Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Matematik


2. Tarikh : 7 Julai 2017
3. Masa : 10.30 pagi 11:30 pagi (60 minit)
4. Kelas : 2 Jujur

KUMPULAN 1 KUMPULAN 2

Bil Nama Murid Kategori Kehadiran Bil Nama Murid Kategori Kehadiran
5. Bilangan Murid 1 Joe Yip Autism 1 Ju Xian Autism
2 Izzaty Disleksia 2 Ming Hui Autism
3 Dani Lembam

6. Tema / Tajuk 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20

7 Standard Kandungan 2.2 Membilang nombor 11 hingga 20 2.2 Membilang nombor 11 hingga 20

8 Standard
2.2.1 Membilang secara tertib menaik 2.2.1 Membilang secara tertib menaik
Pembelajaran

9 Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid
dapat : dapat :
a. Membilang 7 daripada 10 nombor 11 hingga 20 a. Membilang 5 daripada 10 nombor 11 hingga 20
secara tertib menaik dengan betul secara tertib menaik dengan betul

10 Pengetahuan Sedia
Murid pernah belajar nilai nombor dalam lingkungan 20 Murid pernah belajar nilai nombor dalam lingkungan 20
Ada

EMK a. Kemahiran Berfikir


i. Membanding beza
ii.

b. Nilai-Nilai Murni
i. Berani mencuba
ii. Berusaha
iii. Tekun
iv. Kesungguhan

12 Penggabungjalinan
Tiada

14 BBM (ABM) / BBB a. BBM (ABM) : Video, komputer

b. BBB : Tanah liat

15 Instrumen Penilaian
Lembaran kerja Lembaran kerja
P&P
16 Unsur Terapi Pertuturan, muzik dan psikomotor halus Pertuturan, muzik dan psikomotor halus

ISI KANDUNGAN KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 CATATAN

Video Pada Zaman Dahulu: Sang Nilai : Berani mencuba,


1. Guru menayangkan video Pada Zaman Dahulu: Sang
Kancil Mengira Buaya Berusaha
Kancil Mengira Buaya kepada murid murid.
Persediaan
2. Murid murid menonton video yang ditunjukkan oleh
(10 minit) BBM: Komputer riba,
guru.
video
3. Murid diperkenalkan dengan tajuk pembelajaran.
Terapi : Pertuturan,
Muzik

1. Guru menayangkan video untuk memperkenalkan


angka dalam lingkungan 20. Nilai : Tekun dan
Persembahan Multimedia 2. Guru memberi penerangan mengenai nombor dalam kesungguhan
Imaginasi angka.
BBM: Komputer riba,
(15 minit) 3. Guru meminta murid untuk membaca nombor dalam
video
angka secara bersama.
4. Guru meminta murid untuk menulis nombor dalam Terapi : Pertuturan,
angka mengikut nombor yang ditunjukkan oleh guru. Muzik
1. Murid diberi 1. Murid diberi
penerangan tentang penerangan mengenai
aktiviti tersebut. aktiviti tersebut.
2. Murid diminta 2. Murid diminta
mencabut nombor mencabut nombor
KB : Membanding beza
daripada guru. daripada guru.
Shape Me 3. Murid dikehendaki 3. Murid dikehendaki Nilai : Berani mencuba,
membentuk angka membentuk angka berusaha dan
Perkembangan
dengan menggunakan dengan menggunakan kesungguhan
(20 minit)
tanah liat. tanah liat.
4. Murid dikehendaki 4. Murid dikehendaki BBB: Tanah liat
membilang sambil membilang sambil
Terapi : Pertuturan,
melekat pada kertas. melekat pada kertas.
Psikomotor halus
5. Murid diminta menulis
nombor di bawah
bentuk angka dengan
bimbingan guru.

1. Murid diberikan lembaran kerja Teknik : Latih tubi


2. Murid dikehendaki menulis nombor mengikut urutan
dengan betul Nilai : Berusaha dan
Tindakan Lembaran kerja
Kesungguhan
(15 minit)
Instrumen penilaian :
Lembaran kerja
Terapi : Psikomotor Halus

Persembahan Multimedia 1. Guru menayangkan nombor pada murid.


Teknik : Soal jawab
2. Murid diminta menyebut dan membilang nombor.
Nilai : Berani mencuba,
Penutup
3. Guru meminta murid untuk bertepuk tangan dan Berusaha
(5 minit)
merumuskan topik pengajaran pada hari tersebut.
BBM: Komputer riba

Terapi : Pertuturan

Refleksi :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Ulasan pensyarah pembimbing/guru pembimbing :

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________