Anda di halaman 1dari 55

SULIT

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK


JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH

MODUL SAINS SIFAR E 2017


SAINS 018/1
Kertas 1

SAINS KERTAS 1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 100 soalan.

2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap

soalan, pilih satu jawapan sahaja.

Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 55 halaman bercetak

[Lihat halaman
sebelah
018/1 2017 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH
SULIT
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK : FAKTA

1 Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan.

Apakah ciri khas haiwan di atas?

A Bersisik
B Berduri
C Bercangkerang
D Berbulu pelepah

2 Bahan magnet diperbuat daripada


A Besi
B Batu
C Emas
D Plastik

3 Rajah di bawah menunjukkan satu objek.

Apakah sumber asas bagi bahan H?

A Haiwan
B Batuan
C Tumbuhan
D Petroleum

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
2
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

4 Rajah di bawah menunjukkan perbandingan saiz antara Bumi dan Bulan.

Bumi Bulan
Berapakah anggaran saiz Bumi?

A 4 kali saiz bulan


B 40 kali saiz bulan
C 400 kali saiz bulan
D 4000 kali saiz bulan

5 Rajah di bawah menunjukkan struktur binaan.

Apakah bentuk asas struktur binaan tersebut?

A Kuboid
B Kubus
C Piramid
D Kon

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
3
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

6 Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Bagaimanakah tumbuhan itu melindungi diri daripada musuh?

A Berduri
B Beracun
C Berbulu halus
D Mengeluarkan bau

7 Rajah di bawah menunjukkan satu sumber tenaga elektrik.

Antara yang berikut, yang manakah menggunakan sumber tenaga di atas?

A B

C D

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
4
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

8 Maklumat di bawah menunjukkan sifat kimia bagi satu bahan.

Boleh menggantikan cuka dalam masakan


Berasa masam

Apakah bahan itu?

A Limau nipis
B Susu segar
C Sos tiram
D Kicap

9 Rajah di bawah menunjukkan satu fenomena alam.

Apakah yang akan berlaku jika Bulan berada pada kedudukan J?

A Gerhana matahari separa


B Gerhana matahari penuh
C Gerhana bulan separa
D Gerhana bulan penuh

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
5
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

10 Rajah di bawah menunjukkan sebuah basikal.

Apakah mesin ringkas yang bertanda P?

A Skru
B Tuas
C Roda dan gandar
D Takal

11 Rajah di bawah menunjukkan beberapa objek.

Antara yang berikut, objek yang manakah paling sesuai digunakan untuk
mengelap tumpahan minyak di atas lantai?

A Span
B Tisu muka
C Tisu dapur
D Pembalut gula-gula

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
6
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK: ISTILAH

12 Apakah yang dimaksudkan dengan Set Binaan Berfungsi?


A Set binaan yang boleh berbunyi
B Set binaan yang boleh bergerak
C Set binaan yang boleh menghasilkan haba
D Set binaan yang boleh menghasilkan cahaya

13 Rajah di bawah menunjukkan dua objek yang menggunakan bahan kalis air.

Apakah yang dimaksudkan dengan bahan Kalis Air?

A Bahan yang boleh meresap air


B Bahan yang boleh dimasuki air
C Bahan yang tidak boleh menyerap air
D Bahan yang tidak boleh dimasuki air

14 Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Suria?

A Sistem yang terdiri daripada Matahari dan lapan buah planet


B Sistem yang terdiri daripada Matahari, lapan buah planet dan satelit
semula jadi
C Sistem yang terdiri daripada Matahari, lapan buah planet, satelit semula
jadi dan asteroid
D Sistem yang terdiri daripada Matahari, lapan buah planet, satelit semula
jadi, asteroid, meteoroid dan komet

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
7
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

15 Apakah yang dimaksudkan dengan Kadar Pernafasan?

A Bilangan pergerakan dada naik dan turun


B Bilangan degupan jantung dalam masa satu minit
C Bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam satu minit
D Bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam satu saat

16 Rajah di bawah menunjukkan sejenis buah yang bersifat asid.

Apakah yang dimaksudkan dengan Bahan Berasid?

