Anda di halaman 1dari 3

Manusia yang

Tingkah laku
berakal adalah Ilmu itu Belajar tanpa
yang sopan dan
manusia yang didapati dengan berfikif tidak
hormat dua ada gunanya
suka menerima lidah yang
nasihat dan gemar bertanya sifat utama tetapi berfikir
meminta dan akal yang seorang yang tanpa belajar
Manusia yang
nasihat suka berfikir bijaksana amat
berakal adalah
merbahaya
Umar bin Abdullah Ibnu Disraeli manusia yang suka
Khathab Abbas Haroldmenerima
Khon nasihat
dan meminta
nasihat

Umar bin Khathab


Manusia bukan
Kegagalan yang
Belajar tanpa
berakal
beerti adalah
kehancuran
berfikif tidak
manusia
tetapi yang
jadikanlah
ada gunanya
kegagalan itu
suka menerima
tetapi
sebagaiberfikir
batu
nasihat dan
tanpa belajar
loncatan mencapai
meminta
amat
kejayaan
nasihat
Manusia
merbahaya yang
Ilmu itu
Pythagoras
Umar adalah
berakal bin
didapati dengan
Harold Khon
Khathab
manusia yang
lidah yang
suka menerima
gemar bertanya
nasihat dan
dan akal yang
meminta
suka berfikir
nasihat
Abdullah Ibnu
Umar bin
Abbas
Khathab