Anda di halaman 1dari 197

SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1

MODUL
HIMPUNAN
SOALAN-SOALAN

SPM
K1
( 2004 2016 )
MENGIKUT TOPIK / BAB

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
2
TINGKATAN 4

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

SPM 2016

1 Soalan 1 dan soalan 2 berdasarkan Peta 1

Peta 1 : Lokasi Tamadun Awal Dunia

Apakah Tamadun X dan Tamadun Y ? T4 B1 ms 9

A Hwang Ho dan Indus


B Mesir dan Hwang Ho
C Indus dan Mesopotamia
D Mesopotamia dan Mesir

2 Apakah nama sungai di Tamadun X dan sungai di Tamadun Y ? T4 B1 ms9

A Sungai Kuning dan sungai Tigris


B Sungai Tigris dan Sungai Indus
C Sungai Nil dan Sungai Kuning
D Sungai Indus dan Sungai Nil

SPMU 2016

1 Gambar 1 adalah bangunan ziggurat. T4 B1 ms 13

Mengapakah masyarakat Mesopotamia membina bangunan tersebut ?

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
3
A Penjara bagi rakyat yang melakukan kesalahan
B Tempat menyimpan abu mayat bangsawan
C Kubu pertahanan dari serangan musuh
D Menjalankan upacara keagamaan

2 Kedua-dua Bandar berikut terdapat dalam tamadun Indus

Mohenjo Daro
Harrappa

Apakah faktor kemajuan Bandar tersebut? T4 B1 ms 27

A Penambahan penduduk
B Penguasaan ilmu geometri
C Perubahan struktur organisasi
D Perkembangan sistem pengangkutan

SPM 2015

1 Bagaimanakah ciri kehidupan bandar yang bertamadun menurut pandangan


cendekiawan Islam ? T4 ms 5

A Kebebasan mengamalkan sebarang agama


B Kemajuan pesat dalam bidang ekonomi
C Kesejahteraan semua lapisan rakyat
D Ketinggian tatasusila masyarakat

2 Masyarakat dalam Tamadun Indus ( 2000 sebelum Masihi ) berjaya membina bandar
terancang tertua di dunia.

Kemampuan masyarakat dalam tamadun tersebut membina bandar terancang adalah


disebabkan oleh T4 ms 27

I Amalan sikap terbuka


II Pertembungan dengan budaya lain
III Perluasan wilayah pemerintahan
IV Kejayaan kegiatan penjelajahan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
4
SPMU 2015

1. Rajah 1 menerangkan pertembungan Tamadun Indus dengan tamadun awal yang


lain. T4 ms 24

Tamadun Tamadun Tamadun


Mesopotamia Indus Mesir Purba
Rajah 1
Apakah kesan pertembungan tersebut ?

A Kawasan pemerintahan meluas


B Bidang sastera berkembang
C Teknologi pertanian maju
D Bandar terancang dibina

4. Pada Zaman Dinasti Chou di China, pembesar mesti taat setia kepada raja.
Bagaimanakah pembesar membuktikan kesetiaan mereka? T4 ms 31

A Mengawal kawasan istana


B Menyerahkan hasil pertanian
C Menggubal undang-undang wilayah
D Memberikan bantuan ketenteraan

SPM 2014

2. Mohenjo-Daro dan Harappa adalah bandar terancang terawal di dunia.


Mengapakah masyarakat Tamadun Indus berjaya membina bandar terancang tersebut?
T4 ms 27

A Perluasan ajaran agama


B Sistem pemerintahan teokrasi
C Sumbangan golongan bangsawan
D
Pertembungan dengan tamadun luar

SPMU 2014

1. Rajah 1 menunjukkan bandar dalam Tamadun Indus. T4 ms 27

Mohenjo Daro
Tamadun Indus
Harappa

Rajah 1
Apakah keistimewaan kedua-dua bandar tersebut?

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
5
A Mempunyai pelbagai agama
B Pembinaan secara terancang
C Berfungsi sebagai pelabuhan
D Pentadbiran diketuai pendeta

2. Gambar 1 berkaitan dengan tamadun awal di China. T4 ms 31

Apakah yang berkaitan dengan tulang tersebut?

A Pengenalan sistem tulisan


B Peningkatan status masyarakat
C Pengenalan sistem perundangan
D Peralatan untuk berperang

SPM 2013

1. Gambar 1 berkaitan dengan simbol Yin dan Yang. T4 m/s 33

Apakah maksud simbol tersebut ?

A. Mandat dari syurga


B. Pemujaan roh nenek moyang
C. Unsur alam yang saling melengkapi
D. Ramalan peristiwa yang akan berlaku

2. Sistem pemerintahan di Mesopotamia berasaskan sistem beraja. T4 m/s 12


Apakah bentuk sistem beraja tersebut ?

A Oligarki
B Demokrasi
C Aristokrasi
D Teokrasi

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
6

SPM 2012

1. Gambar 1 berkaitan dengan Kod Undang-Undang Hammurabi. T4 ms 14

Gambar 1

Apakah prinsip undang-undang tersebut?


A Mengutamakan konsep permuafakatan
B Berasaskan sistem kepercayaan tempatan
C Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan
D Hukuman yang sama untuk semua golongan

SPM 2011

1. Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pintu gerbang yang
pelbagai bentuk. T4 ms 11
Apakah kepentingan pintu gerbang dalam tamadun tersebut?
A. Lambang kekayaan
B. Panduan laluan kapal
C. Sempadan empayar
D. Simbol keganasan

2. Apakah sumbangan Imhotep terhadap Tamadun Mesir Purba. T4 ms 21

A. Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan


B. Memajukan teknologi bidang pertanian
C. Menggubal undang-undang
D. Mencipta sistem tulisan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
7
SPM 2010

1. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem tulisan dalam Tamadun Mesir Purba.

Berasaskan kombinasi gambar dan simbol yang


berdasarkan bunyi.

Apakah sistem tulisan tersebut ? T4 ms 20

A. Hieroglif
B. Ideogram
C. Cuneiform
D. Piktograf

2. Apakah kesan pengamalan sifat terbuka dalam masyarakat Indus? T4 ms 27

A. Perluasan pengaruh
B. Pertukaran teknologi
C. Penyebaran agama Hindu
D. Perkembangan bidang penulisan

SPM 2009

1. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang
bertamadun. Apakah ciri kehidupan tersebut? T4 ms 5

A. Kebebasan beragama
B. Kesejahteraan hidup
C. Kemajuan ekonomi
D. Ketinggian moral

2. Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar tahun 2000
S.M. dalam Tamadun Indus. T4 ms 27

Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut?

A. Kemahiran ilmu geometri


B. Kejayaan kegiatan penerokaan
C. Keluasan kawasan pemerintahan
D. Kegiatan keagamaan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
8
SPM 2008

2. Apakah kepentingan kandungan karya The Art Of War yang ditulis oleh Sun Tzu
kepada masyarakat hari ini? T4 ms 33

A. Menerangkan sistem pemerintahan


B. Mengatur strategi perniagaan
C. Menentukan bentuk hubungan luar
D. Membantu pelaksanaan peperiksaan awam

SPM 2007
1. Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba? T4 ms 21-22

I. Kolar kuda
II. Pedati beroda
III. Sistem kalendar
IV. Tulisan hieroglif

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2. Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. T4 ms 31


Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja?

I. Melafazkan taat setia


II. Menyerahkan ufti
III. Melindungi rakyat
IV. Memberi bantuan ketenteraan

A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
9
SPM 2006

Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter


menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas.

1. Merujuk pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? T4 ms 20

A. Upacara pemujaan semangat


B. Konsep kehidupan selepas mati
C. Percaya kepada kelahiran semula
D. Amalan penyembahan nenek moyang

Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan


perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia.

2. Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas? T4 ms 26


A. Cap mohor
B. Batu bersurat
C. Tembikar tanah
D. Gendang gangsa

Mesopotamia Indus Mesir Purba

3. Rajah di atas menunjukkan pertembungan tamadun awal. T4 ms 27


Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus?

A. Pembinaan bandar terancang


B. Peningkatan teknologi pertanian
C. Perluasan kawasan pemerintahan
D. Perkembangan hasil kesusasteraan

4. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan gambar di atas? T4 ms 32

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
10
A. Pengenalan sistem tulisan
B. Senjata untuk berperang
C. Alat upacara pengebumian
D. Lambang status masyarakat

SPM 2005 (TIADA SOALAN )

SPM 2004

1. Apakah faktor yang membawa kepada keruntuhan kerajaan Mesopotamia ? T4 ms 11

A Penguasaan Parsi
B Perluasan tamadun Indus
C Rampasan kuasa golongan pendeta
D Kemusnahan Taman Tergantung Babylon

Tamadun Awal Raja


2.
Sumeria Tuhan atau wakil tuhan
Mesir Jelmaan tuhan, anak Tuhan Matahari
Hwang Ho Mandat daripada tuhan

Apakah yang dapat dirumuskan daripada maklumat di atas ? T4 ms 12,13,19

I Raja memiliki kuasa mutlak


II Raja penentu bencana alam
III Raja perlu mendapat sokongan bangsawan
IV Raja berkuasa ke atas kehendak tuhan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3. Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat


Mesopotamia? T4 ms 14

A Menggalakkan mobiliti sosial


B Merekodkan urusan pentadbiran
C Mengukuhkan organisasi masyarakat
D Mencatatkan harta golongan bangsawan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
11
BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

SPM 2016

3 Sebelum menjadi konsul, ahli Dewan Senat perlu menjadi pemerintah tentera.
Mengapakah syarat tersebut ditetapkan dalam tamadun Rom ? T4 B2 ms 44

1 Menghapuskan golongan penentang


II Memudahkan penyebaran agama
III Memastikan ketua negara kuat
IV Memilih pemimpin berwibawa

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4 Pasangan manakah yang betul tentang masyarakat Athens dan masyarakat


Sparta dalam tamadun Yunani? T4 B2 ms 43

Masyarakat Athens Masyarakat Sparta


A Mementingkan kerohanian Mementingkan peperangan
B Mengamalkan pertanian Mengamalkan sistem tanaman
pindah bergilir
C Mengutamakan pendidikan Mengutamakan latihan ketenteraan
Yang seimbang
seimbang
D Melaksanakan falsafah Melaksanakan kepimpinan melalui
legalisme teladan

SPMU 2016

3 Rajah 1 menunjukkan perubahan sistem pemerintahan di Yunani

Aristokrasi Tirani

Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 B2 ms 43


A Pembubaran Dewan Perhimpunan
B Campur tangan kuasa asing
C Penubuhan Dewan Senat
D Desakan dari rakyat

4 Apakah persamaan sistem demokrasi yang diamalkan di Yunani dengan sistem


demokrasi yang diamalkan pada masa kini ? T4 B2 ms 43

A Penglibatan rakyat dalam pembentukan kerajaan


B Golongan agama menjadi penasihat pemerintah
C Pilihan raya diadakan setiap lima tahun
D Raja menjadi ketua pentadbir negara

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
12

SPM 2015

4 Masyarakat Athens mementingkan sukan, seni berpidato dan kesusasteraan dalam


sistem pendidikan. T4 ms 53
Mengapakah bidang tersebut penting ?
A Memudahkan mobiliti sosial
B Membina watak kepimpinan
C Melahirkan rakyat yang seimbang
D Memperkukuhkan jati diri masyarakat

5 Bagaimanakah kedudukan seorang raja di India diperkukuhkan? T4 ms 44


A Penggunaan gelaran maharaja
B Perlantikan golongan Ksyatria
C Pengamalan upacara keagamaan
D Pengiktirafan golongan Brahmin

SPMU 2015

2. Senarai di bawah merujuk kepada negara kota dalam Tamadun Yunani. T4 ms 51

Athens
Corinth

Mengapakah negara kota tersebut memberi tumpuan kepada aktiviti perdagangan?

A Ramai tenaga mahir tempatan


B Kekayaan sumber bahan mentah
C Ketidaksesuaian tanah untuk pertanian
D Kekurangan punca air untuk pertanian

3. Golongan Helot dalam kelas sosial masyarakat Sparta merujuk kepada T4 ms 62

A pengusaha tanah
B golongan hamba
C angkatan tentera
D ahli agama

SPM 2014

1. Anda sebagai seorang anak petani di China pada zaman Dinasti Han.
Bagaimanakah anda dapat mengubah status sosial anda? T4 ms 55
A Memajukan perniagaan
B Memiliki tanah yang luas
C Menyertai pasukan tentera tetap
D Meningkatkan pencapaian pendidikan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
13
3. Jadual 1 berkaitan dengan tokoh yang telah menyumbang terhadap perkembangan
tamadun.

Tokoh Tamadun
Julius Caesar Rom
Chandragupta Maurya India
Jadual 1
Apakah sumbangan mereka? T4 ms 44

A Membentuk empayar pemerintahan


B Memperkenalkan pemerintahan monarki
C Mengasaskan pentadbiran secara birokrasi
D Melaksanakan sistem pemerintahan republik

4. Athens merupakan sebuah negara kota dalam Tamadun Yunani. T4 ms 53


Apakah matlamat pendidikan di negara kota tersebut?

A Melahirkan pegawai kerajaan yang berpendidikan


B Mewujudkan masyarakat yang celik huruf
C Membentuk warganegara yang taat
D Melahirkan manusia yang seimbang

SPMU 2014

3. Senarai berikut merujuk kepada persatuan yang ditubuhkan dalam tamadun dunia.

Persatuan tukang kayu


Persatuan tukang logam
Persatuan tukang kulit

Apakah peranan persatuan berikut? T4 ms 51

A Melatih pekerja baharu


B Mengawal harga barang
C Mengeluarkan mata wang
D Menyediakan tempat berniaga

4. Tamadun Rom mewariskan sistem perundangan kepada dunia. T4 ms 46


Apakah prinsip sistem perundangan tersebut?

A Mengutamakan amalan adat resam tempatan


B Memberi keutamaan terhadap ajaran agama
C Bentuk hukuman berbeza mengikut kelas
D Hukuman berasaskan bukti yang kukuh

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
14
SPM 2013

3. Tokoh berikut telah menyumbang kepada peningkatan tamadun China. T4 m/s 67

Lao Tze
Confucius

Apakah sumbangan mereka ?Pengasas ajaran

A. Perancang bandar
B. Mengatur strategi peperangan
C. Menggubal kod undang-undang

4. Jadual 1 berkaitan dengan kejayaan seorang tokoh dalam tamadun awal di China.
T4 m/s 49
Tokoh Kejayaan
Shih Huang Ti Menyatukan seluruh
wilayah kecil di China
Jadual 1

Apakah faktor yang membantu kejayaan tokoh tersebut ?

I. Pemerintahan secara autokratik


II. Penghapusan kuasa bangsawan
III. Kemajuan perdagangan
IV. Sokongan rakyat

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2012

2. Bandar berikut wujud pada zaman tamadun Indus T4 ms51

Anga
Kalinga
Karusa

Apakah persamaan bandar tersebut?

A Pusat perdagangan
B Pusat penterjemahan
C Pusat ketenteraan
D Pusat pertanian

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
15

3. Jadual 1 menunjukkan perubahan sisitem pemerintahan dalam tamadun Rom.


T4 ms 43

Tahun Perubahan
509 sebelum Masihi Rom menjadi sebuah republik
Jadual 1
Mengapakah perubahan tersebut berlaku?
A Penaklukan oleh orang Gasar
B Pemberontakan golongan Patrician
C Pertembungan dengan tamadun luar
D Peningkatan ekonomi penduduk

4. Gambar 2 menunjukkan tokoh tamadun awal dunia. T4 ms 41 & 49

Apakah sumbangan mereka?


A Memperkenalkan pemerintahan demokrasi
B Menyeragamkan Undang-undang
C Mengasaskan sistem empayar
D Mengamalkan kepimpinan melalui teladan

SPM 2011

3. Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang diwarisi daripada


Tamadun Yunani
Malaysia
Indonesia
Amerika syarikat

Apakah ciri demokrasi yang diamalkan oleh negara tersebut? T4 ms 43


A. Perdana Menteri mengetuai negara
B. Rakyat diberi hak memilih pemimpin
C. Dewan Senat meluluskan undang-undang
D. Ahli Dewan Perhimpunan dilantik oleh ketua negara

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
16
4. Pada tahun 509 S.M , Rom mengamalkan sistem pemerintahan republik yang ditadbir
oleh dua orang konsul. T4 ms 43
Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik?

A. Memudahkan perluasan empayar


B. Mengukuhkan hubungan luar
C. Menghalang pemusatan kuasa
D. Memilih pemimpin berwibawa

SPM 2010

3. Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya. Mereka berbuat demikian
supaya T4 ms 65

A. Dilahirkan semula
B. Diberi pengampunan
C. Dimasukkan ke syurga
D. Disatukan dengan tuhan

4. Sejak tahun 100 masihi, perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu telah
berkembang.

Apakah kepentingan Alam Melayu kepada India pada masa itu? T4 ms 52

A. Pusat keagamaan
B. Pusat kesusasteraan
C. Pembekal tenaga buruh
D. Pembekal rempah ratus

SPM 2009
3. Gambar 1 menunjukkan sebahagian daripada Tembok Besar China. T4 ms 50 & 59

Mengapakah tembok tersebut dibina?

A. Menandakan sempadan negeri


B. Menjamin keselamatan wilayah
C. Menjadi benteng penghalang banjir
D. Melambangkan keagungan kerajaan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
17

4. Mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam pendidikan di Athens? T4 ms 53

Sukan
Seni berpidato
Kesusasteraan
A. Menanam sikap keberanian
B. Melatih pemimpin berwibawa
C. Melatih individu seimbang
D. Mengukuhkan semangat patriotisme

SPM 2008

1. Mengapakah sistem penanaman secara bergilir diamalkan pada zaman


Dinasti Tang di China? T4 ms 52

A. Meminimumkan kos
B. Mengekalkan kesuburan tanah
C. Mengurangkan tenaga buruh
D. Menjimatkan masa

3. Rajah 1 berkaitan dengan sistem republik yang diamalkan di Rom. T4 ms 64

Konsul 1 dan konsul 2

Dewan Senat

Dewan Perhimpunan

Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran?

A. Menyekat pengaruh gereja


B. Mengimbangi kuasa pemerintah
C. Memperkukuh kedudukan pemerintah
D. Mengelakkan penjajahan kuasa asing

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
18

4. Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana kuasa mereka
mengatasi kuasa raja. T4 ms 43
Apakah kesan daripada rasa tidak hati tersebut?

A. Perampasan kuasa
B. Pemulauan pilihan raya
C. Perlucutan jawatan pentadbiran
D. Perubahan struktur masyarakat

SPM 2007

Berbentuk kubah
Siap semasa Maharaja Flavian
Tempat pertarungan pahlawan

3. Maklumat di atas merujuk kepada binaan T4 ms 59


A. Pantheon
B. Aqueduct
C. Acropolis
D. Colloseum

4. Andaikan anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada
tahun 509 S.M. T4 ms 44
Apakah tugas anda?

A. Merangka undang-undang
B. Mencadang dasar kerajaan
C. Melantik pegawai pentadbir
D. Mengatur strategi ketenteraan

SPM 2006
5 Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pada tahun 509 S.M.? T4 ms 43

A. Penaklukan orang gasar


B. Penjajahan Julius Caesar
C. Pertabalan Maharaja Augustus
D. Pemberontakan golongan patrician

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
19

Undang-undang yang tegas

Legalisme Tiada perasaan belas kasihan

Penguatkuasaan harus dipelihara

6 Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah legalisme dilaksanakan? T4 ms 47


A. Hakim dibayar gaji yang tinggi
B. Rakyat di bawah penguasaan tentera
C. Raja harus memiliki kuasa yang utuh
D. Juri dilantik daripada kalangan bangsawan

SPM 2005

1. Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakat berdisiplin?


T4 ms 47

A Pengamalan undang-undang
B Menitikberatkan unsur kasih-sayang
C Pelaksanaan undang-undang yang tegas
D Hubungan harmoni manusia dengan alam

2. Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannya secara autokrasi? T4 ms 49

A Mewujudkan polis rahsia


B Melantik hakim yang bergaji
C Mengurangkan kuasa ketua tentera
D Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

3. Stresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India. Antara matlamat


pertubuhannya ialah T4 ms 51

A Menjamin kesetiaan pekerja


B Mengawal kadar gaji pekerja
C Mempertahankan hak majikan
D Memperjuangkan had masa bekerja

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
20

Peringkat Pembelajaran
Rendah Mengenal dan menghafal tulisan ideogram
Menengah Menulis karangan dan satera
Tinggi X

4. Rajah di atas menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China X ialah
T4 ms 55
A Menterjemah buku suci
B Menghafal kitab agama
C Mencatat salasilah maharaja
D Menulis buku undang-undang

Sarjana

Petani

Tukang

Pedagang

5. Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran Confucuis.


T4 ms 67
Bagaimanakah status golongan petani boleh berubah kepada kelas yang lebih tinggi?

A Membayar cukai
B Mengumpul harta
C Memberikan taat setia
D Meningkatkan tahap pendidikan

6. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan di Yunani
pada tahun 776 S.M.? T4 ms 64

I Menghormati tuhan Zeus


II Persaingan antara negara kota
III Dianjurkan dua tahun sekali
IV Melibatkan hanya golongan bangsawan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD
SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
21

SPM 2004

4. Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi di


Malaysia? T4 ms 43

A Raja sebagai ketua kerajaan


B Rakyat terlibat dalam pemerintahan
C Dewan Negara meluluskan belanjawan
D Dewan Rakyat menentukan ketua negara

5. Apakah faktor penyebaran agama Kristian secara meluas pada Zaman Rom
( 280 337 S. M. ) ? T4 ms 66

A Penulisan kitab Bible


B Pengaruh agama lain kurang
C Pengiktirafan oleh Constantine
D Perkembangan teknologi percetakan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
22

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

SPM 2016

5 Apakah peranan golongan Brahmin dalam kerajaan awal di Asia Tenggara ?


T4 B3 ms 85
A Mengetuai upacara keagamaan
B Menguruskan perbendaharaan
C Menjaga keamanan
D Mentadbir wilayah

6 Bagaimanakah kerajaan agraria memajukan ekonomi ? T4 B3 ms 76


A Memastikan tenaga buruh mencukupi
B Mengemaskini sistem kutipan cukai
C Menaik taraf kemudahan pelabuhan
D Memantapkan sistem pengairan

SPMU 2016

5 Apakah faktor kemajuan kerajaan Srivijaya sebagai pusat perdagangan utama di


Asia Tenggara dari abad ke-7 hingga abad ke-13 Masihi ? T4 B3 ms 80
A Hasil galian banyak
B Tenaga kerja cekap
C Kadar cukai rendah
D Tentera laut kuat

6 Mengapakah kerajaan maritim sangat bergantung kepada kerajaan agraria?


T4 B3 ms 83
A Mendapat bekalan makanan
B Memperkuat sistem pertahanan
C Meningkatkan kutipan cukai
D Memperluas kawasan taklukan

SPM 2015

6 Dalam kerajaan awal di Asia Tenggara, raja dikaitkan dengan konsep berikut.

Dewa Raja
Order Kosmos

Mengapakah konsep tersebut dikaitkan dengan raja ? T4 ms 85


A Mengekalkan pemerintahan yang adil
B Memantapkan adat istiadat di istana
C Mempelbagai upacara keagamaan
D Memantapkan kuasa pemerintahan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
23

7 Gambar 1 ialah Gunung Jerai di Kedah. T4 ms 82

Gambar 1

Apakah kepentingan gunung tersebut kepada kemajuan kerajaan Kedah Tua ?

A Memudahkan kedatangan pedagang


B Simbol penguasaan alam semesta
C Lambang kekuatan pemerintah
D Benteng pertahanan negeri

SPMU 2015

5. Senarai berikut adalah artifak yang ditemui di lokasi kerajaan Kedah Tua.
T4 ms 81-82

Tembikar Qing Pai


Pelita tembaga
Manik

Penemuan tersebut membuktikan bahawa kerajaan Kedah Tua

A menjadi pusat penyebaran agama


B mengutamakan pengkhususan pekerjaan
C sebagai pusat pembuatan barang hiasan
D merupakan sebuah pelabuhan entrepot

6. Raja Indravarman I telah berjaya meningkatkan produktiviti pertanian di Angkor.


Apakah faktor kejayaan tersebut? T4 ms 77-76

A Penerokaan tanah baharu


B Bekalan tenaga buruh luar
C Keberkesanan sistem pengairan
D Pelaksanaan sistem tanaman bergilir

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
24

SPM 2014

5. Peta 1 menunjukkan kerajaan maritim di Asia Tenggara.

Peta 1

Mengapakah kerajaan tersebut berjaya meneroka dunia luar? T4 ms 80


A Kegiatan pertanian berkembang maju
B Kerajaan asing memberikan bantuan
C Pusat latihan kelautan ditubuhkan
D Mahir dalam pembinaan kapal

6 Rajah 1 berkaitan dengan perubahan yang berlaku kepada kerajaan Funan.

Kerajaan Agraria Kerajaan Maritim

Rajah 1
Mengapakah perubahan tersebut berlaku? T4 ms 76
A Kekuatan tentera
B Perluasan empayar
C Kemajuan pelabuhan
D Pertambahan penduduk

SPMU 2014

5. Senarai berikut adalah pelabuhan awal di Asia Tenggara. T4 ms 79

Jenderam Hilir
Kuala Berang
Kuala Selinsing

Apakah jenis pelabuhan tersebut?


A Pelabuhan bebas
B Pelabuhan tempatan
C Pelabuhan pembekal
D Pelabuhan kerajaan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
25
6. Apakah faktor yang membolehkan kerajaan Srivijaya menjadi sebuah kerajaan
maritim yang terulung di Asia Tenggara? T4 ms 80
A Sumber asli diterokai
B Bekalan buruh ramai
C Angkatan tentera kuat
D Sistem pengairan moden

SPM 2013

5. Raja Indravarman I memerintah kerajaan Angkor mulai tahun 877 Masihi. T4 m/s 77
Apakah sumbangan baginda terhadap kerajaan Angkor ?
A. Menyediakan kemudahan pelabuhan
B. Memajukan perusahaan perkapalan
C. Menghapuskan cukai tanaman
D. Membina takungan air

6. Dalam kerajaan awal Asia Tenggara, rakyat biasa takut untuk menderhaka kepada raja.
T4 m/s 85
Mengapakah mereka bersikap demikian ?
A. Raja menguasai empayar
B. Raja menjadi ketua pendeta
C. Raja adalah bayangan tuhan
D. Raja memiliki kekuatan tentera

SPM 2012

5. Unsur mitos merupakan elemen penting dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.
Apakah kepentingan unsur tersebut? T4 ms 85

A Memperkukuhkan kedudukan pemerintah


B Mendaulatkan sistem perundangan
C Mengiktiraf golongan pendeta
D Mengekalkan warisan tradisi

6. Dalam sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya, terdapat jawatan datu. T4 ms 87


Apakah persamaan datu dalam sistem pentadbiran tersebut?

A Ketua agama
B Pentadbir daerah
C Pemerintah tentera
D Pencatat salasiah raja

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
26
SPM 2011

5. Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan sesebuah pelabuhan dalam kerajaan


awal di Asia Tenggara. T4 ms 79

Pelabuhan Pelabuhan Pelabuhan


Pembekal X Entrepot

Pelabuhan X dalam rajah tersebut ialah


A. Pelabuhan bandar
B. Pelabuhan nelayan
C. Pelabuhan kerajaan
D. Pelabuhhan bebas

6. Gambar berikut menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja

Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut? T4 ms 86 & 88


A. Sebagai pusat kegiatan perdagangan
B. Menjadi pusat pentadbiran
C. Lambang penguasaan alam semesta
D. Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

SPM 2010

5. Apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim di Asia Tenggara? T4 ms 79

A. Kekayaan hasil pertanian


B. Kekayaan hasil hutan
C. Kemahiran membina kapal
D. Kebolehan membina terusan

6. Bagaimanakah kerajaan Funan berubah daripada kerajaan agraria kepada kerajaan


maritim? T4 ms 76

A. Pertahanan laut kuat


B. Pelabuhan yang strategik
C. Persaingan antara kerajaan
D. Kemerosotan hasil pertanian

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
27
SPM 2009
5. Mengapakah konsep berikut diamalkan oleh keraajaaan awal di Asia Tenggara?
T4 ms 85-86

Konsep dewa-raja
Konsep orde-kosmos

A. Mempelbagaikan istiadat istana


B. Mengekalkan pentaadbiran yang adil
C. Menggambarkaan upacara keagamaan
D. Mengukuhkan kedudukan pemerintah

6. Pada zaman pemerintahan Raaja Indravarmaan I, kerajaan Angkor berjaya menghasilkan


beras yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat. T4 ms 76-77
Apakah faktor kejayaan tersebut?