A Bahan yang mempunyai rasa manis


B Bahan yang mempunyai rasa masam
C Bahan yang mempunyai rasa pahit
D Bahan yang mempunyai rasa manis

17 Rajah di bawah menunjukkan satu gerak balas manusia terhadap


rangsangan.

Apakah yang dimaksudkan dengan Rangsangan?

A Manusia bergerak balas terhadap bunyi


B Manusia bergerak balas terhadap cahaya
C Gerak balas manusia terhadap sentuhan
D Keadaan atau perubahan yang dapat di kesan oleh manusia

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
8
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

18 Apakah yang dimaksudkan dengan Lut Cahaya?

A Cahaya dapat menembusi objek dengan sepenuhnya


B Sedikit cahaya dapat menembusi objek.
C Cahaya tidak dapat menembusi objek.
D Cahaya dipantulkan apabila mengenai objek

19 Rajah di bawah menunjukkan sejenis mikroorganisma.

Apakah yang dimaksudkan dengan Mikroorganisma?

A Hidupan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar


B Hidupan yang boleh dilihat dengan mata kasar
C Hidupan yang menyebabkan penyakit
D Hidupan yang digunakan untuk membuat makanan

20 Apakah yang dimaksudkan dengan Kelajuan?

A Jarak sesuatu objek bergerak


B Tempoh suatu objek bergerak
C Kepantasan suatu objek bergerak
D Saiz sesuatu objek

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
9
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

21 Rajah di bawah menunjukkan satu alat yang digunakan untuk mengukur


suhu.

Apakah yang dimaksudkan dengan Suhu?

A Jumlah haba sesuatu bahan


B Ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan
C Ukuran darjah kesejukan sesuatu bahan
D Kadar pengecutan dan pengembangan bahan

22 Rajah di bawah menunjukkan tingkahlaku haiwan dalam memastikan


kemandirian spesis.

Apakah yang dimaksudkan dengan Kemandirian Spesies?

A Keupayaan haiwan untuk membiak


B Keupayaan haiwan mengekalkan spesiesnya
C Keupayaan haiwan untuk mencari makanan
D Keupayaan haiwan untuk menyerang musuhnya

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
10
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

23 Rajah di bawah merupakan sejenis makanan yang diawet dengan cara


penjerukan.

Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan maksud


Pengawetan Makanan?

A Menyingkirkan udara daripada makanan


B Merendam makanan ke dalam air
C Kaedah pemprosesan makanan yang boleh melambatkan proses hidup
mikroorganisma
D Menjadikan makanan dalam keadaan berasid

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
11
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK: PENGELASAN

24 Antara berikut, manakah yang betul?

Hidup di darat Hidup di darat dan air

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
12
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

25 Rajah di bawah menunjukkan buah dan biji benih dikelaskan mengikut cara
penyebaran.

J K L

Antara yang berikut, yang manakah mewakili J, K dan L?

J K L
A Haiwan Air Mekanisme letupan
B Angin Haiwan Air
C Mekanisme letupan Air Angin
D Angin Haiwan n letupan
Mekanisme

26 Rajah di bawah menunjukkan pengelasan haiwan kepada dua kumpulan, X


dan Y.

Haiwan

X Y

Antara berikut, yang manakah dapat dikelaskan dalam kumpulan Y?


A Penyu
B Kuda belang
C Lebah
D Helang

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
13
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

27 Rajah di bawah menunjukkan unit piawai.

Unit Piawai

Panjang Luas

mm mm2

cm cm2

X Y

Antara yang berikut, yang manakah mewakili X dan Y?

X Y
Km m2
A
M km2
B
Km km2
C
km2 km
D

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
14
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

28 Rajah di bawah menunjukkan pengelasan sumber tenaga.

Sumber tenaga

Sumber tenaga yang Sumber tenaga yang


boleh dibaharui tidak boleh dibaharui

Matahari Arang batu

Angin Petroleum

Ombak Gas asli

P Q

Antara yang berikut, yang manakah mewakili P dan Q ?

