Anda di halaman 1dari 12

TARBIATUNA

JAWATANKUASA TARBIAH - IKRAM MALAYSIA


Bil Keluaran : 05 Siri : 1435H/04 Edaran untuk ahli IKRAM sahaja Bulan Zulkaedah - Zulhijjah 1435H

Taujihat IKRAM MEMBIMBING Mutiara


Al-Quran
MASYARAKAT

..
Wahai orang-orang yang
Assalamualaikum wbt, beriman, rukuklah serta
Ustaz Dr Mohd Parid sujudlah (mengerjakan
Sheikh Ahmad sembahyang) dan beribadatlah
Alhamdulillah Tarbiatuna terbitan ke lima menemui ikhwah dan kepada Tuhan kamu (dengan
Presiden IKRAM
akhawat dengan tema yang lebih segar dan terkini. Tema yang mentauhidkanNya), serta
-m/s 2- kerjakanlah amal-amal
menjurus kepada dakwah dan tarbiah kepada masyarakat. Tema kebajikan; supaya kamu
yang sangat sesuai dengan manhaj taghyir dan islah yang sedang berjaya (di dunia dan di
akhirat).
Bingkisan Tarbawi kita bawa. (Surah Al-Hajj: 77)

Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti


dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan
menjaganya (dari sesuatu bahaya) dengan perintah Allah. Mutiara Hadith
Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada se-
Daripada Abu Hamzah Anas
suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada ibn Malik r.a.,
diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki untuk daripada Rasulullah SAW,
bahawa Baginda bersabda:
menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan Tidak beriman seseorang
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang dapat kamu sehinggalah dia suka
Pengerusi JK Tarbiah Pusat untuk saudaranya , apa yang
- m/s 3 - menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu dan tidak disukai untuk dirinya.
ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka
(Hadis riwayat al-lmam al-
selain daripadaNya. (Ar-Rad : 11) Bukhari dan Muslim)
Tema yang menjurus kepada kepentingan dakwah dan tarbiah
Maktabah Tarbiah masyarakat serta memberi kefahaman Islam yang menyeluruh
kepada mereka. Tema yang menekankan pentingnya tarbiah man-
hajiah yang kita lalui yang bertujuan untuk mendidik masyarakat
menjadi hamba Allah dan masyarakat yang soleh. Akhirnya kita
ingin menjadikan dakwah ini sebagai dakwah yang membawa
rahmat ke sekalian alam. Mutiara Hikmah
Berkenal-kenalanlah dengan
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menja-
setiap Muslim yang ditemui
di) rahmat bagi semesta alam. (Al Anbiya: 107) kerana asas gerakan dakwah
Ustaz Abd Muhaimin ialah berkenal-kenalan dan
Mohammad Shahar, Marilah kita bersama bergerak untuk menggalas amanah berkasih-sayang
Konsultan JK Tarbiah Pusat agung ini, amanah yang dijanjikan syurga serta keampunan Allah
- m/s 10 - ~Imam Hasan
andainya kita bersungguh-sungguh dan ikhlas melaksanakan dak- Al-Banna~
wah dan tarbiah ini. Wassalam.
Editor.
Diterbitkan oleh : Jawatankuasa Tarbiah Pusat, Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM),
No. 9, Jalan Dagang SB 4/1, Taman Sungai Besi Indah, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan MALAYSIA
Tel:+603-8945 6999, +603-8945 3666 Fax:+603-8945 1772 Emel:info@ikram.my

1
TAUJIHAT
Maratib Amal dalam
Manhaj Perubahan
umum. Ia dapat dilaksanakan menerusi Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh Ahmad,
penyebaran dakwah kepada kebaikan Presiden IKRAM
secara aktif dan meluas di tengah-ten-
Amal pada tahap ke tiga ialah : gah masyarakat umum tersebut. ingkatan ilmu kesedaran, kefahaman,
pengetahuan dan pengamalan Islam
Membimbing masyarakat Menerusi usaha-usaha dakwah sebagai satu-satunya agama yang
Menerusi berbagai-bagai ini, masyarakat digalakkan melakukan benar dan sistem kehidupan yang sah,
inisiatif antaranya: berbagai-bagai kegiatan yang baik, pembaikan situasi di sekitar diri mereka
amalan-amalan yang mulia, berlum- agar ia bertambah baik, bertambah
1. Penyebaran dakwah
ba-lumba membuat kebaikan untuk diri sihat sehingga memungkinkan Islam
kepada kebaikan di
mereka sendiri, kebaikan kepada orang itu berkembang mekar mewarnai
tengah-tengah mereka.
lain terutamanya kepada ahli keluarga , pembangunan masyarakat. Diringi
2. Pembasmian perkara-perkara sanak saudara, jauh dan dekat dan ke bimbingan hidayatNya, ia bergerak
yang keji dan mungkar. arah golongan-golongan yang memer- ke satu ufuk kesempurnaan yang
3. Menggalakkan kegiatan-ke- lukan santunan dan pelayanan baik, lebih tinggi dan lebih menyeluruh.
giatan yang mulia/baik. ke arah semua lapisan masyarakat,
tua dan muda, lelaki dan perempuan. Perubahan situasi-situasi di atas
4. Menyeru kepada perka- akan banyak membantu mereka untuk
ra-perkara yang makruf. Mereka juga diajak ikut ikut serta memperjuangkan Islam di
5. Bersegera membuat kebaikan aktif membasmi perkara-perkara yang tengah-tengah masyarakat dan dalam
mungkar dan keji dalam apa bentuk Negara dengan menggunakan pendeka-
6. Mempengaruhi pandangan
sekali pun sewaktu ia wujud atau tan-pendekatan dakwah yang terbaik,
umum agar mendokong
tersebar di kalangan mereka seperti menyeru kepada perkara-perkara yang
gagasan pemikiran Islam.
ajaran-ajaran sesat, fahaman-fahaman makruf, pembaikan persekitaran, pem-
7. Mewarnai fenomena kehidupan pelampau, sikap dan perbuatan zalim baikan diri dan pembaikan masyarakat,
masyarakat umum agar sen- kepada seseorang atau kumpulan pembaikan situasi kehidupan mereka
tiasa sejajar dengan gagasan manusia yang lain, kegiatan kegiatan dan kedudukan negara dan lain-lain.
pemikiran Islam tersebut. yang berlawanan dengan norma-norma
akhlak yang mulia, kegiatan-kegiatan Akan lahirlah dari perubahan
8. Semuanya ini merupakan
yang merosakkan diri, masyarakat situasi-situasi di atas satu generasi
kewajipan peribadi setiap
dan persekitaran, budaya-budaya baru, kader-kader dakwah yang lebih
saudara Muslim dan kewajipan
songsang yang bertentangan dengan cerdas, para pelopor perjuangan yang
jamaah sebagai sebuah
fitrah manusia yang waras dan akan bersegera melakukan pem-
organisasi yang berjuang.
sihat, agama Islam yang lurus. baikan-pembaikan tambahan kepada
Amal pada tahap ketiga ini, iaitu pendekatan-pendekatan dakwah
selepas tahap pembaikan diri dan pem- Penyebaran dakwah kepada dan perjuangan, bergerak menerusi
bentukan keluarga Muslim dilaksanakan kebaikan di kalangan masyarakat perlu satu wadah perjuangan yang lebih
dengan tujuan membimbing masyarakat diaktifkan agar mereka mengambil berkesan , menyusun inisiatif-inisiatif
tanggungjawab baru bagi memperluaskan capaian
memperbaiki dan meningkatkan hasilnya .
situasi diri mereka
sendiri, situasi kel- Mereka akan berusaha ber-
uarga dan situasi sungguh-sungguh bagi mempengaruhi
lingkungan supaya pandangan umum agar mendokong
semua mereka seluruh gagasan pemikiran Islam dalam
akan sentiasa beru- semua aspek-aspek kewujudan, aspek
saha mewujudkan ketuhanan, aspek kenabian, aspek
perubahan dalam kehidupan manusia, aspek kewujudan
diri mereka sendiri dan perjalanan alam semesta, aspek
dari sudut pen- perundangan, aspek perekonomian,
bersambung di m/s 3

