Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Tahunan

Pendidikan Kesihatan Tahun 1

STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
PEMBELAJARAN

9.0 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 9.1.1 Mengetahui jenis Lembaran Kerja
makanan yang berkhasiat
Pemakanan Contoh Aktiviti: Cadangan EMK :
Bahagikan murid mengikut kumpulan kecil. Kreativiti dan Inovasi
Makanan dan Murid mengasingkan kad gambar makanan
pemakanan yang berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat Modul: m/s 141
berkhasiat Murid menghasilkan peta pemikiran i-think
9.0 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 9.1.2 Memahami kepentingan Perbincangan
pengambilan makanan yang
Pemakanan Contoh Aktiviti: berkhasiat Cadangan EMK :
Tunjukkan gambar individu yang berlainan TMK / Kreativiti dan Inovasi
Makanan dan bentuk badan
pemakanan yang Murid meramalkan makanan yang diambil
berkhasiat oleh individu tersebut
Guru menerangkan kepentingan
pengambilan makanan berkhasiat.

9.0 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. 9.1.3 Mengaplikasi cara Perbincangan / Lembaran
memyimpan makanan dan Kerja
Pemakanan Contoh Aktiviti: minuman supaya bersih serta
Guru menerangkan cara penyimpanan selamat Cadangan EMK :
Makanan dan makanan dan minum yang bersih dan TMK / Kreativiti dan Inovasi
pemakanan yang selamat
berkhasiat Guru mengagihkan borang kaji selidik
kepada murid.
Lawatan ke kantin sekolah
Murid membuat pemerhatian dan
melengkapkan borang kaji selidik tersebut.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah 1


Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
PEMBELAJARAN

Pembentangan hasil pemerhatian.


Murid menyatakan cadangan penyimpanan
makanan dan minuman yang bersih dan
selamat.
9.0 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 9.1.4 Menganalisi kepentingan Bersoal Jawab / Perbincangan
pengambilan sarapan, makan / Lembaran Kerja
Pemakanan Contoh Aktiviti: tengah hari, dan makan malam
Soal jawab tentang kepentingan yang berkhasiat kepada Cadangan EMK :
Makanan dan pengambilan makanan yang berkhasiat kesihatan diri Kreativiti dan Inovasi
pemakanan yang mengikut waktu makan untuk kesihatan diri
berkhasiat Murid menghasilkan menu makanan
seharian.
Pembentangan murid tentang menu
makanan seharian tersebut.

34 10.0 10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 10.1.1 Mengetahui situasi Bersoal Jawab / Lembaran
PERTOLONGAN kepentingan bertindak dengan bijak mengikut kecemasan.. Kerja
CEMAS situasi
Cadangan EMK :

Kurikulum Standard Sekolah Rendah 2


Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
PEMBELAJARAN

Situasi Kecemasan Contoh Aktiviti: Kreativiti dan Inovasi


Pamerkan kad gambar yang menunjukan
situasi kecemasan
Murid menyatakan situasi yang ditunjukkan
Soal jawab tentang apa perlu lakukan jika
menghadapi situasi tersebut

35 10.0 10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 10.1.2 Memahami tindakan Bersoal Jawab / Lakonan /
PERTOLONGAN kepentingan bertindak dengan bijak mengikut yang perlu diambil sewaktu Lembaran Kerja
CEMAS situasi berlaku kecemasan
Cadangan EMK :
Situasi Kecemasan Contoh Aktiviti: TMK / Kreativiti dan Inovasi
Guru bunyikan siren ambulans, polis dan
bomba.
Murid menunjukan kad gambar ambulans,
polis dan bomba berdasarkan bunyi siren.
Bersoal jawab bila kita akan hubungi
ambulans, polis dan bomba.
Edarkan lembaran kerja.
Bincangkan tindakan yang akan diambil pada
situasi kecemasan tersebut.
Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru.
Bincangkan risiko yang akan berlaku jika
tidak meminta bantuan kecemasan

36 10.0 10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 10.1.3 Mengaplikasikan Bersoal Jawab / Lakonan /
PERTOLONGAN kepentingan bertindak dengan bijak mengikut kemahiran meminta bantuan Lembaran Kerja
CEMAS situasi apabila berlaku kecemasan.
Cadangan EMK :

Kurikulum Standard Sekolah Rendah 3


Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
PEMBELAJARAN

Situasi Kecemasan Contoh Aktiviti: TMK / Kreativiti dan Inovasi


Guru menunjukan video situasi kecemasan
yang sebenar
Murid menyenaraikan nombor telefon
kecemasan setempat.
Murid menghasilkan dialog menghubungi
pihak bertanggungjawab mengikut kumpulan.
Murid melakukan simulasi menghubungi
pihak bertanggungjawab.

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah

Kurikulum Standard Sekolah Rendah 4


Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

CATATAN:

Mac 2012 PKSR 1

10-14 April 2012Sukan MSSWLP

Mei 2012 Semester 1

Ogos 2012 PKSR 2

Okt 2012 Semester 2

Kurikulum Standard Sekolah Rendah 5


Rancangan Tahunan
Pendidikan Kesihatan Tahun 1

CONTOH RINGKASAN MENGAJARPENDIDIKAN KESIHATAN

Mata Pelajaran dan kelas Pendidikan Kesihatan Tahun Satu

Tema / Tajuk Kesihatan diri dan reproduktif

Masa 30 minit

Standard Kandungan 1.2


Standard Pembelajaran 1.2.1 dan 1.2.2
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:

1. Mempamerkan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak


selamat dengan nada suara dan intonasi yang betul.
Aktiviti Pengajaran dan 1. Perbincangan tentang maksud sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat
Pembelajaran berdasarkan tayangan klip video.
2. Perbincangan tentang pelbagai situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat.
3. Pelbagaikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) 1. Kreativiti

2. Nilai murni

Bahan Bantu Belajar 1. Klip video

2. Kad imbasan

Penilaian Pengajaran dan 1. Berkata TIDAK dalam pelbagai cara kepada sentuhan tidak
pembelajaran selamat dengan yakin dan tegas.

Refleksi 1. 37 murid dapat berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.


2. 3 murid masih perlu diberi latihan dengan kemahiran berkata
TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. Murid yang tidak dapat
menguasai akan diberi bimbingan dalam kelas seterusnya.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah 6