Anda di halaman 1dari 2

BIL AKTIVITI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI

BULAN - MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Berbincang dengan Pensyarah
kursus atau Pensyarah
Penyelia berkaitan perkara
berikut:

Tajuk kajian

Isu keperihatinan/ Masalah


kajian

Pelajar menulis draf kertas


cadangan penyelidikan
tindakan mengikut tajuk-tajuk
kecil berikut:

pendahuluan

fokus kajian

objektif kajian dan soalan


kajian
2 Pelajar menulis draf kertas
cadangan penyelidikan
tindakan mengikut tajuk-tajuk
kecil berikut:

peserta kajian
perancangan
pelaksanaan kajian
BIL AKTIVITI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI
BULAN - MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Langkah-langkah Tindakan
Perancangan Kaedah
Mengumpul Data
Perancangan Cara
Menganalisis Data
Perancangan Semakan
Data
Jadual pelaksanaan dan
Anggaran Belanjawan
3 Menghantar Draf Proposal
kepada penyelia untuk
semakan
4 Menyemak dan Menulis
Proposal
5 Menghantar proposal kepada
penyelia