2
BINGKISAN TARBAWI
Konsep Perubahan
Imam Syahid Hasan Al-Banna
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria, Pengerusi JK Tarbiah Pusat

Konsep dakwah yang dibawa oleh kehidupan, atau tidak menjaga sunnah orang pertama yang menyedari tentang
Imam Syahid Hasan Al-Banna bersifat (ketentuan) Allah dalam proses tamkin, hakikat umat, kadar kerosakan yang
komprehensif dan universal. Konsep atau kerana terjadinya penyimpangan dideritai, serta kadar kemunduran yang
yang mencakup seluruh isi pemaha- dengan berlalunya masa, atau kerana dialami. Kerosakan itu tidak sekadar
man Islam dan mampu menjawab perpindahan ke generasi berikutnya dan runtuhnya khilafah dan hancurnya ke-
semua persoalan kehidupan. ia tak mampu memikulnya, atau kerana satuan umat, bukan sekadar penjajahan
reaksi yang terbatas atau teori serta ketenteraan terhadap negara-negara
Ia seumpama sinaran fajar pagi
simbol hampa tanpa adanya bangunan Islam atau terbatas pada kemunduran
yang menyingkap tabir pekat yang
dakwah kuat dan gerakan berterusan. teknologi dalam segala bidang.
menutupi kehidupan umat Islam. Beliau
sebenarnya adalah mujaddid Islam Uslub yang dibawa Imam Syahid Buat pertama kali kemunduran
di abad ke 20. Imam Syahid mampu sangat istimewa. Uslub tersebut mampu umat sampai pada titik yang amat
menggabungkan pemahaman terhadap mengubah teori dan mimpi menjadi merbahaya. Umat ini berada pada
nilai-nilai Al-Quran dan petunjuk sebuah realiti. Hal ini disokong dengan posisi luar dari daerah kekuasaan
Rasulullah SAW secara benar dan kemampuannya yang tinggi dalam tan- dan pemerintahan. Permasalahannya
menyeluruh dengan pembacaan yang zim dan pengurusan dengan kurniaan telah sampai kepada asas berdi-
mendalam terhadap fakta-fakta sejarah Allah, memimpin dan mendirikan se- rinya masyarakat dan negara.
dan Sunnah Allah dalam menempatkan buah jamaah yang membawa panji-panji
Ubat dan rawatannya tidak akan
sebuah kekuasaan di muka bumi. Islam dengan asas yang kuat serta
bermanfaat dalam bentuk juzi atau
Juga termasuk kemampuannya untuk tidak mudah hilang dan dihancurkan.
merubah sebahagian bidang dengan
melihat secara jelas realiti umat Islam,
Bangunan yang kuat dan ubat-ubat penenang sahaja. Projek
menentukan penyakit umat dan meng-
berkesinambungan ini menunjukkan kebangkitan umat mesti dimulai sesuai
etahui bagaimana rawatan yang harus
kebijaksanaan Imam Syahid. Suatu dengan langkah-langkah yang dilakukan
diberikan mengikut urutan keutamaan.
hari beliau ditanya: Mengapa anda oleh Rasulullah SAW; bermula dengan
Sebelum kedatangan Imam Syahid, tidak menulis ilmu yang luar biasa ini pembinaan peribadi Muslim, lalu pembi-
sebenarnya telah banyak percubaan dan melahirkan buku-buku?. Beliau naan keluarga, pembinaan masyarakat
dilakukan untuk memulihkan umat ini, menjawab: Sesungguhnya aku hingga akhirnya sampai ke marhalah
namun ia tidak bertahan lama. Ia tidak membina dan melahirkan para tamkin (kekuasaan) dan penegakan
membawa konsep pemahaman Islam pejuang yang membawa kebenaran. negara, lalu berterusan sehingga memi-
yang benar menyeluruh, atau pemaha- mpin dunia seluruhnya (ustaziatul alam).
Sesungguhnya Imam Syahid adalah
man yang mendalam terhadap realiti

bersambung dari m/s 2


aspek kehidupan sosial manusia dan kehidupan mereka dalam bentuknya kebahagiaan di dunia dan akhirat.
seterusnya, meyakini dan meneri- yang lurus, berimbang dan sejahtera,
Dakwah yang mereka lakukan ke
manya dengan baik, memahami nya yang akan menggerakkan perubahan
arah masyarakat pada akhirnya bertu-
dengan dalam lantaran kelangsungan manusia menjadi hamba-hamba Allah
juan mewarnai fenomena kehidupan
kehidupan manusia dalam bentuknya swt yang taat, pengikut Muhammad
mereka agar sentiasa sejajar dengan
yang benar, lurus, selamat, mencapai yang setia, pejuang-pejuang Islam yang
gagasan pemikiran Islam tersebut,
kebahagiaan dan kejayaan yang abadi sentiasa menjunjung amanah khilafah di
berdiri di atas asas-asas yang kuat agar
amat bergantung kepada sokongan, atas muka bumi ini dengan gigih, me-
ia mampu berdiri teguh berhadapan
kepercayaan dan keyakinan terhadap makmurkan dunia dengan pelbagai amal
dengan badai-badai kehidupan, membe-
gagasan-gagasan pemikiran tersebut . soleh, juga menggerakkan perubahan
sar dan merendang, menaungi manusia
dunia kepada satu dunia yang selamat
Gagasan-gagasan pemikiran yang berlindung sebentar di bawahnya
untuk didiami manusia sejagat, dunia
Islam di atas merupakan asas-asas sementara meneruskan perjalanan
yang makmur, di bawah naungan payung
dan tiang-tiang kepada satu sistem merentasi sahara kehidupan dunia yang
keadilan oder baru Islam untuk dunia
kehidupan manusia yang sempurna, fana menuju ke alam akhirat yang baqa.
dan manusia sejagat. Satu kehidupan
yang akan menjamin kelangsungan
yang dapat membawa mereka kepada
3
SMH, Kolumnis Jemputan
AL-IRSYAD

Disiplin Tarbawi Untuk Kerja


Dakwah Umum

Sesungguhnya antara objektif dakwah kepada Allah ialah miskin, bantu orang yang terkena bencana, pasukan yang
menyebarkan kebaikan kepada manusia, amar makruf nahi menyampaikan dakwah, bantu Muslimin yang lemah di
mungkar, menggalakkan manusia melakukan kebaikan dan pelbagai tempat, pasukan yang berjuang untuk politik dan
mengingatkan mereka agar tidak terjebak ke lembah kehinaan tuntutan hak, mengajar orang dewasa dan menghapuskan
dan kemungkaran. Di atas jalan dakwah ini, kita menghadapi buta huruf, aktiviti sempena hari kebesaran Islam seperti
kedua-dua jenis ini serentak dalam kerja dakwah; salah sembelihan korban, zakat fitrah, masuk ke sekolah-sekolah
satunya berkaitan dengan pembinaan dan pembentukan, se- dan bantuan berkempen dalam pilihanraya di peringkat
bahagian lagi berkaitan dengan propaganda dan pengenalan. persatuan, pelajar atau negeri dan parlimen dan lain-lain.
Usaha yang dikorbankan pada kedua-dua perkara ini (takrif
Dalam hal ini kita tidak mahu menyentuh faedah
takwin) tidak terpisah, bahkan ia saling menyempurnakan.
yang akan diperoleh dari kerja dalam masyarakat y
Membimbing Masyarakat kerana ia amat banyak. Tetapi seperti kerja dalam
masyarakat punya faedah, maka di masa yang sama
Imam Banna membentangkan konsep ini ketika mem-
di sana ada disiplin yang perlu dipelihara.
perkatakan maratib amal yang dituntut daripada seorang
al-akh yang benar, maka dia sebutkan setelah menyentuh Antara disiplin kerja dakwah umum dan propaganda
dua martabat mengislah diri dan mentakwin rumahtangga:
Dan menunjuk ajar masyarakat dengan menyebarkan seruan Disiplin tarbawi yang wajib kita ambil ketika mengadakan
kebaikan padanya, memerangi dosa dan kemungkaran, meng- program umum adalah banyak, sesuai dengan medan dan
galakkan berakhlak baik, menyuruh yang makruf, menyegera- peluang yang terdapat dalam masyarakat. Disiplin bagaimana
kan melakukan kebaikan, mempengaruhi pandangan umum untuk kita iklankan program dan aktiviti, bagaimana kita
ke arah pemikiran Islam serta sentiasa mewarnakan lahiriah tonjolkannya kepada masyarakat? Semua itu berkaitan
kehidupan umum dengan warna Islam (Risalah Taalim) dengan faktor pendorong kerja-kerja ini serta objektif untuk
mengiklankannya kepada orang ramai dan kaitan aktiviti
Tidak syak lagi bahawa dakwah pada marhalah terbuka kita serta kerja orang selain kita di tempat yang sama:
dalam masyarakat bertolak dari hakikat bahawa ia adalah
dakwah tarbawiyah yang praktikal; anggotanya bergerak 1. Pentingnya menghadirkan niat yang ikhlas kerana
membawa kebaikan dalam masyarakat dengan akhlak yang Allah, memperelokkan tujuan bekerja di mana
dimiliki mereka hasil tarbiah yang dilalui berdasarkan manhaj ianya semata-mata kerana Allah sahaja, meng-
Islam. Seorang al-akh itu tidak boleh terpisah dari bekalan harapkan pengampunan dan keredhaanNya.
dan gerakannya, tidak terpisah dari tarbiah dan dakwah
2. Bahawa hakikat gerak kerja umum dengan dakwah di
serta sumbangannya. Justeru kadar kekuatan dakwah dalam
kalangan manusia merupakan ibadat kepada Allah. Kita
tarbiah dan takwin anggotanya akan menentukan kerja
beribadat kepada Allah dalam setiap gerak kerja, apapun
dan kesannya dalam masyarakat yang digerakkannya.
medan tersebut; ekonomi, sosial, politik, dakwah, pendi-
Antara isu penting ketika era terbuka dalam masyarakat dikan, kesihatan dan sebagainya. Untuk itu tidak wajar
ialah isu propaganda dan iklan berkaitan kerja dakwah kita hanya menghadkan makna beribadat hanya dalam
umum serta pembahagian tugasan tarbawi bagi program gerak kerja dakwah umum bersama masyarakat sahaja.
umum. Yang dimaksudkan ialah kerja-kerja yang sesuai
3. Berjaga-jaga agar semua amalan yang kita zahirkan
dengan situasi umum yang dilalui dakwah pada medan
kepada orang ramai dari sifat riyak atau sumah hingga
islah dan khidmat masyarakat untuk dibangunkan bersama.
merosakkan amal dan usaha menjadi sia-sia.
Contohnya seperti khidmat masyarakat, kebajikan anak
yatim, pertolongan cemas, merawat orang sakit, bantu orang
bersambung di m/s 5

4
bersambung dari m/s 4
bertujuan memperlekeh kerja orang lain (pertubuhan
4. Orang yang terlibat dengan kerja umum di kalangan
atau individu), atau bertujuan menzahirkan bahawa
kita mesti terdiri dari kalangan yang mempunyai repu-
kita kuat dan lebih baik daripada orang lain. Akan tetapi
tasi yang baik, takwanya tampak teristimewa, terhias
tujuan kita sebenarnya kita hendaklah sentiasa bersama
dengan akhlak mereka, mampu mempengaruhi dalam
penyebaran dakwah, penyebaran kebaikan kepada
masyarakat dan tidak terpengaruh dengan penyakit dan
manusia, khidmat dan pembaikan dan selepas itu semua,
tingkah lakunya, mampu pula untuk menzahirkan model
tujuan kita terbesar ialah ubudiah kita kepada Allah.
contoh di hadapan orang ramai.
10. Hendaklah kita beriltizam
5. Mesti diingat bahawa kerja dakwah
dengan hikmah dalam dakwah dan
umum tidak wajar menyebabkan
propaganda kita, serta mempere-
individu yang terlibat meninggalkan
lokkan jalan dan muamalah kita
kewajipan tarbiah terhadap
kerana kita diperintahkan oleh Allah
diri mereka dari segala sudut;
berbuat demikian. Allah berfirman:
keimanan, ibadat, akhlak, fikrah
Serulah ke jalan tuhan-mu dengan
dan sebagainya. Ini adalah bekalan
hikmah dan nasihat yang baik dan
wajib bagi semua orang yang
berbincanglah dengan mereka dengan
bekerja dengan dakwah dan ia
cara yang terbaik. Sesungguhnya
adalah janaan (hasil) perolehan dari
tuhan-mu maha mengetahui siapa
semua aktiviti dan program tarbawi
yang telah sesat dari jalanNya dan Dia
kita sama ada secara individu
maha mengetahui orang-orang yang
atau jamai. Kerana tarbiah adalah
mendapat petunjuk. Dan firmanNya
bekalan dan gerakan, menerima
lagi: Dan berkatalah kepada manusia secara baik.
dan menyumbang dan tidak mungkin sumbangan akan
berterusan tanpa bekalan tarbawi yang berterusan. Di antara makna hikmah juga ialah kita mempere-
lokkan pembentangan dakwah kita ini kepada orang
6. Keprihatinan di samping kita bekerja menyeru orang
ramai, menekuni seni-seni perhubungan dengan mereka.
ramai kita mesti menjaga adab dan akhlak yang
Antaranya kita menjadi qudwah terhadap apa yang kita
sempurna. Imam Banna dalam bab ini menyatakan:
seru. Jangan pula apa yang kita seru itu tidak terlihat
Berawaslah kalian agar sentiasa menjadi orang
secara praktikal pada kita. Antaranya lagi kita mendahului
yang benar dan tidak melampaui hakikat. Hendaklah
mereka dengan apa yang kita seru. Bila kamu menjadi imam
propaganda kalian sentiasa berada dalam batasan
saya, maka hendaklah kamu berada di hadapan saya.
adab yang sempurna dan akhlak yang baik. Berilah
perhatian sebaiknya untuk mengumpulkan hati dan Sebaiknya kita merasai bahawa kita adalah pembawa
menjinakkan jiwa. Hendaklah kalian rasai apabila dakwah kebaikan dan penyampai hidayah untuk umat kita dan bagi
ini menang bahawa ia adalah kurniaan Allah jua. semua manusia. Tidak merasai tinggi diri, tidak melakukan
kekerasan dan tidak rasa diri kita lebih. Allah berfirman:
7. Jangan sampai pelaksanaan gerak kerja dakwah,
Sesungguhnya telah datang seorang Rasul dari kalangan
kemasyarakatan dan propaganda ini membawa kepada
kamu, amat mengambil berat tentang apa yang dihadapi
pergaduhan atau memudaratkan persahabatan lalu men-
oleh kamu, amat prihatin ke atas kamu sebagai mukmin lagi
ghalang perjalanan serta melambatkan tujuan tercapai.
berlemah lembut dan kasihan belas. Bersikap lemah lembut
8. Keprihatinan yang bersungguh-sungguh mesti diberi terha- dan berlapang dada bersama mereka. Benarlah kata-kata:
dap mereka yang terlibat dalam gerak kerja umum ini serta Siapa yang sukarela menyeru manusia dan bekerja untuk
penjagaan rapi dari sudut tarbawi dan imani. Mereka amat bersama masyarakat, mesti terdiri daripada orang yang
berhajat kepada pemerhatian tarbawi secara berterusan lapang dadanya dan sanggup menanggung bebanan.
kerana tabiat kerja mereka amat mencabar; berada di maj-
Hendaklah kita sentiasa bermuhasabah diri apabila
lis besar, menaiki pentas hebat, sentiasa diekori oleh juru
selesai sahaja program dan gerak kerja umum dengan soalan,
kamera atau wartawan, cerita mereka terpampang di dada
apakah faedah yang diperolehi oleh dakwah kita selepas gerak
akhbar dan televisyen. Tujuannya agar terpelihara mereka
kerja yang kita lakukan? Apakah kesan ke atas kita sebagai
dari pelbagai fitnah dan bimbang jiwa berubah bila hilang
individu yang terlibat dengan gerak kerja ini? Adakah ia telah
dari pemantauan, justeru hati nanti terdedah dengan
mendekatkan kita kepada tuhan kita? Adakah ia bermakna
dunia yang akhirnya memesongkan mereka dari matlamat.
kita telah menyumbang faedah kepada masyarakat kita?
9. Tajarrud sepenuhnya dalam gerak kerja umum dan propa- Apa pula kesan gerak kerja ini kepada pembentukan kita
ganda dakwah ini. Jangan jadi program dan propaganda dan tarbiah kita? Adakah ia telah menambahkan kemahiran
kita kerana membalas propaganda pihak yang lain atau atau pengalaman yang boleh kita gunakan dalam gerak kerja
mendatang? Dan soalan-soalan lain yang boleh difikirkan.

5
IKRAM BERSAMA MASYARAKAT
Pertubuhan IKRAM Malaysia mengutamakan perlaksanaan Islam dari sudut kefahaman dan
amalan, teori dan praktikal, akidah dan ibadah, akhlak dan muamalah. Dengan metodologi
yang menyeluruh ini, ia menegaskan tentang kesyumulan Islam dan keistimewaan umat
Islam. (Kamu adalah umat yang terbaik yang diutuskan untuk sekelian umat manusia.
Al-Imran : 110). Ini dapat diperhatikan dengan jelas daripada visi, misi, metodologi, program,
peranan institusi dan sumbangan anggota dan pengikutnya. Sesungguhnya itulah Islam yang
syumul padanya terdapat kebaikan dan akhirat.

