Anda di halaman 1dari 5

RPH PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

Kelas : 3 Inovatif

Matapelajaran : Pendidikan islam

Tarikh : 10 julai 2017

Masa : 2:30-3:30 pm

Bil murid : 26 Orang

Bidang : Amali solat

Tajuk : 4.3 Memahami dan mengamalkan konsep berwudhu dengan sempurna

Standard pembelajaran : 4.3.3 Rukun-Rukun Wudhu

4.3.4 Perkara-perkara sunat ketika berwudhu

4.3.5 Cara berwudhu dengan sempurna

Pengetahuan sedia ada : Murid telah belajar cara berwudhu dan mempraktikkannya di rumah dan
sekolah.

Hasil pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid tahun 3 Inovatif dapat:

1) Domain Kognitif - Menjelaskan rukun-rukun wudhu dengan betul


berdasarkan penerangan guru.

2) Domain Afektif Menganalisis perkara-perkara sunat ketika


berwudhu berdasarkan lakonan yang dibuat di hadapan kelas.

3) Domain Psikomotor - Mengaplikasi cara berwudhu dengan


sempurna berdasarkan perbincangan secara berkumpulan mengikut
turutan berwudhu yang betul.
Langkah/ Masa Aktiviti guru Aktiviti murid Catatan

Orientasi 1) Guru menayangkan 1) Murid memerhati Teknik


video Anggota Wudhu. video dan perbincangan-
Menarik perhatian membuat soal jawab.
pelajar terhadap isi 2) Guru meminta murid catatan.
kandungan menyatakan idea Terapi muzik.
pembelajaran masing-masing tentang 2) 5 orang murid
video yang ditonton. secara sukarela Nilai: berani,
(5 minit) kerjasama.
memberikan
Mengaitkan tayangan pandangan
video dengan isi Bahan bantu
berkaitan video
pembelajaran hari ini. mengajar:
yang ditonton.
video.

Cetusan Idea 3) Guru meminta murid 3) Murid bergilir-gilir


menyebut anggota wuduk menyebut anggota
Menyatakan objektif rukun dan sunat. wudhu seorang demi
pembelajaran dan seorang.
pengenalan tentang
wudhu.

(15 minit)

Fasa 3 4) Murid memberi Nilai: kerjasama


perhatian dan
Penstrukturan semula 4) Guru menerangkan Bahan bantu
mengingat tentang
idea tentang anggota wuduk anggota wuduk mengajar: slide
menggunakan kaedah show cara
Aktiviti dijalankan bagi sambil melakukan
gambar dan pergerakan pergerakan berwuduk.
mengubah idea asal badan.
mereka mengambil wudhu.
5) Guru menerangkan cara- 5) Murid menyebut
cara berwuduk mengikut kembali perlakuan
(15 minit) turutan yang betul: berwuduk dan
Membasuh kedua melakukan simulasi
belah tangan. secara kelas.

Berkumur-kumur.

Memasukkan air
ke dalam hidung.

Niat

Membasuh
muka.

Membasuh
tangan hingga ke
siku.

Menyapu air ke
sebahagian
kepala.

Menyapu kedua-
dua telinga.

Membasuh
kedua-dua belah
kaki hingga ke
buku lali.

Fasa 4 6) seorang murid Teknik: permainan,


diberikan kotak ajaib simulasi.
Penggunaan semula 6) Melakukan simulasi dan muzik dimainkan.
idea perlakuan berwuduk Nilai: berani, yakin
secara individu sambil Kotak ajaib tersebut diri.
Menggunakan idea bermain permainan kotak akan bergerak dari
baru untuk ajaib. seorang murid ke Bahan bantu
menyelesaikan masalah seorang murid yang mengajar: kotak

(10 minit) lain sehingga muzik ajaib, kertas


perlakuan
diberhentikan.
berwuduk.
Murid yang
memegang kotak ajaib
apabila muzik
Contoh: Membasuh muka diberhentikan
dikehendaki membuka
soalan dan melakukan
perlakuan berwuduk
mengikut arahan
bergambar yang
tertera pada kertas
tersebut di hadapan
kelas.

Murid yang dapat


melakonkan perlakuan
berwudhu dengan
sempurna akan
mendapat ganjaran
dari guru.

Permainan kotak ajaib


diteruskan.

Fasa 5 7) Guru membentuk 6 7) Murid duduk di Teknik: simulasi,


kumpulan terdiri daripada 3-4 dalam kumpulan yang padanan,
Renungan Kembali orang murid pelbagai tahap. ditetapkan. permainan, banding
Murid membandingkan beza, soal jawab.
8) Guru memberikan 8) Murid diedarkan
idea asal mereka kepingan puzzle perlakuan setiap kumpulan Nilai: mendengar
dengan idea baru dan berwuduk dan sekeping sampul berisi arahan, tekun,
merenung kembali kertas kosong untuk kepingan puzzle berani, kerjasama.
proses pembelajaran membentuk puzzle tersebut. perlakuan berwuduk.
yang telah Bahan bantu
mengakibatkan 9) Guru meminta murid Kumpulan yang telah mengajar: sampul,
perubahan ke atas idea membandingkan semula cara selesai melengkapkan kepingan puzzle.
mereka. mereka mengambil wudhu kepingan puzzle
sebelum dan selepas PdP tersebut dikehendaki
(10 minit) dijalankan. mengangkat tangan
dan melakukan
simulasi perlakuan
berwuduk yang
terdapat pada
kepingan puzzle
tersebut.

Guru memberikan
ganjaran kepada
kumpulan murid yang
berjaya melakukan
dengan sempurna.
Kepingan PUZZLE
9) Murid membuat
perbandingan dan
muhasabah diri.
Penutup 10) Guru memainkan kembali 10) Murid Teknik: nyanyian.
lagu Marilah Berwuduk. menyanyikan lagu
Rumusan, maklum Marilah Berwuduk. Nilai: yakin diri,
balas dan kefahaman. 11) Guru merumuskan kerjasama, berani.
kembali tajuk yang diajar 11) 3 orang murid
(5 minit) pada hari itu. membuat rumusan Bahan bantu
mengajar:
berkaitan
12) Guru memberikan pembelajaran dan
tugasan tambahan untuk perkaitan Video lagu.
dengan
meningkatkan kefahaman kehidupan mereka.
murid.

Refleksi Pengajaran: