Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tarikh : 17.08.2016
Masa : 7.45 pagi 8.15 pagi
Tahun : 4 B dan 5 B
Bilangan Murid : L - 4 orang
P - 4 orang
Modul : Kemahiran
Aspek : 1 Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan : Olahraga Asas Kemahiran Asas Berlari (tahun 4 dan 5)
1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran : TAHUN 4
1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh dengan pelbagai kelajuan.
2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan dan kelajuan yangg berbeza..
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
TAHUN 5
1.9.1 Berlari pecut pada satu jarak yang ditetapkan.
2.9.2 Memerihal ayunan tangan yang betul semasa berlari pecut.
5.4.4 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran,murid dapat :

i. Berlari dalam laluan dan selekoh secara laju dan perlahan laju dengan teknik berlari yang
betul. (TAHUN 4)
ii. Berlari pecut pada jarak yang ditetapkan dengan membuat membuat pergerakan ayunan
tangan yang betul.(TAHUN 5)
iii. Menonjolakan perasaan seronok dan gembira semasa melakukan aktiviti secara
berkumpulan.(TAHUN 4 DAN 5)
Penerapan nilai : Memberi kerjasama dalam kumpulan
Kemahiran berfikir : Memberi sebab terhadap kejayaan dalam permainan.
Strategi utama : Kontekstual
EMK : Kreaviti dan inovasi

Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Bahan Sumber P & P Bilangan Bahan Sumber P & P Bilangan


Skitel kecil 40 Bola Baling 2

Wisel 1

Pundi Kacang 20

Bahagian/Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran dan Organisasi Kelas Catatan


Kehadiran murid direkodkan.
Permulaan 1. Kehadiran Guru memberi perhatian kepada murid yang tidak sihat.
( 7 minit) 2. Kesihatan Guru memastikan pakaian murid seragam dan kemas. Ciri Strategi
3. Pakaian Menghubungkait
Fokus Pembelajaran
LEWAT Memanaskan badan dan bergerak bebas tanpa melanggar BSPP
SEKOLAH! rakan rakan lain. 1. Skitel

Organisasi Kelas Catatan


Murid berdiri berselerak dalam kawasan yang disediakan. 1. Melalui aktiviti ini,
Setiap murid membuat aksi aksi secara spontan dan bebas murid-murid dapat
mengikut arahan guru. menghubungkaitkan
Murid membuat aksi dengan andaikan mereka terlewat aksi pemanasan
bangun untuk sekolah, berus gigi, cuci muka, pakai baju, lari badan dengan
ke pintu dan sebagainya. kebiasaan dalam
Murid dipesan supaya tidak boleh melanggar rakan rakan kehidupan seharian.
semasa bergerak.
Fokus Pembelajaran Ciri Strategi
Bergerak ke pelbagai arah dan kelajuan mengikut Memindahkan
Perkembangan Arnab dan keadaan sama ada untuk mengelak atau menyerang.
( 10 minit) Musang (TAHUN 4)
BSPP
Membuat pergerakan tangan yang betul semasa berlari 1. Wisel
pecut.(TAHUN5)

Organisasi Kelas
Guru menjelaskan teknik teknik berlari dan menunjukkan Catatan
demontrasi. 1. Melalui aktiviti ini,
Murid berdiri secara berpasangan dan membentukkan murid dapat
bulatan besar. memindahkan
Murid yang berdiri berpasangan merupakan rumah Arnab. kemahiran berlari dan
Satu murid akan akan jadi Arnab and satu akan jadi Musang. bergerak ke pelbagai
Musang akan mengejar Arnab. arah dan kelajuan.
Sekiranya Arnab ditangkap, Arnab akan tukar peranan jadi
Musang.
Arnab yang dikejar boleh masuk ke rumah Arnab (murid
berdiri berpasangan).
Murid yang berada di sebelah akan dikejar oleh Musang
pula.
Permainan diteruskan selama 10 minit.

Musang

Arnab

Rumah Arnab

Fokus Pembelajaran
Kemuncak Speedway! Berlari laju dalam garisan lurus dan selekoh dalam kawasan
( 10 minit) yang ditetapkan.(TAHUN 4 DAN 5) Ciri Strategi
Mengalami
Organisasi Kelas
1. Bahagikan kelas kepada 4 kumpulan kecil. BSPP
2. Setiap kumpulan diberi nama unik tersendiri untuk memberi 1. Skitel
sorakan. 2. Pundi Kacang
3. Murid berlumba dengan kumpulan lain dalam ruang yang
disediakan.
4. Setiap stesen akan ada pundi kacang untuk dikumpul Catatan
sebagai harta benda. Melalui aktiviti ini, murid
5. Apabila semua pelari dalam kumpulan habis berlari, dapat menerapkan nilai
kumpulan tersebut akan jerit Hooray! bekerjasama dalam
kumpulan semasa
Tips untuk guru : melakukan aktiviti di
Guru boleh menghubungkaitkan cara penafasan semasa samping berlari dengan
berlari yang betul kepada murid. cara yang betul.
Fokus Pembelajaran
Penutup Teacher Says! Penyejukkan badan. Ciri Strategi:
( 8 minit) Menghubungkait
Organisasi Kelas
1. Murid berdiri berpasangan ikut jantina.
2. Murid dikehendaki membuat aksi mengikut arahan guru BSPP:
secara spontan. 1. Wisel
3. Arahan guru :
a. Muka dengan muka Catatan:
b. Siku dengan siku Menerusi aktiviti ini murid
c. Bahu dengan bahu dapat
d. Lengan dengan lengan menghubungkaitkan
e. Jari dengan jari pengetahuan dan
4. Arahan guru boleh dipelbagaikan atas kreativiti. pengalaman sedia ada
mengenai:
Mengenalpasti
bahagian
bahagian di
badan.
Arahan Guru

Murid-murid memberi pandangan dan menjawab soalan-


soalan bertumpu dan bercapah mengenai kemahiran berlari.
Antara soalan-soalan yang dilontarkan adalah seperti
berikut:
Soal-jawab dan
rumusan isi a) Apakah perlakuan yang betul semasa berlari?
pelajaran b) Apakah penafasan yang betul semasa berlari?