department and
operations

PENERANGAN/INFORMATION:
Fungsi dari stuktur organisasi dalam dapur adalah untuk mempelancarkan adalah untuk
memperlancar semua kegiatan yang ada didapur dalam sesebuah kitchent department

Gambar rajah 1carta organisasi sebuah kitchen depatment


MukaSurat/Page: 3
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11

TUGASAN DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI


1. KETUA COOK/EXCUTIVE CHEF
- Bertanggung jawab terhadap operasi dapur
- Membuat susun atur dapur ( kitchen layout )
- Menyusun anggaran pembelian dan penempatan alat-alat dapur ( equipment and utensil)
- Menetapkan standart dan prosedur kerja di dapur
- Menyusun menu yang dibuat di dapur
- Bertanggung jawab terhadap pesanan bahan makanan ( food cost )
- Memesan bahan dan mengawasi penerimaan barang
- Meningkatkan kemampuan juru masak

2. SOUS CHEF :
- Bertanggung jawab atas semua operasi dapur secara keseluruhan
- Memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap staf dapur
- Bertanggung jawab pada persiapan dan service makanan
- Membuat dan memberikan pelatihan ( training ) terhadap staf dapur yang
- dianggap standart mengawal penggunaan bahan dan alat agar tidak terjadi membazir
- mengantikan chef yang bercuti

3. CHEF DE PARTIE
- Chef de partie bertugas mengawal kelancaran dalam dapur
- Mengawasi tugas tugas perkerja yang berada di bawahnya
- Ketua bahagian
- Memebuat laporan
- Mengawal keluar masuk bahan mentah
- Mengolah makanan

4. DEMI CHEF
- Bertugas membantu chef de parti memasak
- Membuat ordering
- Mengawal kelancaran dalam dapur
- Membuat pegiraan akhir bulan (even tori)

5. Commis 1, 2, 3
- Bertugas sebagai pebantu tukang masak
- Membuat persedian (mice an plas)
MukaSurat/Page: 4
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11

JENIS JENIS BORANG


- Borang boleh difinasikan sebagai satu memo yang bertulis untuk kegunaan merekod
sesuatu penggunaan sebagai contoh:-
- Boran even tori
- Borang pinjam barang
- Borang membuat even
- Borang kelaur masuk stor ( bin card)

rajah 2: borang keluar masuk stor peyimpanan bahan (bin card )

DIFINASI PEKERJA
- Pekerja yang bekeja dalam susuatu syarikat atau dalam organisasi pekerja haruslah
mematuhi peraturan yang di buat oleh majikan pekerja tersebut

DIFINASI HARI CUTI, JAM BEKERJA


- DAY bermakna tempoh berterusan selama 24 jam bermula pada tengah malam atau
pada bila bila masa.
- week bermakna tempoh yang berterusan selama 7 hari
- Normal hours of work ialah waktu kerja seperti yang dipersetujui diantara majikan dan
pekerja dalam kontrak perhidmatan sebagai biasa kerja seharian
- Hours of work bermakna masa di mana seorang pekerja yang ada pada majikan dan
tidak bebas untuk melupuskan masa dan pergerakan sendiri
- Shift of work kerja dengan sifat memerlukan kehendak hendaklah dilakukan secara
berterusan dan mengantikan tugas pekerja yang lain
MukaSurat/Page: 5
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11
- Over time bilangan masa berkerja yang di jalankan adalah melebihi masa ia boleh
dilakukan pada bila bila msa atau selepas masa normal berkerja

