Anda di halaman 1dari 13

RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Reka Bentuk & Teknologi


Tajuk : Decorate and Wrap It Up (DWIT)
Kelas : 5 Kekwa
Tarikh : 8 Februari 2017
Hari : Rabu
Masa : 9.00 Pagi 10.00 Pagi
Bilangan Murid : 30 / 30
15 / 30 : TMK
15 / 30 : RBT

Kemahiran : 1. Menghias makanan dengan bahan hiasan yang sesuai.


2. Memilih dan membungkus makanan dengan
pembungkus makanan yang sesuai untuk tujuan
promosi.
3. Mengaplikasikan pengetahuan terhadap sanitasi
makanan yang telah dipelajari semasa penyediaan dan
pembungkusan makanan.

Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid telah dapat mengenal pasti maklumat pada label
pembungkus makanan pada pembelajaran yang lalu.
2. Murid telah mengetahui jenis-jenis pembungkus
makanan dan kesesuaiannya.
3. Murid telah mempelajari kesesuaian hiasan makanan
secara teori pada pembelajaran yang lalu.
Standard Kandungan : 6.3 Menghias dan membungkus makanan

Standard Pembelajaran : 6.3.4 Menghias dan membungkus makanan seperti kek, roti,
donat dan biskut
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:
i. Menghias makanan menggunakan 2 daripada 4 bahan
hiasan dengan hiasan yang sesuai
ii. Membungkus makanan dengan menggunakan
pembungkus yang sesuai

1
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

iii. Menghasilkan label pembungkus makanan


mengandungi 4 daripada 7 maklumat dengan betul

Penerapan Nilai : Mendengar arahan, kesungguhan, berdisiplin, fokus, tekun,


kerjasama, berani
Penerapan Elemen : EK2: Berkeupayaan memimpin dan menyiapkan tugasan
Keusahawanan dalam masa yang diberikan
EK3 : Menghasilkan produk berasaskan kemahiran teknologi

Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Bahan hiasan makanan (aising, coklat urai, jem, gula halus)
jenis pembungkus makanan, contoh makanan yang telah siap
dibungkus, peralatan untuk menghias makanan (sudu,
pengayak, plastik aising), gambar donut, kertas mahjong, pen
marker, kad arahan, video demonstrasi menghias donut.

Langkah Pengajaran

Langkah/
Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan
Masa (min)
Set induksi Sesi Soal jawab : BBM:
( 8 minit ) 1. Murid diminta duduk dalam Papan putih
Tajuk:
kumpulan masing-masing. Gambar donut
Decorate and Wrap It Up
Kumpulan Bilangan Murid
(DWIT)
Kumpulan A 5 orang Teknik:
Kumpulan B 5 orang Penerangan
Guru menampal 2
Kumpulan C 5 orang Soal jawab
gambar donut pada
papan putih (Rujuk
2. Murid diminta melihat gambar Nilai:
Lampiran 1).
yang ditampal oleh guru pada Berdisiplin
papan putih dan meneka tajuk Mendengar
pembelajaran pada hari tersebut. arahan
3. Murid diperkenalkan dengan tajuk Fokus
pembelajaran pada hari tersebut.

2
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

Sesi Penerangan :
1. Murid diterangkan mengenai
perjalanan aktiviti PdP bagi hari
tersebut.
2. Pembelajaran dan aktiviti murid
akan dipecahkan mengikut
kepada stesen.

Ramalan Soalan : Stesen Nama Aktiviti

1. Apakah makanan Stesen 1 Jom Label Makanan

yang terdapat pada Stesen 2 Decorate me!

gambar? Stesen 3 Wrap It Up

2. Apakah perbezaan
di setiap gambar? 3. Setiap kumpulan akan bermula
dengan stesen yang berbeza.

Guru menerangkan Kumpulan Stesen


perjalanan aktiviti Kumpulan A Stesen 1
PdP pada hari Kumpulan B Stesen 2
tersebut Kumpulan C Stesen 3

4. Murid diberitahu bahawa


kumpulan yang berdisiplin dan
menjaga kebersihan di setiap
stesen akan diberikan token
5. Masa yang diperuntukkan untuk
setiap stesen ialah selama 15
minit.
6. Loceng sebanyak dua kali akan
dibunyikan menandakan masa 15
minit telah tamat dan setiap
kumpulan perlu beralih kepada
stesen yang berikutnya.
7. Ketua setiap kumpulan diminta
untuk membacakan arahan
pelaksanaan aktiviti yang
disediakan di setiap stesen.