A. Pembinaan baray
B. Kemasukan buruh luar
C. Penerokaan tanaah baru
D. Pengenalan kaedah penggiliran tanaman

SPM 2008
5. Pernyataan berikut merujuk kepada hubungan antara kerajaan agraria dengan
Kerajaan maritim.

Saling bergantungan antara satu sama


lain
Apakah kesan hubungan tersebut kepada kerajaan agraria? T4 ms 83

A. Menjadi kuasa laut yang unggul


B. Pesaing yang hebat
C. Pembekal sumber makanan
D. Menakluk kawasan berhampiran

6. Apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zaman Raja


Indravarman 1? T4 ms 76-77
A. Penempatan kekal lebih banyak
B. Keperluan beras negara mencukupi
C. Sistem pertanian pindah berkembang
D. Pergantungan pada hasil hutan berkurangan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
28
SPM 2007
5. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang
ulung di Asia Tenggara? T4 ms 76

I. Perancangan bandar teratur


II. Iklim sesuai untuk pertanian
III. Berhampiran Tasik Tonle Sap
IV. Terlindung daripada bencana alam

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Nagarakertagama
Hikayat Pendawa Lima

6. Senarai di atas merujuk kepada hasil kesusasteraan di Asia Tenggara. T4 ms 94


Apakah yang dapat disimpulkan berkaitan dengan hasil kesusasteraan tersebut?

A. Dipengaruhi unsur India


B. Ditulis golongan pendeta
C. Diminati para bangsawan
D. Dijadikan dasar perundangan

SPM 2006

7 Apakah kaitan penemuan artifak di atas dengan kerajaan Kedah Tua? T4 ms 81

A. Pusat pengumpulan barang


B. Sebuah pelabuhan entreport
C. Hubungan baik dengan China
D. Kerajaan tertua di Tanah Melayu

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
29
SPM 2005 ( TIADA SOALAN )

SPM 2004

6. Mengapakah kerajaan Funan berkembang daripada kerajaan agraria kepada


kerajaan maritim ? T4 ms 76

A Kekayaan hasil laut


B Peningkatan hasil pertanian
C Perubahan dasar pemerintahan
D Kedudukan Oc-Eo yang strategik

7.
Kerajaan Zaman
Kedah Tua Abad ke-5M. hingga ke-13M.
Srivijaya Abad ke-7M. hingga ke-13M.
Apakah persamaan antara kedua-dua kerajaan di atas ? T4 ms 80,81

A Perluasan kuasa
B Kawasan pertanian yang luas
C Pusat pengajian agama Hindu
D Ekonomi berasaskan perdagangan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
30

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH

SPM 2016

7 Tokoh berikut adalah antara yang terawal memeluk Islam di Makkah

Bilal bin Rabah


Amir bin Fuhairah

Mengapakah mereka tertarik kepada ajaran Islam ? T4 B4 ms110


A Persamaan taraf
B Perubahan status
C Desakan keluarga
D Kebebasan beragama

8 Maklumat berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku dalam kalangan


masyarakat Arab pada zaman jahiliah T4 B4 ms 102

Perang al-Basus
Berlaku antara bani Taghlib dengan Bani Nadar
Berlangsung selama 40 tahun

Mengapakah perang tersebut berlarutan selama 40 tahun ?


A Kerajaan pusat tiada
B Hasutan kerajaan Parsi
C Kawasan pertanian terhad
D Campur tangan orang Yahudi

SPMU 2016

7 Mengapakah masyarakat Arab jahiliah marah dan bermasam muka apabila


menerima kelahiran anak perempuan ? T4 B4 ms 101
A Harta tergadai
B Hilang jawatan
C Maruah tercabar
D Keluarga terancam

8 Bentuk pemulauan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW yang dilakukan


oleh orang Quraisy Makkah adalah larangan T4 B4 ms 112

A mendekati orang ramai


B menjalin hubungan luar
C memasuki kota Makkah
D menjalankan perniagaan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
31

SPM 2015

8 Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalingan pemimpin musyrikin Quraisy di Makkah
pada Zaman Jahiliah.

Pemimpin 1 : Kita perlu menenteng Muhammad habis-habisan kerana dia


menggugat kedudukan kita

Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan amalan


nenek moyang kita

Apakah kesan dialog tersebut terhadap Nabi Muhammad SAW ? T4 ms 112

A Penyebaran Islam tersekat


B Perjanjian damai dimeterai
C Penghijrahan baginda ke Habsyah
D Pemulauan terhadap keluarga baginda

9 Pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, golongan hamba adalah golongan
yang mula-mula tertarik kepada ajaran Islam.

Mengapakah mereka tertarik kepada ajaran Islam ? T4 ms 110

A Mempertahankan prinsip kesamarataan


B Mendapat galakan daripada keluarga
C Diberi jaminan keselamatan
D Peka terhadap perubahan

SPMU 2015

7. Surah berikut adalah wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
yang mengandungi perintah supaya menyebarkan Islam. T4 ms 108-109

Surah al-Muddasir ayat 1 hingga 7

Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah tersebut?

A Mendirikan kerajaan yang berpusat di Makkah


B Mengarahkan sahabat menyampaikan dakwah di Madinah
C Menawarkan kedudukan tinggi kepada kaum bangsawan Quraisy
D Menyampaikan dakwah terhadap keluarga terdekat terlebih dahulu

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
32

8. Senarai berikut berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah. T4 ms 101-102

Sistem kabilah
Semangat assabiah

Bagaimanakah amalan tersebut boleh menghalang kejayaan Gagasan 1M

I Menggalakkan mobiliti sosial


II Menyukarkan perpaduan rakyat
III Menggalakkan semangat perkauman
IV Menghalang pelbagai kegiatan ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014 ( TIADA SOALAN )

SPMU 2014

7. Selepas Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia, penentangan terhadap
Penyebaran Islam di Makkah semakin meningkat.
Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menangani penentangan tersebut? T4 ms 113
A Membenarkan orang Islam berhijrah ke Habsyah
B Mengadakan rundingan dengan orang Quraisy
C Mendapatkan bantuan penduduk Madinah
D Mengasingkan diri di dalam Gua Hirak

8. Mengapakah Perang Al-Basus berlaku selama 40 tahun di Tanah Arab pada Zaman
Jahiliah? T4 ms 102
A Perebutan sumber air
B Pelanggaran syarat perjanjian
C Menuntut pembebasan tawanan
D Mengamalkan semangat assabiah

SPM 2013

7. Pada 6 Ogos 610 Masihi, bersamaan 17 Ramadhan, Nabi Muhammad SAW menerima
wahyu yang pertama. T4 m/s 107
Apakah kesan peristiwa tersebut ?
A. Penyebaran agama Islam
B. Kemunculan kerajaan baharu Islam
C. Penentangan orang Arab Quraisy terhadap Islam
D. Pemisahan antara Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
33

8. Maklumat berikut berkaitan dengan kehidupan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah.
T4 m/s 102

Menyembah berhala
Menanam bayi perempuan yang baru lahir
X

Apakah X ?
A. Membina petempatan kekal
B. Mahir membina sistem pengairan
C. Mengamalkan semangat assabiah
D. Mempunyai susun lapis masyarakat

SPM 2012

7. Jadual 2 berkaitan dengan sejarah awal perkembangan Islam di Makkah.

Tarikh 6 Ogos 610 masihi bersamaan 17 Ramadhan


Tempat Gua Hirak
Peristiwa Allah menurunkan wahyu yang pertama
kepada Nabi Muhammad SAW

Jadual 2
Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 ms 107
A Zaman Jahiliah berakhir
B Pelbagai kaum bersatu
C Negara bangsa diasaskan
D Sistem khalifah dilaksanakan

SPM 2011

7. Mengapakah Nabi Muhammad S A W digelar sebagai al-Amin? T4 ms 105


A. Keturunan baginda dihormati
B. Memiliki kebijaksanaan
C. Berpengalaman luas
D. Sentiasa dipercayai

8. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah?T4 ms 101
I. Menghalalkan amalan riba
II. Menjalankan pemerinahan berpusat
III. Menjalin kerjasama antara kabilah
IV. Mengamalkan perkahwinan bebas

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
34
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2010

7. Peperangan al-Basus yang berlaku pada Zaman Jahiliah menunjukkan masyarakat Arab
mementingkan T4 ms 102
A. Agama
B. Darjat
C. Puak
D. Kawasan

8. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama iaitu surah al-Alaq ayat 1-5 pada 6
Ogos 610 Masihi (17 Ramadhan).
Apakah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW menerusi
surah tersebut? T4 ms 108

A. Mengekalkan persamaan taraf sesama manusia


B. Penyatuan umat di bawah satu akidah
C. Pembelaan terhadap agama
D. Membaca untuk meningkatkan ilmu

SPM 2009
7. Peperangan al-Basus berlaku selama 40 tahun antara Bani Bakar dengan Bani Taghlib
semasa Zaman Jahiliah di Tanah Arab. T4 ms 102
Mengapakah peperangan tersebut berlaku?
A. Perebutan harta rampasan perang
B. Pembunuhan anggota kabilah
C. Perselisihan tentang hak perniagaan
D. Pencerobohan kawasan petempatan

8. berikut telah memberi sumbangan kepada penyebaran Islam pada peringkat awal di
Makkah. T4 ms 109

Al-Arqam bin Abu Arqam

Bagaimanakah beliau menyumbang untuk membantu penyebaran Islam?


A. Membantu mengumpulkan ayal al-Quran
B. Mengetuai kumpulan penghijrah ke Habsyah
C. Mewakafkan rumah sebagai pusat kegiatan dakwah
D. Merisik maklumat penentangan daripada musyrikin Quraisy

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
35
SPM 2008
7. Apakah kesan amalan sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah? T4 ms 102

A. Mewujudkan semangat assabiah


B. Memulakan persaingan kuasa
C. Memantapkan sistem pentadbiran
D. Memperkukuh perpaduan antara suku

8. Maklumat berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku di kalangan masyarakat


Arab pada Zaman Jahiliah. T4 ms 102

Perang al-Basus

Berlaku antara Bani Tabligh dengan Bani Bakar


Berlangsung selama 40 tahun

Bagaimanakah peperangan tersebut dapat dielakkan?

A. Mengimbangi taraf ekonomi antara etnik


B. Meningkatkan persefahaman penduduk
C. Memperkuat bidang ketenteraan
D. Meningkatkan kemajuan infrastruktur

SPM 2007

Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhammad habis-habisan kerana


dia menggugat kedudukan kita sebagai pemimpin.

Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan amalan


nenek moyang kita.

8. Dialog di atas mungkin berlaku antara pemimpin Quraisy di Makkah.


Apakah kesannya terhadap Nabi Muhammad s.a.w.? T4 ms 112

A. Penyebaran Islam tersekat


B. Perjanjian damai dimeterai
C. Penghijrahan baginda ke Habsyah
D. Pemulauan terhadap keluarga baginda

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
36
SPM 2006
8 Bagaimanakah cara hidup masyarakat Arab jahiliah? T4 ms 100-102
A. Memencilkan diri
B. Mengelakkan ancaman musuh
C. Mengamalkan semangat kesukuan
D. Mengamalkan kepercayaan politiesme

Tarikh Peristiwa

6 Ogos 610M. (17 Ramadhan) Wahyu pertama kepada Nabi


Muhammad s.a.w.

9 Peristiwa di atas menunjukkan T4 ms 107

A. agama Islam tersebar


B. kemunculan kerajaan Islam
C. penentangan Arab Quraisy terhadap Islam
D. pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

11. Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam? T4 ms 111
I. Perbezaan kepercayaan
II. Prinsip perjuangan berbeza
III. Terpengaruh dengan Bani Qainuqa
IV. Tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.a.w.

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2005

7. Nabi Muhammad s.a.w. diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk meletakkan
Hajar Aswad ke tempat asalnya.

Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab? T4 ms 106


A Penyebaran Islam di Makkah
B Perbalahan antara kaum dielakkan
C Perkembangan perdagangan di Makkah
D Pelantikan pemimpin dari kalangan orang Islam

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
37
SPM 2004

8. Mengapakah pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat Arab


Jahiliah ? T4 ms 101

A Mengawal kaabah
B Menguasai telaga zamzam
C Merebut hak pungutan cukai
D Mengamalkan semangat kesukuan

9. Mengapakah pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, ramai hamba


memeluk Islam ? T4 ms 110

A Bersedia mati syahid


B Mendapat hak yang sama
C Mendapat keizinan tuannya
D Berpeluang menjadi pemimpin

10. Tiga tahun secara rahsia

X
Sepuluh tahun secara terbuka

Berdasarkan rajah di atas, X merujuk kepada T4 ms 109

A penerimaan Islam di Madinah


B penyebaran Islam di Makkah
C penghijrahan orang-orang Islam
D pengumpulan ayat suci al-Quran

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
38
BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

SPM 2016

9 Maklumat berikut berkaitan dengan kepentingan hijrah Nabi Muhammad SAW


ke Madinah

Menjalin hubungan persaudaraan


Mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat

Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW bertindak untuk memastikan kedua-dua


kepentingan hijrah tersebut menjadi kenyataan ? T4 B5 ms 122
A Melantik gabenor sebagai pentadbir
B Menyatukan wilayah-wilayah kecil
C Menubuhkan pasukan tentera tetap
D Menggubal perlembagaan negara

10 Kota Makkah dibuka semula oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masihi.
Mengapakah Kota Makkah berjaya dibuka semula dengan mudah ?T4 B5 ms 133
A Pembebasan golongan hamba
B Pemulauan keluarga Bani Hashim
C Pencabulan syarat Perjanjian Hudaibiyah
D Pertelingkahan antara suku Aus dengan suku Khazraj

SPMU 2016

9 Jadual 1 berkaitan dengan peristiwa hijrah dalam sejarah islam

Tarikh Peristiwa
1 Rabiulawal Penghijrahan orang islam
( 12 September 622 Masihi ) Makkah ke Madinah

Apakah kepentingan peristiwa tersebut ? T4 B5 ms 122 & 127


I Persaudaraan ummah diperkukuh
II Kerajaan yang adil dibentuk
III Perang saudara tamat
IV Struktur masyarakat berubah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

10 Apakah peristiwa yang membawa kepada pembukaan semula kota Makkah ?


T4 B5 ms 134
A Penyeksaan terhadap golongan hamba
B Pencabulan syarat Perjanjian Hudaibiyah
C Pemulauan terhadap keluarga Bani Hashim
D Pertelingkahan antara suku Aus dan Khazraj

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
39

SPM 2015

10 Apakah peristiwa yang dapatdikaitkan dengan maklumat berikut ? T4 ms 119

Menyediakan tempat tinggal


Menjanjikan keselamatan
Kesediaan mempertahankan Islam

A Perjanjian Hudaibiah
B Perjanjian Aqabah
C Baiah al-Ridwan
D Majlis Tahkim

11 Rajah 1 berkaitan dengan rentetan peristiwa hijrah Nabi Muhammad S.A.W.


T4 ms 121
Menerima X Singgah di Sampai di
wahyu Quba Madinah

Apakah X ?
A Bersetuju memeterai Perjanjian Aqabah
B Sepakat membina masjid al-Nabawi
C Muafakat dengan golongan Ansar
D Bersembunyi di Gua Thur

SPMU 2015

9. Abdullah bin Arqat membantu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Apakah bentuk
bantuan yang diberikan? T4 ms 120
A Kawalan keselamatan
B Menjadi penunjuk jalan
C Menyiasat pergerakan musuh
D Membekal barang keperluan

10. Maklumat berikut berkaitan dengan pembukaan semula kota Makkah. T4 ms 136
Tahun Peristiwa
630 Masihi Nabi Muhammad SAW membuka semula Kota Makkah

Apakah kepentingan peristiwa tersebut terhadap kerajaan Islam Madinah?


A Penerusan sistem kabilah
B Membasmi kemiskinan
C Memperkukuh negara
D Pertambahan penduduk

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
40

SPM 2014

8 Maklumat berikut berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah. T4 ms 133


Tahun Peristiwa
630 Masihi Orang Arab Quraisy melanggar syarat
Perjanjian Hudaibiyah
Apakah kesan peristiwa tersebut?

A Kota Makkah dikuasai Islam


B Sistem kabilah dimansuhkan
C Urusan perdagangan terjejas
D Penduduk Madinah berhijrah

9. Apakah perkara yang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendirikan
negara Islam Madinah? T4 ms 124

A Menyatukan wilayah
B Menyusun perlembagaan
C Mengadakan rundingan damai
D Meminta bantuan orang Badwi

10. Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi dalam Piagam Madinah? T4 ms 127

A Memimpin angkatan tentera


B Menjadi pentadbir wilayah
C Diberi pengecualian cukai
D Diiktiraf sebagai rakyat

SPMU 2014

9. Mengapakah keadaan di Madinah kurang aman sebelum kedatangan Islam? T4 ms 118


I. Keluasan wilayah
II. Ketiadaan ajaran agama
III. Penguasaan ekonomi oleh Yahudi
IV. Perbalahan antara suku
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
41
10. Maklumat berikut berkaitan dengan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan
orang Arab Madinah.
Tahun Peristiwa

621 Masihi Perjanjian Aqabah Pertama ditandatangani antara Nabi


Muhammad SAW dengan suku Aus dan Khazraj.

Apakah perkara yang dipersetujui dalam perjanjian tersebut? T4 ms 119


I. Memutuskan hubungan dengan Yahudi
II. Rasulullah menjadi ketua Negara
III. Beriman kepada Allah dan rasul
IV. Membantu dalam perjuangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2013

9. Rajah 1 menunjukkan syarat Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani antara Nabi


Muhammad SAW dengan masyarakat Quraisy Makkah pada tahun 628 Masihi (6 Hijrah).
T4 m/s 133

Syarat Pertama Mengadakan gencatan


Perjanjian Hudaibiyah senjata selama 10 tahun

Rajah 1
Apakah kesan perjanjian tersebut ?
A. Penghijrahan penduduk berkurangan
B. Pertambahan wilayah jajahan
C. Perluasan penyebaran Islam
D. Pengukuhan amgkatan tentera

10. Orientalis Barat menganggap hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Makkah
ke Madinah sebagai pelarian. T4 m/s 120

Apakah alasan untuk menyangkal anggapan tersebut ?

I. Diberi sambutan meriah


II. Dijemput penduduk tempatan
III. Galakan oleh pemimpin Quraisy
IV. Mendapat bantuan masyarakat Arab

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
42
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2012

8. Jadual 3 berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Semenanjung Tanah Arab.

Tahun Peristiwa
630 Masihi Nabi Muhammad SAW membuka semula Kota
Makkah
Jadual 3
Mengapakah peristiwa tersebut berlaku? T4 ms 134

A Tentera Quraisy menyerah kalah


B Sistem pertahanan Quraisy lemah
C Pihak Quraisy mencabuli isi perjanjian
D Kaum Quraisy membunuh orang Islam

9. Abdullah bin Arqat membantu Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah. T4 ms 120


Apakah bentuk bantuan yang diberikan?

A Mengawal keselamatan
B Menjadi petunjuk jalan
C Menyiasat pergerakan musuh
D Membekal barang keperluan

10. Jadual 4 berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Quraisy Makkah.

Peristiwa Tahun Pihak Yang Menang


Perang Khandak
627 masihi Tentera Islam
Jadual 4
Apakah faktor kemenangan tentera Islam dalam peperangan tersebut? T4 ms 130

A Peralatan yang canggih


B Bilangan tentera ramai
C Bantuan luar diperolehi
D Strategi perang mantap

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
43
SPM 2011

9. Nabi Muhammad S A W berjaya membuka semula Kota Makkah pada tahun 630 Masihi
bersamaan tahun 8 Hijrah.
Apakah peristiwa yang mempercepatkan pembukaan semula kota tersebut? T4 ms 134

A. Perluasan kegiatan tentera Quraisy


B. Penguasaan ekonomi oleh Rom
C. Penawanan kalifah perdagangan Parsi
D. Pembunuhan seorang anggota Bani Khuzaah

10. Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammaad SAW pada
tahun 622 Masihi? T4 ms 128

A. Memberi panduan pemerintahan negara


B. Melindungi tradisi masyarakat Arab
C. Menamatkan permusuhan dengan Rom
D. Menyediakan stategi menghadapi ancaman Quraisy Makkah

SPM 2010

9. Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi seperti yang terkandung dalam Piagam


Madinah? T4 ms 126

I. Diiktiraf sebagai penduduk Madinah


II. Bebas menjalinkan hubungan dengan pihak luar
III. Terlibat dalam pentadbiran negara
IV. Dijamin keselamatn selagi setia

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

10. Tindakan berikut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas perang Badar berakhir.

Mengampunkan tawanan perang


Membebaskan tawanan wanita

Apakah kesaan daripada tindakan tersebut? T4 ms 131

A. Suku yang bertelagah berdamai


B. Islam diterima dengan kerelaan
C. Kebebasan beragama diamalkan
D. Pengukuhan pentadbiran kerajaan Islam

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
44

SPM 2009

9. Selepas dua tahun perjanjian Hudaibiyah dimeterai,orang Quraisy Makkah mencabuli


perjanjian tersebut dengan menyokong Bani Bakar yang berperang dengan Bani
Khuzaah. Apakah kesan daripada pencabulan tersebut? T4 ms 133

A. Penyebaran Islam tergendala


B. Pembukaan semula kota Makkah
C. Penduduk Madinah semakin terancam
D. Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w terhalang.

SPM 2008
9. Tokoh berikut telah memberi sumbangan dalam perkembangan Islam

Abdullah bin Abu Bakar


Amir bin Fuhairah
Abdullah bin Arqat

Apakah sumbangan mereka? T4 ms 120

A. Menamatkan pemulauan terhadap orang Islam


B. Membantu Rasulullah Berhijrah ke Madinah
C. Meneruskan dakwah ke Taif
D. Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah

10. Pernyataan berikut merupakan satu daripada syarat Perjanjian Hudaibiyah.


T4 ms 107

Orang Islam Madinah yang memihak ke


Makkah tanpa kebenaran penjaganya
tidak perlu dipulangkan

Mengapakah Nabi Muhammaad SAW menerima syarat tersebut walaupun tidak


dipersetujui para sahabat yang lain? T4 ms132-133

A. Mengelakkan peperangan
B. Mempertahankan imej Islam
C. Memelihara hubungan kekeluargaan
D. Memudahkan penyebaran agama Islam

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
45
SPM 2007
Tahun Peristiwa

627 Masihi Perang Khandak

9. Jadual di atas berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Islam dengan
pihak Quraisy Makkah. T4 ms 130
Apakah strategi Nabi Muhammad s.a.w. dalam peperangan tersebut?

A. Menggali parit
B. Perang gerila
C. Serang hendap
D. Membina tembok

Tahun Peristiwa

630 Masihi Nabi Muhammad s.a.w. membuka


semula kota Makkah.

10. Apakah kepentingan peristiwa di atas terhadap kerajaan Islam Madinah?


T4 ms 134-137
A. Meningkatkan kemajuan ekonomi
B. Penerusan sistem kabilah
C. Memperkukuh negara
D. Pertambahan penduduk

SPM 2006 ( TIADA SOALAN)

SPM 2005

8. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w.
ke Madinah? T4 ms 121

I Terbinanya bangunan yang lengkap dengan


II Struktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah
III Wujudnya gelaran Muhajirin dan Ansar
IV Mempersaudarakan orang Islam Mekah dengan orang Islam Madinah

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
46
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

9. Sambutan Maal Hijrah diadakan setiap tahun di Malaysia bagi memperingati


T4 ms 123

A Perjuangan umat Islam


B Turunnya wahyu pertama
C Pembukaan kota Makkah
D Kelahiran Nabi Muhammad s.a.w

SPM 2004

11. Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam ?
T4 ms 130-131

I Meluaskan wilayah
II Mempertahankan diri
III Menjaga harta benda
IV Menguasai ekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
47

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

SPM 2016

11 Kerajaan Bani Umaiyah telah menubuhkan beberapa bahagian dalam


pentadbiran. Apakah bahagian tersebut ? T4 B6 ms 155

I Cukai
II Bahasa
III Perdagangan
IV Kehakiman

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12 Apakah sumbangan tokoh berikut kepada kerajaan Islam ? T4 B6 ms 145

Khalid bin Al-Walid


Usamah bin Zaid

A Menjadi panglima angkatan tentera


B Mengembangkan pengajaran Al-Quran
C Melancarkan gerakan membasmi nabi palsu
D Memeterai perjanjian dengan kerajaan Parsi

SPMU 2016

11 Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan Ibn al-Nafis T4 B6 ms 152

Ibn al- Nafis ( 1210 -1288 ) adalah seorang doktor Arab yang banyak
menyumbang kepada kemajuan ilmu perubatan dan sains pada abad ke-13.
Beliau juga terlibat dalam perundangan, politik dan kajian anatomi.

Sumber : http://www.ncbi..nlm.nih.gov/pubmed/18481505

Apakah sumbangan beliau?

A Menulis ensiklopedia undang-undang


B Membuka pusat pengajian akademik
C Membetulkan teori peredaran darah
D Menubuhkan hospital pesakit kusta

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
48
12 Bagaimanakah Khalifah Umar bin Al-Khattab memajukan bidang pertanian ?
T4 B6 ms 147

A Mengeksport lebihan hasil


B Membina sistem pengairan
C Memperkenalkan penggunaan batas
D Melaksanakan sistem penggiliran

SPM 2015

12 Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan Berjaya melumaskan wilayah Islam ?


T4 ms 147

A Semangat jihad dipupuk


B Armada laut diperkukuhkan
C Perkahwinan politik digalakkan
D Perjanjian dengan pemimpin tempatan

13 Bagaimanakah Khalifah Umar bin Al-Khattab mengawal hakim daripada melakukan


penyelewengan ? T4 ms 146

A Mewujudkan peraturan yang tegas


B Memberikan gaji setiap bulan
C Melantik pegawai risikan
D Membuat pemantauan

SPMU 2015

11. Senarai berikut berkaitan dengan konsep politik dalam sistem pemerintahan Islam.
T4 ms 143
Musyawarah
Syura
Baiah

Apakah kepentingan amalan konsep tersebut terhadap sesebuah negara?

I Melahirkan pemimpin berwibawa


II Memperkukuh sistem berkuasa mutlak
III Mengehadkan kuasa pentadbir wilayah
IV Memperkuat ikatan rakyat dengan pemimpin
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
49
12. Dasar sosial Islam yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik
minat orang Kristian untuk memeluk Islam. T4 ms 161
Mengapakah dasar tersebut menarik minat orang Kristian?
A Memberi penekanan kepada kecemerlangan individu
B Mengutamakan kemewahan dalam kehidupan
C Memperkuat kedudukan sesuatu kabilah
D Menjamin kemuliaan keturunan

SPM 2014

7. Tokoh berikut telah membantu mengukuhkan pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-
Siddiq.

Khalid bin al-Walid


Usamah bin Zaid

Apakah bantuan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut? T4 ms 145


A Menggubal undang-undang
B Mengatasi ancaman kuasa luar
C Memperkukuh sistem pendidikan
D Mempelbagaikan kegiatan pertanian

11 Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengembara Islam pada abad ke-14.
T4 ms 168
Tokoh Keterangan
Ibn Battuta Hasil tulisan beliau menjadi rujukan
sejarawan hingga kini
Mengapakah tulisan beliau menjadi rujukan sehingga kini?
A Ketepatan fakta
B Keunikan ilustrasi
C Keindahan bahasa
D Kepelbagaian teknik

12 Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
kepada kerajaan Islam Madinah? T4 ms 145
I Memerangi golongan al-Riddah
II Memperkenalkan pelbagai cukai
III Menubuhkan Jabatan Kehakiman
IV Menyelesaikan perpecahan umat Islam
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
50
SPMU 2014

11. Kerajaan Bani Umaiyah telah memperkenalkan sistem hijabah bertujuan untuk
T4 ms 151

A mengukuhkan pertahanan laut


B mengawal keselamatan khalifah
C mengumpul rekod baitulmal
D mengurus pelantikan wazir

12. Bagaimanakah Khalifah Abu Bakar al-Siddiq berjaya mengatasi ancaman kuasa Rom
dan Parsi? T4 ms 145

A Menghantar ekspedisi perang


B Mengutus utusan damai
C Mendapatkan bantuan luar
D Memperkuat angkatan laut

SPM 2013

11. Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah Islam ?
T4 m/s 147

A. Semangat jihad dipupuk


B. Armada laut diperkukuh
C. Perkahwinan politik digalakkan
D. Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai

SPM 2012

11. Sistem wazarah telah diperkenalkan oleh kerajan Bani Umaiyah. T4 ms 151
Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan?
A Urus setia menguruskan rekod kewangan
B Wazir dilantik mengetuai pentadbiran
C Pelbagai jabatan kerajaan ditubuhkan
D Ulama dilantik menjadi pentadbir

12. Bagaimanakah khalifah dilantik pada zaman pemerintanan kerajaan Bani Abbasiyah?
T4 ms 150
A Pemilihan dilakukan oleh ulama
B Mengamalkan sisem pewarisan
C Melalui perundingan Majlis Syura
D Berdasarkan wasiat khalifah terdahulu

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
51

SPM 2011

11. Dasar sosial Islam yang diamalkan kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat orang
Kristian di Eropahh untuk memeluk Islam.
Apakah aspek yang ditekankan dalan dasar tersebut? T4 ms 163

A. Warisan Bangsa
B. Jurai keturunan
C. Pengumpulan kekayaan
D. Kecemerlangan individu

12. Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq dalam
sistem pemerintahan negara? T4 ms 143

A. Menyediakan pakaian seragam tentera


B. Membentuk tentera sukarela
C. Memperkukuh tentera laut
D. Memperkenalkan gaji untuk tentera

SPM 2010

11. Pada zaman pemerintahan khulafa al-Rasyidin, seseorang khalifah dilantik melalui
sistem syura.

Apakah kebaikan sistem tersebut? T4 ms 143

A. Menjamin kesinambungan pemerintahan


B. Meneruskan tradisi masyarakat Arab
C. Mendapat sokongan orang bukan Arab
D. Menjamin pemilihan pemimpin berkelayakan

12. Mengapakah Khalifah Umar bin al-Khattab mewujudkan jawatan Wali atau Gabenor
semasa pemerintahan beliau? T4 ms 146

A. Mempergiat usaha penyebaran agama Islam


B. Memperkukuh perpaduan penduduk
C. Memperluaskan kawasan pemerintahan
D. Mempertingkat sistem pentadbiran wilayah

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
52
SPM 2009

10. Orang Mawali ialah orang bukan Arab yang memeluk Islam. T4 ms 145
Antara yang berikut , yang manakah berkaitan dengan mereka?