JK Dakwah telah be- menimbulkan kesedaran tembok pemisah masyarakat HIDAYAH CENTRE
rupaya menubuhkan 25 berdakwah melalui institusi yang belum Islam memahami FOUNDATION
cawangan Hidayah Centre dalam masyarakat seperti ajaran Islam yang sebenar.
diseluruh Negara. Melalui masjid, IPTA, IPTS, Jabatan Hasil dari pendekatan
khidmat HC ini beribu-ribu Kerajaan dan lain-lain. dan program-program di atas,
saudara baru telah Berjaya Program-program sep- masyarakat diharapkan se-
disantuni diseluruh Negara erti Chinese New Year Open makin hampir kepada agama
sejak tahun 2005. House, Karnival Harmoni, Islam, samada memeluk
Hidayah Centre juga telah Dialog Antara Agama dan Islam atau paling kurang
berjaya mengajak masyarakat lebih 40 inisiatif dakwah HC merasa sejahtera dan aman
Islam berdakwah kepada juga telah berjaya diadakan dengan agama Islam. Hj Nicholas Sylvester
masyarakat belum Islam di diseluruh negara untuk meng- Pengerusi JK Dakwah dan
Malaysia melalui program hapuskan salah faham dan Pengerusi Hidayah Centre Foundation

JK MASYARAKAT MADANI DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Kita bertanggungjawab lagi dalam suasana masyarakat erti Negara-Ku dan Gabungan
bukan sahaja menyampaikan majmuk di Malaysia. Rujuklah Bertindak Malaysia (GBM),
Islam tetapi juga menerangkan kepada Surah Al-Hujurat ayat maka kita telah mula memberi
Islam sambil membuktikan 13. kesan kepada mewujudkan
model dan contoh melalui Dengan penglibatan aktif platform untuk memenuhi
pelaksanaan. Ini tidak dapat kita dalam gabungan NGO Islam objektif berkenaan terutamanya
dilakukan sekiranya kita tidak seperti MAIM dan ACCIN serta dalam menempatkan IKRAM di
Syed Ibrahim Syed Noh mendekati masyarakat apatah
Pengerusi JK Masyarakat gabungan NGO Masyarakat sep- tengah-tengah masyarakat.
Madani

berdasar Amal Am, Rabtul Am luaskan takungan pendokong


JK PEMBANGUNAN BELIA
dan Amal Tajmi di kalangan ak- IKRAM di seluruh negara;
DAN REMAJA
tivis Belia dan Remaja seluruh terutama dari kalangan 10.5
Perlaksanaan Tadrib Aktivis negara. Tanda-tanda awal dan juta belia dan remaja bukan
Belia dan Remaja (TABRI) yang sambutan daripada JK Belia graduan. Kepentingannya tidak
dijayakan bersama JK Tarbiah dan Remaja negeri dan agensi diragu-ragukan lagi. Perjalanan
merentasi semua JK Belia terlibat selama setahun perlak- masih jauh dan memerlukan
dan Remaja seluruh negara sanaan sangat menggalakkan. sokongan, dokongan, doa dan
adalah antara komitmen kami Kita mengimpikan terbentuk perubahan paradigma yang
terhadap usaha membentuk pasukan yang kompeten, gerak menyeluruh daripada seluruh
individu dan mencorakkan kerja yang jelas dan sistem warga Ikram untuk menjayakan
Shahrul Aman Shaari masyarakat. Projek perintis ini yang berkesan untuk melon- agenda murni ini.
Pengerusi JK Pembangunan telah memulakan gerak kerja jakkan keahlian dan melebar-
Belia dan Remaja

diri Keindahan Bersama Mu IKRAMTEENS


Setelah hampir 4 tahun ditu- (KBM), program awal remaja Projek IKRAMTeens terkini
buhkan, IKRAMTeens telah Meniti Usia Baligh (MUB), iaitu pembinaan pemimpin
melaksanakan lebih hampir Cinta Fotokopi dan sebagain- remaja yang disusun melalui
500 buah program di seluruh ya. 6 buah program berteru-
negara melibatkan program Ketiga-tiga program ini san di bawah Projek Dua
di sekolah dan masjid yang merupakan flagship pro- Tahun Remaja Cemerlang
mendapat tempat di hati grams yang telah mendapat (PRODUCE). Kini PRODUCE
masyarakat. Antaranya ialah sambutan di seluruh negara telah memasuki generasi
Kem motivasi dan sahsiah termasuk Sabah & Sarawak. ke-10. Mohd Hafiz Abd Hamid
Pengarah IKRAMTeens
6
AL-TAUJIHAT AL UKHTI MURABBIAH

Peranan Wanita Dalam Pembinaan


Datin Paduka Che Asmah Ibrahim Individu dan Masyarakat Rahmah
Ketua Wanita IKRAM

Islam telah mengiktiraf kepentingan sesungguhnya mereka adalah teman pada prinsip kesamarataan(equality)
peranan wanita dalam pembangu- dan pembantu kamu yang setia. Hak dari sudut melaksanakan tuntutan Ad-
nan diri, keluarga dan masyarakat
sebagaimana firman Allah s.w.t


Dan orang-orang yang beriman,
lelaki dan perempuan, setengahnya
menjadi penolong bagi setengahnya
yang lain; mereka menyuruh berbuat
kebaikan, dan melarang daripada
berbuat kejahatan; dan mereka
mendirikan sembahyang dan mem-
beri zakat, serta taat kepada Allah
dan RasulNya. Mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah; sesung-
guhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha
kamu atas mereka ialah mereka sama Deen dan kesaksamaan (equity) dalam
Bijaksana.(At-Tawba: 71)
sekali tidak boleh memasukkan orang menentukan hak dan tanggungjawab di
Risalah yang dibawa oleh yang kamu tidak sukai ke dalam rumah antara lelaki dan wanita. Kesaksamaan
Rasulullah SAW telah mengangkat kamu dan dilarang melakukan zina. bermaksud berlaku adil pada tempatnya
darjat wanita dan memimpin mereka tanpa sebarang bentuk diskriminasi.
Kemuliaan dan peranan seseorang
untuk memainkan peranan yang se-
wanita itu hendaklah ditentukan Peranan dalam pentarbiahan diri
baik-baiknya selaras dengan matlamat
selaras dengan kedudukan mereka
kejadian mereka. Berbeza dengan
di dalam institusi keluarga samada Bagi membolehkan wanita ber-
zaman sebelum Islam, cara hidup Islam
sebagai ibu, isteri, anak atau saudara peranan sebaik-baiknya, wanita perlu
telah mencetuskan revolusi sosial
kandung. Dengan kepakaran yang memperkasakan diri mereka dengan
yang mengubah masa depan wanita.
ada pada wanita pada hari ini, wanita ilmu yang bermanfaat agar mereka
Di dalam khutbah widak Rasulullah
seharusnya boleh, malah dianjurkan dapat mengenal matlamat hidup,
SAW telah meninggalkan pesan kepada
untuk berperanan aktif dalam pem- membina jati diri, melaksanakan tang-
ummah supaya hak wanita ditunaikan.
bangunan keluarga dan mentarbiah gungjawab, menuntut hak dan membuat
Wahai manusia sebagaimana masyarakat mengikut bidang kepa- keputusan dalam hidupnya. Usaha
kamu mempunyai hak atas isteri kamu karan mereka masing-masing. ini akan membolehkan setiap wanita
mereka juga mempunyai hak di atas memulakan perubahan dari dalaman
Menyedari hakikat dan kepentingan diri mereka, bukan hanya tertumpu
kamu. Sekiranya mereka menyem-
penglibatan wanita di dalam semua untuk meningkatkan kecerdasan intelek
purnakan hak mereka ke atas kamu,
ruang lingkup kehidupan, pergerakan semata-mata tetapi juga meningkatkan
maka mereka juga berhak untuk diberi
perjuangan memartabatkan kedudukan kecerdasan dan kemahiran mengurus
makan dan pakaian dalam suasana
wanita hari ini hendaklah kembali emosi dan spiritual sendiri dengan
kasih sayang. Layanilah wanita-wan-
kepada cara hidup yang telah ditetapkan baik bagi mengambil kedudukan dan
ita kamu dengan baik dan berlemah
oleh syariat Islam dengan berpegang berperanan di dalam sosiomasyarakat.
lembutlah terhadap mereka kerana
bersambung di m/s 8