3
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

8. Murid diarahkan bergerak ke


stesen masing-masing dan aktiviti
dimulakan setelah semua
bersedia.

Langkah 1 Stesen 1 : Jom Label Sesi Perbincangan : BBM:


( 15 minit ) Makanan 1. Ketua setiap kumpulan Pantun teka-
membacakan arahan Teki (kertas
Kertas Pelekat Label pelaksanaan aktiviti pada kad mahjong)
Makanan : arahan (Rujuk Lampiran 2) yang Kertas Pelekat
disediakan. Pen marker
2. Murid merujuk kepada Pantun pelbagai warna
Teka-Teki petunjuk senarai Kad arahan
maklumat berkenaan label
makanan ditampal pada kawasan Teknik:
stesen tersebut (Rujuk Lampiran Perbincangan
3).
3. Murid boleh berbincang sesama Nilai:
ahli kumpulan bagi mendapatkan Kerjasama
jawapan kepada Pantun Teka- Fokus
Teki yang disediakan.
Tekun
4. Murid mula membuat label
pembungkus makanan (Rujuk
Lampiran 4) pada kertas pelekat
yang disediakan.
5. Label makanan yang telah siap
akan ditampal pada pembungkus
makanan pada stesen 3
6. Loceng sebanyak 2 kali
dibunyikan dan setiap murid perlu
beralih pada stesen berikutnya.
Langkah 2 Stesen 2 : Decorate me! 1. Ketua setiap kumpulan BBM:
( 15 Minit ) Tayangan video membacakan arahan Video
demonstrasi pelaksanaan aktiviti pada kad demostrasi
menghias donut arahan (Rujuk Lampiran 2) yang menghias donut
disediakan. Kad arahan

4
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

Sesi Demonstrasi : Bahan


1. Murid ditayangkan video menghias donut
demonstrasi menghias donut. Peralatan
2. Murid dibimbing mengenai menghias donut
langkah menghias donut oleh
guru semasa tayangan video Teknik:
dimainkan. Demonstrasi
3. Murid mula melaksanakan aktiviti
menghias donut. Nilai :
4. Murid membersihkan peralatan Berdisiplin
yang digunakan dan meletakkan Fokus
pada tempat asal di stesen Kesungguhan
tersebut.
5. Loceng sebanyak 2 kali
dibunyikan dan setiap murid perlu
beralih pada stesen berikutnya.
Langkah 3 Stesen 3 : Wrap It Up 1. Ketua setiap kumpulan BBM:
( 15 minit ) Makanan siap dalam membacakan arahan Makanan telah
pelbagai jenis pelaksanaan aktiviti pada kad dibungkus
bungkusan arahan (Rujuk Lampiran 2) yang Kertas
dipamerkan sebagai disediakan. pembungkus
rangsangan idea Bekas plastik
kepada murid 2. Murid memerhati dan Kotak
mengenalpasti jenis pembungkus pembungkus
makanan pada contoh makanan
yang telah dibungkus (Rujuk Nilai:
Lampiran 5). Tekun
Fokus
Jenis Pembungkus Makanan : Berdisiplin
Kertas pembungkus
Bekas plastik
Kotak pembungkus

3. Murid memilih satu jenis


pembungkus makanan yang

5
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

paling sesuai dengan donut yang


dihasilkan.
4. Murid menampal label makanan
pada pembungkus makanan
yang dipilih.
5. Murid mula membungkus
makanan mengikut jenis
pembungkus makanan yang
dipilih.
6. Loceng sebanyak 2 kali
dibunyikan dan setiap murid perlu
beralih pada stesen berikutnya.

Penutup 1. Rumusan isi pelajaran. Sesi Perbincangan : Teknik :


( 7 minit ) i. Kognitif: 1. Murid diminta untuk duduk di Perbincangan
Menghias kek dalam kumpulan masing-masing.
cawan 2. Murid disoal tentang isi Nilai:
menggunakan pembelajaran berdasarkan aktiviti Berani
hiasan makanan yang dijalankan pada hari Fokus
yang sesuai. tersebut.
Membungkus kek 3. Kumpulan yang menunjukkan
cawan disiplin terbaik diberikan token.
menggunakan 4. Murid dan guru bertepuk tangan
pembungkus yang kerana berjaya menyiapkan
sesuai. semua aktiviti pada masa yang
Membuat label ditetapkan.
makanan yang 5. Murid membawa donut yang
mengandungi telah dibungkus ke kelas.
maklumat yang
betul.

