Anda di halaman 1dari 6

NO.

RESPONDEN

Tajuk:

Sumber Efikasi Kendiri Membaca Bahasa Arab Dalam Kalangan


Pelajar IPT

Panduan borang soal selidik:

1. Borang soal selidik ini mengandungi dua bahagian iaitu;


a. Bahagian A: Maklumat peribadi
b. Bahagian B: Maklumat efikasi kendiri bertutur bahasa Arab
2. Kajian ini bertujuan bagi melengkapkan IJAZAH SARJANA BAHASA ARAB di
Universiti Putra Malaysia.
3. Soal selidik ini mengandungi soalan berkaitan efikasi kendiri yang bermaksud
kepercayaan
4. dan keyakinan individu terhadap kebolehan diri sendiri dalam mencapai sesuatu tugas
yang tertentu (Bandura,1986).
5. Adalah besar harapan agar anda dapat memberi segala maklumat secara JUJUR dan
IKHLAS.
6. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan digunakan hanya untuk
penyelidikan sahaja.
7. Segala kerjasama amatlah dihargai dan diakhiri dengan ucapan terima kasih.


Hadis Rasulullah s.a.w:
Allah sentiasa bersedia menolong hambaNya selagi mana dia suka menolong
saudaranya
(Hadis Riwayat Muslim)

Bahagian A : Maklumat Responden

Arahan : Sila tandakan ( ) pada petak berkenaan.

1. Tahun Pengajian (bulatkan) : 1 2 3 4 5

2. Jantina :

a) Lelaki

b) Perempuan

3. Universiti :

a) UPM
b) UKM
c) UM
d) UIAM

4. Peringkat mula mempelajari bahasa Arab :

a) Pra-Sekolah

b) Sekolah rendah

c) Sekolah menengah

d) Universiti

e) Lain-lain (sila nyatakan) : ___________________


Bahagian B : Efikasi Kendiri Membaca Bahasa Arab Pelajar.

Bagi setiap kenyataan 1 - 47 dibahagian ini, sila tandakan sejauhmanakah anda bersetuju
berdasarkan perasaan dan pendapat anda sendiri tanpa terpengaruh atau disuruh oleh orang
lain. Dengan menggunakan skala dari 1 hingga 5. Sila tandakan ( ) pada satu jawapan
sahaja. Sila pastikan anda menanda pada setiap pernyataan.

1 Sangat Tidak Setuju

2 Tidak Setuju

3 Kurang Setuju

4 Setuju

5 Sangat Setuju

Saya yakin saya mampu membaca bahasa Arab kerana.....

Bil. Item Soalan 1 2 3 4 5

1 Sekarang saya boleh membaca lebih baik berbanding


dengan sebelumnya

2 Saya tidak memerlukan banyak bantuan berbanding


dengan pelajar lain apabila saya membaca.

3 Pelajar lain menganggap saya pembaca yang baik.

4 Membaca merupakan aktiviti yang menenangkan bagi


saya.

5 Saya berniat kerana Allah supaya pembacaan saya


mendapat pahala.

6 Saya boleh menangani lebih banyak bahan bacaan yang


mencabar berbanding dengan sebelumnya.

7 Apabila saya membaca, saya dapat mengenal pasti


perkataan dengan lebih baik berbanding dengan pelajar
lain.

8 Rakan sekelas saya suka mendengar cara saya membaca.

9 Saya berasa selesa apabila saya membaca.


10 Sebelum membaca, saya mulakan dengan Bismillah.

11 Apabila saya membaca, saya tidak perlu berhempas pulas


untuk memahami bacaan sepertimana sebelum ini.

12 Saya membaca dengan lebih baik berbanding dengan


pelajar lain dalam kelas saya.

13 Ahli keluarga saya suka mendengar saya membaca.

14 Saya berasa tenang apabila saya membaca.

15 Saya berasa tenang apabila saya membaca.

16 Saya memanfaatkan pengetahuan sedia ada mengenai ayat


al-Quran, al-Hadith dan doa yang telah saya pelajari untuk
mengukuhkan kefahaman saya.

17 Kemahiran membaca saya bertambah baik.

18 Jauh di dalam hati saya, saya suka membaca.

19 Saya dapat menganalisis apa yang saya baca lebih baik


berbanding dengan sebelum ini.

20 Perbendaharaan kata kini lebih mudah untuk saya fahami


apabila saya membaca.

21 Pemahaman saya terhadap bahan bacaan yang sukar sudah


bertambah baik.

22 Membaca kini lebih mudah bagi saya berbanding dengan


sebelum ini.

23 Saya yakin akan kebolehan saya untuk membaca.

24 Saya boleh membaca dengan lebih pantas berbanding


dengan sebelumnya.

25 Saya rasa membaca boleh mewujudkan rasa tenang dan


santai.

26 Pensyarah saya menganggap bahawa pembacaan saya


baik.
Arahan : Dengan menggunakan skala dari 1 hingga 5. Sila tandakan ( ) pada satu jawapan
sahaja. Sila pastikan anda menanda pada setiap pernyataan.

1 Sangat Tidak Setuju

2 Tidak Setuju

3 Kurang Setuju

4 Setuju

5 Sangat Setuju

Saya yakin saya mampu membaca bahasa Arab kerana.....

Bil Item Soalan 1 2 3 4 5

27 Tahap pemahaman pembacaan saya adalah lebih tinggi


berbanding dengan pelajar lain.

28 Rakan sekelas saya beranggapan saya membaca dengan


agak baik.

29 Perasaan saya gembira semasa membaca.

30 Selesai pembacaan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan


bersyukur.

31 Saya memahami apa yang saya baca lebih baik berbanding


sebelum ini.

32 Saya membaca dengan lebih pantas berbanding dengan


pelajar lain.

33 Saya tahu bahawa pensyarah saya suka mendengar saya


membaca.

34 Saya berasa bangga dengan diri saya apabila saya


memikirkan betapa baik saya membaca.

35 Saya dapat memahami bahan bacaan yang sukar dengan


lebih baik berbanding sebelum ini.

36 Apabila saya membaca, saya dapat menangani idea yang


sukar dengan lebih baik berbanding dengan rakan sekelas
saya.
37 Pensyarah saya menganggap bahawa saya pembaca yang
baik.

38 Saya berasa tenteram apabila saya membaca.

39 Saya telah memperlihatkan peningkatan dalam tugasan dan


ujian yang melibatkan pembacaan.

40 Apabila saya membaca, kefahaman saya terhadap kosa kata


yang penting adalah lebih baik berbanding dengan pelajar
lain.

41 Pensyarah saya menganggap bahawa saya mencuba sedaya


upaya apabila saya membaca.

42 Membaca menggembirakan hati saya.

43 Saya rasa saya mengetahui lebih banyak maksud perkataan


berbanding dengan pelajar lain.

44 Pensyarah saya menganggap bahawa saya dapat


memahami maksud bahan bacaan yang saya baca.

45 Membaca memberikan ketenangan kepada jiwa saya.

46 Apabila saya membaca, saya tidak memerlukan banyak


bantuan berbanding dengan sebelumnya.

47 Saya lebih yakin terhadap pembacaan saya berbanding


dengan pelajar lain.

---------------------------Terima Kasih---------------------------