Anda di halaman 1dari 1

BORANG 1

LETTERHEAD KEMENTERIAN / JABATAN

Rujukan Kami :
Tarikh :
Pengarah,
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN),
Kluster Inovasi Teknologi Pengurusan
(iMATEC), Jalan Bukit Kiara,
50480 Kuala Lumpur
E-mel: epsaadmin@intanbk.intan.my

Tuan,

PENGESAHAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI KAKITANGAN YANG TIDAK DIBERI


KEMUDAHAN E-MEL RASMI

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Adalah dimaklumkan penama berikut adalah seorang kakitangan di bawah pengawasan saya :

Nama Kakitangan :
No. Kad Pengenalan
Jawatan / Gred :

3. Dengan ini saya mengesahkan bahawa :

E-mel alternatif kakitangan tersebut adalah seperti berikut:

Beliau tidak diberi kemudahan e-mel rasmi kerana:


...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Nota: Tanda pada kotak yang berkenaan.

Sekian, harap maklum dan terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

-----------------------------------------
( )
Jawatan :
Telefon :
E-mel :
Cop Jabatan :