Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH/HARI:
KHAMIS
13 JULAI 2017
KEMAHIRAN PROSES SAINS
MASA: 2.10 2.40 PETANG
KELAS : 5 ABU BAKAR Memerhati
SUBJEK: SAINS Mengelas
TOPIK: BAB 5: GERAKAN
Mengukur &
5.7: Menganalisa gerakan kenderaan di air menggunakan nombor
HASIL Pelajar mampu : Membuat inferens
PEMBELAJARAN:
Menyatakan prinsip operasi kenderaan di air mengeksperimen
Mengenalpasti kenderaan bagi memudahkan Meramal
pergerakan di air
Menghubungkaitkan antara bentuk yang sesuai Berkomunikasi
bagi gerakan di air dengan rekabentuk kenderaan Menggunakan
Menyatakan prinsip Archimedes perhubungan ruang &
Menerangkan dengan contoh prinsip archimedes masa
Mentafsir maklumat
KAEDAH
PENGAJARAN: Mendefinisi secara
Perbincangan/ Pembentangan
operasi
Eksperimen
Simulasi Mengawal pembolehubah
Projek Membuat hipotesis
Pengajaran luar kelas/ Lawatan
Integrasi teknologi maklumat Sila yang berkenaan
Lain-lain
Aras Kognitif (Taksonomi
Bloom)

Pengetahuan
.
Sila yang berkenaan Kefahaman
Applikasi
AKTIVITI: Guru menyoal pelajar apakah terdapat perbezaan
Analisis
berat apabila kita berada di darat dan di dalam air
Sintesis
Sesi soal jawab dan perbincangan bersama pelajar
Penilaian
berkaitan prinsip archimedes
Pelajar di beri lembaran kerja untuk dilengkapkan
Sila yang berkenaan
PENILAIAN
ALAT BANTU Lembaran kerja Latihan
MENGAJAR (ABM): Laporan
Amali/Eksperimen
RUJUKAN Buku teks tingkatan 5 Kuiz
/SUMBER: Pembentangan
REFLEKSI: Lain-lain :
Soal jawab

Sila yang berkenaan


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH/HARI:
RABU
5 JULAI 2017
KEMAHIRAN PROSES SAINS
MASA: 12.00 1.00 PETANG
KELAS : 5 AISHAH Memerhati
SUBJEK: SAINS Mengelas
TOPIK: BAB 5: GERAKAN
Mengukur &
5.3: Mengaplikasikan Konsep Momentum menggunakan nombor
HASIL Pelajar mampu : Membuat inferens
PEMBELAJARAN:
Mendefinisikan momentum mengeksperimen
Menerangkan perkaitan diantara momentum, jisim Meramal
dan halaju
Menyatakan Prinsip Keabadian Momentum Berkomunikasi
Menerangkan dengan contoh aplikasi momentum Menggunakan
dalam kehidupan seharian perhubungan ruang &
masa
KAEDAH Mentafsir maklumat
PENGAJARAN: Perbincangan/ Pembentangan
Mendefinisi secara
Eksperimen
operasi
Simulasi
Projek Mengawal pembolehubah
Pengajaran luar kelas/ Lawatan Membuat hipotesis
Integrasi teknologi maklumat
Lain-lain Sila yang berkenaan
Aras Kognitif (Taksonomi

Bloom)
.
Pengetahuan
Sila yang berkenaan
Kefahaman
AKTIVITI: Guru menyoal pelajar apakah yang dapat diperhatikan
Applikasi
selepas doa objek berlanggar (memperkenalkan tajuk)
Analisis
Sesi soal jawab bersama pelajar
Sintesis
Pelajar diberi penerangan tentang momentum
Penilaian
Pelajar di beri lembaran kerja untuk dilengkapkan
Sila yang berkenaan
ALAT BANTU Troli, plastisin PENILAIAN
MENGAJAR Lembaran kerja Latihan
(ABM): Laporan
RUJUKAN Buku teks tingkatan 5 Amali/Eksperimen
/SUMBER: Kuiz
REFLEKSI: Pembentangan
Lain-lain :
Soal jawab

Sila yang berkenaan


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH/HARI:
KHAMIS
6 JULAI 2017
KEMAHIRAN PROSES SAINS
MASA: 2.10 2.40 PETANG
KELAS : 5 ABU BAKAR Memerhati
SUBJEK: SAINS Mengelas
TOPIK: BAB 5: GERAKAN
Mengukur &
5.3: Mengaplikasikan Konsep Momentum menggunakan nombor
HASIL Pelajar mampu : Membuat inferens
PEMBELAJARAN:
Mendefinisikan momentum mengeksperimen
Menerangkan perkaitan diantara momentum, jisim Meramal
dan halaju
Menyatakan Prinsip Keabadian Momentum Berkomunikasi
Menerangkan dengan contoh aplikasi momentum Menggunakan
dalam kehidupan seharian perhubungan ruang &
masa
KAEDAH Mentafsir maklumat
PENGAJARAN: Perbincangan/ Pembentangan
Mendefinisi secara
Eksperimen
operasi
Simulasi
Projek Mengawal pembolehubah
Pengajaran luar kelas/ Lawatan Membuat hipotesis
Integrasi teknologi maklumat
Lain-lain Sila yang berkenaan
Aras Kognitif (Taksonomi

Bloom)
.
Pengetahuan
Sila yang berkenaan
Kefahaman
AKTIVITI: Guru menyoal pelajar apakah yang dapat diperhatikan
Applikasi
selepas doa objek berlanggar (memperkenalkan tajuk)
Analisis
Sesi soal jawab bersama pelajar
Sintesis
Pelajar diberi penerangan tentang momentum
Penilaian
Pelajar di beri lembaran kerja untuk dilengkapkan
Sila yang berkenaan
ALAT BANTU Troli, plastisin PENILAIAN
MENGAJAR Lembaran kerja Latihan
(ABM): Laporan
RUJUKAN Buku teks tingkatan 5 Amali/Eksperimen
/SUMBER: Kuiz
REFLEKSI: Pembentangan
Lain-lain :
Soal jawab

Sila yang berkenaan