Anda di halaman 1dari 1

Khidmat Kesukarelawan

Definisi

Perkataan kesukarelaan bermaksud sikap sukarela ataupun dengan kehendak


sendiri dan tiada paksaan dari mana-mana pihak.
mereka yang melakukan sesuatu dengan sukarela dipanggil sukarelawan bagi lelaki
dan sukarelawati bagi perempuan.
Melaksanakan sesuatu dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa atau dikerah, dengan
niat yang ikhlas dengan tidak mengharapkan apa-apa pulangan atau balasan kepada
diri sendiri.
Biasanya berkonsepkan gotong royong

Faktor yang memotivasi seseorang untuk dalam kerja-kerja kesukarelaan

Rasa prihatin yang timbul dalam diri untuk menaburkan bakti dan khidmat kepada
masyarakat dengan berbuat sesuatu.
Ingin berbuat amal dengan memberikan sumbangan dalam bentuk wang atau
barangan.
Untuk mendapatkan keredhaan Tuhan.
Iaitu menyahut seruan kerajaan; dan sebagai khidmat kepada negara.

Contoh aktiviti khidmat kesukarelawan

Memberikan bantuan ketika bencana dan kecemasan.


Meningkatkan mutu pendidikan melalui kelas bimbingan
Membersihkan rumah orang tua-tua, anak yatim dan orang kurang upaya serta tidak
berkemampuan (miskin).
Membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, rasuah, dan ketidakadilan
sosial.
Mengadakan Pendidikan secara percuma
Mengumpul dana dengan bekerja

Faktor menjadikan khidmat kesukarelawan semakin kurang

Budaya masyarakat kini yang semakin mementingkan kebendaan dan peribadi.


Kurang ilmu dan kemahiran yang sesuai untuk melaksanakan sesuatu perkhidmatan
yang ingin atau telah diceburinya
Kurang pendedahan
tidak mempunyai sistem pengurusan, sokongan dana dan strategi pemasaran yang
kukuh
Kekurangan masa kerana komitmen lain

Anda mungkin juga menyukai