Anda di halaman 1dari 2
PARTOGRAF No. Register COLETTE) Nama tbu No. Puskesmas [TTT TTT) Tanggal Keluban pecah Dent 1 Manin (Cimeniy 139 Ho ‘Pembukaan serv (m) bel tanda x < 204 ontaksif) 20-40 3) tap > 402 oMorit ill( dok ) 1 ‘Oksiosin UA. tates/ment bat dan Cairan IV Nadi NEN 1. Tanggal 24, Masase fundus ued ? 2 Nemoar Ova 3. Tempel Peretinan (Tidak, staan CiRman bu. 1 Puskesmae 25, Pavoni longa ic) Va ido CPotndes "Rumah Sait Sika dak longhap, Sndakan yong dlakukan Bikini Swaste Lanny smn Fenaaehdnnanainnilittie 4, ‘amattompat persian . : & Catan Cry ala 1/70 /1V 28. Plasenia tidak iahir "30" inonil's Ya / Tidak & Aesan mer Ye, trekan 7 Tompat naan : 3 Pendamoing pace saat mariik: é Gada Semen Cos (Seem buku 27. Lasers Cketwarga 5 Rida sea Ya, mana kaa) Cia 2, Partogram melewal gars waspada /¥/T 28, Tkalaserasi perineum, dort 1/2314 410. Masel tein, eebuton 3 Tindokan Ciaran, dengon tape anestost Cex ant lesan 1, Penatatkeanaan masalah Te 28, Alon ter! Ya, tdakan 12. iainga = wang a 13. Epon: crea Ya, nas 20. ‘Jumiah perdarahan ml oan 31. Masala an, sete 14. Pendamping pada saat persian 32. Penataakzanaan masala tersebut Ciouamt”Ehteman Tek oda Cketurge Clourun 0 eae 15. ‘Gewel Jenn Ya, tndakan yang akan BAYI BARU AHIR a ; 34. Borat badan orem be 3 Panjang oa € 3 Jone woamin c/P oda 37. Penilaian bay! baru lair : baik / ada penyult 16, Distt bonw 2 a Xa: ten yang cakukan Be az 3 Simongernakan Simenghangtan c Sirenosang tat ora , 5 ungive bays dan tompatkan a sisi iou 12, Masha, sean © Aap gee fema nan Irengerngsan() bebesker islam napee ‘aie Brongeang taktl_Cimengrangatkan v" bangles bay dan empatan st bu wag Blain seb 20. Lama la Worse (2 Gacatbawean, south 2A. Bemboran Osiosin 16 Ui? CD fipoterms trdakon Cia, waktu ment sesudah porsatinen nn Tidak, alasan . 22. Pemberian ong Oisiosin (i)? e : Give, stasan 28. pemberian ASi (Tae Ove, waktu jam eatlah bay! lair 23, Penegangen tal pusaterkendal 7 (ak lason Ove 40, Masala ainsi 1 Tidak, alasan asinya PEMANTAUAN PERSALINAN KALA Jame] Waktu | Tekanandaran | Nadi "ogEandis | KEREAS | Kanna Kemin | Peraraan 7 2 Masao kai Penatalaksanaan masalah tersebut Hasinya