Anda di halaman 1dari 4

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIKALONGKULON


KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2017

1 Bidang : (02.03) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan


2 Kegiatan : (02.03.01) Kegiatan Pembinaan Lembaga Kema
Gerakan Penanggulangan Bahaya Narkoba
3 Waktu Pelaksanaan : 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017
4 Lokasi Kegiatan : Pembinaan Lembaga Kepemudaan dan Karang
5 Sumber Pendanaan : Alokasi Dana Desa (add)

Rincian Pendanaan :
NO URAIAN VOLUME SATUAN

(1) (2) (3) (4)


1 Belanja barang/jasa
- honorium tim pelaksana kegiatan
+ penanggungjawab 1 ok
+ ketua 1 ok
+ sekretaris 1 ok
+ anggota 3 ok
- honorium narasumber, moderator, notulis, MC dan pembaca doa
+ narasumber 4 org/jam
+ moderator 1 org/keg
+ notulis 1 org/keg
+ MC 1 org/keg
+ pembaca doa 1 org/keg
- alat tulis kantor
+ buku block note A5 (Paperline) 50 buah
+ map L F4 (Dalichi) 50 buah
+ pulpen boxy uniball (Boxy) 50 buah
- cetak dan penggandan
+ fotocopy 1420 lembar
- jamuan makan dan minum
+ jamuan makan 50 org/kotak
+ jamuan snack 50 org/kotak
- uang saku rapat
+ uang saku rapat 50 org/hr
2 Belanja modal 0

JUMLAH (Rp.)

Disetujui/Mengesahkan MEKARJAYA, 23 November 2


KEPALA DESA Pelaksana Kegiatan
SURYANA, S.IP AHMAD SAMSUDIN
N

Pembinaan Kemasyarakatan
atan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
ggulangan Bahaya Narkoba
s.d 31 Desember 2017
mbaga Kepemudaan dan Karang Taruna

HARGA SATUAN JUMLAH (Rp.)


(Rp.)
(5) (6)
7,309,000
1,800,000
500,000 500,000
400,000 400,000
300,000 300,000
200,000 600,000
1,450,000
250,000 1,000,000
150,000 150,000
100,000 100,000
100,000 100,000
100,000 100,000
650,000
4,000 200,000
3,000 150,000
6,000 300,000
284,000
200 284,000
1,125,000
15,000 750,000
7,500 375,000
2,000,000
40,000 2,000,000
0 0

7,309,000

MEKARJAYA, 23 November 2016


Pelaksana Kegiatan
AHMAD SAMSUDIN

Anda mungkin juga menyukai