A. Diwajibkan menyertai kerahan tenaga


B. Dikenakan bayaran cukai tambahan
C. Dilantik mengetuai pentadbiran wilayah
D. Dipertanggungjawabkkan membina terusan

11. Apakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan sistem
pertahanan negara Islam Madinah? T4 ms 148

A. Membina markas tentera


B. Mewujudkan pasukan tentera tetap
C. Menubuhkan angkatan tentera laut
D. Melantik panglima tentera sebagai gabenor

12. Apakah sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang kesenian yang masih
kekal hingga ke hari ini? T4 ms 161

A. Seni teater
B. Seni arca
C. Seni bina
D. Seni tari

SPM 2008
11. Kerajaan Bani Umaiyah telah mewujudkan sistem hijabah. T4 ms 151
Bagaimanakah sistem tersebut dilaksanakan?

A. Penetapan peraturan di istana


B. Halangan mengkritik pemerintah
C. Pemeriksaan untuk menemui khalifah
D. Kebebasan bersuara dihadkan

12. Apakah peranan golongan Mudejar di Eropah? T4 ms 166

A. Menerapkan cara hidup Islam


B. Menyertai pasukan tentera khas
C. Menggalakkan perkembangan ilmu
D. Menjadi pembayar cukai tambahan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
53

SPM 2007
6. Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah Islam?
T4 ms 147
A. Semangat jihad dipupuk
B. Armada laut diperkukuh
C. Perkahwinan politik digalakkan
D. Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai

Istilah Maksud
Mudejar Orang Islam setempat tinggal dalam
kawasan pemerintahan orang Kristian
Mozarab Orang tempatan yang beragama Kristian
yang mengamalkan kebudayaan Islam.

11. Berdasarkan maklumat di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?


T4 ms 164-166
A. Kebudayaan Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat
B. Bahasa Arab digunakan oleh sebahagian masyarakat
C. Perkembangan ilmu pengetahuan meluas di Eropah
D. Perluasan kawasan penaklukan Islam

12. Apakah sumbangan Ibn Battuta yang menjadi rujukan sehingga kini? T4 ms 168
A. Merancang strategi peperangan
B. Mengasas teori matematik
C. Memperkenalkan ilmu perubatan
D. Mencatat fakta pengembaraan dengan tepat

SPM 2006
Empangan Abu Musa - Basrah
Terusan Amirul Mukminin - Mesir

12. Apakah tujuan pembinaan sistem pengairan di atas? T4 ms 147

A. Membekalkan air bersih


B. Mengatasi masalah banjir
C. Meningkatkan pengeluaran pertanian
D. Menyimpan air untuk musim kemarau

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
54
SPM 2005

7. Apakah langkah Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. mengawal penyelewengan


hakim? T4 ms 146

A Mengenakan hukuman yang berat


B Membuat pemantauan yang kerap
C Memberikan gaji bulanan yang lumayan
D Meningkatkan kefahaman terhadap Islam

11. Mengapakah Cordova dianggap penting kepada dunia Islam dan Eropah pada abad
Ke-10 M? T4 ms 153

I pusat kebudayaan
II pusat pengajian tinggi
III pusat penterjemahan
IV pusat perdagangan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia


berjaya memajukan pertaniannya

12. Antara berikut yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas? T4 ms 154

I pembinaan sistem saliran


II penggunaan baja kimia
III perekaan peralatan pertanian
IV penghasilan benih berkualiti

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
55
SPM 2004

12. Antara berikut yang manakah termasuk dalam golongan al-Riddah yang muncul
selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW? T4 ms 145

I Menjadi ketua khalifah


II Memerangi pemberontakan
III Mengaku sebagai khalifah
IV Mengingkari pembayaran zakat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

13. Hubungan diplomatik

Pertembungan
Penaklukan
tamadun
Perdagangan

Rajah di atas merujuk kepada cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun
luar.

Apakah kesan daripada pertembungan tersebut ? T4 ms 165-169

I Peningkatan ilmu
II Penyerapan budaya
III Penguasaan kuasa
IV Pembahagian kelas sosial

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

14. Pengaruh Bani Umaiyah dalam Kesultanan Melayu dapat dilihat melalui T4 ms 207

A bahasa istana
B amalan protokol
C adat kebesaran diraja
D alat perkahwinan diraja

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
56

BAB 7 : ISLAM DI ASIA TENGGARA

SPM 2016

13 Mengapakah nasab keturunan sultan yang memerintah di Asia Tenggara sering


dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain ? T4 B7 ms 197
A Mengelakkan perpecahan rakyat
B Memperkukuh hubungan perdagangan
C Meningkatkan kewibawaan pemerintah
D Mengekalkan amalan adat tradisional

14 Maklumat berikut berkaitan dengan pemerintah kerajaan di Asia Tenggara.


T4 B7 ms 186

Sultan Kerajaan
Malik Al-Zahir Samudera-Pasai
Ali Mughayat Syah Acheh

Apakah sumbangan kedua-dua pemerintah tersebut dalam bidang pentadbiran?


A Menerapkan unsur Islam
B Melantik ulama mentadbir wilayah
C Mewujudkan angkatan tentera bergaji
D Mengehadkan kuasa golongan bangsawan

15 Bagaimanakah tokoh berikut membantu menyebarkan Islam di Asia Tenggara ?


T4 B7 ms 181
Tun Perak
A Menggalakkan pembinaan madrasah
B Mengislamkan golongan bangsawan
C Melaksanakan perluasan kuasa
D Menggalakkan penulisan kitab

SPMU 2016

13 Maklumat berikut berkaitan dengan teori kedatangan islam ke Asia Tenggara

Islam dari Semenanjung Tanah Arab


Islam dari China
Islam dari India

Mengapakah pakar sejarah fokus wilayah tersebut apabila membincangkan


tentang teori kedatangan islam ? T4 B7 ms 175-178
I Kedudukan wilayah tersebut di tengah-tengah kawasan Asia Tenggara
II Unsur budaya wilayah tersebut mempengaruhi budaya Asia Tenggara
III Hubungan wilayah tersebut dengan Asia Tenggara telah lama terjalin
IV Wilayah tersebut pernah menjadi sebahagian wilayah Asia Tenggara

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
57
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

14 Mengapakah Sultan Mansur Shah ( Melaka) menghantar kitab al-dur al-Manzum


ke Sumatera Pasai ? T4 B7 ms 183

A Untuk dibahaskan
B Untuk diterjemahkan
C Sebagai lambang kedaulatan
D Sebagai hadiah perkahwinan

15 Karya sastera manakah yang dibacakan kepada tentera Melaka ketika serangan
Portugis ? T4 B7 ms 183
A Hikayat Amir Hamzah
B Hikayat Nabi Bercukur
C Hikayat Nur Muhammad
D Hikayat Merong Mahawangsa

SPM 2015

14 Rajah 2 menunjukkan perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan di Asia


Tenggara selepas kedatangan Islam . T4 ms 185

Sebelum Islam Selepas Islam

Beraja X

Rajah 2
Apakah X ?
A Kesultanan
B Demokrasi
C Aristokrasi
D Republik

15 Apakah yang berkaitan dengan tokoh dalam senarai berikut ? T4 ms 174-176

John Crawford
Snouck Hurgronje
Emanuel Gadinho Eredia
A Melaksanakan pentadbiran Barat
B Memperkenalkan ilmu matematik
C Menterjemahkan karya falsafah Arab
D Membincangkan teori kedatangan Islam

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
58

SPMU 2015

16. Senarai berikut adalah hasil karya sastera tempatan di Asia Tenggara. T4 ms 176

Hikayat Acheh
Hikayat Raja-Raja Pasai
Hikayat Merong Mahawangsa

Apakah persamaan maklumat yang terkandung dalam karya tersebut?

A Peraturan di istana
B Sistem perlantikan raja
C Pengurusan perdagangan
D Cara penyebaran Islam

SPM 2014

14 Bagaimanakah pertapakan Islam di Brunei menyebabkan pengislaman wilayah di


sekitarnya seperti Kepulauan Sulu dan Mindanao? T4 ms 182

A Pendidikan dipergiat
B Perdagangan diperluas
C Kekuatan empayar dipertingkat
D Hubungan dengan China diperkukuh

15 Peta 2 menunjukkan jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka. T4 ms 181 & 196

Peta 2
Apakah faktor yang membolehkan Melaka meluaskan jajahan takluk?

A Pengaruh agama Islam


B Bantuan tentera asing
C Kepadatan penduduk
D Kekayaan hasil bumi

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
59
SPMU 2014

13. Sultan Iskandar Musa Mahkota Alam telah menubuhkan institusi baitulmal di Acheh.
Apakah fungsi institusi tersebut? T4 ms 191
A Menjaga perbendaharaan Negara
B Menguruskan adat istiadat istana
C Menyeragamkan sistem pentadbiran
D Mengawal pelaksanaan undang-undang

14. Ulama Islam mengislamkan golongan raja dan bangsawan terlebih dahulu supaya
Islam tersebar luas di Asia Tenggara.
Mengapakah ulama Islam bertindak demikian? T4 ms 180
A Mematuhi konsep kedaulatan pemerintah
B Mengetahui kesetiaan rakyat kepada pemerintah
C Menghormati kuasa mutlak pemerintah
D Melindungi kepentingan pemerintah

SPM 2013

12. Kerajaan Islam berikut mempunyai pengaruh terhadap kerajaan Islam di Asia Tenggara.
T4 m/s 185
Abbasiyah
Turki Uthmaniyah

Apakah pengaruh tersebut ?


A. Sistem Pembesar Empat Lipatan
B. Perluasan kawasan empayar
C. Pembentukan Majlis Syura
D. Amalan institusi kesultanan

13. Pedagang Islam berjaya menarik minat penduduk tempatan di Asia Tenggara untuk
mendalami ajaran Islam. T4 m/s 180
Bagaimanakah mereka dapat berbuat demikian ?

A. Menulis kitab agama


B. Mandirikan madrasah
C. Mengamalkan sikap jujur
D. Memuliakan kedudukan raja

14. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah mengubah sistem pemerintahan dan
pentadbiran. T4 m/s 186
Apakah bukti pernyataan di atas ?
I. Wazir dilantik mentadbir wilayah
II. Institusi kesultanan diperkenalkan
III. Undang-undang syariah dilaksanakan
IV. Jawatan tradisional dimansuhkan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
60

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

15. Rajah 2 menunjukkan perubahan konsep dalam sistem pemerintahan Kesultanan


Melayu Melaka pada abad ke-15 Masihi. T4 m/s 186

Dewa Raja Zilullah fil-alam

Rajah 2
Mengapakah perubahan tersebut berlaku ?

A. Perluasan wilayah
B. Perubahan pemimpin
C. Pengiktirafan kerajaan
D. Pengislaman pemerintah

16. Undang-undang berikut wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.


T4 m/s 186
Hukum Kanun Melaka
Undang-Undang Laut Melaka

Apakah kepentingan undang-undang tersebut ?


I. Menentukan struktur kerajaan
II. Menetapkan sempadan wilayah
III. Menyekat pengaruh budaya luar
IV. Memajukan kegiatan perdagangan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2012

13. Jadual 5 berkaitan dengan pengislaman pemerintahan di Asia Tenggara.


Negeri Pemerintah
Pattani Raja Phaya Tu Nak Pa disilamkan oleh Syeikh Said
Pasai Raja Malik al-Salih diislamkan oleh Syeikh Ismail dari
Semenanjung Tanah Arab
Jadual 5
Mengapakah para ulama mengislamkan golongan raja? T4 ms 180-182

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
61
A Menyekat pengaruh agam lain
B Menguasai bidang pentadbiran
C Mendapatkan anugerah raja
D Mempengaruhi rakyat jelata

14. Pedagang Islam memainkan peranan penting menyebarkan islam pada peringkat awal
kedatangan Islam ke Asia Tenggara.
Bagaimanakah mereka dapat melaksanakan peranan tersebut? T4 ms179

A Menghasilkan karya
B Menerajui pentadbiran
C Membuka perkampungan
D Mendirikan pusat pendidikan

15. Karya berikut mempunyai pengaruh terhadap rakyat kesultanan Melayu Melaka.

Hikayat Amir Hamzah


Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

Apakah pengaruh karya tersebut? T4 ms 183

A Memperluaskan ilmu pengetahuan


B Mewujudkan golongan intelek
C Memantapkan sisem perundangan
D Meningkatkan semangat perjuangan

16. Selepas kedatangan Islam, sistem politik di Asia Tenggara mengalami perubahan.
Apakah perubahan tersebut? T4 ms 185

I Institusi kesultanan diperkenalkan


II Islam dijadikan asas perundangan
III Pembesar dilantik secara musyawarah
IV Sistem beraja berkuasa mutlak tamat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
62
SPM 2011

14. Ajaran Islam disebarkan dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara secara aman
dan tertib.
Keadaan tersebut berlaku kerana masyarakat Asia Tenggara T4 ms 177

A. Sedia menerima perubahan


B. Tabah menghadapi cabaaran
C. Bersepakat dalam perjuangan
D. Bekerjasama untuk kesejahteraan

SPM 2010

13. Menurut catatan China , Perkampungan Ta Shin telah wujud di Sumatera Utara pada
tahun 650 Masihi. T4 ms 176
Kewujudan perkampungan tersebut membuktikan

A. Kewujudan pusat pendidikan Islam


B. Peranan pedagang menyebarkan Islam
C. Kemunculan sebuah kerajaan Islam
D. Perkembangan kesusasteraan Islam

14. Apakah persamaan pendapat tokoh berikut tentang cara kedatangan Islam ke Asia
Tenggara? T4 ms 175-177

John Crawford
Emmanuel Gadindho Eredia
Snouck Hurgronje

A. Melalui kegiatan perdagangan


B. Menerusi aktiviti penaklukan
C. Mengislamkan pemerintah
D. Menjalankan perkahwinan siasah

SPM 2009
13. Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu Melaka menyebarkan Islam di
Asia Tenggara.

Tokoh Negeri
Bendaahara Tun Perak Melaka

Bagaimanakah beliau melaksanakannya? T4 ms 181

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
63
A. Menyertai para ulama
B. Menjalankan perluasan kuasa
C. Menghasikan kitab ilmu tasawuf
D. Mengislamkan golongan pemerintah

14. Senarai berikut adalah teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. T4 ms 175-176

Islam dari Arab


Islam dari India
Islam dari China

Apakah persamaan cara penyebaran Islam berdasarkan ketiga-tiga teori tersebut?

A. Menerusi kegiatan perluasan kuasa


B. Melalui pertukaran kebudayaan
C. Melalui kegiatan perdagangan
D. Menerusi kegiatan kesusasteraan

SPM 2008
13. Apakah kriteria penganugerahan jawatan syahbandar kepada seorang pedagang
Islam di sesebuah pelabuhan di Asia Tenggara? T4 ms 180

A. Mentaati pemerintah
B. Mahir berbiaga
C. Bersifat jujur
D. Cekap mentadbir

14. Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara


mempengaruhi cara hidup bermasyarakat tempatan? T4 ms 190

A. Amalan bersemah
B. Adat persandingan
C. Persaudaraan ummah
D. Cara bercucuk tangan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
64
SPM 2007
13. Mengapakah Sultan Mansur Shah menghantar kitab al-Dur al-Manzum ke Samudera-
Pasai? T4 ms 183

A. Untuk dibahaskan
B. Sebagai mas kahwin
C. Untuk diterjemahkan
D. Sebagai tanda persahabaatan

Menentukan kemajuan
perdagangan
X

Berurusan dengan pedagang

14. X dalam rajah di atas ialah jawatan dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu
Melaka. T4 ms 180
Apakah jawatan tersebut?
A. Temenggung
B. Syahbandar
C. Laksamana
D. Bendahara

SPM 2006
Pasai
Pattani

13. Bagaimanakah cara pembentukan kerajaan Islam di atas? T4 ms 176


A. Pengislaman rakyat
B. Pengislaman pemerintah
C. Penguasaan perdagangan
D. Penghapusan pengrauh Hindu

14. Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh


pemerintah Islam di Asia Tenggara? T4 ms 187
A. Pembesar kurang memberi galakan
B. Mendapat tentangan daripada penduduk
C. Masih terikat dengan undang-undang adat
D. Perang saudara di kalangan pemimpin tempatan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
65
SPM 2005

John Crowford
Snouck Hurgronje
Emanuel Gadinho Eredia

13. Apakah persamaan tokoh di atas? T4 ms 175


A Memulakan pentadbiran Barat
B Menterjemahkan ilmu algebra
C Menterjemahkan karya falsafah
D Mengemukakan teori kedatangan Islam

SPM 2004 (TIADA SOALAN )

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
66
BAB 8 : PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM
KEDATANGAN BARAT

SPM 2016

16 Adat Perpatih yang diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan mempunyai


ciri matrilineal.
Apakah ciri matrilineal dalam adat tersebut ? T4 B8 ms 198
A Pelantikan ketua adat
B Keturunan sebelah bapa
C Perkahwinan sesama suku
D Anak perempuan mewarisi harta

SPMU 2016

16 Pemerintahan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka memberi perhatian terhadap


perkembangan ilmu pengetahuan.
Apakah faktor yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam kerajaan
tersebut ? T4 B8 ms 202
A Perubahan pucuk pimpinan
B Peningkatan taraf hidup rakyat
C Kemunculan kelas pertengahan
D Kedatangan ulama dari luar negara

SPM 2015

16 Rajah 3 menunjukkan motif dalam seni ukiran masyarakat Melayu. T4 ms 206

Burung Tumbuh - tumbuhan


Ayam Bunga - bungaan

Mengapakah perubaha tersebut berlaku ?


A Pengaruh ajaran Islam
B Pengaruh Hindu-Buddha
C Pengaruh kepercayaan animism
D Pengaruh sistem adat tradisional

17 Apakah sumbangan tokoh berikut terhadap pendidikan formal di Tanah Melayu ?


T4 ms 202

Tuk Pulai Chondong


Tok Ku Paloh

A Melancarkan sistem madrasah


B Menyeragamkan sukatan pelajaran
C Memperkukuhkan sistem pendidikan pondok
D Mengasaskan pendidikan untuk kaum wanita

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
67

SPMU 2015

13. Zilullah fil-alam adalah gelaran raja selepas kedatangan Islam ke Tanah Melayu.
Apakah kesan penggunaan gelaran tersebut? T4 ms 197
A Pengukuhan hubungan luar
B Kemantapan undang-undang
C Keberkesanan sistem pentadbiran
D Pengiktirafan kewibawaan pemerintah

14. Senarai berikut adalah tokoh ulama penting pada Zaman Kesultanan Melayu
Melaka T4 ms 197

Maulana Sadar Jahan


Maulana Jalaludin
Qadi Yusuf

Mengapakah tokoh ulama tersebut dianggap penting?


A Penasihat sultan
B Hakim perbicaraan
C Pengurus baitulmal
D Penggubal undang-undang

15. Rajah 2 berkaitan dengan sistem perundangan Kesultanan Melayu Melaka


T4 ms 200

Hukum Kanun Melaka


Undang undang
Kesultanan Melayu Undang-undang Laut Melaka
Melaka
Rajah 2
Apakah persamaan undang-undang tersebut?
A Mengandungi peraturan berkeluarga
B Menjelaskan pantang larang dalam masyarakat
C Menghuraikan tanggungjawab dan hukuman
D Menetapkan tugas raja dan pembesar

SPM 2014

13 Golongan raja di Asia Tenggara menggunakan gelaran berikut setelah kedatangan


Islam.

Zillullah fil-alam
Zillullah fil-ardh

Mengapakah gelaran tersebut digunakan? T4 ms 197

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
68
A Melambangkan kemakmuran kerajaan
B Mengekalkan warisan tradisi
C Mengesahkan kewibawaan
D Memelihara hak penduduk

16 Bagaimanakah Laksamana membantu meneruskan perkembangan Islam di Melaka


pada abad ke-I6? T4 ms 209

A Mengetuai protokol di istana


B Mengawal keamanan dalam negeri
C Mentadbir kemudahan di pelabuhan
D Menjaga keselamatan kawasan perairan

SPMU 2014

15. Selepas kedatangan Islam, sistem pendidikan madrasah dilaksanakan di Tanah


Melayu.
Apakah ciri sistem pendidikan tersebut? T4 ms 203

I. Dilaksanakan secara kelas


II. Waktu pembelajaran terhad
III. Keperluan asas disediakan pelajar
IV. Pendidikan diawasi mudir

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

16. Gambar 2 menunjukkan kesibukan pelabuhan Melaka pada abad Ke-15.

Apakah faktor yang menyebabkan kesibukan pelabuhan tersebut? T4 ms 209

A Bebas cukai
B Banyak galian
C Pentadbiran cekap
D Mata wang seragam

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
69
SPM 2013 (TIADA SOALAN)

SPM 2012 (TIADA SOALAN)

SPM 2011

13 Wilayah berikut termasuk dalam jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka.

Aru
Siak
Rokan

Apakah usaha Sultan Melaka untuk memperkukuhkan kedudukan Islam di wilayah


tersebut? T4 ms 202
A. Membina insitusi pendidikan
B. Melatih pendakwah tempatan
C. Mendirikan pusat penterjemahan
D. Menghantar ulama mengajar agama

15. Sekolah pondok merupakan institusi pendidikan penting di Tanah Melayu


pada abad ke-17.
Pernyataan yang manakah berkaitan dengan institusi tersebut? T4 ms 203

A. Peperiksaan secara berpusat


B. Waktu pembelajaran tidak terbatas
C. Mufti mengawal sukatan pembelajaran
D. Bangunan dibina oleh pemerintah

16. Jadual berikut berkaitaan dengan tokoh ulama yang terdapat di negara kita.

Tokoh Ulama Negeri


Tuk Pulai Condong Kelantan
Tuk Ku Pulau Manis Terengganu

Apakah peranan tokoh ulama tersebut ? T4 ms 197


A. Menasihati sultan
B. Mengawal adat istiadat
C. Menguatkuasa undang-undang
D. Mengetuai pentadbiran wilayah

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
70
SPM 2010

15. Senarai berikut merujuk kepada undng-undang bertulis dalam kerajaan Melayu
tradisional.
Undang-undang Pahang
Undang-undang Kedah
Undang-undang Perak

Apakah kesan perlaksanaan undang-undang tersebut? T4 ms 200

A. Melicinkan sistem pentadbiran


B. Menyekat pengaruh asing
C. Memantapkan sistem pendidikan
D. Mengeratkan hubungan diplomatic

16. Maklumat berikut berkaitan dengan pendidikan formal di Tanah Melayu T4 ms 187

Terdapat sukatan pelajaran


Dilaksanakan secara kelas
Pengajaran mengikut tahap

Maklumat tersebut berkaitan dengan

A. Sekolah pondok
B. Sistem madrasah
C. Pembelajaran di masjid
D. Pengajaran di istana

SPM 2009
15. Undang-undang berikut dilaksanakan dalam kerajaan Melayu sebelum kedatangan
penjajah Barat. T4 ms 200

Hukum Kanun Melaka


Undang-undang Perak
Undang-undang Pahang

Apakah kepentingan undang-undang tersebut?

A. Menentukan corak pemerintahan kerajaan


B. Menyekat perluasan pengaruh kerajaan luar
C. Menetapkan sempadan antara negeri
D. Mengehadkan bidang kuasa raja

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
71

16. Mengapakah institusi baitulmal diperkenalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka?


T4 ms 191

A. Menetapkan kadar cukai


B. Menguruskan harta kerajaan
C. Mengendalikan adat istidat istana
D. Menentukan bidang tugas pembesar

SPM 2008
15. Tokoh berikut berperanan penting dalam kesultanan Melayu Melaka. T4 ms 197

Makhdum Sayid Abdul Aziz


Maulana Abu Bakar
Maulana Sadar Jahan

Apakah peranan mereka?

A. Menasihati pemerintah
B. Menetapkan istiadat diraja
C. Mengetuai utusan diplomatik
D. Menguatkuasakan undang-undang

16. Rajah 2 menerangkan tentang kaedah pendidikan dalam masyarakat Melayu


tradisional.

Penceritaan lisan

Pendidikan tidak
Pembelajaran pantang-larang
formal

Apakah X? T4 ms 201

A. Menerusi pantun
B. Mengadap guru
C. Pembacaan kitab
D. Pengajian sekolah pondok

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
72
SPM 2007

Motif Seni Ukiran Orang Melayu

Sebelum Islam Selepas Islam

Binatang seperti X
burung dan ayam

15. Jadual di atas menerangkan perubahan motif dalam seni ukiran orang Melayu
selepas kedatangan Islam. T4 ms 206

Apakah X ?

I. Cakerawala
II. Tumbuh-tumbuhan
III. Bunga-bungaan
IV. Binatang

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2006

Hukum Kanun
Melaka
Undang-undang
bertulis
Undang-Undang
Laut Melaka

10. Rajah di atas menunjukkan undang-undang yang diamalkan dalam Kesultanan


Melayu Melaka. T4 ms 200
Apakah persamaan undang-undang tersebut?

A. Peraturan berkeluarga
B. Pantang larang anggota masyarakat
C. Penetapan tugas raja dan pembesar
D. Penetapan tanggungjawab dan hukuman

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
73
15. Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih? T4 ms 198

A. Pelantikan ketua adat


B. Nasab keturunan bapa
C. Perkahwinan luar suku
D. Perempuan mewarisi harta

SPM 2005 ( TIADA SOALAN )

SPM 2004 ( TIADA SOALAN )

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
74
BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

SPM 2016

17 Antara yang berikut yang manakah cirri zaman gelap di Eropah ? T4 B9

I Sistem feudal runtuh


II Kerajaan pusat lemah
III Ilmu pengetahuan terhad
IV Institusi agama merosot

A I dan II
B I dan IV
C dan III
D III dan IV

18 Pada zaman Reformation di Eropah, pemimpin gereja sering dikritik oleh


masyarakat. Mengapakah kritikan tersebut berlaku ? T4 B9 ms 221

A Perpecahan sesama penganut


B Peningkatan kadar cukai
C Kepincangan amalan
D Perbezaan mazhab

SPMU 2016

17 Gambar 2 menunjukkan suasana penjualan surat pengampunan ( indulgences )


di Eropah pada adad ke -16. T4 B9 ms 221

Mengapakah Marthin Luther menentang penjualan surat pengampunan tersebut

A Menjejaskan kedudukan bangsawan


B Menyekat perkembangan ekonomi
C Menghalang kemajuan pendidikan
D Menggugat kesucian ajaran agama

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
75

18 Zaman Renaissance di Eropah berlaku dari tahun 1350 hingga tahun 1600.
Pernyataan manakah yang berkaitan dengan zaman tersebut ?
T4 B9 ms 217-219
A Pengukuhan sistem feudal
B Penghargaan terhadap seni
C Peningkatan kuasa gereja
D Peluasan tanah jajahan

SPM 2015

18 Akta Antipenggabungan ( Anti- Combination Act ) diperkenalkan di Britain pada


peringkat awal Revolusi Perindustrian. T4 ms 236
Akta tersebut menyebabkan

A Buruh asing dilarang bekerja


B Gaji pekerja tidak meningkat
C Harga barang berkurangan
D Wanita dilarang bekerja di kilang

19 Dialog berikut menggambarkan situasi di Eropah pada abad ke-16. T4 ms 221

Becker : Saya banyak dosa. Bolehkah saya menebus dosa saya?