P Q

A Biojisim Bahan nuklear

B Makanan Biojisim

C Bateri Makanan

D Bahan nuklear Bateri

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
15
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

29 Antara yang berikut, manakah yang dikelaskan dengan betul?

Objek yang menyerap air Objek yang kalis air

A
Tuala Kertas tisu

B
Cawan kaca Kapas

C
Khemah Sapu tangan

D
Stoking Baju hujan

30 Rajah di bawah menunjukkan empat kumpulan benda.

Benda

P Q R S

Tuala Gunting Almari Belon

Sapu tangan Klip kertas Meja Tayar

Dalam kumpulan manakah anak kunci boleh dikelaskan?

A Kumpulan P
B Kumpulan R
C Kumpulan Q
D Kumpulan S

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
16
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

31 Rajah di bawah menunjukkan pengelasan sifat kimia bahan.

Sifat kimia
bahan
Asid Alkali

Nanas Sabun

Cuka Syampu

S T

Antara berikut, yang manakah mewakili S dan T?

S T

A Limau Ubat gigi

B Garam Kubis

C Jus anggur Tepung

D Gula Ubat gigi

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
17
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

32 Rajah di bawah menunjukkan pengelasan bahan buangan.

Bahan buangan

P Q

Surat khabar lama Beg plastik

Sisa makanan Kaca pecah

Kayu X

Apakah bahan X?

A Kertas
B Tin logam
C Bangkai haiwan
D Daun-daun gugur

33 Rajah di bawah merupakan faktor kekuatan binaan.

Kekuatan Binaan

Jenis Bahan Bentuk Binaan

Konkrit Kon
Besi Piramid
Bahan T Kiub

Antara yang berikut, manakah yang mewakili T?

A Hemisfer
B Kayu
C Silinder
D Batu bata

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
18
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

34 Rajah di bawah menunjukkan pengelasan mesin.

Mesin

Mesin ringkas Mesin kompleks

Pembuka botol Kereta sorong

Tiang bendera Rod memancing

X Y

Antara yang berikut, yang manakah mewakili X dan Y?

X Y
A Kapak Basikal
B Kren Skru
C Pemotong kuku Pengasah pensel
D Gunting Gergaji

KONSTRUK: ALIRAN/URUTAN

35 Gambar di bawah menunjukkan tiga jenis bahan.

Tisu Kertas Span

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan susunan bahan mengikut


urutan menaik berdasarkan kebolehan menyerap air?

A Span, tisu, kertas


B Tisu, kertas, span
C Tisu, kertas, span
D Kertas, tisu, span

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
19
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

36 Rajah di bawah menunjukkan urutan beberapa jenis tanah mengikut


kebolehan mengalirkan air.

TANAH PASIR TANAH X TANAH LIAT

Apakah X?

A Tanah pasir
B Tanah kebun
C Tanah liat
D Tanah laterit

37 Rajah di bawah menunjukkan sistem pernafasan manusia.

Hidung

Laring
Trakea
Paru-paru

Antara berikut, manakah urutan yang betul semasa menarik nafas?

A Hidung , trakea, peparu


B Peparu hidung trakea
C Mulut trakea, hidung
D Trakea , peparu, mulut

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
20
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

38 Rajah di bawah menunjukkan tiga bekas yang berlainan saiz diletakkan di


tengah padang.

X Y Zz

Antara yangx berikut, yang manakah ymenunjukkan susunan mengikut urutan


menaik berdasarkan kadar penyejatan air?

A X,Y, Z
B Z, Y, X
C X, Z, Y
D Y, X, Z

39 Apakah perubahan tenaga yang terlibat apabila suis lampu dihidupkan?

A Tenaga kimia tenaga cahaya + tenaga haba


B Tenaga elektrik tenaga cahaya + tenaga haba
C Tenaga cahaya tenaga kimia + tenaga haba
D Tenaga haba tenaga kimia + tenaga elektrik

40 Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan yang dijalankan


oleh Daniel.

Model Masa diambil untuk tumbang ( minit)


W 8
X 4
Y 5
Z 1

Antara yang berikut, urutan model manakah yang disusun secara menaik
berdasarkan masa yang diambil untuk tumbang?