7
bersambung dari m/s 7
antara kamu (suami isteri) perasaan perlu dimainkan dalam mencorakkan
Dengan kekuatan ilmu yang membawa kasih sayang dan belas kasihan. pembentukan masyarakat. Peranan
kepada peningkatan iman dan takwa, Sesungguhnya yang demikian itu wanita dilihat sebagai pelengkap kepada
maka wanita akan berupaya menjadi mengandungi keterangan-keterangan peranan yang dimainkan oleh kaum lelaki
agen perubahan kepada pembangunan (yang menimbulkan kesedaran) bagi di dalam masyarakat dan bukan bersaing.
insan yang syumul dalam mendidik orang-orang yang berfikir.
Bagi menzahirkan hasrat ini, wanita
ahli keluarga dan masyarakat.
Hubungan lelaki dan wanita dalam perlu diberikan galakan, sokongan dan
rumahtangga adalah suatu hubungan kemudahan untuk menyumbang dalam
Peranan dalam pembentukan
yang mulia yang didasarkan atas perkong- struktur sosial masyarakat menerusi
keluarga Muslim
sian hidup, pembahagian tugas khusus, bidang kepakarannya dengan menye-
Institusi keluarga merupakan insti- layanan yang baik dan menunaikan tang- diakan bantuan dan prasarana khusus
tusi Rabbani yang dibina berdasarkan gungjawab dengan sempurna menurut untuk kemudahan wanita. Menyediakan
kehendak dan tuntutan Ilahi. Asas syariat. Dalam menjayakan perkongsian persekitaran yang kondusif, termasuk
institusi keluarga adalah untuk menjamin hidup ini, lelaki sebagai pemimpin penggubalan dasar dan perundangan
kepentingan wanita samada bagi wanita rumahtangga hendaklah sedaya upaya yang adil bagi mengembalikan martabat
yang belum atau telah berumahtangga. melaksanakan tanggungjawab yang telah dan meningkatkan kesejahteraan
Dengan itu, pembinaan baitul muslim diamanahkan ke atasnya seperti mem- hidup wanita di dalam struktur sosial
merupakan asas penting dalam pembi- beri nafkah, melindungi dan memelihara masyarakat adalah antara pra syarat
naan masyarakat. Firman Allah Taala seluruh ahli keluarganya iaitu ibu bapa, kepada penglibatan wanita di dalam
isteri-isteri, anak-anak dan adik beradik masyarakat. Di samping itu, wanita juga
perempuannya dan lain-lain. Manakala, perlu melengkapkan diri mereka dengan
wanita sebagai rakan kongsi rumahtang- pelbagai kemahiran dalam menguruskan
ga hendaklah sedaya upaya berperanan diri dan keluarga agar tuntutan untuk

sebagai pengurus rumah tangga, melak- berdakwah dan mentarbiah masyarakat
Dan di antara tanda-tanda yang mem- sanakan tanggungjawab untuk memeliha- dan tanggungjawab terhadap diri dan
buktikan kekuasaannya dan rahmat- ra, mendidik, dan merawat anak-anaknya. keluarga dapat diseimbangkan.
Nya, bahawa Ia menciptakan untuk
kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri Peranan dalam
dari jenis kamu sendiri, supaya kamu pembentukan Masyarakat
bersenang hati dan hidup mesra Wanita mempunyai
dengannya, dan dijadikanNya di peranan penting yang

bersambung dari m/s 9

nimbulkan banyak konflik semasa. Atas kritis, seimbang dan progresif


nama hak asasi manusia, perlakuan perlu diberi keutamaan
sumbang dan tidak bermoral mendapat yang tinggi. Akhlak luhur
laluan mudah dalam masyarakat yang yang menekankan aspek
tidak lagi terpandu(terdorong) arah keikhlasan dan keutamaan
kepada sistem nilai yang menggariskan ukhuwah penuh kasih sayang yang ada. IKRAM perlu mengemukakan
apa yang boleh atau tidak boleh dilaku- mestilah menjadi hiasan diri setiap dae satu model penyelesaian yang logikal,
kan, yang mana satu halal dan haram. IKRAM dan keluarga masing-masing. praktikal dan lestari dalam menangani
setiap krisis masyarakat, menggunakan
IKRAM perlu segera menggerakkan Usaha islah dan penambahbaikan
pendekatan Islam yang syumul. Pihak
jentera dakwah di kalangan ahli untuk yang berterusan dan konsisten memer-
non-Muslim(belum Islam) mesti dilibat-
menyeru manusia kembali kepada lukan kader dakwah yang ada terjun di
kan sekali melalui usaha jaringan yang
fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah tengah-tengah gelanggang masyarakat.
inklusif dalam mencari penyelesaian
SWT, Khaliq yang Maha Sempurna. Mereka harus tidak mudah mengaku
kemelut masyarakat agar mereka
Masyarakat Muslim perlu dididik, kalah dalam berhadapan dengan tribula-
dapat merasakan sendiri keindahan
diasuh, dipujuk rayu untuk kembali si dan mehnah perjuangan. Ahli IKRAM
Islam dan pendekatan fitrah yang
berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah mestilah mampu menyusun strategi
menjamin kesejahteraan bersama.
Rasulullah saw yang menekankan yang efektif di samping mengemukakan
pemantapan akidah yang sahih. langkah inovatif dalam dakwah dengan
Pembinaan fikrah yang sejahtera, cara memanfaatkan segala kemajuan

8
AL-TAUJIHAT AL UKHTI MURABBIAH

SOSIO MASYARAKAT TERANCAM :


IKRAM WAJIB BERPERANAN Prof Madya Dr Harlina Halizah Siraj,
Ahli Dewan Perwakilan Nasional IKRAM