Jacob : Boleh. Beli saja surat pengampunan daripada gereja

Mengapakah Martin Luther menentang amalan penganut Kristian seperti dalam dialog
di atas?

A Ajaran agama diseleweng


B Kadar jenayah meningkat
C Rakyat jelata tertindas
D Kuasa raja tercabar

SPMU 2015

17. Mengapakah kuasa Barat menggunakan slogan berikut dalam misi penjajahan
mereka ke Timur? T4 ms 238
The white mens burden ( beban orang putih )
Mission civilisatrice ( menyebarkan tamadun )

A Menghalalkan tindakan menceroboh negara lain


B Memajukan kehidupan masyarakat peribumi
C Mengekalkan pemerintahan tempatan
D Mengelakkan perlumbaan senjata

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
76

18. Golongan Patron muncul di Eropah pada Zaman Renaissance. T4 ms 218


Apakah peranan golongan tersebut?

A Menyebarkan agama
B Menjelajah ke kawasan luar
C Menganggotai pasukan tentera
D Menaungi golongan pelukis

19. Pemodal Eropah menguasai pertanian komersial ketika era kolonialisme British di
Tanah Melayu. T4 ms 247
Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

A Mendapat tempoh pajakan yang lama


B Berkongsi dengan syarikat peribumi
C Sokongan pembesar tempatan
D Kejatuhan harga hasil galian

SPM 2014

17 Mengapakah Gereja Katolik menjadi institusi yang berkuasa di Eropah pada Zaman
Gelap? T4 ms 216

A Memiliki banyak tanah


B Berhak mengutip cukai
C Mendapat sokongan petani
D Bergiat dalam perdagangan

18 Rajah 2 menunjukkan perubahan sumber tenaga kepada Tenaga X di Eropah pada


abad ke-18
Tenaga manusia

Tenaga
Tenaga binatang
X

Tenaga air
Rajah 2

Apakah Tenaga X? T4 ms 232

A Wap
B Gasolin
C Elektrik
D Matahari

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
77
SPMU 2014

17. Pergerakan Luddite adalah gerakan sosial oleh pekerja industry tekstil di Britain pada
abad ke-19.
Mengapakah gerakan tersebut muncul? T4 ms 236
A Menentang penggunaan mesin
B Menentang penggunaan buruh wanita
C Membantah pengurangan masa bekerja
D Membantah penubuhan persatuan pekerja

18. Mengapakah negara berikut menjadi sasaran imperialisme Barat pada abad ke-19?
T4 ms 237

China
India

A Tanah yang subur


B Kekayaan bahan mentah
C Pasaran keluaran kilang Barat
D Pelabuhan perdagangan

SPM 2013

17. Apakah tujuan penjelajahan orang Eropah ke Asia pada abad ke-16 ? T4 m/s 223
A. Mengaut keuntungan
B. Memperoleh hamba abdi
C. Menyebarkan ilmu pengetahuan
D. Memperkenalkan sistem pemerintahan

18. Jadual 2 menerangkan tentang seorang tokoh yang telah memperkenalkan satu sistem
tanaman di Britain semasa Revolusi Pertanian. T4 m/s 228

Tokoh Sumbangan
Lord Townshend Memperkenalkan sistem
penanaman secara bergilir
Jadual 2

Apakah kelebihan sistem tersebut ?


I. Kesuburan tanah dikekalkan
II. Penggunaan jentera digalakkan
III. Tanaman yang sama diusahakan
IV. Tanah digunakan sepanjang tahun

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
78
SPM 2012

17. Jadual 6 berkaitan dengan tokoh di Eropah pada abad ke-15.

Tokoh Negara
Ferdinand Aragon Sepanyol
Putera Henry Portugal
Jadual 6
Penyataan manakah yang berkaitan dengan tokoh tersebut? T4 ms 223 & 225
A Penerokaan kawasan timur
B Pembukaan pelabuhan baru
C Peperangan sesama mazhab
D Perebutan tahta pemerintahan

18. Golongan berikut muncul di Eropah pada zaman Kemuncak Pertengahan. T4 ms 219
Artisan
Pedagang
Ahli Perbankan

Apakah faktor kemunculan golongan tersebut?


A Kehadiran orang Gasar
B Kelahiran golongan Baron
C Pengukuhan institusi parlimen
D Pembukan bandar-bandar besar

SPM 2011

17. Pada abad ke-16, gerakkan Reformation berlaku di Eropah Barat. T4 ms 220
Apakah bidang yang berkaitan dengan gerakan tersebut?
A. Politik
B. Agama
C. Kewangan
D. Pendidikan

18. Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah mempunyai
persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional.
Apakah persamaan tersebut? T4 ms 216

A. Raja pemilik tanah secara mutlak


B. Golongan agama menerajui pentadbiran
C. Petani berpeluang meningkatkan status sosial
D. Rakyat berhak memilih pemerintah

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
79
SPM 2010

17. Jadual berikut berkaitan dengan penciptaan mesin di England.

Tahun 1770
Tokoh John Hargreaves
Mesin yang dicipta Spinning Jenny
Apakah kepentingan ciptaan alat tersebut ? T4 ms 231
A. Memintal benang
B. Menjana kuasa
C. Mengepam air
D. Melebur besi

18. Bandar berikut muncul pada zaman Kemuncak Pertengahan (1300-1600 Masihi) di Itali.

Venice
Milan
Florence

Apakah faktor kemunculan bandar tersebut? T4 ms 217


A. Keseragaman undang-undang
B. Peluasan wilayah kekuasaan
C. Kemajuan perdagangan
D. Kekayaan sumber alam

SPM 2009
17. Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani oleh Sepanyol dan Portugal pada tahun
1494.
Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap kedua-dua buah negara? T4 ms 224
A. Pengukuhan institusi gereja
B. Wujud kerjasama ketenteraan
C. Perkongsian pelabuhan di timur
D. Pembahagian kawasan penjelajahan

18. Apakah kesan penaklukan Sepanyol terhadap kawasan berikut pada abad ke-15?
T4 ms 225-226
Mexico
Peru

A. Tamadun tempatan tergugat


B. Pemerintahan tempatan dikekalkan
C. Taraf hidup masyarakat meningkat
D. Perdagangan antarabangsa berkembang

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
80
SPM 2008
17. Maklumat berikut mununjukkan kemunculan golongan baru dalam era Reformation
di Eropah.
Masa Peristiwa
Abad ke-16 Kemunculan golongan yang
mengendalikan Counter Reformation

Apakah peranan golongan tersebut? T4 ms 222

A. Menyekat perkembangan kuasa bangsawan


B. Memperkukuh kuasa golongan monarki
C. Memperluas ajaran agama Kristian
D. Mempertahankan gereja katolik

18. Apakah aspek yang ditekankan oleh gereja Katolik pada Zaman Pertengahan di
Eropah? T4 ms 216

A. Penguasaan kemahiran teknologi


B. Pengukuhan institusi keluarga
C. Penerokaan wilayah baru
D. Pembelajaran ilmu akhirat

SPM 2007
16. Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani pada tahun 1494. T4 ms 224
Apakah kesan perjanjian tersebut?

A. Kemunculan negara baru


B. Keruntuhan institusi beraja
C. Pembayaran pampasan perang
D. Pembahagian kawasan pengaruh

Kemerosotan
pengetahuan

Zaman X Kemerosotan
perdagangan

Kemerosotan kehidupan
perbandaraan

17. Rajah di atas menerangkan keadaan di Eropah selepas kejatuhan tamadun Rom.
T4 ms 215

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
81

Apakah Zaman X?
A. Zaman Renaissance
B. Zaman Pertengahan
C. Zaman Peralihan
D. Zaman Gelap

Tokoh A : Hasil keluaran kilang kita semakin


meningkat.
Tokoh B : Tapi, kita tidak dapat menjual
kesemuanya dalam negara.
Tokoh B : Apakah tindakan kita, tuan?

20. Dialog di atas mungkin berlaku di Eropah pada abad ke-17. T4 ms 225
Apakah tindakan yang akan diambil oleh tokoh A?
A. Mencari pasaran
B. Mencipta kapal wap
C. Mendirikan lebih banyak kilang
D. Mengadakan hubungan diplomatik

SPM 2006
Negara Tokoh

Sepanyol Ferdinand Aragon


Portugal Putera Henry
16. Berdasarkan jadual di atas, yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut?
T4 ms 223
A. Penerokaan kawasan Timur
B. Pelayaran mengelilingti dunia
C. Perebutan takhta pemerintahan
D. Peperangan semasa mazhab Kristian

SPM 2005

John : Saya banyak melakukan kesalahan.Saya ingin menebus dosa


David : Boleh. Beli sahaja surat pengampunan dosa daripada Gereja

14. Dialog di atas mungkin berlaku antara dua orang penganut agama Kristian pada abad ke-
16 di Eropah?Mengapaka Martin Luther menentang amalan tersebut?
T4 ms 221
A Pegangan agama longgar
B Peningkatan kadar jenayah
C Penindasan terhadap rakyat
D Penyelewengan amalan agama

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
82
15. Mengapakah negara di Timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-16?
T4 ms 224

A Memasarkan hasil keluaran


B Membekalkan tenaga buruh
C Memajukan masyarakat tempatan
D Mempunyai kekayaan sumber alam

16. Pada tahun 1883, Akta Kilang telah digubal bagi melindungi kepentingan pekerja di
Britian.
Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut?
T4 ms 236

A Penggunaan mesin ditegah


B Pengambilan buruh mahir ditingkatkan
C Melarang wanita bekerja di lombong arang batu
D Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja

Pada zaman Revolusi Perindustrian Akta


Antipenggabungan melarang penubuhan Kesatuan
Sekerja.

17. Merujuk pernyataan di atas, apakah implikasinya kepada pekerja? T4 ms 236

A Kenaikan gaji disekat


B Wanita dilarang bekerja
C Pergaulan pekerja disekat
D Eksploitasi pekerja dilarang

SPM 2004

15. Mengapakah masyarakat di Eropah mengkritik gereja Katolik semasa Gerakan


reformis ? T4 ms 221

A Kefahaman agama bercanggah


B Perpecahan di kalangan pengikut
C Pembaharuan ditentang penganutnya
D Kepincangan amalan penguasa gereja

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
83

16. Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di Britain


pada abad ke-18? T4 ms 230

I Menyediakan sumber modal


II Menyediakan bahan makanan
III Menyediakan keperluan alat ganti
IV Menyediakan sistem pengangkutan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

17.
Revolusi Perindustrian Pengeluaran berlebihan

Merujuk kepada rajah di atas, bagaimanakah kerajaan Britain mengatasi masalah


tersebut? T4 ms 234

A Hasil dijadikan stok penimbal


B Harga pasaran barangan dikurangkan
C Barangan diagihkan kepada masyarakat tempatan
D Produk diperdagangkan di peringkat antarabangsa

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
84

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

SPM 2016

19 Mengapakah British membawa masuk buruh dari India dan China ke Tanah
Melayu pada ke-19 ? T4 B10 ms 247
A Mengimbangi komposisi kaum
B Menambah bilangan penduduk
C Memaksimumkan keuntungan
D Melicinkan pentadbiran kerajaan

20 Kejatuhan harga getah menyebabkan British memperkenalkan Rancangan


Sekatan Stevenson pada tahun 1922. T4 B10 ms 250
Bagaimanakah rancangan tersebut dapat mengatasi masalah kejatuhan harga
getah ?
A Pengeluaran getah dihadkan
B Peningkatan mutu getah asli
C Penggunaan getah dipelbagai
D Penawaran getah tiruan dilarang

SPMU 2016

19 Mengapakah undang undang berikut dilaksanakan di Tanah Melayu ?


T4 B10 ms 265
Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920

A Menyebarkan ajaran agama


B Membasmi pengaruh komunis
C Menyekat kemasukan imigran
D Mewajibkan pendidikan vernakular

20 Jadual 2 menunjukkan peningkatan nilai eksport getah di Tanah Melayu pada


awal abad ke-20. T4 B10 ms 250N

Tahun Nilai Eksport ( dalam Pound


Sterling )
1932 9 077 000
1933 14 253 000
1934 32 557 000

Mengapakah peningkatan nilai eksport tersebut berlaku ?

A Kemunculan teknologi moden


B Kerjasama negara pengeluar
C Permintaan dunia bertambah
D Penglibatan pekebun kecil

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
85
SPM 2015

20 Pemodal dari Eropah dan China menguasai pertanian komersial di Tanah Melayu pada
zaman penjajahan British. T4 ms 247
Mengapakah keadaan tersebut berlaku ?

A Menguasai kumpulan kongsi gelap


B Mendapat bantuan pembesar tempatan
C Menguasai pasaran tenaga kerja tempatan
D Mendapat konsesi tanah daripada kerajaan

21 Jadual 1 berkaitan dengan dasar British dalam perusahaan tanaman getah di Tanah
Melayu.

Tahun Dasar British

1920 Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan

Jadual 1

Mengapakah dasar tersebut diperkenalkan ? T4 ms 250

A Menstabilkan harga
B Mengurangkan import
C Meningkatkan pengeluaran
D Menyekat kegiatan orang tengah

SPMU 2015

20. Sebelum merdeka, sistem pendidikan tidak dapat memupuk perpaduan kaum di
Tanah Melayu. T4 ms 265
Mengapakah keadaan tersebut berlaku?

A Peruntukan kewangan terhad


B Sukatan pelajaran berbeza
C Tenaga pengajar kurang
D Kemudahan asas terhad

SPM 2014

19 Pada tahun 1920, British telah mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah di Tanah
Melayu. Mengapakah British memperkenalkan enakmen tersebut? T4 ms 265

A Melahirkan tenaga mahir


B Menyatukan pelbagai kaum
C Membanteras ancaman komunis
D Mengurangkan kemasukan imigran

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
86

20 Jadual 2 berkaitan dengan mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sebelum
kedatangan penjajah Barat.

Negeri Mata Wang


Kelantan Dinar emas
Pahang Jongkong tampang
Terengganu Kupang emas
Jadual 2
Mengapakah penggunaan mata wang tersebut semakin pupus menjelang abad ke-19?
T4 ms 255
A Kekurangan logam
B Kelembapan ekonomi
C Pengenalan wang kertas
D Penggunaan syiling emas

SPMU 2014

19. Maklumat berikut berkaitan dengan cara kemasukan buruh dari luar ke Tanah
Melayu pada kurun ke-19.

Sistem Kontrak
Sistem Kangani

Mengapakah sistem tersebut dipilih oleh para imigran? T4 ms 255


A Keselamatan dijamin oleh pihak berkuasa
B Latihan kemahiran disediakan oleh kerajaan
C Tambang pengangkutan dibayar oleh majikan
D Tempat penginapan disediakan oleh agensi yang dilantik

20. Graf 1 menunjukkan kadar pengeluaran bijih timah di tanah melayu oleh pemodal
Eropah dan pemodal China.

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
87
Mengapakah pengeluaran pemodal Eropah meningkat selepas tahun 1926? T4 ms 251

A Pelaburan orang Cina berkurangan


B Penggunaan teknologi moden
C Kawalan harga oleh kuasa Eropah
D Sokongan daripada pembesar Melayu

21. Bagaimanakah Land Settlement Order yang diperkenalkan oleh British di Sarawak
pada tahun 1933 dapat melindungi tanah milik peribumi? T4 ms 261

A Penetapan harga yang tinggi


B Pemindahan hak milik secara warisan
C Peningkatan kadar bayaran sewaan
D Penghapusan cukai tahunan

SPM 2013

19. Graf 1 menunjukkan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Cina di Tanah Melayu
pada abad ke-20. T4 m/s 252

peratus 80
pengeluaran 70
60
50
40
30
20
10

1910 1920 1930 Tahun


Graf 1

Mengapakah pengeluaran tersebut merosot ?

A. Imigran dihantar pulang


B. Tenaga kerja mahir kurang
C. Kapal korek diperkenalkan
D. Cukai eksport meningkat

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
88
20. Pelombong Eropah menguasai perusahaan perlombongan bijih timah pada abad ke-20.
T4 m/s 251
Mengapakah pelombong Eropah berjaya menguasai perusahaan tersebut ?

I. Teknologi moden
II. Sokongan pembesar
III. Buruh mencukupi
IV. Modal besar

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2012

19. Apakah sumbangan Henry N. Ridley terhadap perusahaan getah? T4 ms 248


A Memberi subsidi baja
B Membawa masuk imigran luar
C Mengagih benih secara percuma
D Memajak tanah peribumi untuk penanaman

20. Akta Tanah Simpanan Melayu telah diperkenalkan pada 25 November 1913.
T4 ms 260
Apakah kesan kta tersebut terhadap orang Melayu?
A Taraf hidup meningkat
B Meneroka penempatan baru
C Kekal dengan pertanian tradisional
D Membayar cukai yang tinggi

SPM 2011

19. Antara yang berikut, bank manakah yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan di Tanah
Melayu ? T4 ms 257

I Mercantile Bank
II Kwong Yik Bank
III Ban Hin Lee Bank
IV The Chartered Bank
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
89

20. Apakah kesan peristiwa tersebut? T4 ms 256

Tahun Peristiwa

1897 British menubuhkan Lembaaga Pesuruhjaya


Wang di bawah Ordinan XIII

A. Mata wang tradisional terhapus


B. Nilai mata wanng merosot
C. Pinjaman wang sukar diperolehi
D. Penggunaan wang asing dibenarkan

SPM 2010

19. (19) Jadual berikut berkaitan dengan kemasukan kaum imigran ke Tanah Melayu.

Abad Isu
Awal Abad Pertambahan kemasukan imigran dari China dan
ke-20 India ke negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Apakah kesan pertambahan tersebut? T4 ms 264

A. Kemerosotan kuasa pemimpin tempatan


B. Peningkatan petempatan setinggan
C. Kewujudan masyarakat majmuk
D. Perkembangan pertanian sara diri

20. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan sekolah vernakular Melayu pada
akhir abad ke-19? T4 ms 265

A. Terbuka kepada semua golongan


B. Ditadbir oleh golongan ulama
C. Dinaungi golongan pembesar
D. Pendidikan terhad di peringkat rendah

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
90
21. Berdasarkan rajah berikut, apakah kesimpulan yang dapat anda buat berhubung
kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional? T4 ms 246

Bertani

Memungut hasil Ekonomi Menangkap ikan


hutan tradisional

Melombong

I. Hasil dipasarkan
II. Modal yang kecil
III. Usaha sama keluarga
IV. Pengkhususan dalam kerja

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2009
19. Jadual 1 menunjukkan nilai eksport getah Tanah Melayu antara tahun 1930-1932.

Tahun Nilai(Paun Sterling)


1930 28208000
1931 13806000
1932 9077000

Mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu merosot dalam tempoh tersebut?
T4 ms 250

A. Kekurangan buruh mahir


B. Kekurangan sumber modal
C. Penumpuan kepada perlombongan
D. Pergantungan kepada pasaran dunia

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
91
20. Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu yang diperkenalkan oleh British
pada 25 November 1913 memanfaatkan orang Melayu? T4 ms 260
A. Memperkenalkan sistem perladangan
B. Mengekalkan hak milik
C. Mempelbagaikan jenis tanaman
D. Meneruskan ekonomi tradisional

SPM 2008
19. Apakah tujuan Land Setttlement Order dikuatkuasakan di Sarawak pada tahun
1933? T4 ms 261
A. Memajukan kegiatan pertanian
B. Melindungi tanah peribumi
C. Membenarkan imigran memiliki tanah
D. Memudahkan usaha membina kemudaahan asas

20. Andaikan anda mengusahakan sebidang tanah di Tanah Melayu pada awal
abad ke-18.
Bagaimanakah anda menjalankan aktiviti tersebut? T4 ms 258-259
A. Mendapatkan keizinan residen
B. Memperoleh perkenan sultan
C. Mendapatkan kebenaran pembesar
D. Mempunyai sumber kewangan

SPM 2007

Perlombongan bijih timah


British
Perladangan

18. Berdasarkan rajah di atas, apakah implikasinya terhadap ekonomi Tanah Melayu?
T4 ms 246
I. Kewujudan sistem dwiekonomi
II. Kehadiran buruh Cina
III. Pembangunan seluruh Tanah Melayu
IV. Peningkatan pendapatan orang Melayu

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
92

Tahun Nilai (Dalam Pound Sterling)


1930 28 208 000
1931 13 806 000
1932 9 077 000

19. Berpandukan jadual di atas, mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu mengalami
kemerosotan sekitar tahun 1931-1932? T4 ms 250

A. Kekurangan buruh di ladang


B. Persaingan dengan pemodal asing
C. Wabak penyakit melanda tanaman
D. Zaman kemelesetan ekonomi dunia

SPM 2006
17. Apakah pengajaran kepada masyarakat Tanah Melayu sekiranya ingin
menguasai semula perlombongan bijih timah daripada pelombong Eropah pada abad
ke-20? T4 ms 259-260

I. Mengumpul modal
II. Menguasai teknologi
III. Membayar pampasan
IV. Menguasai politik

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Tahun Pemodal China


1910 78%
1920 64%
1930 37%

18. Berdasarkan jadual di atas, mengapakah penguasaan pemodal China dalam sektor
perlombongan bijih timah merosot? T4 ms 252

A. Gangguan kongsi gelap


B. Pengenalan kapal korek
C. Kekurangan tenaga mahir
D. Peningkatan kemasukan buruh

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
93
19. Pada tahun 1917, undang-undang perkhidmatan syarikat insurans telah
mengasingkan insurans nyawa daripada insurans T4 ms 258

A. kesihatan
B. kebakaran
C. kenderaan
D. perkhidmatan

25 November 1913 Akta Tanah Simpanan Melayu

20. Apakah kesan pengenalan akta di atas terhadap orang Melayu? T4 ms 260
I. Peningkatan taraf hidup
II. Penerokaan kawasan baru
III. Pengekalan pemilikan tanah
IV. Pengekalan aktiviti pertanian tradisional

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

21. Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal menyatupadukan


kaum di Tanah Melayu? T4 ms 265

A. Penubuhan sekolah Inggeris


B. Pengaruh golongan mubaligh
C. Pengamalan asuhan kekuarga
D. Perkembangan sekolah vernakular

22. Mengapakah kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada


tahun 1920 di Tanah Melayu? T4 ms 265

I. Menyekat pengaruh komunis


II. Mengawal aktiviti sekolah Cina
III. Mengurangkan kadar buta huruf
IV. Mengehadkan penggunaan bahasa ibunda
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
94

SPM 2005

Peraturan Tanah Perak 1879


Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887
Kanun Tanah Selangor 1891
18. Berdasarkan senarai di atas, apakah kesan pengenalan undang-undang tersebut kepada
penduduk tempatan? T4 ms 259

I Pemilikan tanah tanpa had


II Pengutipan hasil hutan dengan kebenaran raja
III Pengenalan sistem cukai mengikut jenis tanah
IV Pembukaan kawasan baru dengan keizinan Residen

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Bilangan Imigran Cina


1891 1901
Negeri- Negeri Melayu Bersekutu 163,000 228,000
Negeri Negeri Selat 300,000 282,000

19. Jadual di atas menunjukkan pertambahan bilangan kemasukan imigran Cina di Tanah
Melayu. T4 ms 264
Apakah kesan daripada pertambahan tersebut?

I Peningkatan penanaman getah


II Wujud masyarakat majmuk
III Perkembangan perlombongan bijih timah
IV Muncul golongan peniaga

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
95

Sekolah Vernakular Melayu

Sistem Pendidikan Sekolah Vernakular Cina

Sekolah Vernakular Tamil

20. Apakah implikasi daripada sistem pendidikan di atas? T4 ms 265

A Pengasingan kaum
B Sukatan pelajaran selaras
C Pegawai kerajaan bertambah
D Pengurusan tenaga pengajar mudah
SPM 2004

18. Mengapakah struktur kegiatan ekonomi peribumi di Tanah Melayu diubah oleh
British ? T4 ms 237

A Menggalakkan pertumbuhan bandar


B Memenuhi keperluan industri Britain
C Membuka lebih banyak peluang pekerjaan
D Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

19. Mengapakah pengusaha Eropah dan Cina menguasai pertanian komersial di Tanah
Melayu pada abad ke-19? T4 ms 247

I Tempoh pajakan yang lama


II Memiliki sumber yang banyak
III Pekerja mahir mudah diperoleh
IV Mendapat konsesi tanah yang luas

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

20. Apakah kesan penggunaan kapal korek dalam kegiatan perlombongan bijih timah di
Tanah Melayu pada abad ke-20? T4 ms 251

A Lombong orang Cina terpaksa ditutup


B Pembesar Melayu menyediakan modal
C Kuala Lumpur sebagai pusat pengeluaran
D Syarikat Eropah menjadi pengeluar utama

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
96
21. Kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah mewujudkan T4 ms 264

I pengasingan sosial dan budaya


II perbezaan pendidikan dan pekerjaan
III pertambahan keperluan bahan mentah
IV peningkatan taraf hidup penduduk

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
97

TINGKATAN 5

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

SPM 2016

21 Penjajah Sepanyol memaksa penduduk Filipina menerima Sistem Encomienda ?

Mengapakah sistem tersebut menimbulkan kebencian penduduk tempatan


terhadap penjajah ? T5 B1 ms 9

A Syarat kerakyatan ketat


B Harga komoditi rendah
C Imigran bertambah
D Cukai tinggi

22 Setiap nasionalis pasti akan memperjuangkan kebebasan negaranya daripada


cengkaman penjajah asing.
Apakah faktor kejayaan perjuangan para nasionalis tersebut ? T5 B1 ms 23

A Bantuan golongan bangsawan


B Perpaduan penduduk peribumi
C Kerjasama dengan kuasa asing
D Kepelbagaian sukatan mata pelajaran

23 Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah membangkitkan semangat


nasionalisme di Asia Tenggara.
Mengapakah keadaan tersebut berlaku ? T5 B1 ms 16

A Kemasukan kaum imigran tidak terkawal


B Kemunculan ramai golongan intelek
C Kewujudan golongan bangsawan
D Kepelbagaian sukatan mata pelajaran

SPMU 2016

21 Apakah faktor yang membolehkan Thailand mengekalkan kemerdekaannya ?


T5 B1 ms 13

A Kekuatan tentera
B Perkongsian kuasa
C Kedudukan strategik
D Pemodenan pentadbiran

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
98
22 Sepanyol telah memperkenalkan Sistem Polo di Filipina.
Apakah kesan pengenalan sistem tersebut ? T5 B1 ms 15

A Pertambahan tenaga kerja asing


B Penindasan penduduk peribumi
C Pengangguran semakin meningkat
D Pengeluaran hasil pertanian berkurangan

SPM 2015

22 Gambar 2 menunjukkan seorang pembesar Mandarin di Vietnam. T5 ms 11

Gambar 2

Bagaimanakah pembesar tersebut dilantik ?


A Keputusan pembesar tradisional
B Pemilihan oleh rakyat
C Perlantikan oleh penjajah
D Melalui sistem peperiksaan

23 Peta 1 menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh imperialis Barat di Asia Tenggara pada
tahun 1914.

Apakah keistimewaan wilayah tersebut ? T5 ms 4-5


A Politik stabil
B Pentadbiran mantap
C Banyak bahan mentah
D Mata wang sistematik

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
99
24 Antara yang berikut, yang manakah mencetuskan semangat nasionalisme di Asia
Tenggara? T5 ms 17
A Perang Rusia-Jepun
B Perang Dingin di Eropah
C Perjuangan golongan Luddite
D Perjuangan Parti Komunis Malaya

SPMU 2015

21. Liga Antipemisahan adalah sebuah gerakan nasionalisme di Burma yang menentang
tindakan British memisahkan pentadbiran India dengan Burma pada tahun 1920an.

