Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN A:OBJEKTIF

BULATKAN JAWAPAN YANG TEPAT

1.Antara berikut yang manakah BUKAN alatan pertanian

A. Cangkul

B. Pongkes

C. Pemutar skru

D. Sekateur

2.Apakah yang dimaksudkan dengan T.O.P?

a. Tanah, Organik dan Pasir

b. Tisu, oren dan pisang

c. Tanah liat, organ dan pasir

d. Tanah loam, oren dan pasir

3. Mengapakah peralatan pertanian perlu di bersihkan setelah digunakan?

a.supaya peralatan tahan lama

b.supaya peralatan tidak berkarat.

c.supaya perlatan tahan lama dan memastikan stor kebun sentiasa bersih.

d.mengelakkan dari kehadiran haiwan berbisa


4. Antara berikut, sayuran manakah yang dikelaskan sebagai sayuran berakar?

a. c.

b. d.

5.Antara pilihan jawapan dibawah, yang manakah BUKAN tujuan menyiram


pokok/sayuran?

a.membekalkan air kepada pokok.

b. Mengelakkan pokok daripada layu.

c.Mengekalkan kelembapan tanah

d. Membekalkan nutrient kepada pokok.

6.Apakah yang dimaksudkan dengan PENJARANGAN ANAK BENIH?

a.satu proses pembuangan anak benih yang tumbuh terlalu rapat diantara satu
sama lain

b.satu proses memindahkan anak benih.

c.satu proses penyiraman anak benih

d.satu aktiviti untuk melonggarkan tanah yang keras.


7.Apakah nama peralatan pertanian di bawah

a.gunting

b.sekateur

c.pongkes

d.sudip tangan

8.berapakah nisbah medium penanaman yang baik?

a. 3: 10:12

b. 5: 6 : 7

c. 8 : 9 : 10

d. 3 : 2 : 1

9.Antara berikut yang manakah BUKAN teknik membaja yang betul.

A. Semburan

B. Teknik alur

C. Teknik melempar

D. Teknik tabor
10. Apakah nama plastik sungkupan yang digunakan untuk menutup batas?

A. Silvershine C.Plastik sampah

B.polibeg D. Polistrine

BAHAGIAN B

(JAWAB SEMUA SOALAN)

Kelaskan sayuran yang dengan betul

a.sayuran berdaun:___________________,______________________

b.sayuran berbuah:___________________,______________________

c. kekacang :___________________, ______________________

d. Berakar/umbisi : ___________________, ______________________