A Z, Y, X, W
B W, Y, X, Z
C Z, X, Y, W
D X, Y, W, Z

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
21
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

41 Apakah perubahan jirim dalam proses pembekuan?

A Gas cecair
B Cecair gas
C Pepejal cecair
D Cecair pepejal

42 Rajah di bawah menunjukkan perkembangan teknologi.

Antara yang berikut, bidang teknologi manakah yang menunjukkan


perkembangan tersebut?

A Pertanian
B Pembinaan
C Pengangkutan
D Komunikasi

43 Jadual di bawah menunjukkan masa larian sejauh 1km bagi empat orang
murid.

Murid Masa yang diambil (saat)


Aiman 50
Chong 30
Kenny 20
Raju 80

Antara yang berikut, yang manakah merupakan susunan kelajuan murid


mengikut urutan menurun?

A Kenny, Chong, Aiman , Raju


B Raju, Aiman, Chong, Kenny
C Kenny, Raju, Aiman, Chong
D Chong, Aiman, Kenny, Raju

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
22
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

44 Jadual di bawah menunjukkan kuantiti bahan buangan daripada pelbagai


jenis bahan buangan

Jenis bahan buangan Kuantiti bahan buangan (kg/minggu)


Plastik 150
Kaca 30
Logam 60
Kertas 200

Berdasarkan jadual di atas, pilih urutan bahan buangan yang paling banyak
kepada paling sedikit?

A Kaca, plastik, kertas, logam


B Plastik, kaca, logam, kertas
C Kertas, plastik, logam, kaca
D Logam, kertas, plastik, kaca

45 Rajah di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 3 orang murid dalam
acara 100 meter.

Masa (s)

P Q R Murid

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan susunan murid yang betul
daripada yang paling perlahan kepada yang paling laju?

A P, Q, R
B Q, P, R
C R, P, Q
D P, R, Q

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
23
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK : PENGKAEDAHAN

46 Kaedah yang manakah paling sesuai untuk mengetahui kekuatan magnet?

A Melihat kepada saiz magnet


B Melihat kepada warna magnet
C Melihat kepada bentuk magnet
D Melihat jumlah klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet

47 Antara yang berikut, yang manakah cara paling sesuai untuk mengenalpasti
kandungan yang terdapat dalam tanah?

A Memerhatikan tumbuhan yang tumbuh di dua kawasan berlainan


B Memasukkan tanah ke dalam dulang besi dan memerhati dengan kata
pembesar
C Memasukkan tanah ke dalam corong turas dan alirkan air melalui tanah
tersebut
D Memasukkan tanah dan air ke dalam botol kaca, digoncang dan dibiarkan
semalaman

48 Antara aktiviti berikut, yang manakah mempunyai kadar pernafasan paling


tinggi?

A Mendengar muzik
B Mencuci basikal
C Mengejar anak kucing
D Berjalan-jalan di taman

49 Rajah di bawah menunjukkan kedudukan mata untuk mengambil


bacaan daripada sebuah termometer.

P
Q S
R

Kedudukan manakah yang memberikan bacaan yang betul?

A P dan Q
B Q dan S
C P dan R
D R dan S

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
24
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

50 Amin tidak dapat membuka penutup balang kaca seperti ditunjukkan dalam
rajah di bawah.
Penutup logam

Balang kaca

Antara kaedah berikut, yang manakah boleh dilakukan untuk menyelesaikan


masalah itu?

A Letakkan balang kaca ke dalam mangkuk berisi kiub ais


B Letakkan beberapa kiub ais ke atas penutup logam
C Tuangkan air panas ke atas penutup logam
D Letakkan balang kaca kedalam air panas

51 Bagaimanakah cara menguji serbuk penaik yang bersifat alkali dengan


menggunakan kertas litmus?

A Rendamkan bahan kering


B Larutkan bahan kering dengan air
C Balut bahan kering dengn kertas litmus untuk beberapa minit
D Basahkan kertas litmus kemudian sentuhkan ke permukaan bahan kering

52 Rajah di bawah menunjukkan satu binaan.

Antara yang berikut, yang manakah akan menjadikan binaan itu lebih stabil?