TANGANINYA

Masyarakat yang dibentuk oleh dapat diberi kepercayaan oleh umum ketara kesan dan akibatnya ialah
kelompok manusia yang mempunyai sebagai organisasi yang mengetengah- ketidakseimbangan hidup manusia yang
seribu satu kepelbagaian dan keren- kan Islam sebagai rahmatalil lamin. berpunca dari terhakisnya penghayatan
caman pastinya akan berhadapan aspek spiritualiti(kerohanian) manusia.
Masyarakat hari ini berhadapan
dengan pelbagai cabaran, halangan dan Keghairahan mengagungkan aspek
dengan pelbagai ancaman dari luar
ancaman yang bertali arus. Sebagai fizikal luaran, mengagumi kecerdasan
dan dalam. Sekiranya ancaman ini
sebuah organisasi dakwah massa, intelektual dan mengutamakan layanan
tidak dikendalikan dengan sebaik
IKRAM perlu sentiasa responsif terh- emosi yang berpaksikan hiburan hedo-
mungkin, akan berlakulah kerosakan
adap denyutan nadi masyarakat yang nistik semata-mata, menjadikan hidup
dan kehancuran yang lebih parah.
sentiasa berdenyut mengikut peredaran manusia ini semakin tempang dan
Kerosakan pula sememangnya
masa. Kegagalan untuk bertindak balas tergelincir. Aspek kerohanian yang tidak
berpunca dari manusia itu sendiri,
terhadap isu semasa masyarakat secara pula berasaskan wahyu dari Pencipta
sebagaimana yang difirmankan oleh
tangkas dan tepat akan menyebabkan yang Maha Bijaksana adalah ancaman
dalaman lain yang menyebabkan
kesesatan yang tidak mampu dikesan
oleh manusia itu sendiri, menjadikannya
tertipu dengan kehidupan dunia yang
sementara. Rentetan dari kegagalan
manusia menjalani kehidupan spiri-
tual yang berkualiti, berlakulah pula
krisis akhlak yang berleluasa dalam
masyarakat. Tanpa hadirnya perasaan
kasih, harap dan takutkan Tuhan yang
sentiasa Maha Melihat lagi Maha Teliti,
lunturlah aspek integriti, kepercayaan,
rasa hormat menghormati dan kasihan
mengasihani. Akhirnya manusia akan
sentiasa tinggal dalam ketakutan dan
kebimbangan terhadap keselamatan
IKRAM dilihat tidak relevan serta kurang dirinya, ahli keluarga dan organisasi.
Allah swt dalam Al-Quranul Karim;
berkemampuan menyediakan pendeka-
Ancaman luaran bagi masyarakat
tan alternatif yang segar dan efektif.
sebenarnya terpunca dari kesan kolektif

Wajar sekali, ahli IKRAM untuk

ketidakupayaan manusia menangani an-
sentiasa peka dengan sebarang riak caman dalamannya sendiri. Sistem nilai
rentak, keluh kesah, hasrat dan cita-cita Telah berlaku kerosakan di darat yang semakin tersasar dari panduan
masyarakat sekeliling. Ahli IKRAM tidak dan di laut yang berpunca daripada dan pedoman Rabbani menyebabkan
mempunyai pilihan lain melainkan untuk perbuatan tangan-tangan manusia, manusia semakin berani bertindak
turut sama menghadirkan diri, jiwa dan supaya Allah merasakan kepada mengikut akal yang dangkal dan nafsu
raga di tengah-tengah komuniti madu di mereka sebahagian dari (akibat) yang menggoda setiap masa. Pegangan
sekitar mereka. Pendekatan ahli IKRAM perbuatan mereka, agar mereka hidup manusia yang mengagungkan hak
mestilah dilihat turut sama merasai kembali (ke jalan yang benar). asasi individu semata-mata tanpa mem-
segala emosi yang sedang bergolak (Surah Ar-rum : 41) berikan penekanan yang sama terhadap
dalam masyarakat, sebelum mereka peranan, tugas dan tanggungjawab, me-
Ancaman dalaman yang semakin
bersambung di m/s 8

9
MAKTABAH TARBIAH

Ustaz Abd Muhaimin Mohammad Shahar,


Konsultan JK Tarbiah Pusat IKRAM

Irsyadul Mujtama Merupakan


Wajib Syarie Dan Tuntutan
Kemasyarakatan

Buku ini tujuh perkara penting yang perlu diutamakan oleh duat dan
berperanan jamaah dalam membangunkan semula masyarakat Islam:
untuk
1. Menyebar luaskan seruan kepada ber-
menjelaskan
buat kebaikan dalam masyarakat.
kepada para
daie tentang 2. Memerangi perkara-perkara keji dan kemungkaran.
pentingnya
usaha dan amal untuk melakukan islah serta bimbingan 3. Menggalakkan sifat-sifat mulia.
kepada masyarakat . Didatangkan dalil-dalil dari Al-Quran,
4. Menyuruh menegakkan perkara yang makruf.
hadishadis dan juga sirah bagi mengukuhkan hujah bahawa
membimbing dan mengislah masyarakat merupakan tuntutan 5. Bersegera atau berlumba-lumba melakukan kebaikan.
syarak dan satu kemestian dalam kehidupan manusia.
6. Mempengaruhi pendapat umum agar
Contoh dari kehidupan Rasulullah s.a.w. di mana beliau memihak kepada fikrah Islamiah.
sangat mengambil berat dan berhubung dengan semua
7. Mencorakkan kehidupan mas-
lapisan masyarakat seperti golongan pemimpin, hamba,
yarakat dengan corak Islam.
wanita, kanak-kanak, remaja, pemuda, yang kaya dan
miskin yang sihat dan yang sakit, bahkan beliau menerima Penulis telah menghuraikan setiap perkara ini dari sudut
dan melayan pembesar Yahudi dan Nasrani sebagai tetamu. konsep, hujah syarak, wasilah dan kaedah kaedah bagi men-
Sudah menjadi akhlak yang sebati dalam diri Rasulullah s.a.w jayakannya. Penulis juga menggariskan persiapan, keperluan
membantu masyarakat walaupun sebelum menjadi utusan dan adab-adab yang perlu bagi seseorang daie bagi mem-
Allah swt lagi. Tawanan perang Badar ditugaskan untuk bantunya menjayakan Isyadul Mujtamak ini. Dicadangkan
membasmi sifat buta huruf dalam masyarakat. Baginda juga beberapa bentuk aktiviti yang boleh dilaksanakan.
seterusnya membimbing mereka kepada pembentukan
masyarakat Islam yang dinaungi oleh nilai-nilai dan adab yang Akhir sekali penulis menekankan tentang pentingnya
membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. perlaksanaan konsep Rabtul Am di mana anggota mas-
yarakat itu sendirilah yang akhirnya akan melaksanakan
Buku ini merupakan penjelasan lanjut kepada rukun amal perkara-perkara di atas kerana kebaikan-kebaikan itu akan
di mana terdapat maratib amal yang dinamakan Irsyadul dinikmati oleh setiap anggota masyarakat itu sendiri.
Mujtamak. Ustaz Hasan al-Banna telah menerangkan
tentang keperluan ini sejurus menjelaskan mengenai
pembentukan peribadi Muslim dan Baitul Muslim. Ada

