Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.Nama : DJOHANI SILALAHI (Anak)


Umur : 68 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Tmn Malaka Utara VIII, Kel. Malaka Jaya Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta

2.Nama : BACAN SILALAHI (Anak)


Umur : 67 Tahun
Pekeerjaan : Wiraswasta
Alamat : JL. P. Siantar No.103 A Kel. Cemara

3.Nama : NURSIAH SILALAHI (Anak)


Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : JL. Dahlia Pasar IX Tembung, Kel. Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan.

Dengan ini kami memberi kuasa kepada adik kami :

Nama : MIZEN SILALAHI, BE


Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JL. Siantar Lk.III No.58, Kel. Cemara.

Untuk bertindak secara hukum mewakili ahli waris Alm. DAGANG SILALAHI dan Almh. KARANTIANA BR PURBA untuk
mengurus segala Admistrasi yang berhubungan dengan Surat Penyerahan diatas materai tanggal 07 April 1956 atas
sebidang Tanah/Perladangan seluas 6.940 m2 yang terletak pada jalan Blok-2 Desa Pasar Melintang Kec. Lubuk Pakam

Demikian surat pernyataan ini kami perbuat secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga dan apabila pernyataan
ini tidak benar maka kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Lubuk Pakam, 03 Maret 2017

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa,

1. DJOHANI SILALAHI ..............................

2. BACAN SILALAHI ..............................

MIZEN SILALAHI, BE 3. NURSIAH SILALAHI ..............................

Anda mungkin juga menyukai