A B

C D

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
25
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

53 Antara yang berikut, yang manakah dapat mengurangkan


persaingan antara pokok getah di sebuah ladang getah?

A Menyiram pokok getah dengan lebih kerap


B Menanam pokok getah pada jarak yang sesuai
C Meletakkan lebih banyak baja pada pokok getah
D Menanam beberapa jenis tumbuhan lain selain daripada pokok getah di
ladang itu

54 Bagaimanakah jurumudi kapal boleh menentukan arah selatan pada waktu


malam?

A Melihat bulan
B Melihat buruj Pari
C Menyukat suhu air laut
D Merasa arah tiupan angin

55 Antara yang berikut, yang manakah cara yang betul untuk melihat gerhana
matahari?

A Menggunakan binokular
B Menggunakan mata kasar
C Menggunakan projektor gerhana matahari
D Menggunakan negatif filem yang tebal

56 Bagaimanakah cara untuk mengurangkan daya geseran?

A Menggunakan alas bebola


B Menggunakan pelapik antigelincir
C Menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat
D Menggunakan tapak dan permukaan bercorak

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
26
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK: KONSEP/PRINSIP

57 Rajah di bawah menunjukkan kandungan yang terdapat dalam tanah.

Antara yang berikut, yang manakah mewaklili X?

A Pasir
B Kelodak
C Tanah liat
D Batu kerikil

58 Rajah di bawah menunjukkan sebuah bikar yang berisi air.

Antara yang berikut, objek manakah yang boleh menyebabkan paras air
berkurang apabila dikeluarkan?

A.A B
B.

AC
C. D
D.

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
27
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

59 Antara aktiviti yang berikut, yang manakah mempunyai kadar pernafasan


yang paling tinggi?

A
A. B
C.

C
B. D.D

60 Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti.

Aktiviti di atas menunjukkan bahawa gelang getah boleh

A Menyerap air
B Diregangkan
C Terapung dalam air
D Mengalirkan arus elektrik

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
28
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

61 Rajah di bawah menunjukkan satu penyedut minuman yang direndam di


dalam segelas air.

Apakah fenomena yang berlaku?

A Pantulan cahaya
B Cahaya bergerak lurus
C Cahaya tidak boleh menembusi objek legap
D Pembiasan cahaya

62 Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri buah X.

Kulit menjadi kering apabila matang dan meletup untuk menyebarkan


bijih benih

Apakah buah X?

A Teratai
B Kemuncup
C Bijih getah
D Angsana

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
29
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

63 Rajah di bawah menunjukkan satu fenomena yang berlaku apabila air sejuk
di dalam gelas dibiarkan selepas beberapa minit.

Apakah cecair X?

A Titisan air paip


B Titisan air panas
C Titisan air
D Titisan air mendidih

64 Antara aktiviti berikut, yang manakah boleh mengubah arah gerakan objek?

A Mengepam tayar
B Menendang bola
C Menekan plastisin
D Merengangkan spring

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
30
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

65 Senarai di bawah ini menunjukkan sifat-sifat cahaya.

P bergerak lurus

Q dipantulkan oleh permukaan berkilat

R tidak dapat menembusi objek legap

S bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi

Sifat yang manakah menyebabkan fenomena gerhana?

A P dan Q
B P dan R
C Q dan S
D R dan S

66 Rajah di bawah menunjukkan sejenis mesin ringkas.

Apakah jenis mesin ringkas yang digunakan?

A Takal
B Radas
C Gear
D Skru

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
31
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

67 Seorang perkerja binaan telah menggunakan kren untuk mengangkat bahan


yang berat.
Apakah mesin ringkas yang terdapat pada kren tersebut?

A Roda dan gandar


B Tuas dan gear
C Tuas dan takal
D Roda dan takal

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
32
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK : PENTERJEMAHAN

68 Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

Tumbuhan P
S

Yang manakah adalah haiwan karnivor?