10
SEBAHAGIAN AKTIVITI KITA

Tarbiah Tanggungjawab Semua

Sebahagian para hadirin Muktamar Tarbawi Nasional Presiden IKRAM bersama Pengerusi JK Tarbiah Pusat IKRAM

30 Ogos, Klang. Sebahagian para hadirin sepanjang program pengisian berkenaan Tarbiah Tanggungjawab Bersama
Muktamar Tarbawi yang berlangsung di Hotel Goldcourse Para hadirin juga dibentangkan berkenaan Perancangan
pada, 4 Zulkaedah 1435H/30 Ogos 2014. dan Dasar JK Tarbiah IKRAM serta Pembentangan Manhaj
Program berlangsung dengan pengisian Ucaptama dan diakhiri dengan resolusi tarbawi.
Presiden, Forum Tarbiah, Penerangan konsep rabtul Am, serta

Majlis Graduasi TABRI Daurah Pemantapan


2013/2014 Keberkesanan JK
Tarbiah Negeri dan Daerah

Sesi bergambar para peserta TABRI setelah tamat program

12 Oktober 2014. Shah Tarbiah Pusat. Gambar atas dan bawah: Sebahagia para peserta dari seluruh
Alam,Dengan motto Nahnu Di akhir program ini, Negeri Johor yang menyertai daurah anjuran JK Tarbiah Pusat
Duat Qobla Kulli Syaiin para peserta telah meng-
program ini telah berakhir. hasilkan pra-modul AA & RA
Setelah menjalani program berdasarkan pengalaman
secara bersiri bermula medan belia dan remaja yang
Oktober 2013 dan berakhir telah mereka lakukan dan
pada 12 Oktober 2014. memberikan hasil kepada
Program ini adalah platfrom medan masing-masing. Ianya
Tadrib/Pelatihan untuk aktivis akan diperhalusi dan menjadi
belia remaja IKRAM yang garis panduan di negeri dan
dikendalikan oleh JK Belia dan daerah.
Remaja dengan kerjasama JK 18 Oktober 2014. Johor hari.
Bharu. Sekitar 60 orang pe- Para peserta didedahkan
serta yang terdiri daripada JK dengan objektif-objektifyang
Tarbiah Daerah,Negeri, Johor perlu dicapai, memahami
telah melibatkan diri di dalam lingkaran(Mehwar) kerja
program daurah berkenaan Pejabat Tarbiah, tugas-tugas
keberkesanan JK Tarbiah di dan pengkhususan kerja serta
peringkat Negeri dan Daerah penilaian dan mekanismenya.
yang berlangsug selama dua
Sebahagian aktiviti yang dilaksanakan sepanjang program
11
SEBAHAGIAN AKTIVITI KITA
Mahasiswa Luar Negara
berhimpun di Shah Alam

membina dan menyatukan


TARBIATUNA kefahaman dakwah dan
tarbiah, membina dan mem-
JAWATANKUASA TARBIAH PUSAT bimbing para peserta ke arah
menjadi daie serta mempunyai
matlamat kehidupan berorien-
Penaung tasikan dakwah kepada Allah
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria (Amal Makruf Nahi Munkar)
Ketua Editor Selain kehadiran Presiden
Azamuddin Mohd Maarof dan Setiausaha Agung IKRAM,
turut hadir adalah Pengerusi
Editor/Pruf Sebahagian para peserta menyertai sesi bergambar Tarbiah Negeri Selangor Ustaz
Nordin Shafie Hajar Opir, untuk memberikan
Mohammad Aatdiff Ahmat SHAH ALAM - Seramai 139 Ogos 2014 di Kem Bumi Jati,
orang peserta yang juga Shah Alam. pengisian serta kata-kata
Penulis Kehormat: terdiri dari pelajar luar nega- semangat bagi mempertingkat-
Program ini bertujuan agar kan tarbiah dan meneruskan
Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh ra telah menyertai program ia menjadi wacana pertemuan perjuangan di jalan Allah s.w.t
Ahmad KONSISTEN(KONVENSYEN
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria dan membawa perbincangan
MAHASISWA IKRAM LUAR serta perkongsian antara para
Sheikh Mohamed Hamed
Elawa NEGARA 2014) yang di anjur- peserta tentang amal dakwah
Ustaz Muhaimin Mohammad kan oleh Sekretariat Pelajar di negara tempat belajar
Shahar Seberang Laut pada 12-15 masing-masing di samping
Penulis Tamu:
Datin Paduka Che Asmah
Ibrahim
Prof Madya Dr Harlina
Matinul Khuluq tema
Halizah Hj Siraj
PERSISTEN 2014
Pengurus/Susunatur/Grafik
Hanafi Sudi@Yusoff
13 Ogos 2014 Hulu Langat Mukhayyam
Diterbitkan oleh : Siswa IKRAM Internasional atau lebih
Jawatankuasa Tarbiah Pusat, dikenali sebagai PERSISTEN telah dil-
Pertubuhan IKRAM Malaysia angsungkan dengan jayanya selama
(IKRAM), 3 hari bermula pada 11 Ogos-13 Ogos
Tel + 603 - 8945 6999, 2014 bertempat di KemHerba, Sungai
. + 603 - 8945 3666
Congkak, Hulu Langat. Seramai 61 ma-
Fax +603 - 8945 1772
tarbiatuna.ikram@gmail.com hasiswa yang belajar di 18 buah Negara
seperti United Kingdom, Ireland, Jordan,
Dicetak oleh : Mesir, China, Jepun, Czech, Russia,
Mashi Publication Sdn Bhd Poland, Amerika Syarikat, Indonesia,India
Tel: 03-9076 6311 dan lain-lain telah mengikuti program ini.
Fax: 03-9075 4311
mashipublication@yahoo.com Atas : Para peserta memanaskan bada sebelum memulakan Program ini telah dirasmikan oleh
aktiviti. Ketua Wanita IKRAM, Datin Paduka Che
Bawah : Aktiviti kumpulan oleh para peserta. Asmah Ibrahim. Penekanan kepada pro-
gram ini adalah untuk membentuk siasah
atau akhlaq peserta dengan mengang-
kat tema MatinulKhuluq (Akhlaq yang
mantap). Antara pengisian yang telah
diberikan kepada peserta adalah Jalan
Dakwah serta Muayashah Tarbawiyah.
Para peserta diharapkan dapat
memberi contoh akhlaq seorang Muslim
sekaligus menjadi medan amal dan
dakwah mereka di bumi asing.

12