Mengapakah Liga Antipemisahan menentang tindakan tersebut? T5 ms 22

A Memperjuangkan kemerdekaan negara


B Menyekat perluasan fahaman komunis
C Melindungi kepentingan golongan petani
D Mempertahankan kedudukan golongan pelajar

22. Rajah 3 menunjukkan wilayah yang disatukan oleh Perancis dalam Persekutuan
Indochina ( Union Indochinoise ). T5 ms 11

Vietnam

Union Indochinoise

Kemboja Laos

Apakah tujuan Perancis menyatukan wilayah tersebut?

A Mempertahankan sistem monarki


B Memperkukuhkan penguasaan politik
C Memantapkan pentadbiran tradisional
D Meningkatkan taraf penduduk peribumi

23. Apakah kesan pengenalan akta berikut terhadap Burma? T5 ms 11

Tahun Akta
1887 Akta Kampung Ulu Burma
1889 Akta Perkampungan Burma

A Pengaruh golongan agama meningkat


B Sistem pentadbiran tradisional terhapus
C Pendapatan penduduk tempatan merosot
D Kedudukan raja semakin kukuh

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
100

SPM 2014

21 British telah memperkenalkan sistem birokrasi Barat di Tanah Melayu. Mengapakah


sistem tersebut ditentang oleh penduduk tempatan? T5 ms 14

A Kegiatan ekonomi tradisional terjejas


B Pengaruh golongan agama merosot
C Pemimpin kehilangan kuasa
D Tanah peribumi dirampas

22 Penjajah Sepanyol memperkenalkan Sistem Encomienda di Filipina. T5 ms 9


Mengapakah penduduk Filipina tidak berpuas hati terhadap sistem tersebut?

A Ekonomi sara diri terjejas


B Cukai yang membebankan
C Perusahaan tradisional terancam
D Perdagangan tukar barang terganggu

SPMU 2014

22. Rajah 2 merujuk kepada perubahan corak perjuangan nasionalisme di Asia Tenggara.

Tahap 1 Tahap 2
Bercorak sederhana Bercorak radikal
Rajah 2
Mengapakah perubahan corak perjuangan tersebut berlaku? T5 ms 18

A Blok kuasa dunia dibentuk


B Perjuangan awal kurang berjaya
C Kerjasama dengan negara serantau
D Sumber kewangan tidak mencukupi

22. Penjajah Sepanyol telah memperkenalkan jawatan Encomiendero di Filipina. Apakah


tugas jawatan tersebut? T5 ms 9

I. Mengutip cukai
II. Memelihara keamanan
III. Menggubal undang-undang
IV. Memajukan kegiatan pertanian

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
101

24. Imperialis Barat telah memperkenalkan sisem birokrasi Barat di Asia Tenggara.
Apakah perubahan yang diperkenalkan melalui sistem tersebut? T5 ms 8

A Penekanan konsep persamaan taraf


B Perluasan peluang pendidikan
C Pembesar mengetuai jabatan
D Penubuhan kerajaan pusat

SPM 2013

21. Penjajah Barat telah melaksanakan sistem birokrasi Barat di tanah jajahan mereka di
Asia Tenggara. T5 m/s 8
Apakah ciri sistem birokrasi tersebut ?

A. Pengekalan pemerintahan beraja


B. Pelantikan pembesar daerah
C. Pengenalan sistem ufti
D. Pentadbiran melalui biro

22. British telah memperkenalkan jawatan berikut di Tanah Melayu pada abad ke-19 dan
awal abad ke-20. T5 m/s 12

Residen
Penasihat British
Apakah persamaan tugas pegawai yang menjawat jawatan tersebut ?

A. Menjaga kepentingan penduduk tempatan


B. Menasihati sultan dalam pentadbiran
C. Memperkukuh pentadbiran tradisional
D. Melatih pembesar tempatan mentadbir

23. Rajah 3 menunjukkan perubahan corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara.


T5 m/s 18

Tahap pertama Tahap Kedua

Bercorak sederhana Bercorak radikal

Rajah 3
Mengapakah gerakan tersebut bercorak radikal pada tahap kedua ?

A. Sokongan pemerintah tempatan


B. Kekurangan sumber kewangan
C. Sekatan pengaruh dari luar
D. Perjuangan tidak berkesan
CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD
SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
102

SPM 2012

21. British telah memperkenalkan Sistem Birokrasi Barat di Tanah Melayu. T5 ms 12


Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh penduduk tempatan?

A Tanah peribumi dirampas


B Pemimpin kehilangan kuasa
C Pengaruh golongan agama merosot
D Kegiatan ekonomi tradisional terjejas

22. Apakah kesan Sistem Tanaman Paksa terhadap penduduk Indonesia? T5 ms 15

A Meningkatkan ekonomi
B Mewujudkan jurang ekonomi
C Menghapuskan cukai pertanian
D Menyediakan peluang pekerjaan

23. Mengapakah negara-negara Barat memberi tumpuan kepada negara China pada abad
ke-19? T5 ms 6

A Bahan mentah banyak


B Tenga mahir ramai
C Tanah subur
D Pasaran luas

SPM 2011

21. Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang ketenteraan.

Tahun Kejayaan
1895 Menewaskan China
1905 Menewaskan Rusia

Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap Asia Tenggara? T5 ms 17

A. Pengukuhan ssistem pertaahanan


B. Perluasan semangat nasionlisme
C. Kemunculan semangat nasionalisme
D. Kemantapan kuasa pemerintahan tempatan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
103

22. X dalam rajah berikut adalah pertubuhan nasionalisme tahap awal di Burma
T5 ms 21
Ditubuhkan pada tahun 1906
X
Menggunakan isu kasut

Apakah X ?
A. Liga Antipemisahan
B. Persatuan Belia Buddha
C. Liga Pembebasan Rakyat AntiFasis
D. Parti Dobama Asiayone

SPM 2010

23. Apakah kesan akta berikut terhadap masyarakat Burma? T5 ms 11


Akta Kampung Ulu Burma(1887)
Akta Perkambungan Burma (1889)

A. Peningkatan taraf hidup


B. Penindasan golongan petani
C. Pengukuhan golongan agama
D. Penghapusan pentadbiran tradisional

SPM 2009
21. Jadual 2 menerangkan perubahan dalam bidang pentadbiran yang berlaku di
Thailand pada abad ke-19. T5 ms 13

Tokoh Perubahan yang dibuat

Raja Mongkut Melantik 80 orang penasihat British

Raja Chulalongkorn Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah

Mengapakah perubahan tersebut dilakukan?

A. Memperkukuhkan sistem pemerintahan beraja


B. Memantapkan pentadbiran kerajaan
C. Memelihara kedaulatan negara
D. Memenuhi tuntutan rakyat

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
104

22. Pertubuhan Muhammadiyaah merupakan pertubuhan penting dalam gerakan


nasiolisme tahap pertama di Indonesia. T5 ms 20

Apakah matlamat perjuangan pertubuhan tersebut?

A. Mempertahankan kuasa pemimpin tempatan


B. Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan
C. Memperjuangkan kemajuan ekonomi
D. Menghindari ancaman sekularisme

SPM 2008
21. Mengapakah kerajaan Belanda bersikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan
pendidikan di Indonesia? T5 ms 16

A. Menghalang perkembangan sekolah agama


B. Mengehadkan aktiviti budaya tempatan
C. Menyekat rakyat mendapat pekerjaan
D. Memecahbelahkan perpaduan rakyat

22. Jadual 1 merujuk kepada novel yang dihasilkan di Asia Tenggara sebelum
Perang Dunia Kedua.

Novel Penulis
Noli Me Tangere Jose Rizal
Kerikil-kerikil Tajam Chairil Anwar
Putera Gunung Tahan Pak Sako

Apakah persamaan isu yng dimuatkan dalam novel tersebut? T5 ms 15-16


A. Nasib kaum wanita
B. Penindasan oleh penjajah
C. Peningkatan status sosial
D. Tuntutan kemerdekaan

23. Mengapakah sistem Tanaman Paksa yang diperkenalkan oleh Belanda di


Indonesia perlu ditentang? T5 ms 14-15
A. Menjejaskkan eksport negara
B. Mengundang kehadiran pekerja asing
C. Mengehadkan jenis tanaman komersial
D. Mengekalkan kemunduran rakyat tempatan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
105

SPM 2007

Tokoh A : Hasil keluaran kilang kita semakin meningkat


Tokoh B : Tapi, kita tidak dapat menjual kesemuanya dalam Negara
Tokoh C : Apakah tindakan kita , tuan ?

20. Dialog dia atas mungkin berlaku di Eropah pada abad ke -17
Apakah tindakan yang akan diambil oleh tokoh A ? T5 ms 5-7
A. Mencari pasaran
B. Mencipta kapal wap
C. Mendirikan lebih banyak kilang
D. Mengadakan hubungan diplomatic
21. Apakah tuntutan gerakan nasionalisme tahap awal di Filipina? T5 ms 18
A. Hak mengundi
B. Hak kebebasan bersuara
C. Pengembalian kuasa raja
D. Pemerintahan kerajaan sendiri

Tokoh Hasil Karya

Raden Adjeng Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang


Penulisan Seorang Puteri Jawa

22. Karya di atas mendedahkan tentang T5 ms 19


A. kemunduran rakyat
B. kemerosotan ekonomi
C. ketidakadilan undang-undang
D. kelemahan sistem pemerintahan

SPM 2006

Tahun Perkara
1887 Akta Kampung Ulu Burma
1889 Akta Perkampungan Burma

23. Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma? T5 ms 11


A. Pengaruh golongan agama meningkat
B. Sistem pentadbiran tradisional tehapus
C. Kedudukan institusi beraja diperkukuhkan
D. Pendapatan penduduk tempatan merosot

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
106

24. Pembesar Mandarin di Vietnam dipilih melalui T5 ms 11


A. peperiksaan
B. pemilihan rakyat
C. pelantikan maharaja
D. persetujuan golongan bangsawan

Sistem pendidikan di Indonesia awal abad ke-19


Bandar Anak golongan priyayi
Kampung Anak orang kebanyakan

25. Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan Belanda mengasingkan sistem


pendidikan tersebut? T5 ms 16

A. Mengelakkan masalah pemberian bantuan


B. Menyekat penghijrahan penduduk ke bandar
C. Memecahbelahkan perpaduan penduduk tempatan
D. Menghapuskan amalan tradisi penduduk tempatan

26. Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada


sederhana kepada radikal? T5 ms 18

A. Sekatan pengaruh luar


B. Perjuangan tidak berkesan
C. Kekurangan sumber kewangan
D. Sokongan pemerintah tempatan

27. Apakah implikasi pelaksanaan birokrasi Barat kepada negara Thai? T5 ms 13

A. Persaingan kuasa Barat


B. Pemantapan kuasa raja
C. Pengekalan kemerdekaan
D. Penguasaan ekonomi oleh pembesar

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
107
SPM 2005

Slogan Kuasa
Beban Orang Putih British
X Perancis

21. Rajah di atas adalah slogan penjajah Barat Timur. T5 ms 7 /T4 ms 238
X ialah

A Asia untuk orang Asia


B Asia tanggungjawab Barat
C Tugas menyebarkan tamadun
D Agama tanggungjawab bersama

Sistem Ecomienda telah diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina

22. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan sistem di atas? T5 ms 9

I Mengutip cukai
II Menjaga tanaman
III Menasihati pemerintah
IV Mengkristiankan penduduk

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Terdapat persamaan pemilihan golongan Mandarin dalam birokrasi


di Vietnam dengan sistem pentadbiran Tanah Besar China

23. Merujuk pernyataan di atas, pemilihan tersebut dibuat berdasarkan T5 ms 11

A Pungutan suara rakyat


B Pencapaian dalam peperiksaan
C Pelantikan oleh Gabenor Jeneral
D Pencalonan oleh pembesar tempatan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
108
24. Apakah tindakan Jose Rizal setelah gerakan dakyah gagal mencapai matlamatnya?
T5 ms 18

A Menubuhkan Kapitunan
B Membentuk Liga Filipina
C Melancarkan revolusi bersenjata
D Menyebar fahaman melalui akhbar

SPM 2004

22.

Beban orang putih


Tugas mentamadunkan manusia

Pernyataan manakah berkaitan dengan maklumat di atas ? T5 ms 7

A Melaksanakan dasar imperialisme


B Mengatasi masalah kepadatan penduduk
C Memajukan ekonomi penduduk tempatan
D Masyarakat Timur memerlukan bantuan Barat

23. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pentadbiran birokrasi Barat di Asia
Tenggara? T5 ms 8

I Kedudukan pemimpin setempat dikekalkan


II Gabenor Jeneral berkuasa memungut cukai
III Jabatan kerajaan diketuai oleh pegawai Barat
IV Undang-undang Barat digunakan secara meluas

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
109

24. Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme peringkat
awal di Asia Tenggara? T5 ms 18

I Membentuk organisasi politik


II Mengutamakan isu kebudayaan
III Golongan intelek menjadi pemimpin
IV Perjuangan secara militan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25. Apakah matlamat golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap kedua?
T5 ms 18

I Memajukan kegiatan ekonomi


II Membebaskan diri daripada penjajah
III Menyebarkan ilmu pengetahuan
IV Menimbulkan kesedaran politik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
110
BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

SPM 2016

24 Maklumat berikut berkaitan dengan gerakan anti British di Tanah Melayu pada
tahun 1940an. T5 B2 ms 56
Pertubuhan Matlamat Perjuangan
Kesatuan Melayu Muda Menghalau penjajah British dari Tanah Melayu

Apakah tindakan yang diambil oleh pertubuhan tersebut untuk mencapai


matlamat perjuangan?
A Membantu perjuangan golongan kiri
B Bergabung dengan kuasa Barat lain
C Mendapatkan sokongan pembesar
D Bekerjasama dengan pihak Jepun

26 Penghulu Dol Said telah melakukan penentangan terhadap British di Naning


antara tahun 1831 hingga tahun 1833. T5 B2 ms 32
Mengapakah beliau menentang British ?
A Pembinaan balai polis
B Pencabulan adat tradisi
C Pembayaran ufti tahunan
D Pengenalan peraturan tanah

SPMU 2016

23 Kaum Muda gagal meluaskan pengaruhnya ke Negeri Negeri Melayu


berbanding Negeri-Negeri Selat.
Mengapakah keadaan tersebut berlaku ? T5 B2 ms 50
A Bilangan ahli sedikit
B Sumber kewangan kurang
C Penyebaran risalah disekat
D Kemudahan perhubungan terhad

24 Tokoh berikut adalah pengarang Majalah Guru pada tahun 1920an. T5 B2 ms 52

Muhammad Dato Muda Linggi


Yusuf Ahmad
Mohd Sidin Rashid
Apakah isu yang dibangkitkan dengan orang Melayu yang dibangkitkan oleh
pengarang tersebut ?

I Kemunculan golongan radikal


II Pendidikan anak-anak
III Kemunduran ekonomi
IV Pengurangan kuasa pembesar

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
111
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

25 Jawatan berikut diwujudkan oleh British di Negeri Negeri Melayu pada abad ke-
19 dan awal abad ke-20 T5 B5 ms 30

Residen
Penasihat British

A Menguasai sumber alam


B Memajukan kemudahan asas
C Mengekalkan sistem monarki
D Mempertahan kuasa pembesar

SPM 2015

25 Senarai berikut adalah tokoh luar negara yang mempengaruhi Gerakan Islah si Tanah
Melayu pada awal abad ke-20.
Syeikh Muhammad Abduh
Sayyid Jamaluddin al-Afghani

Apakah bukti yang menunjukkan mereka berpengaruh ? T5 ms 48


A Kekukuhan perpaduan pelbagai kaum
B Kemunculan semangat kebangsaan
C Perluasan penggunaan tulisan jawi
D Perkembangan kegiatan kesenian

26 Apakah tindakan J.W.W.Birch yang menyebabkan orang Melayu bangkit menentang


British di Pasir Salak, Perak ? T5 ms 37
A Larangan mengutip hasil hutan
B Menghalang kemasukan imigrin
C Campur tangan dalam pentadbiran
D Mengambil alih aktiviti perlombongan

SPMU 2015

24. Dialog berikut mungkin berlaku di Durian Sebatang. Perak pada tahun 1875.

Pembesar Y : Saya mencadangkan supaya J.W.W. Birch dibunuh.

Ahli Mesyuarat : Kami semua sangat setuju dengan cadangan tersebut.

Mengapakah pembesar tersebut mencadangkan supaya J.W.W. Birch dibunuh?


T5 ms 37

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
112
A Kedaulatan negeri terancam
B Jawatan Residen dimansuhkan
C Pelaksanaan pendidikan sekular
D Kos sara hidup rakyat meningkat

25. Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh pengasas Kesatuan Melayu Singapura.
T5 ms54

Kesatuan Melayu Singapura 1926


Mohammad Eunos Abdullah
Tengku Kadir Ali
Embok Suloh

Antara berikut yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut?

I Mendapat pendidikan Inggeris


II Menentang pentadbiran Inggeris
III Memperjuangkan kepentingan politik
IV Memperjuangkan kepentingan sosioekonomi

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

23 Mengapakah British menggunakan nama sultan Kelantan untuk mematahkan


penentangan penduduk tempatan pada tahun 1915? T5 ms 42

A Menghormati sultan
B Mengekalkan kuasa sultan
C Kesetiaan rakyat kepada sultan
D Kuasa mutlak berada di tangan sultan

24 Rajah 3 berkaitan dengan pembesar-pembesar di Pahang yang menentang British.


T5 ms 40

Pembesar Pahang

Dato Bahaman Tok Gajah Imam Rasul


Rajah 3
Mengapakah mereka menentang British?

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
113
A Pembinaan balai polis
B Pencabulan perjanjian
C Pengenalan perdagangan bebas
D Pelaksanaan pendidikan sekular

SPMU 2014

25. Mengapakah Gerakan Islah sukar bergerak di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu


berbanding dengan Negeri-Negeri Selat? T5 ms 50

A Kekurangan sumber modal


B Penolakan ideologi Kaum Muda
C Penguatkuasaan undang-undang
D Ketiadaan pemimpin berkebolehan

26. Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Temelong,
Terengganu menentang British.

Mengapakah penentangan tersebut dilakukan? T5 ms 42

A Pengenalan pendidikan sekular


B Pengenalan peraturan tanah
C Perlucutan jawatan pembesar
D Pembunuhan penduduk tempatan

SPM 2013

24. Bagaimanakah British menghalang Gerakan Islah di Negeri-Negeri Melayu pada awal
abad ke-20 ? T5 m/s 50

I. Mengugut pemimpin
II. Menyekat kegiatan dakwah
III. Menghalang kemasukan risalah
IV. Menyekat peluang belajar ke luar negara

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

25. Tokoh berikut telah berjuang menentang penjajah. T5 m/s 44

Mat Salleh
Dato Bahaman

Mengapakah perjuangan mereka gagal ?

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
114
A. Senjata tidak lengkap
B. Tenaga tentera kurang
C. Kemudahan asas kurang
D. Sokongan pembesar tidak cukup

SPM 2012

24. Jadual 7 menerangkan novel yang diterbitkan sebelum Perang Dunia Kedua di Tanah
Melayu.
Tajuk Novel Melor Kuala Lumpur
Pengarang Harun Aminurrashid
Tahun Terbitan 1930-an
Jadual 7
Apakah mesej yang disampaikan oleh pengarang dalam novel tersebut? T5 ms 53

A Mencintai tanah air


B Menghargai warisan bangsa
C Kebebasan kaum wanita
D Perpaduan antara kaum

25. Gerakan Islah bertujuan membetulkan pandangan oorang Melayu terhadap Islam.
Apakah saranan gerakan tersebut kepada orang Melayu? T5 ms 49

A Mengutamakan pemimpin
B Memelihara warisan tradisi
C Berani mengkritik penjajah
D Bekerjasama dengan kaum imigran

SPM 2011

23. Rajah berikut menerangkan perubahan jawatan Tok Janggut di Kelantan. T5 ms41

1910 1915
Pemimpin Perdana
tempatan Menteri

Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahaan tersebut?


A. Pembunuhan penasihat British
B. Perluasan kuasa British
C. Penawanan Pasir Puteh
D. Pengunduran tentera Siam
CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD
SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
115

24. Novel berikut adalah karya Ishak Haji Muhammad (Pak Sako). T5 ms 53

A. Anak Mat Lela Gila


B. Putera Gunung Tahan

Apakah persamaan tema dalam novel tersebut?

A. Menghargai warisan bangsa


B. Menghargai sumbangan tokoh
C. Kepentingan pendidikan moden
D. Cinta akan tanah air

SPM 2010

24. Apakah kesan kesengsaraan berikut terhadap peenduduk Tanah Melayu? T5 ms 48


Kekurangan makanan

Kesengsaraan Hidup
Semasa Pendudukan Kekurangan ubat-ubatan
Jepun
Kekejaman pentadbiran

A. Mendapatkan bantuan luar


B. Menolak penguasaan kuasa asing
C. Menyerah nasib kepada penjajah
D. Membentuk sistem politik sendiri

25. Pantun berikut menggambarkan kedudukan pembesar di Perak semasa penjajahan


British. T5 ms 38

Buah pala dari Makasar


Jatuh sebiji ke dalam dulang
Diberi pencen kepada pembesar
Jawatan diwarrisi turut hilang

Bagaimanakah para pembesar tersebut berusaha untuk mengembalikan hak mereka?

A. Mengadakan kerjasama dengan orang Bugis


B. Menghapuskan sistem pemilikan hamba
C. Memperkukuh sistem pentadbiran tradisional
D. Berjuang untuk menolak campur tangan Barat
CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD
SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
116

26. Akhbar berikut digunakan oleh kaum Muda sebagai wadah perjuangan mereka di Tanah
Melayu pada tahun 1930-an. T5 ms 49

Al-Imam
Neracha
Saudara

Apakah isu yang dimuatkan oleh akhbar tersebut?


A. Peranan golongan pembesar
B. Mengkritik kelemahan raja
C. Penghapusan amalan perhambaan
D. Menggalakkan pendidikan Inggeris

28. Pada awal abad ke-20, kegiatan berpersatuan di Sabah tidak menonjol.
Mengapakah keadaan tersebut berlaku? T5 ms 56
A. Halangan daripada pemerintah
B. Kelemahan sistem perhubungan
C. Menghadapi masalah kewangan
D. Perbezaan taraf hidup antara etnik

SPM 2009
23. Dialog di bawah mungkin berlaku di Naning semasa pentadbiran Penghulu Dol Said
pada kurun ke-19.
A: Tok, British minta cukai.
B: Berapa banyak?
A: Satu persepuluh daripada hasil kita.
B: Jangan bayar walau sedikit pun.

Apakah tindakan British setelah arahannya diingkari? T5 ms 32


A. Menduduki Naning
B. Membunuh Dol Said
C. Merampas hasil penduduk
D. Memulau wilayah Naning

24. Apakah idea yang diketengahkan oleh Kaum Muda pada awal abad ke-20? T5 ms 49
A. Penjanaan ajaran Islam untuk kemajuan
B. Pembentukan negara yang merdeka
C. Penubuhan syarikat kerjasama
D. Pemeliharaan tradisi bangsa

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
117

25. Majalah Guru memainkan peranan penting dalam memajukan bidang pendidikan
pada awal abad ke-20 di Tanah Melayu.
Apakah isu yang difokuskan dalam majalah tersebut? T5 ms 52

A. Menghargai warisan bangsa


B. Memperjuangkan hak wanita
C. Memajukan bidang kesusasteraan
D. Mengekalkan nilai murni masyarakat

SPM 2008
24. Jadual 2 menunjukkan tokoh tempatan yang telah menetang kuasa British pada
abad ke-19.
Tokoh Negeri
Rentap Sarawak
Mat Salleh Sabah

Mengapakah penentangan tersebut barlaku? T5 ms 33-36

A. Pencerobohan kawasan
B. Penghapusan sistem perhambaan
C. Peningkatan kemasukan imigran
D. Paksaan membayar ufti

SPM 2007
Tarikh Peristiwa
21 Julai 1875 Mesyuarat antara Dato Maharaja Lela dengan
pembesar-pembesar Melayu di Durian Sebatang.

23. Peristiwa di atas berlaku di negeri Perak. T5 ms 38

Apakah kesan peristiwa tersebut?

A. Pengurangan kuasa sultan


B. Pemecatan Sultan Ismail
C. Pembunuhan J.W.W. Birch
D. Pemansuhan jawatan Residen

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
118

24. Haji Abdul Rahman Limbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Telemong,
Terengganu menentang British. T5 ms 42

Mengapakah penentangan itu dilakukan?

A. Pengenalan pendidikan sekular


B. Pengenalan peraturan tanah
C. Perlucutan jawatan pembesar
D. Pembunuhan penduduk tempatan

SPM 2006
28. Apakah kesan dasar pentadbiran British di Tanah Melayu pada awal abad ke-20?
T5 ms 46

I. Pembukaan bandar baru


II. Pertambahan buruh asing
III. Pengenalan pendidikan tinggi
IV. Peningkatan taraf hidup penduduk tempatan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

29. Mengapakah Gerakan Islah boleh berkembang di Negeri-Negeri Selat? T5 ms 50

A. Tiada tentangan agama


B. Banyak sumber kewangan
C. Ramai pemimpin berkaliber
D. Tiada sekatan undang-undang

Pengasuh, 1918
Majalah Guru,1924
Bulan Melayu, 1930

30. Mengapakah majalah di atas penting ketika itu? T5 ms 52

A. Menghayati ajaran agama


B. Menghargai warisan bangsa
C. Meningkatkan kemajuan bangsa
D. Menggalakkan budaya membaca

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
119

SPM 2005

25. Andaikan anda seorang pembesar tempatan di Pasir Salak, Perak semasa British
memperkenalkan pentadbiran Barat. T5 ms 37
Mengapakah anda menentang British?

I Hilang kawasan pegangan


II Peraturan membuka tanah baru
III Larangan memungut hasil hutan
IV Campur tangan dalam adat resam

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Guru : Tema novel Melur Kuala Lumpur yang


dihasilkan pada tahun 1930-an berbeza
dengan novel novel sezamannya.
Murid : Bolehkah cikgu terangkan perbezaannya?

26. Dialog di atas mungkin berlaku dalam sesi pengajaran Sejarah.


Apakah perbezaan teman novel tersebut? T5 ms 53

A Perpaduan guru
B Kebebasan wanita
C Penentangan penjajahan
D Semangat perjuangan pemuda

27. Antara sumbangan Mohammad Eunos Abdullah terhadap orang Melayu di Singapura
ialahT5 ms 54

A Mewartakan tanah pertanian


B Memberi peluang pendidikan
C Mendapatkan petempatan khas
D Menyediakan tapak perniagaan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
120

SPM 2004

26. Mengapakah kedatangan British ditentang oleh pemimpin setempat ? T5 ms 30

I Menguasai daerah mereka


II Mempengaruhi masyarakat tempatan
III Menyelaraskan penggunaan mata wang
IV Memperkenalkan sistem pentadbiran baru

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27. Mengapakah Naning berjaya mengalahkan British pada tahun 1831? T5 ms 32

A Menggunakan askar upahan


B Mempunyai tentera yang terlatih
C Membina kubu pertahanan yang kukuh
D Mendapat sokongan pembesar tempatan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
121

BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

SPM 2016

25 Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu.


T5B3 ms 80-85
Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah persamaan kandungan kedua-dua undang-undang tubuh tersebut ?

I Kuasa rakyat
II Pewaris takhta
III Tugas jemaah menteri
IV Pelantikan penasihat kewangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27 Mengapakah Otto Eduard von Bismarck menyerang negara berikut pada abad
ke-19 ? T5 B3 ms 69

Denmark
Austria
Perancis
A Menyekat kuasa asing
B Menyatukan negara bangsa
C Menentang fahaman sosialis
D sistem monarki

28 Senarai berikut adalah ciri-ciri sesuatu bangsa.T5 B3 ms 73

Persamaan adat resam


Persamaan bidang kesenian
X

Apakah X?

A Persamaan pandangan dunia


B Persamaan bahasa pertuturan
C Persamaan sistem kepercayaan
D Persamaan dasar pemerintahan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
122

30 Deklarasi berikut telah diisytiharkan selepas Perang Dunia Pertama.


T5 B4 ms 68
Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson

Apakah perkara yang dicadangkan dalam deklarasi tersebut ?