A P dan S

B P dan Q

C R dan S

D Q dan R

69 Maklumat berikut menunjukkan satu bentuk perubahan tenaga.

Tenaga Tenaga Tenaga


Kimia Elektrik Cahaya

Antara berikut yang manakah mewakili maklumat di atas?

A B

C D

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
33
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

70 Rajah di bawah menunjukkan keadaan sebiji tomato yang dibiarkan pada


suhu bilik selama 3 minggu.

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3

Apakah kaedah pengawetan yang sesuai?

A Penjerukan
B Pengetinan
C Pengasinan
D Pengeringan

71 Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan untuk mengkaji kebolehan


cahaya menembusi tiga bahan yang berbeza.

Bahan X
Bahan Y

Bahan Z

Di antara berikut yang manakah menunjukkan sifat setiap bahan X, Y dan Z?

X Y Z

Lut sinar Legap Lut cahaya


A

B Legap Lut sinar Lut cahaya

C Lut cahaya Legap Lut sinar

D Lut sinar Lut cahaya Legap

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
34
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

72 Rajah di bawah menunjukkan satu simulasi tentang pergerakan dan


peredaran Bulan yang dilakukan oleh dua orang murid.

Mula

Antara berikut yang manakah mewakili Zul dan Ben?

Zul Ben

Matahari Bulan
A

Bumi Bulan
B

Bumi Matahari
C
Bulan Bumi
D

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
35
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

73 Rajah menunjukkan seorang petani sedang melakukan satu aktiviti.

Antara yang berikut, teknologi manakah yang sesuai untuk


mempercepatkan kerja tersebut?

A Jentolak
B Jentera penuai
C Kuku kambing
D Mesin menanam

74 Rajah menunjukkan satu alat.

Apakah mesin ringkas yang terdapat pada alat itu?

A Tuas
B Baji
C Satah condong
D Skru

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
36
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK: PENTAFSIRAN

75 Maklumat berikut adalah mengenai katak.

Boleh hidup di air dan di darat

Bagaimanakah katak boleh hidup di air?

A Bernafas menggunakan paru paru


B Tidak perlu bernafas apabila ia berada di air
C Bergerak ke permukaan untuk menyedut udara
D Bernafas menggunakan kulitnya yang boleh menyerap udara

76 Rajah dan maklumat di bawah adalah mengenai ciri pokok kelapa.

Pokok kelapa mempunyai srtukrtur daun


berpecah-pecah

Apakah kepentingan struktur daun tersebut?

A Mengurangkan kadar kehilangan air.


B Mengurangkan rintangan angin.
C Memudahkan penyebaran biji benih.
D Memudahkan penerimaan cahaya matahari.

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
37
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

77 Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh dua


orang murid.

Saya tidak dapat melihat cahaya Saya pula dapat melihat cahaya
lilin lilin

Penyiasatan tersebut membuktikan bahawa

A Cahaya boleh dipantulkan


B Cahaya bergerak lurus
C Cahaya boleh dibiaskan
D Cahaya boleh menembusi bahan tidak legap

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
38
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

78 Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan jarak yang


dilalui oleh kereta mainan dalam masa 10 minit.

Kereta Mainan Jarak dilalui dalam cm


P 4
Q 8
R 7

Antara berikut, carta palang yang manakah mewakili Jadual di atas?

A B

Jarak dilalui Jarak dilalui


dalam cm dalam cm

Kereta Kereta
P Q R Mainan P Q R Mainan

C D

Jarak dilalui Jarak dilalui


dalam cm dalam cm

Kereta Kereta
Mainan P Q R Mainan
P Q R

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
39
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

79 Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang yang terbentuk pada skrin.

Skrin

Bayang-bayang

Antara berikut, yang manakah kedudukan objek dan sumber cahaya yang
betul?

A B

C D

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
40
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

80 Maklumat di bawah merujuk tentang buruj.

Terdiri daripada tujuh bintang.


Boleh dilihat di langit utara.
Kelihatan seperti sebuah gayung

Antara berikut yang manakah mewakili buruj tersebut?