JENIS JENIS CUTI


- Rest Day - Setiap pekerja berhak mendapati hari rehat dalam setiap minggu yang
akan ditentukan oleh majikan.
- Di kehendaki membuat jadual untuk memaklumkan kepada pekrja hari
rehat pada permulan bulan/ minggu.
- tidak boleh diubah atau berubah jika ia, telah ditetapkan dalam jadual.
- jika hari rehat jatuh pada hari cuti umum hari yanff lain hendaklah diberi
sebagai cuti
- Yang berhak berehat sehari atau lebih dalam tempoh yang pada cuti
bersalin, cuti sakit dan cuti kematian dilebelkan sementara di bawah
pekerja keselamatan di bawah akta 1969.
- public holiday setiap pekerja berhak mendapati 12 hari cuti bergaji dalam setiap
- hari yang dipilih berikut :-
1. Hari tahun baru
2. Tahun baru cina (2 hari )
3. Awal Muharram
4. Hari kelahiran nabi Muhammad
5. Hari pekerja
6. hari Yang Dipertua Agong
7. Hari Merdeka
8. Deepavali
9. Hari Raya Puasa (2 hari )
10. Hari christmas

- annual leave pekerja adalah berhak kepada sesuatu bilangan minimum hari
asas cuti tahunan pada tempoh perkhidmatannya.
- kurang dari 2 tahun 8 hari setiap tahun
- 2 tahun tapi kurang dari 5 tahun 12 hari setiap tahun
- 5 tahun atau lebih 16 hari setiap tahun
MukaSurat/Page: 6
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11

Rajah 3 : borang annual leave application from

3. MEMASTIKAN DISIPLIN KAKITAGAN


Tindakan disiplin

disiplin adalah keadaan diri emloyee - Kawalan adn kelakuan teratur dan nyatakan sejauh
mana kerja berpasukan yang tulen withim organisasi. tindakan disiplin menyembah
personaliti seorang pekerja yang gagal memenuhi standard yang ditetapkan. disiplin yang
berkesan menangani tingkah laku salah pekerja, bukannya pekerja sebagai seorang
manusia. salah tindakan disiplin adalah pemusnah kepada kedua-dua pekerja dan
organisasi. dengan itu tindakan disiplin tidak boleh diguna pakai tidak berdisiplin

PROSES TINDAKAN DISIPLIN


Tindakan disiplin merupakan satu proses dinamik atau berterusan. Tindakan seseorang
dalam ahli kumpulan sama ada secara peyampaian palsu atau tindakan kurang sopan
akan menjejaskan ahli kumpulan tersebut. Ini akan menyebabkan tindakan disiplin akan
diambil pada kumpulan tersebut
MukaSurat/Page: 7
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11

PERSEKITARAN LUARAN
PERSEKITARAN DALAMAN

Rajah 4: PROSES TINDAKAN DISIPLIN

TINDAKAN DISIPLIN PROGRESIF


Tindakan displin progresif merupan tindakan bagi mengurangkan kadar penalti dan member
peluang untuk membela diri dengan hanya menjawab beberapa soalan serius mengenai
pembelaan diri tersebut
MukaSurat/Page: 8
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11
Rajah 5: TINDAKAN DISIPLIN PROGRESIF

DIFINISI MESYUARAT
Ditafsirkan sebagai perjumpaan ramai untuk memenuhi tujuan, peraturan dan undang
undang pertubuhan. Ia merupakan kaedah sesuatu kumpulan itu melaksakan tugas. Ia
juga merupakan forum untuk membincangkan perkara penting di kalangan mereka yang
terlinbat dalam sesuatu usaha itu. Mesyuarat boleh dianggapkan sebagai satu
perhimpunan kumpulan ahli sesebuah pertubuhan bagi mengabungkan idea untuk
mencapai matlamat persatuan. Mesyuarat diadakan untuk membincankan dan
menyelesaikan masalah, membuat keputusan di samping untuk mengetahui dan
merancang sesuatu kegiatan.

CIRI-CIRI MESYUARAT YANG BAIK


-Suasana baik
-Bersopan dan beradab
-Semua butir percakapan direkod.
-Setiap mesyuarat mestilah mempunyai pegerusi yang akan mengarah dan
megawasi pengaliran makluat.
- messyuarat yang diadakan mesilah mengikut tatacara ayang telah ditetapkan oleh
persatuan.

