Anda di halaman 1dari 7

PERATURAN-PERATURAN PELANCONGAN SEKOLAH 1957

Borang-borang permohonan untuk perkara di atas hendaklah dibuat dalam 4 salinan


ditambah dua salinan bagi tiap-tiap negeri yang hendak dilawati atau hendak dilawati atau
dilalui dan disampaikan ke Pejabat Pelajaran Daerah Petaling Perdana 5 minggu sebelum
tarikh pelancongan

1. Nama Sekolah : SMK SEKSYEN 24,JALAN TIMUN 24/1 (BEA 8619)


2. Nama Pengetua/Guru Besar : PN HAJAH RUSLINA BT HAJI SALLEH

3. Nama Ketua Rombangan : PN MURNI BT ABAN FAISAL (K/P:670805-08-5674)

4. Tujuan Pelancongan :LAWATAN PENGAYAAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

5. Nama Guru-Guru Yang Membantu:

1. ANITA BT SALLEH K.P:781211-06-5010


2. NADIATUL IMAN BT AHMAD MUKHTAR K.P:870703-29-5116
3. SYAIRAH BT SERMAN K.P:850104-03-5584
4. SUHAILAH BT SATNEH K.P:830403-12-5450
5. ZURAINI BT MUHAMAD K.P:890809-05-5338
6. NOR FAZRIENA BT MAD YASSAN K.P:910111-04-5370

6. Jenis Kenderaan : BAS PERSIARAN (B)

7. Tempat-Tempat Yang Dilawati :

Nama Tempat Tarikh Nama & Alamat Tempat


(contoh : Kuala Lumpur Bermalam
Muzium Negara, Tugu Dari Hingga
Negara, Zoo Negara)
KOLEJ KOMUNITI 4.11.2015 4.11.2015 -TIADA-
KLANG, SELANGOR

8. Punca Pendapatan Wang :


8.1 Yuran daripada murid-murid seperti senarai ahli dalam borang ini :
(kadar bayaran seorang murid: RM 15.00 seorang x 62 orang =RM 930

8.2 Punca pendapatan lain: PCG LPBT =RM 806

Jumlah: RM 1736

9. Nama dan keterangan mereka yang diberi kuasa untuk mengutip dan membelanjakan
wang :
Nama Jawatan No. K.P. Alamat
CIK SUHAILAH BENDAHARI 830403-12-5450 NO.6 JALAN LABAN
TIGA,23/14 C,SEKSYEN 23,
S.ALAM

________________________________
Tandatangan & Cop Rasmi Pengetua/Guru Besar
SENARAI NAMA MURID/PELAJAR YANG MENGIKUTI ROMBONGAN
( bilangan murid tidak melebihi 40 orang untuk satu bas )
Bil Nama Jantina No. Ting./ Umur Alamat Tempat
KP/Surat Tahun Tinggal
Beranak
1
40

________________________________
Tandatangan Pengetua/Guru Besar
Cop Rasmi

= CONTOH =
SENARAI NAMA MURID/PELAJAR YANG MENGIKUTI ROMBONGAN

(bilangan murid tidak melebihi 40 orang untuk satu bas)