A Pari
B Biduk
C Skorpio
D Belantik

81 Perbualan di bawah adalah antara dua orang sahabat.

Ahmad : Selamat pagi Richard. Saya Ahmad dari Malaysia.


Sudahkah kamu bersarapan?

Richard: Maaf Ahmad, saya baru nak masuk tidur ni.


Sekarang waktu di London ialah jam 10 malam.

Apakah yang dapat disimpulkan daripada perbualan tersebut?

A Bumi beredar mengelilingi Matahari


B Bumi berputar pada paksinya
C Bulan beredar mengelilingi Bumi
D Bumi dan bulan beredar mengelilingi matahari

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
41
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

82 Rajah di bawah menunjukkan sebuah joran.

Saya menggunakan prinsip tuas, roda


dan gandar.

Antara alat berikut, yang manakah menggunakan prinsip yang sama seperti
yang ditunjukkan di atas?

A Penyapu
B Pemutar skru
C Pisau
D Pembuka tin

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
42
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK : EKSTRAPOLASI

83 Rajah menunjukkan struktur gigi bagi satu haiwan.

Apakah yang akan berlaku seandainya struktur gigi haiwan tersebut berubah
kepada struktur gigi di bawah?

A Tabiat makanan haiwan tersebut akan berubah


B Haiwan tersebut akan mati kerana memakan makanan yang bukan
makanannya
C Haiwan tersebut terpaksa membiasakan diri memakan jenis makanan
yang baru
D Haiwan tersebut akan berhijrah ke tempat lain

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
43
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

84 Rajah menunjukkan kedudukan planet dalam Sistem suria.

Planet Planet Planet


A B C
Matahari

Apakah akan berlaku seandainya Planet C berada di kedudukan Planet A?

A Semua hidupan di Planet C akan mati


B Planet C akan menjadi kering dan tandus
C Planet C akan mengembang
D Planet C akan mengecut

85 Rajah menunjukkan satu siratan makanan di satu habitat.

Apakah akan berlaku sekiranya semua pokok padi mati akibat diserang wabak
penyakit?

A Semua hidupan akan mati


B Semua burung pipit dan tikus akan mati
C Bilangan ular dan helang akan bertambah
D Bilangan tikus dan burung pipit akan bertambah

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
44
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

86 Rajah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid.

Cermin A
Lampu suluh

Cermin B

Objek X

Apakah yang akan berlaku sekiranya cermin B digantikan dengan kaca lutsinar?

A Cahaya dari cermin A dapat dipantulkan ke cermin B


B Cahaya dari cermin A tidak dapat dipantulkan ke cermin B
C Cahaya yang terpantul ke cermin B akan terpantul kepada objek X
D Cahaya yang terpantul pada cermin B tidak dapat dipantulkan ke objek X

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
45
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

87 Rajah di bawah menunjukkan seorang murid lelaki sedang menjalankan satu


aktiviti.

Apakah yang akan berlaku sekiranya di bahagian bawah kotak diletakkan


pengguling?

A Kotak akan ditarik dengan lebih mudah


B Geseran di antara permukaan kotak dengan permukaan lantai dapat
dikurangkan
C Geseran antara kotak dengan permukaan lantai bertambah
D Kotak akan menjadi sukar ditarik

88 Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan tentang bahan


buangan.

tanah

Apakah yang akan berlaku selepas empat minggu sekiranya botol itu
digantikan dengan seekor ikan?

A Tiada sebarang perubahan berlaku kepada ikan


B Ikan itu akan mereput dan menjadi baja kompos
C Hanya tulang ikan tertinggal di dalam tanah manakala isinya mereput
D Ikan itu mengeluarkan bau yang busuk

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
46
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

89 Laila menyediakan doh untuk membuat kuih pau. Dia mendapati bahawa doh
itu tidak naik.
Apakah yang mesti dia lakukan untuk memastikan doh itu naik?
A Mencampurkan yis ke dalam doh itu
B Menambahkan sejumlah air ke dalam doh itu
C Mencampurkan telur kuning ke dalam doh itu
D Menambahkan lebih banyak tepung ke dalam doh itu

90 Rajah di bawah menunjukkan Danial sedang membersihkan basikalnya.

Apakah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan permukaan rantai basikal


daripada berkarat?

