Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN AS 1(a)

BORANG RUMUSAN KEKERAPAN PELAKSANAAN PdP AMALI SAINS


JAWATANKUASA MEMBUDAYAKAN AMALI SAINS SARAWAK
(UNTUK TUJUAN MEMASTIKAN PELAKSANAAN PdP AMALI SAINS
SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SEMINGGU)

SEKOLAH SMK BARU BINTULU

MATA PELAJARAN SAINS


TINGKATAN
KELAS

KEKERAPAN
BULAN TARIKH
INDIVIDU KUMPULAN DEMO

JANUARI

FEBRUARI

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

JUMLAH

DISEDIAKAN OLEH

NAMA GURU :

TANDATANGAN :

SEMAKAN KALI PERTAMA (JUN) SEMAKAN KALI KEDUA (NOV)


NAMA NAMA

TANDATANGAN TANDATANGAN

TARIKH TARIKH

CATATAN :
1. Rekod ini perlu dihantar dan disemak oleh Ketua Bidang Sains pada hujung bulan Jun dan November.
2. Kekerapan sebenar pelaksanaan PdP AmaliSains perlu dibuat berdasarkan kepada RPH.

3. Rekod bulanan ini mesti disimpan oleh guru mata pelajaran dan Ketua Bidang Sains sebagai bukti
pelaksanaan untuk dipantau oleh PPD atau JPN jika perlu.
LAMPIRAN AS 1(b)

BORANG RUMUSAN KEKERAPAN PELAKSANAAN PdP AMALI SAINS UNTUK MURID SECARA INDIVIDU
JAWATANKUASA MEMBUDAYAKAN AMALI SAINS SARAWAK
(UNTUK TUJUAN MEMASTIKAN PELAKSANAAN PdP AMALI SAINS SEKURANG-KURANGNYA SEKALI SETAHUN UNTUK MURID SECARA INDIVIDU)

TINGKATAN / KELAS
MATA PELAJARAN SAINS

BIL. NAMA MURID TOPIK TARIKH KEKERAPAN


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DISEDIAKAN OLEH
NAMA GURU

TANDATANGAN

SEMAKAN KALI PERTAMA (JUN) SEMAKAN KALI KEDUA (NOV)


NAMA NAMA

TANDATANGAN TANDATANGAN

TARIKH TARIKH

CATATAN :
1. Rekod ini perlu dihantar dan disemak oleh Ketua Bidang Sains pada hujung bulan Jun dan November.
2. Kekerapan sebenar pelaksanaan PdP AmaliSains untuk murid secara individu perlu dibuat berdasarkan kepada RPH.
3. Rekod ini mesti disimpan oleh guru mata pelajaran dan Ketua Bidang Sains sebagai bukti pelaksanaan untuk dipantau oleh PPD atau JPN
jika perlu.