6
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

Ramalan Soalan :
Apakah yang kamu
telah pelajari pada
hari ini?
Senaraikan bahan
hiasan donut yang
kamu gunakan?
Beri satu maklumat
yang perlu ada
pada label
makanan.

ii. Sosial:
Kumpulan yang
mempunyai disiplin
yang baik diberikan
token.
Murid bertepuk
tangan kerana
berjaya menyiapkan
aktiviti pada masa
ditetapkan.

Catatan Refleksi Guru Pelatih :

Catatan Guru/Pensyarah Pembimbing :

7
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

LAMPIRAN 1

Gambar 1

Gambar 2

8
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

LAMPIRAN 2

STESEN 1 : ARAHAN PELAKSANAAN AKTIVITI

Hasilkan satu Label Pembungkus Makanan mengandungi maklumat yang perlu ada pada
label makanan pada kertas pelekat yang disediakan. Anda boleh merujuk kepada Pantun
Teka-Teki yang ditampal pada stesen ini bagi mendapatkan petunjuk berkenaan maklumat
yang perlu ada pada label makanan yang perlu dihasilkan. Tampalkan label yang telah siap
dihasilkan pada pembungkus makanan pada stesen yang seterusnya.

Tugasan ini perlu dilaksanakan secara individu dan tempoh masa diberikan adalah selama
15 minit. Anda boleh menggunakan segala peralatan menulis yang disediakan di stesen ini.

SEMOGA BERJAYA!

STESEN 2 : ARAHAN PELAKSANAAN AKTIVITI

Anda dikehendaki untuk melihat satu tayangan video demonstrasi menghias donut.
Kemudian, hiaskan donut anda mengikut kesesuaian menggunakan bahan hiasan yang
disediakan di stesen ini. Pelaksanaan aktiviti menghias donut mestilah mengikut peraturan
yang ditetapkan seperti berikut :
Setiap murid tidak dibenarkan berlari atau bergurau senda semasa
aktiviti dijalankan.
Anda mestilah memastikan kawasan stesen berada dalam keadaan.
bersih dan kemas sebelum beralih kepada stesen yang berikutnya.
Tidak dibenarkan makan dan minum sewaktu aktiviti dijalankan.
Gunakan apron yang telah disediakan di kawasan stesen
Letakkan semula peralatan yang telah digunakan pada tempat asal.
Jaga kebersihan sanitasi makanan.

Tugasan ini perlu dilaksanakan secara individu dan tempoh masa diberikan adalah selama
15 minit. Anda boleh menggunakan segala peralatan menulis yang disediakan di stesen ini.

SEMOGA BERJAYA!

9
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

STESEN 3 : ARAHAN PELAKSANAAN AKTIVITI

Anda dikehendaki untuk memilih SATU jenis pembungkus makanan yang paling sesuai
dengan donut yang telah dihasilkan. Kemudian, tampalkan label pembungkus makanan
yang dihasilkan di stesen 1 dan bungkus donut yang telah anda hasilkan di stesen 2. Anda
boleh menjalankan pemerhatian terhadap contoh makanan yang telah dibungkus yang
dipamerkan di stesen ini untuk membantu anda memilih pembungkus makanan yang paling
sesuai.

Tugasan ini perlu dilaksanakan secara individu dan tempoh masa diberikan adalah selama
15 minit. Anda boleh menggunakan segala peralatan menulis yang disediakan di stesen
ini.
SEMOGA BERJAYA!

10
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

LAMPIRAN 3

PANTUN TEKA TEKI (2 KERAT)

Takutkan lebah suka isinya;


Setiap produk perlulah ada namanya.

Siti Faridah empunya nama;


Kalau sudah ada nama, jenamanya pula?

Buah cempedak banyak isinya;


Gula dan tepung itulah bahan utamanya

Manis rasanya kuih keria;


Mahalkah? Murahkah? Apakah dia?

Gagah perkasa pahlawan Jalal;


Makanan bersih, dijamin halal.

Pergi ke hutan mencari rotan;


Apabila ditimbang, gram menjadi sukatan

Sayang keluarga sayang semua;


Sampai masanya, rosak semua

11
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

LAMPIRAN 4

12
RBTS 3232 | NURPUTERI JOHARI

LAMPIRAN 5

Nota : Guru akan membawa makanan yang dibungkus


menggunkan jenis pembungkus yang berbeza semasa
PdP sebenar berlangsung

13