Anda di halaman 1dari 2

ANG KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA

SA PAGKAKAROON NG WIKANG PAMBANSA AY MAS MAGKAKAUNAWAAN ANG BAWAT MAMAMAYAN


AT MAGSISILBING PAGKAKAKILANLAN NG ATING BANSA.

ANG KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA

ITO AY MAHALAGANG KASANGKAPAN NG PAGKAKAISA.

PANAHON NG COMMONWEALTH (1935-1946)

Hinayaan tayo ng mga Amerikanong mamuno sa sarili nating bansa. Dito nagsimulong mahubog ang
kaisipang Pilipino.

Nadamay tayo sa sumiklab na digmaan sa pagitan ng Hapon at Estados Unidos kaya hindi natupad ang
pangako ng Amerika sa pagbibigay kasarinlan sa Pilipinas noong 1945.

SALIGANG BATAS 1935

ARTIKULO XIV, SEKSYON 3

Pagkatapos ng puspusang pag-aaral ng iba't ibang wika sa Pilipinas, ipinasya ng Surian na Tagalog ang
siyang dapat pagbatayan ng Wikang Pambansa pagkat ito'y nagtataglay ng nalinang nang panitikan at
wikang sinasalita ng nakahihigit ng dami ng mga Pilipino.

Sa dahilang wala pang wikang pagkakakilanlan, ay naitatag ang Surian ng Wikang Pambansa, binuo ng
mga kinatawang nagmula sa mahahalagang mga rehiyon sa Pilipinas bilang mga kasapi.

Kaya, noong Disyembre 30, 1937, inihayag ni Pangulong Quezon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay
Tagalog.

SURIAN NG WIKANG PAMBANSA

Jaime de Veyra - Tagapangulo ng Surian

- Samar at Leyte

Dr. Cecilio Lopez - Tagalog

Santiago Fonacier - Ilokano

Filemon Sotto - Cebuano

Casimiro Perfecto - Bikol

Felix Salas Rodriguez - Hilagaynon


Hadji Butu - Tausug

Batayan:

1. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng mga
rehiyon ng Pilipinas. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan ng kapuluan.

2. Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika, tulad ng Bisaya.

3. Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak. Higit na
mararaming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo.

4. Ito ang wika ng Maynila, ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas.

5. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunandalawang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng


Pilipinas.

Kautusang Tagapagpaganap blg.134

Tuluyang inihayag ni Pangulong Manuel Quezon ang pagdedeklara sa Tagalog bilang Wikang Pambansa
sa Pilipinas sa gabay ng mga Surian ng Wika.

Surian ng Wika

Batas Commonwealth Blg.33

Jaime De Veyra - Direktor

- Kinatawan ng Samar at Bisaya

Cecilio Lopez - Kalihim

- Punong Tagapagpaganap

- Tagalog

Felix Salas Rodriguez - Hilagaynon

Santiago Fonacier - Iloko

Cassimiro F. Perfecto - Bikol

Isidro Abad - Bisaya

Zoilo Hilario - Pampanga

Lope K. Santos - Tagalog

Jose T. Zulueta - Pangasinan