Anda di halaman 1dari 4

Lampiran A BIDANG SAINS & MATEMATIK

POST MORTEM PEPERIKSAAN SPM 2016


PANITIA MATA PELAJARAN : MATEMATIK TAMBAHAN

Nama Sekolah SMK Datuk Muhammad Yusof

Nama Ketua Panitia Pn. Zaihasra binti Ahmad

Nama Ahli Panitia Pn. Salinda binti Abdul Rahim

M.PEL TAHUN ETR GPMP SEBENAR/TOV


2016 7.31 6.06
MATEMATIK
TAMBAHAN 2015 7.65 7.70

Isu- Isu berkaitan dengan 1. Masih terdapat pelajar yang tidak menguasai konsep asas
prestasi 2016 dengan baik .
2. Sebilangan pelajar tiada sikap ingin mencuba dan berusaha.
3. Sikap pelajar yang tiada motivasi untuk belajar dan
menganggap mata pelajaran Matematik Tambahan terlalu sukar.
4. Sebilangan pelajar lemah dalam bahagian B dan C yang
terdapat pada kertas 2 Matematik Tambahan
5. Kuantiti pelajar yang mendapat gred cemerlang masih rendah.

Program yang akan dijalankan 2017 Keberkesanan / Impak ke atas pencapaian

1. Program Pecutan Silibus


2. Program Strive For As
3. Program Prefect Score
4. Program Guru Muda

S1 Guru yang berinovasi dan berusaha gigih.


Kekuatan S2 Guru boleh menggunakan konsep Head Count untuk
mengenalpasti prestasi murid.
S3 Bahan Bantu Mengajar yang mencukupi.
S4 Mempunyai pembantu makmal yang berdedikasi dalam tugas
Analisis SWOT mereka
Calon SPM S5 Mempunyai bilangan murid yang tidak ramai memudahkan
2017 proses Pengajaran .

W1 Guru mengejar masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran tanpa


Kelemahan melihat masalah murid.
W2 Tahap perbezaan pencapaian murid amat ketara antara murid
cemerlang dengan murid galus.
W3 Murid terlalu bergantung kepada guru untuk menyelesaikan
masalah

O1 Mendapat sokongan daripada pihak pentadbir dan PIBG


Peluang sekolah.
O2 Mendapat sokongan penuh dari PPD dan JPNS.
O3 Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan dengan
kurikulum dan pedagogi yang dianjurkan oleh PPD.
Lampiran A BIDANG SAINS & MATEMATIK

T1 Pelajar mudah terpengaruh dengan rakan sebaya.


Ancaman T2 Kewangan atau PCG yang tidak mencukupi untuk kegunaan
panitia.
Lampiran A BIDANG SAINS & MATEMATIK

Program Intervensi 2017

KUMPULAN ISU PRGRAM


SASARAN
CEMERLANG Pelajar kurang Program Prefect
menguasai soalan Score
berbentuk KBAT
Program Strive For
As

SEDERHANA Pelajar kurang Program Strive For


menguasai kertas 2, As
bahagian B dan C
Program Pecutan
Pelajar kurang Silibus
menguasai
Soalan berbentuk Program Prefect
KBAT Score

- Pelajar tidak
memahami konsep
dengan jelas

GALUS - Pelajar lemah dalam


kertas 1 dan kertas 2 Program Strive For
As
- Tidak dapat
menguasai format -Menggunakan modul
dengan baik. yang bersesuai
dengan tahap murid .
-.Tidak mahir
menjawab soalan -Mengadakan bengkel
berbentuk KBAT latih tubi

- Pelajar menghafal
langkah-langkah
penyelesaian dan tidak
memahami konsep

- Pelajar kurang
penguasaan bagi topik-
topik tingkatan 4

- Pelajar kurang
membuat latihan sendiri
di rumah .
Lampiran A BIDANG SAINS & MATEMATIK

PROGRAM INTERVENSI 2017

BIL NAMA PROGRAM PENERANGAN TETANG PROGRAM

1 Program Pecutan Silibus Program ini bertujuan untuk menggalakkan persediaan awal
murid sebelum dan selepas proses pengajaran dan
pembelajaran. Di samping itu untuk meningkatkan
penguasaan Matematik Tambahan secara menyuluruh.
Guru menggunakan modul aras rendah selepas selesai setiap
bab.
Murid akan didedahkan dengan soalan-soalan aras rendah.

2 Program Strive For As Program ini dirancang bertujuan meningkatkan jumlah


pelajar lulus dalam mata pelajaran Matematik Tambahan di
samping memastikan semua pelajar lulus dan meningkatkan
pencapaian.
Program ini dijalankan selama dua hari dan dipenuhkan
dengan slot-slot yang telah dibincangkan dalam mesyuarat
panitia.
Murid didedahkan dengan soalan berbentuk KBAT.
Murid dibekalkan dengan modul aras sederhana dan aras
tinggi.

3 Program Prefect Score Program ini bertujuan untuk mendedahkan murid dengan
pelbagai bentuk soalan Matematik Tambahan yang
berformat SPM sebenar.
Di samping itu, program ini adalah ingin memastikan murid
dapat meningkatkan pencapaian mereka secara berterusan
dari semasa ke semasa.
Murid dibekalkan modul yang mempunyai soalan-soalan
sebenar SPM pada tahun- tahun sebelumnya.

Disediakan oleh,

..
( ZAIHASRA BINTI AHMAD)
Ketua Panitia Matematik Tambahan
SMK Datuk Muhammad Yusof