Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS 2017

LAYARI sumberpendidikan.com
Telegram di https://telegram.me/sumberpendidikan

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN

MINGGU 1 1.1 Kemahiran Murid boleh:


2/1-6/1/17 Proses Sains 1.1.1 Menguasai kemahiran memerhati
MINGGU 2 Murid boleh:
9/1-13/1/17 1.1.2 Menguasai kemahiran
berkomunikasi
MINGGU 3 1.2 1.2.1 Menggunakan dan
16/1-20/1/17 Kemahiran mengendalikan peralatan dan
Manipulatif bahan sains dengan betul.

1.2.2 Mengendalikan spesimen


dengan betul dan cermat.

1.2.3 Melakar spesimen, peralatan


dan bahan sains dengan betul.

1.2.4 Membersihkan peralatan sains


dengan cara yang betul.

1.2.5 Menyimpan peralatan dan


bahan sains
MINGGU 4 3.1 3.1.1 Membanding dan
23/1-27/1/17 Benda hidup dan membezakan benda hidup dan
benda bukan benda bukan hidup
hidup berdasarkan ciri-ciri berikut:
(i) bernafas;
(ii) memerlukan air dan
makanan;
(iii) bergerak;
(iv) membesar; dan
(v) membiak.

3.1.2Membuat urutan contohcontoh


benda hidup mengikut
saiz.
MINGGU 5 4.1 4.1.1 Mengenal pasti bahagian
30/2- 3/2/17 Deria manusia tubuh manusia yang
berkaitan dengan deria yang
berkenaan.

MINGGU 6 4.1.2 Mengelaskan objek mengikut


6/2-10/2/17 ciri yang dikenalpasti.
MINGGU 7 4.1.3 Menggunakan deria untuk
13/2-17/2/17 mengenal pasti objek melalui
penyiasatan.

MINGGU 8 4.1.4 Menjelas dengan contoh,


20/2-24/2/17 penggunaan deria lain
sebagai ganti sekiranya satu
deria tidak dapat berfungsi.
MINGGU 9 5.1 5.1.1 Mengenal pasti bahagian
27/2-3/3/17 Bahagian tubuh tubuh haiwan seperti paruh,
haiwan. sisik, sirip, berbulu halus,
berbulu pelepah, tanduk,
sumbu, sesungut, kulit keras,
cangkerang, sayap, kepak,
kepala, badan, ekor dan kaki
selaput renang
MINGGU 10 5.1.2Menghubungkaitkan bahagian
6/3-10/3/17 tubuh haiwan dan
kepentingannya kepada
haiwan.

MINGGU 11 5.1.3 Menjelaskan melalui contoh


13/3-17/3/17 bahagian yang terdapat pada
tubuh haiwan.
5.1.4 Mengitlak bahawa terdapat
haiwan yang berlainan
mempunyai bahagian tubuh
yang serupa.
5.1.5Menjelaskan pemerhatian
tentang bahagian tubuh
haiwan melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
MINGGU 12 cuti pertengahan penggal 1
20/3-24/3/17
MINGGU 13 6.1 6.1.1 Membanding dan
27/3-31/3/17 Bahagian membezakan bahagian pada
tumbuhan tumbuhan iaitu:
(i) daun: jenis urat daun;
(ii) bunga: berbunga, tidak
berbunga;
(iii) batang: berkayu, tidak
berkayu; dan
(iv) akar: akar tunjang, akar
serabut.
MINGGU 14 6.1.2 Menghubungkaitkan bahagian
3/4-7/4/17 tumbuhan iaitu daun, bunga,
batang dan akar serta
kepentingannya kepada
tumbuhan.
MINGGU 15 6.1.3Mengitlak bahawa ada
10/4-16/4/17 tumbuhan yang berlainan
mempunyai bahagian yang
serupa.
MINGGU 16 7.1 7.1.1 Memberi contoh kegunaan
17/4-23/4 Magnet magnet dalam kehidupan
MINGGU 17 7.1.2 Mengenal pasti bentuk
24/4-30/4/17 magnet seperti magnet bar,
silinder, ladam, bentuk U,
butang dan cincin
MINGGU 18 7.1.3 Mengitlak tindakan magnet
1/5-7/5/17 ke atas pelbagai objek
dengan menjalankan aktiviti
MINGGU 19 7.1.4 Membuat kesimpulan tentang
8/5-14/5/17 daya tarikan dan tolakan
antara kutub-kutub magnet
dengan menjalankan
penyiasatan.
MINGGU 20 7.1.5Menentukan kekuatan
15/5-21/5/17 magnet ke atas objek dengan
menjalankan penyiasatan.
MINGGU 21
22/5-28/5 /17
MINGGU 22 cuti pertengahan tahun
29/5-4/6/17
MINGGU 23 cuti pertengahan tahun
5/6-11/6/17
MINGGU 24 8.1 8.1.1Mengenal pasti objek yang
12/6-18/6/17 Keupayaan bahan boleh menyerap air dan tidak
menyerap air boleh menyerap air dengan
menjalankan penyiasatan.
MINGGU 25 8.1.2Mengelas objek yang boleh
19/6-25/6/17 menyerap air dan tidak boleh
menyerap air.
MINGGU 26 8.1.3Memerihalkan keupayaan
26/6-2/7/17 objek menyerap air
berdasarkan jenis bahan
dengan menjalankan
penyiasatan.
MINGGU 27 8.1.4Menyatakan kepentingan
3/7-9/7/17 objek yang boleh menyerap
air dan tidak boleh menyerap
air dalam kehidupan.
MINGGU 28 8.1.5Mereka cipta objek
10/7-16/7/17 berdasarkan kebolehan
menyerap air
MINGGU 29 9.1 9.1.1
17/7-23/7/17 Bentuk muka Menyatakan bentuk muka
Bumi Bumi seperti gunung, pantai,
bukit, lembah, sungai, kolam,
tasik dan laut.
MINGGU 30 9.2 9.2.1Menyatakan jenis tanah
24/7-30/7/17 Tanah seperti tanah kebun, tanah
liat dan pasir.
MINGGU 31 9.2.2Membanding beza
31/8-6/8/17 kandungan tanah bagi jenis
tanah yang berbeza dengan
menjalankan penyiasatan
MINGGU 32 10.1 10.1.1Mengenal pasti bentuk asas
7/8-13/8/17 Binaan iaitu segitiga, segi empat
daripada sama, segi empat tepat dan
bongkah bentuk bulatan.
asas
MINGGU 33 10.1.2Mengenal pasti bongkah
14/8-20/8/17 bentuk asas iaitu kubus,
kuboid, piramid, prisma, kon,
silinder dan sfera.
MINGGU 34 Cuti Pertengahan Penggal 2
21/8-27/8/17
MINGGU 35 10.1.3 Mereka bentuk objek atau
28/8-3/9/17 struktur menggunakan
bongkah bentuk asas.
MINGGU 36 10.1.4 Menaakul kepentingan
4/9-10/9/17 pelbagai bentuk bongkah.
MINGGU 37
11/9-17/9/17
MINGGU 38
18/9-24/9/17
MINGGU 39
25/9-1/10/17
MINGGU 40
2/10-8/10/17
MINGGU 41
9/10-15/10/17
MINGGU 42
16/10-22/10/17
MINGGU 43
23/10-29/10/17
MINGGU 44
30/10-5/11/17
MINGGU 45
6/11-12/11/17
MINGGU 46
13/11-19/11/17
MINGGU 47
20/11-27/11