A sistem monarki
B Pengharaman amalan realpolitik
C Penyatuan rakyat melalui agama
D Penetapan sempadan negara berasaskan bangsa

SPMU 2016

26 Negara berikut muncul di Eropah pada awal abad ke-20 T5 B3 ms 68

Poland
Yogoslavia
Czechoslovakia

Kemunculan negera-negara tersebut adalah berdasarkan

A lokasi strategik
B kumpulan etnik
C sistem perundangan
D kekayaan hasil bumi

27 Apakah kepentingan sistem Pembesar Empat Lipatan dalam pemerintahan


Kesultanan Melayu Melaka? T5 B3 ms 78

A Memastikan adat istiadat dipatuhi


B Memastikan sistem warisan terpelihara
C Menjamin keutuhan sistem pemerintahan beraja
D Mempertahan sistem perundangan tempatan

SPM 2015

27 Negara dan bangsa Malaysia lahir apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada
tahun 1957 dan pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 .

Apakah faktor yang menjayakan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia ?


T5 ms 67-71

I Desakan kumpulan radikal


II Pemimpin dan rakyat bermuafakat
III Semangat toleransi menjadi amalan
IV Penduduk terdiri daripada pelbagai kaum

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
123

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

28 Negara bangsa Jerman dan Itali dibentuk pada abad ke-19. T5 ms 68-69
Apakah persamaan pmbentukan kedua-dua negara bangsa tersebut ?

A Mengekalkan sistem monarki


B Menggunakan kaedah realpolitik
C Mengamalkan prinsip demokrasi
D Menguatkuasakan falsafah legalisme

29 Persidangan Damai Paris telah menghasilkan Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow
Wilson. T5 ms 68
Apakah perkara yang terkandung dalam deklarasi tersebut ?

A Sistem monarki dipulihkan


B Amalan realpolitik diharamkan
C Rakyat disatukan berdasarkan agama
D Sempadan negara ditentukan berasaskan bangsa

SPMU 2015

26. Apakah bukti yang menunjukkan Adat Perpatih menepati ciri-ciri demokrasi?
T5 ms 88

I Masalah diselesaikan secara musyawarah


II Perkongsian kuasa pemerintahan diamalkan
III Wanita terlibat dalam sistem pentadbiran
IV Ketua dipilih dari peringkat bawah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

27. Dalam konteks negara moden, bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia yang
mempunyai persamaan dari segi T5 ms 73

I agama
II bahasa
III adat resam
IV kegiatan ekonomi

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
124
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

25 Kedua-dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara masing-masing di Eropah


pada abad ke-19.

Count Camillo Benso di Cavour


Otto Eduard von Bismarck

Apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut? T5 ms 68-69

A Mengenepikan perbezaan warna kulit


B Menyatukan masyarakat majmuk
C Menggunakan kaedah realpolitik
D Membina empayar yang luas

26 Mengapakah Prussia memulangkan semula wilayah Venetia kepada Itali pada tahun
1866? T5 ms 69

A Pertukaran wilayah
B Arahan Liga Bangsa
C Kekalahan dalam peperangan
D Kerjasama menewaskan Austria

27 Apakah peranan Lembaga dalam sistem pentadbiran Adat Perpatih di Negeri


Sembilan? T5 ms 88

A Memilih Undang
B Menjadi ketua agama
C Menjaga alat kebesaran
D Menggubal dasar negara

SPMU 2014

27. Kata perbilangan adat berikut berkaitan dengan masyarakat yang mengamalkan Adat
Perpatih di Negeri Sembilan. T5 ms 87-88

Bulat anak buah menjadi buapak


Bulat buapak menjadi lembaga
Bulat menjadi penghulu
Bulat penghulu mejadi raja

Mengapakah perkataan bulat dalam kata perbilangan adat di atas diulang-ulang?

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
125

A Mempertahankan konsep raja berkuasa mutlak


B Mengekalkan khazanah budaya bangsa
C Menegakkan keadilan dalam kehidupan
D Menegaskan kepentingan permuafakatan

28. Senarai berikut adalah peperangan yang melibatkan Jerman pada abad ke-19.

1864 Perang dengan Denmark


1866 Perang dengan Austria
1870 Perang dengan Perancis

Apakah kesan peperangan tersebut terhadap Jerman? T5 ms 69-70

A Kehilangan wilayah
B Keselamatan terjamin
C Penamatan sistem monarki
D Pembentukan negara bangsa

SPM 2013

26. Pada tahun 1911, Sultan Zainal Abidin III meluluskan perlembagaan yang dikenali
sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu. T5 m/s 84
Mengapakah perlembagaan tersebut diluluskan ?

A. Meluaskan wilayah pengaruh


B. Mengekalkan kedaulatan negeri
C. Membentuk kerajaan demokrasi
D. Mengukuhkan hubungan dengan Siam

27. Maklumat berikut merujuk kepada perlembagaan kerajaan Melayu. T5 m/s 81,85

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor


Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu

Apakah persamaan kandungan kedua-dua perlembagaan tersebut ?

I. Raja dipilih melalui sistem giliran


II. Cukai tanah dikuatkuasakan
III. Islam sebagai agama rasmi
IV. Raja mesti berbangsa Melayu

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
126
SPM 2012

26. Rajah 1 berkaitan dengan ciri sesuatu bangsa. T5 ms 73

Persamaan bidang
kesenian
Ciri Bangsa Persamaan bahasa

X
Rajah 1
Apakah X?

A Persamaan falsafah hidup


B Persamaan warna kulit
C Persamaan adat resam
D Persamaan kepercayaan

27. Rajah 2 menunjukkan negara bangsa baru yang muncul di Eropah pada awal
abad ke-20.

Czechoslovakia

Yugoslavia Negara bangsa baru Finland

Poland
Rajah 2

Rajah 2
Apakah asas bagi kemunculan negara tersebut? T5 ms 68

A Kumpulan etnik
B Sistem demokrasi
C Kedudukan geografi
D Kekayaan hasil bumi

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
127

SPM 2011

25. Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu. T5 ms 84 & 86

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895


Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

Mengapakah undang-undang tersebut digubal?


A. Meningkatkan kecekapan pemerintah
B. Membentuk pentadbiran demokratik
C. Memperkukuhkan sistem pertahanan
D. Mengekalkan kedaulatan negeri

26. Tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing pada abad ke-19.

A. Count Camillo Bensor di Cavour - Itali


B. Otto Eduard Von Bismarck - Jerman

Bagaimanakah mereka berjaya melakukan penyatuan tersebut? T5 ms69

A. Mewujudkan pakatan strategik


B. Menyekat pengaruh agama
C. Mengamalkan realpolitik
D. Melakssanaakan sistem perundingan

SPM 2010

26. Tokoh berikut telah membangkitkan semangat rakyat Prussia di medan perang.

Otto Eduard von Bismarck

Bagaimanakah beliau berjaya membangkitkan semangat tersebut? T5 ms 69

A. Membebaskan golongan hamba


B. Menyingkirkan golongan kapitalis
C. Menyemai sikap antikuasa asing
D. Menghapuskan pemerintahan diktator

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
128

27. Apakah peranan Buapak dalam sistem pemerintahan yang berasaskan Adat Perpatih di
Negeri Sembilan? T5 ms 88
I. Menasihati undang
II. Memimpin suku
III. Mengetuai Perut
IV. Melantik Lembaga

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2009
26. Kata perbilangan adat berikut diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan.
T5 ms 88

Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak

Apakah corak pentadbiran yang digambarkan oleh kata perbilangan adat tersebut?
A. Teokrasi
B. Demokrasi
C. Autokrasi
D. Birokrasi

27. Tokoh berikut mengamalkan konsep Realpolitik serta politik darah dan besi semasa
memerintah Jerman pada abad ke-19. T5 ms 69

Mengapakah beliau mengamalkan konsep tersebut?


A. Menyatukan negara
B. Melicinkan pentadbiran
C. Menghapuskan sistem beraja
D. Menggubal perlembagaan moden

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
129
SPM 2008
25. Mengapakah Count Camillo Benso di Cavour menyanjung amalan realpolitik?
T5 ms 68

A. Kestabilan politik terjamin


B. Kejayaan menyatukan Itali
C. Kerjasama dengan negara lain
D. Kemakmuran ekonomi negara

26. Kata perbilangan adat berikut berkaitan dengan Adat Perpatih yang diamalkan
di Negeri Sembilan. T5 ms 88
Alam beraja
Luak berpenghulu
Suku berlembaga
Anak buah berbuapak

Perbilangan tersebut dapat dikaitkan dengan

A. Protokol istana
B. Upacara perkahwinan
C. Menyambut kelahiran
D. Pemilihan pemimpin

SPM 2007

Peperangan dengan Denmark 1864


Peperangan dengan Austria 1866
Peperangan dengan Perancis 1870

25. Senarai di atas menunjukkan peperangan yang melibatkan negara Jerman. T5 ms 69


Mengapakah peperangan tersebut berlaku?

A. Serangan balas
B. Penyatuan negara
C. Penguasaan ekonomi
D. Kediktatoran pemerintah

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
130

26. Antara yang berikut, yang manakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan Melayu
Melaka? T5 ms 75

I. Rakyat
II. Harta
III. Pembesar
IV. Kerajaan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2006
31. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895
mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara dan bangsa. T5 ms 80
Apakah buktinya?

A. Pemerintahan raja berkuasa mutlak


B. Perlembagaan bertulis yang lengkap
C. Pengiktirafan kerakyatan pelbagai kaum
D. Persamaan dengan hukum Kanun Melaka

SPM 2005

28. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional


ditentukan? T5 ms 65

A Kesetiaan rakyat
B Kegiatan ekonomi
C Konsep ketuhanan
D Kekayaan hasil bumi

SPM 2004 (TIADA SOALAN)

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
131
BAB 4 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

SPM 2016

29 Gambar 1 menunjukkan demonstrasi rakyat Sarawak kerana menentang


penyerahan Sarawak kepada British pada tahun 1946

Gambar 1 : KAMI TIDAK MAHU DIJAJAH


Mengapakah terdapat sepanduk yang tertulis ``WE DO NOT WANT TO BE
COLONISED (KAMI TIDAK MAHU DIJAJAH) ? T5 B4 ms 110-111

A Sumber kewangan kerajaan terhad


B Majlis Raja-Raja membuat bantahan
C imigran melancarkan penentangan
D Bimbang taraf pelabuhan bebas akan terjejas

SPMU 2016

28 Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa Bangsa


Bersatu tidak menggalakkan penjajahan bentuk baharu.

Apakah tindakan British di Tanah Melayu yang bersesuaian dengan piagam


tersebut ? T5 B4 ms 104

A Menamatkan Malayan Union


B Memperkukuh sistem pertahanan
C Mengawal kedatangan kaum imigran
D Mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
132

29 Rajah 2 berkaitan dengan negeri yang diletakkan di bawah Malayan Union

Malayan Union

Negeri-Negeri Melayu Negeri-Negeri Selat kecuali


Singapura

Mengapakah Singapura dikecualikan ? T5 B4 ms 96

A Sumber kewangan kerajaan terhad


B Majlis Raja-Raja membuat bantahan
C Kaum imigran melancarkan penentangan
D Bimbang taraf pelabuhan bebas akan terjejas

30 Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke mengisytiharkan penyerahan Sarawak


kepada British. T5 B4 ms 110
Mengapakah penyerahan tersebut mendapat bantahan penduduk tempatan ?

A Sistem beraja tergugat


B Sempadan wilayah berubah
C Negeri menjadi tanah jajahan
D Kegiatan perdagangan terjejas

SPM 2015

30 Pertubuhan berikut menyokong pembentukan Malayan Union pada tahun 1946.

Angkatan Wanita Sedar (AWAS )


Angkatan Pemuda Insaf (API )
Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)

Mengapakah pertubuhan tersebut bertindak demikian ? T5 ms 99

A Mengekalkan sistem beraja


B Melicinkan sistem pentadbiran
C Mempertahankan hak penduduk tempatan
D Mengukuhkan pemerintahan tradisional

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
133
31 Pantun berikut menggambarkan kesan pembentukan Malayan union di Tanah Melayu.

Dari Bentan ke Kuala Sedidi


Singgah Berjaja di Batu Pahat
Syarat kerakyatan secara jus soli
Kuasa raja turut tergugat

Apakah tindakan orang Melayu ? T5 ms 98-99

A Memohon bantuan luar


B Mengukuhkan pertahanan negeri
C Menggubal perlembagaan alternatif
D Mengadakan demonstrasi secara aman

SPMU 2015

28. Piagam Atlantik yang ditandatangani oleh 50 buah negara pada 24 Jun 1945 telah
menjadi piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Apakah manfaat piagam tersebut terhadap negara-negara di Asia Tenggara? T5 ms 104

A Berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri


B Pembentukan masyarakat berbilang kaum
C Menyeragamkan sistem pentadbiran
D Meningkatkan kerjasama ekonomi

29. Pernyataan berikut menerangkan maksud prinsip kerakyatan secara jus soli yang
ditentang hebat oleh orang Melayu. T5 ms 96 & 108

Jus soli
Kelayakan menjadi rakyat Malayan Union kepada
sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu dan
Singapura

Bagaimanakah isu tersebut berjaya diselesaikan?

A Kesamarataan agihan ekonomi


B Pelaksanaan perkongsian kuasa
C Mengehadkan kemasukan imigran
D Mengiktiraf hak istimewa orang Melayu

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
134
30. Berdasarkan Perlembagaan 1941. Vyner Brooke berjanji akan memberikan taraf
kerajaan sendiri kepada Sarawak.

Mengapakah janji tersebut tidak dapat dilaksanakan? T5 ms 110-111

A Tentangan pembesar tempatan


B Kekurangan bilangan pegawai
C British mengambil alih pentadbiran
D Bantahan daripada Kesultanan Brunei

SPM 2014

28 Senarai berikut adalah tindakan British yang membangkitkan kemarahan orang


Melayu pada tahun 1940-an.
Pengenalan Malayan Union
Penyerahan Sarawak kepada British

Mengapakah tindakan tersebut membangkitkan kemarahan orang Melayu?


T5 ms 98 & 111

A Mencampuri adat istiadat tempatan


B Menjejaskan hak kaum peribumi
C Menghalang perpaduan kaum
D Mengubah sempadan negeri

29 Rajah 4 merujuk kepada struktur pentadbiran peringkat negeri di Tanah Melayu


pada tahun 1948. T5 ms 107
Sultan

Menteri
Besar

Majlis Eksekutif Negeri Majlis Perundangan


Negeri
Rajah 4
Apakah tugas Menteri Besar?

A Mengetuai angkatan tentera


B Mengetuai upacara rasmi
C Mengetuai pentadbiran
D Menabalkan raja

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
135
SPMU 2014

29. Sebagai rakyat yang cinta akan negara, mengapakah anda menentang Malayan
Union? T5 ms 99

A Mempertahankan tamadun bangsa


B Melemahkan golongan radikal
C Meningkatkan kos pentadbiran
D Kesukaran mendapatkan kerakyatan

30. Pernyataan berikut berkaitan dengan kandungan Malayan Union yang diperkenalkan
oleh British di Tanah Melayu pada tahun 1946.

Semua rakyat British daripada


tanah jajahannya boleh menjadi
rakyat Malayan Union.

Apakah kesan pernyataan tersebut? T5 ms 99

A Komposisi penduduk seimbang


B Sistem pertahanan negara mantap
C Kedudukan kaum peribumi terancam
D Pengaruh golongan radikal berkurangan

SPM 2013

28. Apakah hasrat British membentuk sebuah bangsa Malayan Union ? T5 m/s 96

A. Menumpukan taat setia


B. Menguatkan pasukan tentera
C. Membantu dalam pentadbiran
D. Membanteras ancaman komunis

29. Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada Brirish.
T5 m/s 110

Apakah kesan sekiranya penyerahan tersebut tidak dilaksanakan ?

A. Kemasukan kaum imigran akan berterusan


B. Pembentukan kerajaan sendiri menjadi kenyataan
C. Pembubaran Majlis Mesyuarat Negeri dilaksanakan
D. Hak istimewa penduduk peribumi terjejas

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
136
31. Apakah faktor yang menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan
Persekutuan Tanah Melayu 1948 ? T5 m/s 103

A. Kekuatan perpaduan orang Melayu


B. Pertambahan bilangan kaum imigran
C. Memenuhi desakan orang dagang
D. Akur tuntutan golongan radikal

SPM 2012

28. Rajah 3 berkaitan dengan asa kerakyatan Malayan Union pada tahun 1946.

Kewarganegaraan sama
Asas Kerakyatan
rata
Malayan Union
Prinsip jus soli
Rajah 3

Apakah kesan pelaksanaan asas kerakyatan tersebut? T5 ms 98-100

A Perkembangan ekonomi luar Bandar


B Pengukuhan kuasa pembesar tempatan
C Pengurangan jumlah penduduk peribumi
D Perpaduan dalam kalangan rakyat terjejas

29. Apakah langkah kerajaan British di Tanah Melayu yang bersesuian dengan Piagam
Atlanik 1945? T5 ms 104

A Mengadakan rundingan dengan AMCJA- PUTERA


B Membentuk Jawatankuasa Perundingan Kerjasama Kaum
C Menerima cadangan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
D Mengekalkan kedudukan Negeri-Negeri Bersekutu

SPM 2011

27. Mengapakah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan pada tahun
1946 ? T5 ms 101

A. Mengeratkan perpaduan antara kaum


B. Menentang pelaksanaan Malayan Union
C. Memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu
D. Mengimbangi kemajuan ekonomi antara rakyat

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
137
28. Malayan Union memperkenalkan prinsip kerakyatan jus soli. T5 ms 99
Mengapakah orang Melayu menentang kerakyatan tersebut ?
A. Menggugat kedudukan raja
B. Memusnahkan status quo
C. Pembentukan pelbagai budaya
D. Penghapusan ekomoni tradisional

SPM 2010

30. Pada tahun 1949, Gabenor Sarawak , Duncan Stewart telah dibunuh.
Apakah kesan peristiwa pembunuhan tersebut? T5 ms 111

A. Pengaruh golongan radikal meningkat


B. Pentadbiran kerajaan menjadi lemah
C. Rosli Dhobi dihukum gantung
D. Vyner Brooke melepaskan kuasa pemerintahan

SPM 2009
28. Apakah kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 terhadap sistem
pemerintahan beraja di Tanah Melayu? T5 ms 107

A. Pelaksanaan sistem penasihat


B. Penubuhan Majlis Raja-Raja
C. Penyelarasan sistem pewarisan takhta
D. Pengenalan sistem Raja Berperlembagaan

29. Apakah muslihat British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu pada
tahun 1946? T5 ms 95

A. Menyekat pengaruh dan campur tangan luar


B. Mendapatkan sokongan penduduk tempatan
C. Mengurangkan kemasukan orang dagang
D. Menghapuskan negara dan bangsa Melayu

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
138
SPM 2008
27. Senarai berikut menerangkan penubuhan yang ditubuhkan di Tanah Melayu selepas
Perang Dunia Kedua.

Angkatan Pemuda Insaf (API)


Angkatan Wanita Sedar (AWAS)
Barisan Tani Malaya (BATAS)

Apakah persamaan pendirian ahli pertubuhan tersebut? T5 ms 100

A. Menentang kemasukan kaum imigran


B. Menentang pembentukan sistem Ahli
C. Menyokong pendidikan sekular
D. Menyokong Malayan Union

28. Rajah 3 menunjukkan pernyataan ketiga-tiga unit politik di Tanah Melayu dalam
pentadbiran Malayan Union.

Negeri-Negeri Selat

Negeri-Negeri Melayu Malayan


Bersekutu Union 1946

Negeri-Negeri MelayuTidak
Bersekutu

Mengapakah British bertindak demikian? T5 ms 95

A. Menjimatkan kewangan kerajaan


B. Memelihara hak istimewa peribumi
C. Memperkukuh pemerintahan beraja
D. Melatih penduduk tempatan mentadbir
29. Apakah manfaat yang diperoleh orang Melayu melalui Perjanjian PersekutuaTanah
Melayu 1948? T5 ms 108

A. Kebebasan berpolitik
B. Menguasai pentadbiran
C. Menentukan kerakyatan
D. Kedudukan istimewa dilindungi

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
139

SPM 2007
Tahun Peristiwa
1946 Pengenalan Malayan Union

27. Apakah kesan peristiwa di atas terhadap orang Melayu? T5 ms 102 ( no 27)

A. Perpaduan kukuh
B. Ekonomi meningkat
C. Budaya berkembang
D. Kuasa sultan bertambah

Sebelum Perang Dunia


Kedua

Negeri-Negeri Selat Selepas Perang


Negeri-Negeri Dunia Kedua
Melayu Bersekutu
Malayan Union
Negeri-Negeri
Melayu Tidak
Bersekutu

28. Rajah di atas menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu.


T5 ms 95-96

Apakah tujuan British melakukan perubahan di atas?

A. Melicinkan pentadbiran
B. Memajukan penduduk tempatan
C. Menghapuskan sempadan negeri
D. Menghapuskan pengaruh komunis

Piagam Atlantik 1945

29. Apakah gesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang terkandung dalam
piagam di atas? T5 ms 104

A. Dasar liberalisasi
B. Amalan realpolitik
C. Dasar dekolonisasi
D. Amalan monarki

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
140
2006

Tarikh Peristiwa
8 Februari 1946 Vyner Brooke menyerahkan
Sarawak kepada kerajaan
British.

32. Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh pemimpin dan persatuan kaum
tempatan Sarawak? T5 ms 110

A. Penentangan Majlis Negeri


B. Penipuan terhadap pembesar
C. Penghapusan hak istimewa peribumi
D. Percanggahan dengan Perlembagaan 1941

SPM 2005

29. Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British pada tahun 1946. T5 ms 110
Mengapakah penyerahan tersebut tidak dipersetujui oleh penduduk Sarawak?

A Mencanggahi Perlembagaan 1941


B Mendapat tentangan ahli Majlis Negeri
C Mengugut pembesar bagi mendapat persetujuan
D Menghapus hak istimewa pemimpin tempatan

SPM 2004

28. Akhbar Tempat


Utusan Melayu Singapura
Majlis Kuala Lumpur
Warta Negara Pulau Pinang
peranan akhbar di atas semasa Malayan Union diperkenalkan ?
T5 ms 100,101

A Menyeru orang Melayu bersatu


B Menganjurkan pertubuhan politik
C Menyebarkan ideologi demokrasi
D Memulaukan upacara pelantikan Gabenor

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
141

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

SPM 2016

31 Maklumat berikut merujuk kepada rundingan antara wakil Tanah Melayu


dengan British

Rundingan London
Dipengerusikan oleh Lord Lennox-Boyd
Berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956

Apakah keputusan yang dicapai dalam rundingan tersebut ? T5 B5 ms 123

A Pelaksanaan pilihan raya umum


B Pemberian kemerdekaan tanah air
C Pengekalan hak istimewa orang melayu
D Pelantikan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri

32 Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh yang melancarkan pemberontakan di


Brunei. T5 B5 ms 145

Tokoh Tahun Tindakan

A.M. Azahari 1962 Melancarkan Pemberontakan Brunei

Mengapakah bertindak demikian tokoh tersebut?

A Menghalang penjajah Barat


B Mempertahankan hak pemerintah
C Menentang gagasan Malaysia
D Menuntut kemerdekaan

SPMU 2016

31 Maklumat berikut adalah usaha untuk menyatukan kaum di Tanah Melayu

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ( CLC )

Pembukaan keahlian Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu


( UMNO ) kepada buka orang bukan Melayu

Mengapakah usaha tersebut penting ? T5 B5 ms 120 -121


A Merangka perlembagaan Persekutuan
B Mempercepat kemerdekaan negara
C Menetapkan syarat kerakyatan
D Memantapkan Sistem Ahli

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
142
32 Sistem Ahli diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951. T5 B5 ms 118
Bagaimanakah sistem tersebut dapat memperkukuh perpaduan rakyat ?

A Ahli dipantau oleh suruhanjaya bebas


B Undang-undang antiperkauman digubal
C Ahli dilantik dalam kalangan pelbagai kaum
D Mewajibkan penggunaan bahasa kebangsaan

SPM 2015

32 Gambar 3 berkaitan Rundingan London yang diadakan pada tahun 1956 . T5 ms 124

Apakah keputusan yang dicapai dalam rundingan tersebut ?

A Pembentukan Jawatankuasa Antara Kaum


B Kelonggaran syarat mendapatkan kerakyatan
C Penubuhan suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan
D Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

33 Konvensyen Kebangsaan dianjurkan oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1953.

Apakah hasil konvensyen tersebut ? T5 ms 121

A Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perbandaran


B Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya
C Pelantikan Jawatankuasa Pilihan Raya
D Pembentukan Parti Perikatan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
143
SPMU 2015

31. Maklumat berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid. T5 ms126

Fungsi Suruhanjaya Reid


Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan
Tanah Melayu yang akan merdeka.

Apakah isu yang diberikan perhatian oleh suruhanjaya tersebut?

A Hal kerakyatan
B Penetapan sempadan
C Hal ehwal imigresen
D Peruntukan kewangan

32. Gambar 1 adalah tokoh yang telah berjasa kepada Malaysia. T5 ms 131-132

Tun Haji Abdul Razak Tun H.S. Lee Tun V.T. Sambanthan
Gambar 1
Apakah jasa mereka?

A Menjadi Yang di-Pertua Dewan Negara


B Menentang Malayan Union
C Menamatkan zaman darurat
D Menyatupadukan rakyat

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
144
SPM 2014

30 Gambar 1 adalah Dato' Onn bin Jaafar. T5 ms 120

Gambar 1

Apakah cadangan beliau untuk menyatupadukan penduduk Tanah Melayu sebelum


merdeka?

A Membuka keahlian UMNO kepada semua kaum


B Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan
C Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan
D Membentuk Parti Perikatan

31 Maklumat berikut berkaitan dengan rundingan yang dilakukan sebelum


kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.T5 ms 124

Tarikh Rundingan
18 Januari - 8 Februari 1956 Rundingan London

Apakah persetujuan yang dicapai dalam rundingan tersebut?

A Penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum


B Penetapan syarat mendapatkan kerakyatan
C Pembentukan suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan
D Pelaksanaan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan

32 Apakah yang dilaksanakan oleh pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950-an untuk
merealisasikan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu? T5 ms 131

A Memperkukuh perpaduan kaum


B Mengadakan pungutan suara
C Mendapatkan sokongan luar
D Berunding dengan komunis

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
145

SPMU 2014

31. Gambar 3 adalah tokoh yang telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya
(Independence for Malaya Party) pada tahun 1950-an.

Mengapakah beliau menubuhkan parti tersebut? T5 ms 121

A Memantapkan kedudukan UMNO


B Mendapatkan bantuan daripada British
C Mewujudkan kerjasama pelbagai kaum
D Melemahkan ancaman pengganas komunis

32. Pada tahun 1956, Suruhanjaya Reid telah dibentuk. T5 ms 125


Apakah peranan suruhanjaya tersebut?

A Merancang pembangunan ekonomi


B Melatih rakyat tempatan dalam pentadbiran
C Membentuk Jawatankuasa Perpaduan Kaum
D Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

SPM 2013

30. Pada bulan Februari 1952, UMNO Kuala Lumpur dan MCA telah menjalin kerjasama
dalam bidang politik. T5 m/s 121
Apakah kesan kerjasama tersebut terhadap UMNO dan MCA ?

A. Ditentang hebat oleh Parti Kemerdekaan Malaya


B. Mendapat bantuan kewangan daripada British
C. Gagal mendapat sokongan semua kaum
D. Menang dalam pilihan raya majlis perbandaran

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
146
SPM 2012

30. Pada tahun 1951, Dato, Onn bin Jaafar mencadangkan agar keahlian UMNO dibuka
kepada orang bukan Melayu.
Mengapakah beliau bertindak sedemikian? T5 ms 121

A Memantapkan pentadbiran kerajaan


B Memgiktiraf peranan kaum imigran
C Memperkuat organisasi parti
D Memperkukuh perpaduan

31. Antara yang berikut, manakah jenis kerakyatan yang telah diterima dalam Perjanjian
Persekutuan Tanah Melayu 1957? T5 ms 127

I Melalui permohonan
II Kuat kuasa undang-undang
III Perkenan Raja-Raja Melayu
IV Kelulusan Dewan Undangan Negeri

A I dan II
B I dan IV
C II dn III
D III dan IV

SPM 2011

29. Mengapakah sistem berikut diperkenalkan oleh British di tanah Melayu? T5 ms 117
Tahun Perkara
1951 Sistem Ahli diperkenalkan

A. Merangka perlembagaan baru


B. Membincangkan syarat kewarganegaraan
C. Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri
D. Melaksanakan pilihhan raya umum

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
147

30. Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli pada tahun 1951.