MINIT SEBELOM MESYUARAT


Minit adalah satu bentuk rekod yang bertulis tentang perkara yang dibincangkan dalam
sesuatu mesyuarat itu. Jika tidak dibuat sebarang catatan, rekod tidak dapat dimpan
dengan sempurna , segala perbincangan yang diadakan dalam mesyuarat itu tidak akan
dapat diambil tindakan susulan. Dalam mengambil minit atau catatan mesyuarat,
setiausaha ditugaskan untuk merakamkan perbincagan yang diadakan dalam mesyuarat
itu. Catatan dibuat secara ringkas terhadap perkara penting dan merupakan keputusan
perbincagan

FORMAT MINIT MESYUARAT


Format minit mesyuarat lazimnya disusun mengikut agenda mesyuarat dan perlu kelihatan
teratur dan kemas

KANDUNGAN
- kanduagan minit adalah bergantung pada jenis mesyuarat yang dijalankan itu perkara
berikut adalah penting untuk dimasukkan sebagai kadungan dalam minit mesyuarat itu.
MukaSurat/Page: 9
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11

TAJUK
Nama pertubuhan
Tempat mesyuarat
Tarikh mesyuarat
Hari dan masa

KEHADIRAN
Catatkan nama ahli ahli jawatan kuasa yang hadir dalam mesyuarat
Nama pergawai pergawai utama pertubuhan dicatatkan sebelah kiri dan jawatan merekan
dicatatkan di sebelah kanan
Jika perlu catat nama jawatan mereka sebenarnya di bawah jawatan mereka

PERSEDIAAN MESYUARAT
Sebelom mesyuarat, pihak setiausah perlu berbincang dengan pegerusi untuk menentukan
tempat, tarikh, masa dan juga agenda. Pengerusi dan setiausaha dikehendaki merancang
peruntukan masa untuk setiap perkara dalam agenda mesyuarat. Persedia ini adalah untuk
menyusun strategi mesyuarat itu. Dengan itu mesyuarat akan berjalan lancer, teratur dan
berkesan.

PENGUNDIAN
a) mengankat tangan
- ini merupakan kaedah biasa dalam megundi dan seorang mengundi sekali sahaja
b) punguntan suara
- kaedah yang digunakan itu biasanya dilakukan dalam mesyuarat agung syarikat.
c) kertas undi
- undi yang dijalankan itu perlu dilakukan secara rahsia, misalnya dalam pemilihan
pergawai pergawai pertubuhan dan lain lain.

Ahli jawatankuasa
- mereka yang dilantik atau dipilh
-kuasa ahli jawatankuasa disebut dalam peraturan pertubuhan

Perubahan peraturan
- jenis perubahan dan peraturan yang boleh dilakukan untuk mesyuarat tertulis dalam
pelembagaan .
- batasan jika ada tentang kua yang boleh mengubah peraturan mesyuarat itu termaktub
MukaSurat/Page: 10
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11
dalam tatacara pertubuhan.

Pergantugan
- persedur dan peratuan mesyuarat yang boleh digantung berasaskan peruntukan
pelembagaan.
- pergantugan boleh dibenarkan secara bertulis dalam peraturan mesyuarat

Minit
- meyimpan minit :dimana ia perlu disimpan dan siapa yang bertanggungjawab meyimpan
- megambil perhatian untuk meyimpan dengan baik minit tersebut .

rajah 6: contoh borang mesyuarat


MukaSurat/Page: 11
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11

SOALAN/QUESTION:

1) Apakah tugas KETUA COOK/EXCUTIVE CHEF


2) nyatakan ciri ciri mesyuarat
3) lukiskan satu borang mesyuarat
MukaSurat/Page: 12
NO.KOD/CODE NO. HT-012-3:2011-C04/P(1/5)
Drp/Of: 11

RUJUKAN/REFERENCE:

1. https://www.google.com/search?q=contoh+borang+mesyuarat&espv=2&biw=1242&bih=5
35&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT3aOm16bSAhXJtI8KHTZfDUIQ_AUI
BigB#imgdii=b_e3TENoMvyoLM:&imgrc=4HsEPHAEb3r6OM:
2. http://www.kompasiana.com/ronie85/tugas-dan-tanggung-jawab-organisasi-
kitchen_54f35acc745513a42b6c70fc