A Menyapu cat
B Menyapu air
C Menyapu gris
D Menyalut dengan plastik

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
47
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK : APLIKASI

91 Rajah di bawah menunjukkan Dayana tidak dapat memisahkan gelas yang


melekat.

Antara berikut, yang manakah menunjukkan cara yang dapat membantu


Dayana memisahkan gelas tersebut?

A B

C D

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
48
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

92 Seorang pekerja menghadapi masalah untuk menolak sebuah kotak seperti

yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Antara yang berikut, cara yang manakah paling mudah untuk menolak kotak

tersebut?

A Meletakkan pengguling di bawah kotak

B Menabur pasir di atas permukaan lantai

C Menabur garam di atas permukaan lantai

D Menarik kotak tersebut dengan menggunakan tali

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
49
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

93 Rajah di bawah menunjukkan seorang budak yang sedang batuk.

Apakah yang patut dilakukan olehnya untuk mengelakkan penyakitnya


daripada tersebar?

A Minum air suam


B Memakai baju sejuk
C Mencuci tangan dengan kerap
D Menutup hidung semasa batuk atau bersin.

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
50
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

94 Rajah di bawah menunjukkan masalah yang dihadapi oleh datuk semasa


membaca surat khabar.

Antara yang berikut, alat manakah yang dapat membantu datuk

menyelesaikan masalahnya?

A B

C D

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
51
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

95 Rajah di bawah menunjukkan seorang lelaki dengan untanya yang sesat di


gurun yang sangat luas.

Apakah yang perlu dilakukan oleh lelaki itu untuk mencari arahnya?

A Memerhati arah angin


B Memerhati fasa-fasa bulan
C Memerhati kedudukan matahari
D Memerhati kedudukan bintang

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
52
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

KONSTRUK : MENGANALISIS

96 Jadual di bawah menunjukkan keputusan bagi suatu penyiasatan.

Masa diambil oleh kertas


Jenis kertas
untuk menyerap air
Kad manila 45 saat
Kertas turas 15 saat
Tisu 3 saat

Apakah pemerhatian yang dapat dibuat tentang penyiasatan itu?

A Kad manila mengambil masa paling cepat untuk menyerap air


B Kad manila mengambil masa paling lama untuk meyerap air
C Kad manila mudah menyerap air
D Ketebalan kad manila menyukarkan air untuk diserap

97 Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan mengenai pokok


kacang hijau.

Bilangan hari Bilangan daun

4 3

8 5

12 7

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini?

A Pokok kacang hijau membiak.

B Bilangan daun pokok kacang hijau bertambah.

C Pokok kacang hijau bertumbuh.

D Pokok kacang hijau berbuah.

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
53
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

98 Jadual di bawah menunjukkan perubahan suhu air di dalam sebuah bikar


yang sedang dipanaskan.

Masa (minit) Suhu (C)

2 10

4 24

6 32

8 60

Antara berikut, yang manakah benar tentang perubahan suhu air itu?
A Air kehilangan haba
B Air menerima haba
C Air menjadi semakin sejuk
D Air melepaskan haba

99 Jadual di bawah menunjukkan bilangan monyet yang terdapat di suatu


kawasan pembalakan.

Tahun Bilangan monyet

2006 800

2007 750

2008 690

2009 620

2010 540

Ramalkan bilangan monyet pada tahun 2011 jika aktiviti pembalakan

diteruskan?

A 650 ekor
B 550 ekor
C 450 ekor
D 350 ekor

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
54
SULIT MODUL SAINS SIFAR E 2017 018/1

100 Rajah di bawah menunjukkan empat hidupan di ladang kelapa sawit.

Antara siratan makanan berikut, yang manakah boleh dibentuk daripada

hidupan P, Q, R dan S?

A B

C D

KERTAS SOALAN TAMAT

018/1 2017 HAK CIPTA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH [Lihat halaman sebelah
55