Anda di halaman 1dari 1

Kata Ganti Nama

Simpulan Bahasa

Melintang
3. Digunakan oleh sultan
4. Merujuk kepada sekumpulan orang
6. Merujuk orang ketiga
8. Merujuk kepada orang kedua
9. Kata ganti nama diri pertama ramai
Melintang Ke Bawah
Menegak
1. Bercakap besar tanpa ilmu 2. Orang yang jahat dan suka mengganggu
1. Digunakan oleh orang bawahan dalam
5. Tajam pendengaran orang lain
istana
6. Sukar untuk membuat keputusan 3. Cepat-cepat lari kerana ketakutan
2. Merujuk kepada orang yang berkedudukan
8. Kurang jelas pendengarannya, tidak dapat 4. Melakukan sesuatu tanpa berfikir
3. Merujuk kepada sultan
mendengar bunyi yang kuat 6. Negara-negara di sebelah timur
5. Merujuk kepada orang kedua yang rapat
9. Tergamak melakukan sesuatu perkara yang 7. Anak yang disayangi oleh ibu bapa atau
7. Kata ganti nama diri pertama
tidak disangka-sangka ketuanya