Dato Onn Bin Jaafar


Dr Lee Tiang Keng
Dato E.E.C Thuraisingam

Apakah persamaan tugas mereka dalam sistem tersebut? T5 ms 118


A. Menasihati raja dalam pentadbiran
B. Mencadangkan undang-undang
C. Merangka sistem pendidikan
D. Memajukan kegiatan ekonomi

SPM 2010

29. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan
British pada 15 Ogos 1957. T5 ms 127

Apakah kesan perjanjian tersebut?

A. Pemisahan kuasa negeri dengan persekutuan


B. Pembentukan kerajaan bercorak republik
C. Pesuruhjaya Negeri dikekalkan
D. Pengaruh golongan kiri dihapuskan

31. Apakah perkara yang dipersetujui dalam rundingan berikut? T5 ms 120

Tahun Rundingan
Rundingan antara UMNO dengan Jawatankuasa
1949 Hubungan Antara Kaum atau communities Liaison
Committee (CLC)

A. Pengehadan bilangan kaum imigran


B. Penyertaan Singapura dalam Persekutuan Malaysia
C. Penggubalan perlembagaan Persekuutuan Tanah Melayu
D. Penubuhan Lembaga Kemajuan Industri Desa (RIDA)

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
148

32. Tokoh berikut memberi sumbangan dalam pentadbiran negara sebelum merdeka.

Dato Mahmud Mat


Dato E.E.C. Thuraisingam
Dr. Lee Tiang Keng

Apakah sumbangan mereka? T5 ms 118

A. Menganggotai Sistem Ahli


B. Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya
C. Menganjurkan Konvensyen Kebangsaan
D. Menjadi Ahli Suruhanjaya Reid

SPM 2009
30. Jadual 3 menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan
1955. T5 ms 122

Parti Bilangan kerusi yang dimenangi


Perikatan 51
PAS 1

Apakah manifesto Perti Perikatan sehingga membawa kepada kemenangan tersebut?

A. Peningkatan taraf kesihatan penduduk


B. Pengekalan sistem pentadbiran Barat
C. Peluang pekerjaan kepada rakyat
D. Perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu

31. Gambar 2 menunjukkan Tunku Abdul Rahman sedang diarak di Bandar Hilir, Melaka
pada 20 Februari 1956. T5 ms 124

Mengapakah peristiwa tersebut penting kepada masyarakat Tanah Melayu.

A. Pengisytiharaan tarikh kemerdekaan


B. Kunjungan pemimpin negara
C. Kempen pilihan raya umum
D. Pembentukan Persekutuan Malaysia

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
149

SPM 2008
30. Mengapakah parti tersebut ditubuhkan? T5 ms 121

Parti Parti Kemerdekaan Malaya


Pengasas Dato Onn bin Jaafar
Tahun Penubuhan 1951

A. Menyekat pengaruh komunis


B. Mewujudkan perpaduan kaum
C. Mempertahankan hak peribumi
D. Mengurangkan pengaruh golongan radikal

31. Apakah kepentingan Sistem Ahli yang diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun
1951? T5 ms 117-118

A. Mengukuhkan kuasa penjajah


B. Memelihara hak penduduk peribumi
C. Melatih pemimpin dalam pentadbiran
D. Memperaku kuasa pembesar tempatan

SPM 2007

Sistem Ahli Januari 1951 hingga Jun 1955

30. Apakah kepentingan pembentukan sistem di atas? T5 ms 119

I. Memperoleh kerakyatan yang sama


II. Memulakan proses perpaduan
III. Melatih berkerajaan sendiri
III. Mendapatkan sokongan pembesar

A. I dan II
B. II dan III
C. I dan IV
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
150

31. Suruhanjaya Reid dibentuk di Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagai persediaan
kemerdekaan. T5 ms 125

Apakah tugas suruhanjaya tersebut?

A. Menganjurkan rundingan antara kaum


B. Melantik pegawai pentadbiran baru
C. Mencadangkan tarikh pilihan raya
D. Merangka perlembagaan

SPM 2006 ( TIADA SOALAN )

SPM 2005 ( TIADA SOALAN )

SPM 2004

29.
Pemimpin Melayu Perikatan : Kami bersetuju menerima prinsip
kerakyatan secara jus soli

Kesan daripada persetujan di atas dalam Pakatan Murni menyebabkan pemimpin


bukan Melayu bersetuju menerima T5 ms 126,127

I agama Persekutuan
II undang-undang
III prinsip kehakiman negara
IV kedudukan raja-raja Melayu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
151

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

SPM 2016

33 Pembentukan Malaysia telah ditentang oleh Indonesia kerana menganggap


Malaysia pada peringkat awal. T5 B6 ms 146
Siapakah dalang di sebalik anggapan tersebut ?

A Parti Komunis
B Orientalis Barat
C Golongan agama
D Penjajah Belanda

34 Parti politik berikut menentang penyertaan Sarawak dalam Persekutuan


Malaysia pada peringkat awal

Sarawak Chinese Association


Parti Pesaka Anak Sarawak

Mengapakah parti tersebut bertindak demikian ? T5 B6 ms 143

A pungutan suara dijalankan


B Mahukan kemerdekaan terlebih dahulu
C Menentang penguasaan ekonomi oleh orang asing
D Bimbang hak istimewa penduduk tempatan terjejas

SPMU 2016

33 Brunei telah menarik diri daripada menyertai Persekutuan Malaysia.


Apakah kesan sekiranya Brunei menyertai Malaysia? T5 B6 ms 140

A Kerajaan Kalimantan Utara menjadi semakin kuat


B Hubungan dengan Filipina dapat diperkukuh
C Pengaruh golongan sosialis meningkat
D Sumber ekonomi bertambah banyak

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
152

34 Rajah 3 menunjukkan idea awal wilayah yang akan membentuk Persekutuan


Malaysia.

Tanah Melayu Sabah

Sarawak Persekutuan Malaysia Brunei

Singapura

Mengapakah British menyokong wilayah dan negeri tersebut digabungkan dalam


Persekutuan Malaysia ? T5 B6 ms 139

I Dapat menghalang kemasukan imigran


II Mampu membendung pengaruh komunis
III Berupaya memperkukuh sistem pertahanan
IV Boleh mengekalkan sistem pemerintahan beraja

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2015

33 Rajah 4 adalah garis masa menunjukkan proses pembentukan Persekutuan Malaysia.

September 1962 Referendum Singapura

Ogos 1962 X

Februari 1962 Memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold

Julai 1961 Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum

Rajah 4
Apakah X ? T5 ms 150

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
153
A Majlis perundangan Persekutuan
B Jawatankuasa Antara Kerajaan
C Jawatankuasa Eksekutif
D Suruhanjaya Reid

34 Mengapakah parti politik berikut menentang penyertaan Sarawak dalam Persekutuan


Malaysia pada peringkat awal ? T5 ms 144

Sarawak Chinese Association


Parti Pesaka Anak Sarawak

A Bimbang ancaman komunis


B Tekanan daripada Indonesia
C Ingin merdeka terlebih dahulu
D Menyokong Persekutuan Borneo

SPMU 2015

33. Petikan berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara.


T5 ms 139

Teori Domino berpengaruh dalam politik Asia Tenggara pada tahun-tahun


1960an. Menurut teori ini, komunis yang sudah bertapak di Indo-China akan
menguasai negara-negara lain di Asia Tenggara.
Sumber : Sejarah Malaysia 1800-1963
Mohd Isa Othman

Apakah tindakan pemimpin kita untuk mengelakkan ancaman tersebut?

A Menubuhkan Majlis Gerakan Negara


B Membentuk Persekutuan Malaysia
C Menyekat kemasukan imigran
D Meminda perlembagaan

34. Apakah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan peribahasa berikut? T5 ms 147

Air dicincang takkan putus.


Carik-carik bulu ayam, akhirnya bercantum juga.

A Pemulihan hubungan Malaysia-Indonesia


B Pengukuhan hubungan Malaysia-Filipina
C Pembentukan Parti Perikatan Sarawak
D Penyertaan Brunei dalam Malaysia

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
154
35. Apakah maksud lambang bulan sabit berwarna kuning dalam Jata Negara kita?
T5 ms 188

A Kedaulatan raja
B Perpaduan kaum
C Islam agama rasmi
D Hak istimewa Melayu

SPM 2014

33 Mengapakah Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) bimbang penyertaan Sarawak


dalam Malaysia?T5 ms 144

A Kerajaan British menentang


B Ancaman komunis meningkat
C Tanah Melayu terlalu berkuasa
D Serangan tentera Kalimantan Utara

34 Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan pengaruh golongan radikal di


Singapura.

Tarikh Peristiwa
April 1961 Barisan Sosialis telah memenangi pilihan
raya Hong Lim di Singapura

Bagaimanakah pemimpin Singapura mengatasi pengaruh golongan tersebut? T5 ms 139

A Menyarankan penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara


B Mencadangkan penggabungan Singapura dengan Tanah Melayu
C Membentuk pakatan tentera dengan negara jiran
D Menguatkuasakan undang-undang darurat

SPMU 2014

33. Pada 27 Mei 1961, Tuanku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah
Melayu telah mencadangkan pembentukan Malaysia di Simgapura. T5 ms 138

Mengapakah beliau bertindak demikian?

I Memperkasa sistem beraja


II Memperkukuh politik Negara
III Memantapkan kerjasama ekonomi
IV Mengimbangi pengaruh kuasa pembesar

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
155
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

34. Rajah 3 adalah garis masa yang menunjukkan proses pembentukan Persekutuan
Malaysia. T5 ms 149

September 1962 Referendum Singapura

Ogos 1962 Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan

Februari 1962

Julai 1961 Penubuhan Jawatamkuasa Perundingan


Perpaduan Kaum

Apakah X ?

A Penyerahan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold


B Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan
C Penambahbaikan Majlis Mesyuarat Negeri
D Penubuhan Jawatankuasa Eksekutif

SPM 2013

34 Jadual 3 menerangkan tentang hubungan tegang antara Malaysia dengan Indonesia.


T5 m/s 146

Tarikh 20 Januari 1963


Peristiwa Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia
Kempen Ganyang Malaysia
Jadual 3

Apakah tindakan Indonesia semasa peristiwa tersebut ?

I. Menceroboh ruang udara


II. Menghantar bantahan rasmi
III. Melancarkan pemberontakan
IV. Menyerang kapal-kapal nelayan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
156

33. Jadual 4 berkaitan dengan perkembangan politik di Singapura. T5 m/s 141

Tahun Peristiwa
1959 Lee Kuan Yew mencadangkan supaya Singapura
digabungkan dengan Tanah Melayu
Jadual 4

Mengapakah Lee Kuan Yew membuat cadangan tersebut ?

A. Mengawal kemasukan imigran


B. Melemahkan parti berhaluan kiri
C. Memperkukuh semangat setia kawan
D. Mengamalkan konsep pengagihan kuasa

SPM 2012

32. Mengapakah Parti Tindakan Rakyat bimbang kemenangan Barisan Sosialis dalam
pilihanraya Hong Lim di Singapura pada tahun 1961? T5 ms 139

I Menggugat proses kemerdekaan


II Memecahbelahkan perpaduan kaum
III Membantutkan perkembangan ekonomi
IV Melemahkan kepimpinan Lee Kuan Yew

A Idan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

33. Apakah tujuan penubuhan Parti Perikatan di Sarawak pada tahun 1962? T5 ms 143

A Membasmi ancaman komunis


B Menyokong gagasan Malaysia
C Menentang Persekutuan Borneo
D Memajukan kehidupan peribumi

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
157

34. Apakah peranaan Suruhanjaya Cobbold dalam menjayakan pembentukan Malaysia?


T5 ms 150

A Memujuk Singapura menyerti persekutuan


B Menggalakkan penubuhan Parti Perikatan
C Melaksanakan sistem Birokrasi Barat
D Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak

SPM 2011

31. Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia
pada peringkat awal penubuhan Malaysia.

Tarikh Peristiwa
20 Januari 1963 Indonesia mengumumkan kempen Ganyang Malaysia

Bagaimanakah kempen tersebut dilaksanakan? T5 ms 146


A. Mempereratkan hubungan dengan Filipina
B. Melakukan serangan dari udara
C. Melawat ke negara Afro-Asia
D. Menyokong parti pembangkang

32. Rajah berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia. T5 ms 139

Negeri yang menyokong


Gagasan Malaysia

Singapura Sabah Sarawak

Mengapakah negeri tersebut menokong gagasan Malaysia


A. Menamatkan ancaman komunis
B. Memperkukuhkan amalan demokrasi
C. Mengelakkan campur tangan asing
D. Memenuhi desakan penduduk tempatan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
158
SPM 2010

33. Pada bulan April 1961, Parti Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya
Hong Lim , Singapura.

Mengapakah kemenangan parti tersebut membimbangkan Lee Kuan Yew? T5 ms 139

A. Kuasa British kukuh


B. Proses kemerdekaan tergugat
C. Kemajuan ekonomi tergendala
D. Perpaduan kaun terjejas

34. Idea Pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-19.
Mengapakah idea tersebut dipersetujui British T5 ms 140

A. Mengurangkan kuasa Raja-Raja


B. Penyatuan pentadbiran tanah jajahan
C. Menghapuskan pengaruh komunis
D. Mengehadkan kemasukan imigran

SPM 2009
32. Jawatankuasa berikut ditubuhkan pada bulan Julai 1961. T5 ms 149

Jawatankuasa Pengerusi
Jawatankuasa Perundingan Donald Stephens
Perpaduan Kaum

Apakah peranan jawatankuasa tersebut?

A. Merangka perlembagaan negara


B. Menetapkan tarikh pilihan raya umum
C. Menjelaskan tentang Gagasan Malaysia
D. Merintis kerjasama pelbagai parti politik

33. Apakah hak keistimewaan yang diperoleh Sarawak dan Sabah apabila menyertai
Persekutuan Malaysia pada tahun 1963? T5 ms 155

A. Menentukan agama rasmi negara


B. Mengawal hal ehwal imigresen
C. Menentukan dasar luar negeri
D. Mengawal sumber kewangan negeri

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
159

34. Sejak tahun 1957, Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali.
Mengapakah perlembagaan tersebut dipinda? T5 ms 165

A. Perubahan ekonomi semasa


B. Mengelak tekanan pihak luar
C. Memastikan kelancaran pentadbiran
D. Mematuhi perintah Majlis Raja-Raja

35. Apakah perkara yang terkandung dalam Akta Malaysia yang diisytiharkan pada
26 Ogos 1963? T5 ms 155

I Hak Sabah mengawal perkhidmatan awam


II Hal ehwal luar negeri tanggungjawab negeri
III Pertahanan di bawah kawalan kerajaan negeri
IV Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

36. Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azahari telah melancarkan Pemberontakan
Brunei untuk menentang Gagasan Malaysia. T5 ms 145

Mengapakah pemberontakan tersebut dilancarkan?

A. Menjaga hak peribumi


B. Tekanan penjajah British
C. Mengawal sumber ekonomi
D. Berhasrat menubuhkan Persekutuan Borneo

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
160

SPM 2008
32. Jadual 3 menerangkan peristiwa penentangan Indonesia terhadap Gagasan
Malaysia. T5 ms 146

Tarikh 20 Januari 1963


Peristiwa Konfrontasi Indonesia terhadap
Malaysia
Kempen Ganyang Malaysia

Mengapakah Indonesia bertindak demikian?

A. Terpengaruh dengan dakyah komunis


B. Tidak dijemput untuk berunding
C. Terpedaya dengan penjajah Belanda
D. Tindakan perluasan wilayah terhalang

33. Maklumat berikut merujuk kepada penubuhan Parti Perikatan Sarawak. T5 ms 143

Tahun Peristiwa
1962 Parti PANAS, SNAP, BERJASA,
SCA, dan PESAKA membentuk
Parti Perikanan Sarawak

Apakah kesan penubuhan parti tersebut?

A. Meneruskan sistem politik tradisional


B. Menamatkan pemerintahan Brooke
C. Merealisasikan pembentukan Malaysia
D. Menjayakan pengasasan Persekutuan Borneo

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
161

SPM 2007
32. Tokoh Tunku Abdul Rahman
Tarikh 27 Mei 1961
Idea Penggabungan Tanah Melayu, Singapura,Sabah,
Sarawak dan Brunei

Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada bulan April 1961
membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew. T5 ms 139
Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenangan itu?
A. Melambatkan penyertaan dalam Malaysia
B. Memecahbelahkan perpaduan rakyat
C. Menggugat rancangan kemerdekaan
D. Mengukuhkan kedudukan British

Tahun Parti
1961 Parti Perikatan Sabah
1962 Parti Perikatan Sarawak

33. Apakah persamaan perjuangan parti politik di atas? T5 ms 143


A. Menyekat pangaruh komunis
B. Mengembalikan kuasa rakyat
C. Menuntut kemerdekaan negeri
D. Menyokong gagasan Malaysia.

SPM 2006 ( TIADA SOALAN )

SPM 2005 ( TIADA SOALAN )

SPM 2004

30. Mengapakah tokoh di atas mengemukakan idea penggabungan tersebut ?


T5 ms 138

I Mengembangkan ekonomi
II Menamatkan penjajahan British
III Menyediakan kemudahan sosial
IV Mengukuhkan institusi kesultanan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
162
BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

SPM 2016

35 Malaysia mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan. T5 B7 ms 167


Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan hak Yang di-pertuan
berdasarkan sistem tersebut?

I Bertindak atas nasihat Perdana Menteri


II Boleh menggunakan kuasa budi bicara
III penuh dalam hal kewangan negara
IV Berhak membatalkan sesuatu undang-undang

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

36 Rajah 1 berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam Persekutuan Malaysia.

Yang di-Pertuan Agong

Badan Perundangan Badan Pelaksana Badan Kehakiman

Berdasarkan sistem tersebut, Malaysia mengamalkan T5 B7 ms 171

A pemerintahan beraja berkuasa mutlak


B konsep pengasingan kuasa
C prinsip negara kesatuan
D dasar pintu terbuka

SPMU 2016

35 Apakah bidang kuasa Badan Kehakiman dalam Perlembagaan Persekutuan?


T5 B7 ms 174-175

I Melantik Jemaah Menteri


II Menentukan kesahihan undang-undang
III Membatalkan akta yang bercanggah dengan perlembagaan
IV Menentukan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
163
36 Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran di Malaysia

Sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen yang


diamalkan negara sejak merdeka terbukti berkesan mewujudkan
kestabilan dan memakmuran kepada negara.
Sumber : Bernama, 30 Januari 2013

Bagaimanakah sistem tersebut dapat mewujudkan kestabilan dan kemakmuran


negara ? T5 B7 ms 161-162

A Rakyat berpeluang membentuk kerajaan


B Pandangan rakyat biasa diambil kira
C Hak rakyat untuk bersuara disekat
D Kebebasan mutlak rakyat terjamin

SPM 2015

35 Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya bertindak memastikan pilihan raya yang


diadakan di Malaysia adil dan telus ? T5 ms 177

A Menyediakan jadual awal berkempen bagi calon


B Menetapkan manifesto parti politik yang bertanding
C Membenarkan pengundi berdaftar sahaja layak mengundi
D Melarang pemerhati dari luar negara memantau pengundian

36 Maklumat berikut berkaitan dengan pilihan raya di Malaysia

Tarikh Peristiwa

16 Januari 2007 Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan tarikh


mengundi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri
Batu Talam, Raub, Pahang

Mengapakah pilihan raya kecil tersebut diadakan? T5 ms 178

A Pembubaran rasmi parlimen


B Wakil rakyat meninggal dunia
C Persempadaan semula kawasan
D Pertambahan bilangan penduduk

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
164
2015

36. Muthu adalah warganegara Malaysia yang ingin mengundi dalam pilihan raya
umum ke- 14. Apakah syarat yang perlu Muthu penuhi? T5 ms 179

I Tidak muflis
II Berumur 21 tahun
III Mendaftar sebagai pemilih
IV Menjadi ahli dalam parti politik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

35 Pernyataan berikut berkaitan dengan perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia.

Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa serta
kedudukan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak.

Apakah hak istimewa orang Melayu dan bumiputera yang dimaksudkan dalam
pernyataan tersebut? T5 ms 164
A Menjadi ahli Dewan Rakyat
B Penerimaan pangkat kebesaran
C Jawatan dalam perkhidmatan awam
D Kebebasan menganuti mana-mana agama

36 Seorang pegawai tertinggi angkatan tentera telah dijatuhi hukuman.


Siapakah yang berkuasa memberi pengampunan kepada pegawai tersebut? T5 ms 168
A Perdana Menteri
B Menteri Pertahanan
C Mahkamah Persekutuan
D Yang di-Pertuan Agong

SPMU 2014

35. Apakah syarat yang melayakkan warganegara Malaysia yang berusia 21 tahun
mengundi dalam pilihan raya? T5 ms 179
A Menjadi ahli parti politik
B Berdaftar sebagai pemilih
C Menjawat jawatan kerajaan
D Bebas daripada tindakan mahkamah

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
165
36. Gambar 4 menunjukkan Jata Negara, Negara kita, Malaysia. T5 ms 188

Mengapakah jata tersebut penting kepada negara dan bangsa Malaysia?


I Memperkukuh perpaduan rakyat
II Melahirkan rakyat bersemangat waja
III Mempertahan semangat kenegerian
IV Melambangkan kemajuan ekonomi
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2013

34. Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong seperti yang termaktub dalam
Perlembagaan Malaysia ? T5 m/s 168
A. Membubarkan Parlimen
B. Menggubal undang-undang
C. Memilih ahli Dewan Rakyat
D. Menetapkan tarikh pilihan raya

35. Apakah syarat untuk menjadi Ahli Dewan Negara dalam sistem pemerintahan di
Malaysia ? T5 m/s 172
A. Menang dalam pilihan raya
B. Aktif dalam pertubuhan politik
C. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
D. Cemerlang dalam perkhidmatan awam

SPM 2012

35. Antara yang berikut, yang manakah lambang Negara Malaysia? T5 ms 188 & 191
I Wau
II Keris
III Jata Negara
IV Lagu Kebangsaan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
166

36. Gambar 3 adalah bendera Jalur Gemilang yang menjadi kebangsaan bangsa dan rakyat
Malaysia

Gambar 3
Rakyat Malaysia mesti berbangga dengan bendera tersebut kerana ia adalah lambang
T5 ms 190
A Keagungan
B Kegigihan
C Kemajuan
D Kedaulatan

SPM 2011

33. Pilihan raya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya wakil
rakyat T5 ms 178

A. Meninggal dunia
B. Dipecat dari parti
C. Menyertai parti lain
D. Hilang sokongan

34. Jadual berikut menerangkan jenis undang-undang yang terdapat di negara kita.

Jenis undang-undang Keterangan

Enakmen Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri

X Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Sabah


dan Sarawak

Apakah X? T5 ms 172

A. Kanun
B. Piagam
C. Ordinan
D. Akta

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
167
35. Seorang rakyat Malaysia menghadapi masalah berikut.

Disabit dengan kesalahan jenayah oleh mahkamah


Diisytiharkan muflis

Dalam sistem pilihan raya di Malaysia, individu terbabit dengan masalah di atas
tidak berhak T5 ms 179

A. Menganggotai parti politik


B. Membuang undi
C. Menyediakan manifesto
D. Menjadi calon pilihan raya

SPM 2010
35. Rajah berikut menerangkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. T5 ms 185

Hal ehwal luar negeri


Bidang kuasa
kerajaan Keselamatan dalam negeri
Persekutuan
X
Apakah X?

A. Pelajaran
B. Perhutanan
C. Hiburan awam
D. Perancangan Bandar

36. Rajah berikut menunjukkan komponen Parlimen negara kita. T5 ms 172

Dewan Negara Dewan Rakyat

Apakah X?

A. Yang di-Pertuan Agong


B. Yang Dipertuan Negeri
C. Majlis Raja-Raja
D. Jemaah Menteri

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
168
37. Jadual berikut menerangkan sistem pemerintahan dua buah negara di Asia Tenggara.

Negara Sistem Pemerintahan


Malaysia Demokrasi Berparlimen
Indonesia Republik
Apakah persamaan sistem pemerintahan tersebut? T5 ms 161 - 162
A. Pilihan raya diadakan untuk memilih pemimpin
B. Pentadbiran dijalankan oleh golongan bangsawan
C. Perdana Menteri berkuasa membubarkn parlimen
D. Dewan Perhimpunan bersidang setiap tiga bulan

SPM 2009 (TIADA SOALAN)


SPM 2008
34. Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah. T5 ms 179
Mengikut sistem pilihan raya di Malaysia , beliau tidak layak untuk
A. Menjadi calon pilihan raya
B. Menyertai parti politik
C. Mendaftar sebagai pengundi
D. Menjalankan kempen pilihan raya

35. Apakah syarat pindaan perlembagaan yang berkaitan dengan kedudukan istimewa
orang Melayu? T5 ms 167
A. Persetujuan lebih suara Dewan Parlimen
B. Persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen
C. Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan Parlimen dan Persetujuan Majlis Raja-Raja
D. Persetujuan majoriti lebih 2/3 Dewan Parlimen dan kelulusan yang Dipertua
Negeri Sabah dan Sarawak

SPM 2007

PUTRAJAYA Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)


menetapkan Selasa, 16 Januari 2007 sebagai tarikh
penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan
Undangan Negeri (DUN) Batu Talam, Raub, Pahang,
manakala pengundian pada Ahad, 28 Januari 2007.
Sumber : Berita Harian, 6 Januari 2007

34. Jika seseorang berminat untuk bertanding dalam pilihan raya di atas, apakah syarat-
syarat yang perlu dipenuhi? T5 ms 179
I. Bebas daripada kemuflisan
II. Memegang jawatan dalam kerajaan
III. Menjadi ahli dalam sebuah parti politik
IV. Berumur tidak kurang daripada 21 tahun

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
169
A. I dan II
B. I dan IV
C. Ii dan III
D. III dan IV

35. Perlembagaan Malaysia menetapkan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.


T5 ms 168
Antara yang berikut, yang manakah bidang kuasa baginda? ( no 35 )

I. Membubarkan Parlimen
II. Mengisytiharkan darurat
III. Mengetuai Kerajaan Persekutuan
IV. Mempengerusikan perkhidmatan awam

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2006
33. Mengapakah Jata Negara penting kepada warganegara Malaysia? T5 ms 188

I. Memupuk perpaduan
II. Menerapkan semangat individualisme
III. Mengukuhkan kedaulatan sultan
IV. Menanam semangat patriotisme

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
SPM 2005

33. Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)? T5 ms 177

I Menetapkan manifesto parti


II Mengendalikan kempen calon
III Menguruskan pendaftaran pengundi
IV Memastikan pengundian berjalan lancar

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
170

SPM 2004

31.
Dari Seremban ke Felda Palong,
Singgah sebentar di Gerai Asia,
Bersatu hati, tolong-menolong,
Aman makmur rakyat Malaysia.

Berdasarkan pantun di atas, apakah unsur yang boleh dikaitkan dengan Perlembagaan
Malaysia? T5 ms 163

I Kestabilan politik
II Perpaduan rakyat
III Kebebasan bercakap
IV Pembentukan kerajaan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

32.
Unsur taat setia kepada negara termaktub dalam
Perkara 24 Perlembagaan Malaysia.

Berdasarkan maklumat di atas, apakah perkara yang membolehkan kerakyatan


seseorang dilucutkan ? T5 ms 164

A Melanggar undang-undang
B Bermastautin di negara lain
C Tidak mentaati Rukun Negara
D Mempunyai kerakyatan negara lain

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
171
BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

SPM 2016

37 Gambar 2 menunjukkan temasya Sukan Malaysia ( SUKMA ) yang diadakan dua


tahun sekali

Gambar 2 Sumber : www sinarharian.com.my

Apakah kepentingan sukan tersebut terhadap Malaysia ? T5 B8 ms 218

A Mengeratkan perpaduan kaum


B Memantapkan hubungan serantau
C Memperkasa semangat kenegerian
D Memudahkan perkongsian kepakaran

38 Mengapakah kerajaan menubuhkan institusi berikut ? T5 B8 ms 216

Dewan Bahasa dan Pustaka


Universiti Kebangsaan Malaysia

A Meningkatkan kadar celik huruf


B kemasukan pelajar asing
C Meningkatkan kemahiran pelbagai bahasa
D Memperkasa kedudukan bahasa kebangsaan

SPMU 2016

37 Ordinan Pelajaran 1952 diperkenalkan untuk menyatukan penduduk di Tanah


Melayu. T5 B8 ms 213
Berdasarkan ordinan tersebut, bagaimanakah perpaduan dapat dicapai ?

A Menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa


penghantar
B Mewajibkan pelajaran agama dan akhlak di peringkat sekolah menengah
C Memberikan pendidikan percuma kepada semua murid sekolah rendah
D Memperkenalkan kursus aliran kemahiran di sekolah bantuan kerajaan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
172
38 Rajah 4 berkaitan dengan satu cabaran Wawasan 2020

Pengamalan budaya Kepatuhan kepada


dan tradisi cemerlang agama

Cabaran Keempat
Wawasan 2020

Keberkesanan Keunggulan institusi


sistem pendidikan keluarga

Bagaimanakah cabaran tersebut dapat ditangani ? T5 B8 ms 221

A Mengekalkan keadilan ekonomi


B Meningkatkan etika masyarakat
C Memantapkan perpaduan rakyat
D Membina masyarakat yang saintifik

SPM 2015

37 Sistem persekolahan aneka jurusan telah diperkenalkan pada tahun 1965.


Mengapakah sistem persekolahan tersebut diperkenalkan ? T5 ms 214

A Melahirkan tenaga kerja mahir


B Mengurangkan sekolah vernakular
C Memendekkan tempoh pembelajaran
D Menempatkan murid kelainan upaya

38 Dasar Penswastaan dilancarkan dalam Rancangan Malaysia Keempat. T5 ms 207


Apakah matlamat dasar tersebut?

I Mengimbangi pemilikan harta antara kaum


II Mengurangkan beban kewangan kerajaan
III Meningkatkan kemajuan ekonomi
IV Memperhebatkan pembukaan tanah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
173
SPMU 2015

37. Gambar 2 berkaitan dengan logo Sukan Malaysia (SUKMA) 2010). T5 ms 218

SUKMA XIII 2010


HARMONI DAN CEMERLANG

Gambar 2

Apakah tujuan sukan tersebut diadakan?

A Memantapkan ekonomi negara


B Memperkukuh perpaduan rakyat
C Memajukan industri pelancongan
D Mengimbangi ekonomi antara kaum

38 Penyata Razak 1956 menyatakan dua elemen penting dalam pendidikan untuk
membentuk perpaduan kaum. T5 ms 213
Apakah kedua-dua elemen penting tersebut?

I Kemahiran teknikal
II Kurikulum seragam
III Sistem persekolahan sama
IV Kenaikan darjah secara automatik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2014

37 Melalui Dasar Pertanian Negara, kerajaan telah memperkenalkan program


pembangunan in-situ. T5 ms 206
Apakah tujuan program tersebut dilaksanakan?

A Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah


B Menggalakkan kemasukan pelabur asing
C Mengawal kemasukan buruh luar
D Menyusun semula masyarakat

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
174

38 Jadual 3 menerangkan matlamat rancangan pembangunan ekonomi kerajaan


Malaysia pada tahun 1970-an. T5 ms 201

Tarikh Rancangan Pembangunan Matlamat


1971-1975 Rancangan Malaysia Kedua Membasmi kemiskinan

Jadual 3

Apakah langkah kerajaan untuk mencapai matlamat tersebut?

I Memulakan industri berat


II Memajukan sektor pelancongan
III Menambahkan peluang pekerjaan
IV Meningkatkan pendapatan rakyat

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2014

37. Pada tahun 1958, Pak Abu ingin mengusahakan tanaman pisang secara kecil-kecilan,
tetapi tidak mempunyai sumber modal yang cukup. T5 ms 198
Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah agensi kerajaan yang boleh membantu
Pak Abu?

A Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)


B Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
C Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
D Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)

38. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) adalah agensi yang ditubuhkan di
bawah Rancangan Malaya Pertama.

Apakah matlamat agensi tersebut? T5 ms 198

A Menstabilkan harga pasaran


B Menggalakkan pelaburan modal asing
C Merangsang penglibatan sektor swasta
D Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
175
SPM 2013

36. Mengapakah Majlis Perundingan Negara mengisytiharkan Rukun Negara pada 31


Ogos 1970 ? T5 m/s 211

A. Menyusun semula masyarakat


B. Memperkukuh perpaduan rakyat
C. Meningkatkan kemajuan ekonomi
D. Mamartabatkan bahasa kebangsaan

37. Pernyataan berikut adalah cabaran kelapan Wawasan 2020. T5 ms 222

Menjamin masyarakat yang adil


dan saksama ekonominya

Bagaimanakah cabaran tersebut dapat dipenuhi oleh kerajaan ?

A. Kekayaan negara dikongsi bersama


B. Pelaburan asing dipertingkatkan
C. Memantapkan jati diri rakyat
D. Membangunkan modal insan

SPM 2012

37. (Gambar 4 menunjukkan Buku Merah yang diperkenalkan oleh Kementerian


Pembangunan Luar Bandar dalam Rancangan Malaya Kedua. T5 ms 200

Mengapakah buku tersebut diperkenalkan


A Menilai pelaksanaan rancangan pembangunan
B Memantau pengurusan kewangan Negara
C Menetapkan sistem pentadbiran kerajaan
D Mengawal mutu perkidmatan kerajaan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
176
38. Dasar berikut memberi sumbangan ke arah mencapai Wawasan 2020. T5 ms 212-217

Dasar Bahasa Kebangsaan


Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar Pendidikan Kebangsaan

Apakah sumbangan dasar tersebut?


A Mewujudkan integrasi kaum
B Meningkatkan taraf hidup rakyat
C Menjamin kecemerlangan negara
D Membina masyarakat berdaya saing

SPM 2011

36. Rancangan Malaysia Pertama dilaksanakan pada tahun 1956-1960. T5 ms 198


Apakah matlamat rancangan tersebut ?
A. Membangunkan kawasan luar bandar
B. Menyusun semula sistem pendidikan
C. Memajukan sektor perindustrian berat
D. Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

37. Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in-situ melalui Dasar Pertanian
Negara (DPN). T5 ms 206
Apakah tujuan program tersebut?
A. Membuka petempatan baru
B. Menambahkan peluang pekerjaan
C. Memperkemas sistem pemasaran
D. Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah

SPM 2010 ( TIADA SOALAN )

SPM 2009
37. Rajah 1 menerangkan langkah kerajaan untuk memajukan ekonomi negara.
T5 ms 201

Lembaga Pembangunan Industri


desa (RIDA) digantikan dengan
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
1 Mac 1966

Bank Bumiputera ditubuhkan

Apakah kesan langkah tersebut?

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
177

A. Pembukaan tanah pertanian secara besar-besaran


B. Perkembangan pesat kemudahan asas
C. Peningkatan produktiviti sektor perkilangan
D. Penglibatan bumiputera dalam sektor perusahaan

SPM 2008
36. Apakah peranan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) yang ditubuhkan pada 1973?
T5 ms 202

A. Membangunkan industri desa


B. Mengawal kualiti hasil pertanian
C. Menjalankan penyelidikan pertanian
D. Membantu petani dalam kegiatan koperasi

37. Bagaimanakah matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan


kawasan luar bandar dapat dicapai? T5 ms 198-201

I. Menyatupadukan penduduk
II. Membuka kawasan pertanian baru
III. Menyediakan kemudahan pinjaman
IV. Menamatkan kutipan cukai pertanian

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2007

Ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei


X
1969
Mengembalikan keharmonian kaum
Pentadbiran selama 21 bulan

36. X dalam rajah di atas merujuk kepada T5 ms 210

A. Jawatankuasa Kabinet
B. Majlis Gerakan Negara
C. Majlis Angkatan Tentera
D. Jawatankuasa Antara Kerajaan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
178

KEJORA (Lembaga Kemajuan


Johor Tenggara)
Rancangan
Malaysia KETENGAH (Lembaga
Ketiga Kemajuan Terengganu Tengah)

DARA (Lembaga Kemajuan


Pahang Tenggara)

37. Apakah tanaman komersial yang diusahakan oleh agensi di atas? T5 ms 202-203
A. Nanas dan kopi
B. Kelapa dan koko
C. Tembakau dan teh
D. Getah dan kelapa sawit

Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika

38. Pernyataan di atas merujuk kepada cabaran keempat Wawasan 2020. T5 ms 221

Apakah yang dapat merealisasikan cabaran tersebut?

I. Kecemerlangan teknologi
II. Keberkesanan sistem pendidikan
III. Keunggulan institusi keluarga
IV. Kemampuan para pemimpin

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2006
34. Apakah tindakan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar untuk
menilai pelaksanaan program Rancangan Malaya Kedua? T5 ms 200
A. Memperkenalkan Buku Merah
B. Menubuhkan Majlis Amanah Rakyat
C. Merangka Pelan Induk Perindustrian
D. Melaksanakan Dasar Pertanian Negara

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
179

Temasya Sukan Malaysia (SUKMA)

35. Apakah faedah yang diperoleh daripada sukan di atas? T5 ms 218

I. Menangkis ancaman luar


II. Mewujudkan semangat kenegerian
III. Menyatupadukan penduduk berbilang kaum
IV. Memupuk semangat setia kawan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

II,III dan IVkelapan


Cabaran Menjamin
Wawasan 2020 masyarakat yang adil
dan saksama
ekonominya.
36. Apakah langkah yang perlu diambil bagi menghadapi cabaran di atas? T5 ms 222

A. Kekayaan negara dikongsi


B. Pelaburan asing ditingkatkan
C. Peluang pekerjaan ditambah
D. Budaya cemerlang diamalkan

SPM 2005

FELDA
Ditubuhkan pada 1956
Menyediakan kemudahan asas
Mewujudkan petempatan baru

30. Apakah tujuan penubuhan badan berkanun di atas? T5 ms 198

A Memasarkan hasil pertanian


B Menggalakkan kegiatan industri desa
C Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan
D Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar Bandar

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
180
35 Apakah badan yang dipertanggungjawabkan terhadap Dasar Penswastaan?
T5 ms 207
A Majlis Gerakan Negara
B Majlis Perundingan Negara
C Unit Perancangan Ekonomi
D Pusat Daya Pengeluaran Negara

32. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Rukun Negara? T5 ms 211
I Memupuk keharmonian
II Menanamkan taat setia
III Memelihara agama
IV Memberi kebebasan mutlak

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

34. Laporan Rahman Talib 1960 diperkenalkan dengan penekanan kepada perpaduan kaum.
Antara berikut yang manakah syor laporan tersebut? T5 ms 214
I Aliran vokasional diperkenalkan
II Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah menengah
III Sekolah kebangsaan menggantikan sekolah umum
IV Sistem persekolahan bercorak integrasi

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPM 2004

33. Majlis Amanah Rakyat ( MARA)


Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA )

Apakah persamaan agensi kerajaan di atas dalam Rancangan Malaya Pertama?


T5 ms 198
A Mempelbagaikan jenis tanaman
B Menumpukan pembangunan luar bandar
C Mengawal kemasukan bahan makanan import
D Melatih bumiputera dalam bidang perindustrian

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
181

34. Tahun Perkara Matlamat


Dasar Meningkatkan jumlah penduduk Malaysia menjadi
1984 70 juta dalam tempoh 115 hingga 120 tahun
Kependudukan

Mengapakah kerajaan melaksanakan dasar di atas ? T5 ms 209

I Mengimbangi kekuatan tentera negara jiran


II Merapatkan jurang ekonomi antara kaum
III Menambahkan bilangan tenaga kerja
IV Meningkatkan pasaran keluaran barangan tempatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
182

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

SPM 2016

39 Pada tahun 1970an Malaysia telah mengubah dasar luar daripada proBarat
kepada dasar berkecuali ? T5 B9 ms 241
Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

A Kejatuhan harga komoditi


B pengaruh Britain
C Desakan daripada pedagang asing
D Mematuhi arahan kuasa besar dunia

40 Perang Dunia Kedua tercetus pada tahun 1939 apabila Jerman menyerang
Poland. T5 B9 ms 231-232
Apakah faktor yang mencetuskan perang tersebut?

I Pembunuhan Franz Ferdinand di Sarajevo


II Perkembangan kuasa imperialis baharu
III Kegagalan Perjanjian Versailles
IV Kemelesetan ekonomi dunia

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPMU 2016

39 MAPHILINDHO merupakan gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia.


Apakah matlamat penubuhannya ? T5 B9 ms 254

A Meningkatkan persefahaman
B Menghapuskan ancaman komunis
C Memajukan kegiatan perdagangan
D Membentuk pakatan tentera serantau

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
183
40 Jadual 3 berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ( ASEAN )

Tahun 1971
Tempat Kuala Lumpur
Peristiwa Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Asean

Apakah keputusan yang dicapai dalam mesyuarat tersebut ? T5 B9 ms 258

A Penubuhan Pusat Kajian Bahasa Inggeris ( RELC )


B Pembentukan Perundingan Ekonomi Asia Timur ( EAEC )
C Pengisytiharan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali ( ZOPFAN )
D Pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik ( RECSAM )

SPM 2015

39 Selepas merdeka, Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan negara berikut .

Britain
Australia
New Zealand

Mengapakah perjanjian tersebut ditandatangani ? T5 ms 240

A Memperkuat pertahanan
B Menambah aset ketenteraan
C Mengekalkan hubungan diplomatik
D Menggalakkan kemasukan pelabur asing

40 Petikan berikut berkaitan dengan Perang dunia Kedua

Pada 1 September 1939, Hitler ( Jerman ) mara ke sempadan Poland . Dua


hari kemudiannya, setelah mendesak agar Hitler berundur, Britain dan
Perancis menyertai perang.

Sumber : B.H Liddell Hart History of the Second


World War, Da Capo Press 1990

Apakah alasan Britain dan Perancis menyertai perang tersebut ? T5 ms 233

A Menguji kekuatan tentera


B Mempertahankan keselamatan
C Merampas kembali wilayah
D Menyekat pengaruh komunis

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
184
SPMU 2015

Soalan 39 dan 40 berdasarkan maklumat berikut.

Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang paling komprehensif, di mana


sebahagian kuasa besar telah bersetuju untuk menghukum Jerman dan negara lain yang
tewas dalam Perang

Dunia 1. Antara syarat dan terma yang utama ialah :

1. Penyerahan kesemua tanah jajahan atau koloni Jerman sebagaimana yang


dimandatkan oleh Liga Bangsa ( League of nations ):

2. Wilayah Alsace Lorrine dipulangkan kepada Perancis.

3. Penyerahan Eupen Malmedy kepada Belgium. Memel kepada Lithuania, daerah


Hultschin kepada Czechoslovakia.

4. Poznania, iaitu sebahagian Prussia Timur dan Upper Selesia diserah kepada
Poland.

5. Danzig dijadikan Bandar yang bebas

6. Plebiscites ( sejenis pungutan suara ) diadakan di sebelah utara Schleswig untuk


menyelesaikan isu sempadan Denmark Jerman.

7. Jerman membayar hutang perang sebanyak 6.600 juta.

Dipetik dan diubahsuai daripada : Wikipedia

39. Mengapakah Jerman dihukum sedemikian rupa? T5 ms232

A Mengaut hasil negara lain


B Dituduh memulakan peperangan
C Melakukan penghapusan etnik
D Menyebarkan fahaman komunis

40. Apakah tindak balas Jerman terhadap syarat tersebut? T5 ms 233

A Menutup pintu sempadan


B Berdamai dengan negara jiran
C Memperkuat sistem pertahanan
D Melaksanakan sistem demokrasi

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
185
SPM 2014

39 Senarai berikut adalah pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia.

Komanwel
Pergerakan Negara-Negara Berkecuali
Negara-Negara Selatan

Apakah faedah yang Malaysia peroleh dalam pertubuhan tersebut? T5 m/s 243 & 250

I Ekonomi maju
II Keselamatan terjamin
III Identiti bangsa mantap
IV Kawasan perairan terkawal

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

40 Rajah 5 menunjukkan kesan Perang Dunia Pertama terhadap Jerman. T5 m/s 232

Kehilangan tanah jajahan


Kesan Perang Dunia
Pertama Terhadap
Jerman Bayaran pampasan tinggi

Rajah 5

Apakah tindakan Jerman untuk menghadapi kesan tersebut?


A Mendapatkan sokongan rakyat
B Memperbesar angkatan tentera
C Mengukuhkan kedudukan ekonomi
D Menggabungkan wilayah-wilayah kecil

SPMU 2014

39. Pada tahun 1929, Jerman mengalami masalah kemelesetan ekonomi akibat
kegagalan Amerika Syarikat menyediakan pinjaman. T5 m/s 232
Apakah tindakan kerajaan Jerman untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada
masalah tersebut?

A Mendapatkan pinjaman luar


B Mewujudkan kerjasama serantau
C Memperkuat bidang ketenteraan
D Melaksanakan pilihan raya

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
186
40. Maklumat berikut berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara
(ASEAN). T5 m/s 258

Tahun Perisytiharan
1992 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
(AFTA)

Apakah tujuan perisytiharan di atas?

I Memupuk kerjasama ekonomi


II Memansuhkan sekatan dagangan
III Mengawal keselamatan perairan
IV Mewujudkan syarikat perdagangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM 2013

38. Perang Dunia Pertama tercetus di Eropah mulai tahun 1914 hingga tahun 1918.
Mengapakah Amerika Syarikat turut terlibat dalam perang tersebut ? T5 m/s 231

A. Menguji senjata
B. Permintaan Britain
C. Mempertahankan Serbia
D. Menyekat ideologi komunis

39. Blok dunia berikut terbentuk semasa Perang Dingin. T5 m/s 235

Blok kapitalis
Blok komunis

Apakah ciri blok kapitalis ?


I. Mengamalkan pemerintahan demokratik
II. Mengamalkan sistem satu parti
III. Memiliknegarakan perniagaan
IV. Menjamin kebebasan individu

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
187
40. Deklarasi Langkawi dihasilkan dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel
(CHOGM) di Kuala Lumpur pada tahun 1989. T5 m/s 244

Apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut ?

A. Penyelarasan bantuan teknikal


B. Menyediakan dana pendidikan
C. Mengatasi masalah pencemaran
D. Membanteras penyalahgunaan dadah

SPM 2012

39. Peta 1 menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia.

Mengapakah kerajaan mewujudkan koridor tersebut? T5 ms 261

A Membangunkan wilayah pembangunan baru


B Mewujudkan keseimbangan ekonomi
C Merancakkan perkembangan perindustrian
D Membentuk masyarakat yang bermaklumat

40. Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) , Malaysia telah


memberi sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia. T5 ms 245-248
Apakah sumbangan tersebut?

I Menentang dasar aparteid


II Menghantar pasukan pemerhati
III Membebaskan negara yang dijajah
IV Menyarankan pembentukan tentera pelbagai negara

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
188
SPM 2011

38. Gambar berikut menunjukkan penderitaan yang dialami rakyat Palestin akibat
kekejaman tentera Israel.

Bagaimanakah Malaysia membantu untuk mengurangkan penderitaan tersebut?


T5 ms 248
A. Menghantar bantuan ketenteraan
B. Menganjurkan persidangan antarabangsa
C. Meningkatkan kerjasama kebudayaan
D. Menambahkan pelaburan pelbagai sektor

39. Apakah kesan peperangan berikut terhadap Eropah? T5 ms 231

Tahun Peperangan
1914-918 Perang Dunia Pertama

A. Keperluan bahan mentah meningkat


B. Kerjasama antara etnik diperkukuhkan
C. Pakatan tentera dibentuk
D. Pemerintahan beraja tamat
40. Jadual berikut berkaitan dengan Dasar Luar Malaysia tahap 1.

Dasar Luar Malaysia


Tahap 1 Dasar Pro- Barat
(1957-1970)
Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan tentera Komanwel

Mengapakah Malaysia mengamalkan dasar tersebut? T5 ms 240-241

I Keperluan pasaran
II Sikap diskriminasi
III Persamaan idealogi
IV Ancaman keselamatan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
189
SPM 2010

38. Pada 28 Jun 1914, peristiwa pembunuhan pewaris takhta Austria-Hungary berlaku.

Antara yang berikut, yang manakah kesan daripada peristiwa tersebut? T5 ms 230

A. Perang Dingin
B. Perang Saudara
C. Perang Dunia Pertama
D. Pembentukan Pakatan Bertiga

39. Tunku Abdul Rahman telah mencetuskan idea penubuhan OIC pada tahun 1971.

Antara matlamat penubuhan pertubuhan tersebut adalah untuk T5 ms 251

A. Mengekalkan keamanan dunia


B. Meningkatkan perhubungan sosiobudaya
C. Mengekalkan perdamaian antara negara Islam
D. Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

40. Tokoh berikut adalah pemimpin Jerman yang dituduh mengingkari Perjanjian Versailles,
yang ditandatangani pada tahun 1919. T5 ms 232

Adolf Hitler

Apakah bukti tuduhan tersebut?

A. Memperbesar angkatan tentera


B. Menakluki wilayah Itali
C. Menyertai Kuasa Bersekutu
D. Mengamalkan pemerintahan dictator

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
190
SPM 2009

38. MAPHILINDO Yang ditubuhkan pada tahun 1963 adalah pertubuhan serantau yang
dianggotai oleh Malaysia, Filipina, dan Indonesia. T5 ms 254
Mengapakah pertubuhan tersebut ditubuhkan?

I. Meningkatkan hubungan persahabatan


II. Menyelesaikan pertelingkahan
III. Menggalakkan kerjasama pendidikan
IV. Mewujudkan kerjasama dalam bidang ketenteraan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

39. Malaysia menentang dasar Apartheid yang diamalkan oleh Afrika Selatan.
T5 ms 239
Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut?

A. Menamatkan perlindungan politik


B. Menghalang hubungan perdagangan
C. Memutuskan hubungan diplomatik
D. Menyekat bantuan kemanusiaan

40. Apakah matlamat penubuhan Liga Bangsa 1919? T5 ms 231

A. Memupuk keamanan dunia


B. Mengeratkan hubungan perdagangan
C. Menggalakkan kerjasama pendidikan
D. Meningkatkan kerjasama kebudayaan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
191
SPM 2008
38. Peristiwa berikut berlaku semasa Perang Dunia Kedua.
Tarikh Peristiwa
6 dan 8 Ogos 1945 Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki

Mengapakah Amerika Syarikat mengambil tindakan demikian? T5 ms 233

A. Menguji kekuatan senjata


B. Mengingkari Perjanjian Versailles
C. Mengelakkan perang berpanjangan
D. Mengatasi masalah kemelesetan ekonomi

39. Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB) , Malaysia telah memberi


sumbangan ke arah memelihara keamanan dunia. T5 ms 246
Apakah sumbangan tersebut?

I. Menentang dasar Aparteid


II. Menghantar pasukan pemerhati
III. Membebaskan negara yang dijajah
IV. Menyarankan penggunaan dinar emas

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III daan IV

40. Jadual 4 berkaitan dengan Pertubuhan Persidangan Islm (OIC). T5 ms 252

Tahun 2002
Tempat Kuala Lumpur
Peristiwa Persidangan Luar Biasa Menteri-Menteri Luar
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Apakah isu yang diketengahkan dalam persidangan tersebut?

A. Mewujudkan kerjasama ketenteraan


B. Memerangi penyalahgunaan dadah
C. Memulihara alam sekitar
D. Menentang keganasan

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
192
SPM 2007
39. Bagaimanakah Perang Dunia Kedua (1939 1945) bermula di Eropah? T5 ms 233

A. Rusia memasuki Berlin


B. Jerman menyerang Poland
C. Itali menceroboh Perancis
D. Austria mengancam Serbia

Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) - 1961


Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) - 1967

40. Dua-dua pertubuhan di atas mempunyai matlamat yang sama iaitu


T5 ms 253-256

A. menyelaraskan sistem pentadbiran


B. mengadakan pakatan ketenteraan
C. mewujudkan kebudayaan serantau
D. menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang

SPM 2006

Jerman

Perikatan Kuasa Austria-Hungary


Tengah (1882)

Itali

37. Rajah di atas merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada akhir
abad ke-19. T5 ms 230-231
Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut?

A. Perebutan bahan mentah


B. Peningkatan ekonomi dunia
C. Permulaan persaingan kuasa
D. Pembentukan perpaduan sejagat

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
193

38. Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan Barat selepas
Perang Dunia Kedua? T5 ms 234

I. Membangunkan sektor ekonomi


II. Mewujudkan perpaduan kaum
III. Membentuk sempadan negara
IV. Menghapuskan warisan penjajah

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

39. Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota Komanwel?


T5 ms 244

A. Membiayai pengajian pelajar


B. Memajukan sektor pertanian
C. Menggalakkan aktiviti pelancongan
D. Menyediakan kemudahan perubatan

Telefon Internet

40. Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan perkembangan teknologi tersebut kepada
Malaysia? T5 ms261

I. Peningkatan kadar celik huruf


II. Perkembangan globalisasi
III. Pembentukan masyarakat berpengetahuan
IV. Penyebaran maklumat dalam masa yang singkat

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
194

SPM 2005

Pakatan Perbelanjaan US$


Pakatan Bertiga 125 bilion
Pakatan Kuasa tengah 60 bilion

35. Jadual di atas menunjukkan perbelanjaan dalam Perang Dunia Pertama.


Antara berikut yang manakah kesan ekonomi kepada negara yang menganggotai
pakatan tersebut? T5 ms 231

I Kadar inflasi meningkat


II Beban hutang bertambah
III Penganugerahan bertambah
IV Nilai mata wang meningkat

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Dasar Luar Malaysia


Sebelum 1971 Pro Barat
Selepas 1971 Berkecuali

36. Jadual di atas menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia. T5 ms 241


Mengapakah berlaku perubahan dasar di atas?

A Suasana yang aman di Vietnam


B Bantuan pertahanan dari Komanwel
C Pengaruh Britain di Timur berkurangan
D Perjanjian Inggeris-Tanah Melayu ditandatangani

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
195

Britain
Austaralia
New Zealand

37. Apakah tujuan Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan dengan negara di atas?
T5 ms 243

A Membeli peralatan perang


B Menjamin keselamatan negara
C Memulihkan hubungan diplomatik
D Meningkatkan kemasukan pelabur asing

38. Apakah faktor pembubaran Liga Bangsa? T5 ms 231

A Kemelesetan ekonomi dunia


B Perluasan pengaruh komunis
C Kegagalan menghalang peperangan
D Pengisytiharan kemerdekaan kebanyakan negara

Pergerakan Negara Negara Berkecuali ( NAM )


Ditubuhkan pada bulan September 1961
Dianggotai oleh negara di Asia , Afrika dan Amerika Selatan

39. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pergerakan di atas? T5 ms 249

I Mengekalkan keamanan dunia


II Menggalakkan kerjasama teknologi
III Mengukuhkan kerjasama pertahanan
IV Menggalakkan hubungan negara anggota

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
196

Mesyuarat Menteri - Menteri Luar ASEAN telah


berlangsung di Kuala Lumpur pada November 1971.

40. Apakah kesan daripada mesyuarat di atas? T5 ms 258

A Pengisytiharan ZOPFAN
B Penentangan keganasan di Israel
C Penekanan kepada industri berat
D Perjanjian kerjasama ketenteraan

SPM 2004

35. Apakah kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara-negara di Asia Tenggara ?
T5 ms 231

A Kuasa raja dipulihkan


B Kerajaan republik dibentuk
C Semangat kebangsaan meningkat
D Wujud pelbagai aliran politik

36. Mengapakah Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan Amerika Syarikat dan
Britain ? T5 ms 240

A Memperoleh bahan mentah


B Memerlukan pasaran modal
C Meningkatkan teknologi pertanian
D Mendapatkan bantuan ketenteraan

37. Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan negara Israel ?


T5 ms 239

A Menjaga pendirian majoriti negara Islam


B Tidak mempunyai kepentingan ekonomi
C Tidak diiktiraf oleh negara sekutu Malaysia
D Bukan anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD


SEJARAHKU EXCELLENT KERTAS 1 : 1249 / 1
197

38.
Hubungan Luar Negara Malaysia
Negara-negara Komanwel
Negara-negara Berkecuali
Negara-negara Selatan

Apakah tujuan Malaysia mengadakan hubungan luar dengan negara di atas ?


T5 ms 240

I Menjamin keselamatan
II Mengukuhkan ekonomi
III Mengadakan pakatan ketenteraan
IV Memantapkan struktur pentadbiran

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

39.
Tempat Sukan Tahun
Kuala Lumpur Komanwel 1998
Apakah tujuan Malaysia menganjurkan temasya sukan di atas ? T5 ms 244

A Mengukuhkan semangat perpaduan


B Melambangkan kekuatan negara peserta
C Memupuk kerjasama antara negara anggota
D Menunjukkan kecekapan mengendalikan sukan dunia

40. Apakah sumbangan Malaysia untuk menghapuskan Dasar Apartheid di Afrika


Selatan? T5 ms 244/246

A Membantah campur tangan asing


B Mencadangkan pemerintah yang baru
C Menggugurkan keahliannya dalam Komanwel
D Mengesyorkan penglibatan tentera Komanwel

CG YUSUFF BIN AHMAD@HARUN / CG. HANITA AHMAD