Bil Nama Jantina No. KP/Surat Ting./Tahun Umur Alamat Tempat Tinggal
Beranak

1 ABDUL RAHIM B. USMAR L K897730 6M 12THN KEDAI MARA, BATU 38

2 AHMAD AMIR SQANDAR L AG16495 6M 12THN JLN HJ. ISHAK, BATU 38

3 AHMAD BAIHAQI B. ZAID L AF01482 6M 12THN JLN MASJID, BT 37 DRT

4 FYAZUDIN B. SUFIAN L 97051475011 6M 12THN KEDAI RUNCIT,BATU 38

5 ZAINUDDIN B. M.YUSOF L K897708 6K 12THN KG BATU 37, JLN BANTING

6 MOHAMMAD IQBAL SAFARI L AG37744 6M 12THN JLN HJ ABDAN, BT 38

7 MUHAMMAD NABIL NAZIM L K271974 6M 12THN JLN HJ ABDAN, BT 38

8 MUHAMMAD AMIRUL L AG64882 6K 12THN JLN HJ RIDZUAN, BT 38

9 MUHAMMAD IZAT AMAR L L118287 6K 12THN KG. BATU 38

10 ABDUL RAHMAN AHMAT L L037168 6K 12THN KG BATU 39

11 MUHAMMAD KHAIRUL ATIF L K933613 6M 12THN KG. BATU 38

12 MUHAMMAD NAZRUL ARIFF L K897696 6M 12THN KG BATU 39

13 MUHAMMAD ZULFAIZ L K994319 6M 12THN KG BATU 38

14 AMIRUL FIKRI B. OMAR L AF48588 6K 12THN KG TBK BERIHUN

15 MOHAMAD AKMAL HAKIM L L137949 6K 12THN KG TBK BERIHUN

16 MUHAMMAD NAQUIB L AI92826 4M 10THN KG TLK RHU, BNO


RAHIM
17 NOORRABIATUL SOLEHA P L118442 6K 12THN JLN MASJID, BATU 38

18 AIMAN NABILAH RAHIM P AD94287 6M 12THN KG TELUK RHU, BNO

19 NURUL ATIKAH Z.ABIDIN P L037036 6K 12THN NO 23, PPRT FASA 2,T.PLI

40

= CONTOH =

JADUAL PERJALANAN LAWATAN

Tarikh : 15/3/2010

Jadual Perjalanan

Tarikh Masa Aktiviti

Hari Pertama : Sungai Besar

15/3/2010 - 4.00 pagi Berkumpul di sekolah

- 6.00 ptg Balik


LETTER HEAD SEKOLAH

_________________________________________________________________________

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami :
Tarikh :

Pegawai Pelajaran Daerah


Pejabat Pelajaran Daerah Sabak Bernam
45300 Sungai Besar
Negeri Selangor Darul Ehsan.

Tuan,

PERMOHONAN KEBENARAN MENGADAKAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR


KE ______________________________________________________________

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah telah mendapat kebenaran daripada


ibu bapa bagi membawa seramai ________ orang murid untuk * melawat / aktiviti
kokurikulum / rombongan / berkhemah ke ________________________________________
____________________________ (nama tempat) pada ______________ (tarikh ) hingga
________________ (tarikh).

3. Sehubungan itu pihak sekolah memohon kebenaran pihak tuan dengan


mengemukakan dokumen-dokumen seperti dilampirkan untuk pertimbangan tuan.

4. Pihak sekolah telah memberi segala penerangan dan akan mengambil langkah
keselamatan dan pengawasan kepada ibu bapa di sepanjang program ini. Walau
bagaimanapun pihak ibu bapa mengaku bahawa tidak akan mendakwa mana-mana pihak
sekiranya berlaku perkara-perkara seperti kemalangan atau kecederaan ke atas anak
jagaan mereka di sepanjang program tersebut.

Sekian dimaklumkan.

Terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
BERKUALITI DAN UNGGUL

Saya yang menurut perintah,

______________________________
(Tandatangan Pengetua/Guru Besar)
Cop Rasmi

REF : KP8682/1
Kementerian Pendidikan Malaysia
KUALA LUMPUR
17 Julai 1986
Semua Pegawai
Semua Negeri

LAWATAN-LAWATAN YANG DIURUSKAN OLEH SEKOLAH-SEKOLAH

Adalah diakui bahawa lawatan-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan


satu bahagian penting di dalam kegiatan-kegiatan luar bilik darjah. Dalam lawatan-lawatan
serupa ini kerap kali didapati kemalangan-kelanangan yang mengakibatkan kecederaan
atau kehilangan nyawa.

2. Saya adalah diarah meminta Guru Besar/Pengetua sekolah supaya mengambil


tindakan untuk mencegah dari berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang
mengambil bahagian dalam lawatan-lawatan sekolah ini. Ketua menguruskan bahawa
langkah-langkah seperti berikut adalah diambil :
a) Persetujuan bertulis daripada ibu bapa murid-murid hendaklah dibuat
sebelum lawatan ini.
b) Peraturan keselamatan hendaklah dirumuskan dan dibentangkan kepada
murid-murid dengan teliti sebelum lawatan dibuat, misalnya jika melawat ke
tepi laut, sungai, kolam, murid-murid tidak dibenarkan berenang kecuali ada
Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang-kurangnya mempunyai
Pingat Gangsa Royal Life Saving Society.

c) Sekurang-kurangnya seorang guru/penjaga hendaklah berada bersama di


dalam sebarang lawatan.
d) Alat pertolongan cemas hendaklah sentiasa dibawa di dalam sebarang
lawatan.
e) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu
kaedah.

f) Patut ditegaskan di sini bahawa langkah-langkah yang dicadangkan di atas


itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah
kemalangan.

g) Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras itu diambil,
ada kalanya kemalangan berlaku juga. Dalam hal yang demikian, ibu bapa
atau penjaga yang berkenaan adalah juga menimbulkan kesusahan. Walau
bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga
lawatan itu telah melaksanakan semua langkah keselamatan untuk
mengelakkan masa kemalangan, tidak seorang pun yang boleh dituduh atas
kemalangan itu.

3. Sukacita saya dapat kiranya tuan memberitahu kandungan surat ini kepada Guru
Besar/Pengetua.

Saya yang menurut perintah,

t.t
( SAU CHU TI THONG )
b.p. Setiausaha Tetap
Kementerian Pendidikan Malaysia
KUALA LUMPUR
/ma/garispanduanlawatanmurid