Anda di halaman 1dari 80

Daftar Isi

Daftar Isi .............................................................................................. 1


Sekapur Sirih ........................................................................................ 2
Sambutan Shahibul Hajat ..................................................................... 4
Assalamualaikum ................................................................................ 6
Syair renungan untuk Suami Istri .......................................................... 7
Doa keutuhan rumah tangga ................................................................ 9
Asmaul Husna ................................................................................... 11
........................................................................................................... 19
Kalam Ilahi ......................................................................................... 20
QS. AN NUR 24 : 32 ........................................................................ 21
QS. AR RUUM 30 : 21 ..................................................................... 22
QS. AN NISAA 30 : 21 ..................................................................... 23
QS. IBRAHIM .................................................................................. 24
Doa untuk Rasul dan Arwah ............................................................... 25
DOA ARWAH .................................................................................. 29
QS ASH-SHAAFFAAT ....................................................................... 33
Bacaan Bersama ................................................................................. 34
QS AR-RAHMAN ............................................................................. 35
Senandung Doa .................................................................................. 52
Ayah Bunda ........................................................................................ 52
Ungkapan Kasih sayang Kissie Aprieska .............................................. 53
untuk Ibu Bapak ............................................................................. 53
Ungkapan Hati Ibu bapak ................................................................... 57
untuk Ananda Kissie Aprieska ........................................................ 57
Istighfar .............................................................................................. 62
ROBBAL BAROYYA .......................................................................... 62
Doa Ibu ............................................................................................. 64
Doa Khusus Calon Mempelai ............................................................. 66
Senandung Kabulkanlah Doa .............................................................. 72
Shalawat Badriyah ............................................................................. 73
Shalawat Thalaal Badru ..................................................................... 77

1
Sekapur Sirih
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim dan mengharap Ridho
Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas
segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian,
khususnya kepada keluarga kami, yang bermaksud mengadakan Doa
bersama dan Tasyakuran
acara pernikahan putra-putri kami :

Akhmad
dengan

Kissie Aprieska
Yang Insya Allah akan kami selenggarakan akad nikahnya
pada Jumat, 09 Maret 2018
Semoga Doa bersama ini diterima Allah SWT dan dilimpahkan
kepada kita semua, khususnya untuk kedua calon mempelai, semoga
diberi keberkahan dan kebahagiaan dalam mewujudkan keluarga
yang sakinah, mawaddah warohmah.
Amin Yaa Rabbal Alamin

2
Atas nama keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih
atas kehadiran, dan Doa restu Ibu-Ibu sekalian. Semoga acara ini
membawa berkah bagi kita semua dan menjadi amal ibadah serta
mendapat balasan dari Allah SWT.

Amin Yaa Robbalalamiin.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tangerang, 08 Maret 2018


Kisyanto Sri Redjeki

3
Sambutan Shahibul Hajat


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillahirabbilalamin.

Segala puja dan puji kita sembahkan ke hadirat Allah SWT.
Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya.

Ibu-Ibu Pengajian serta seluruh hadirin yang kami hormati.


Perkenankanlah kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus
serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Ibu-Ibu
sekalian meluangkan waktu dan meringankan langkah memenuhi
undangan kami untuk menghadiri Pengajian menjelang pernikahan
putri kami Kissie Aprieska dengan laki-laki pilihannya Akhmad yang
Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat, 09 Maret 2018.

Kami mohon keikhlasan Ibu-Ibu untuk bersama-sama dengan


kami membacakan ayat-ayat suci Al-Quran serta memohon ridho dan
rahmat ke hadirat Allah SWT, sehingga pernikahan Kissie Aprieska
dan Akhmad dapat terselenggara dengan baik dan keduanya
4
dikaruniai petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam membangun
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta kelak
dikaruniai keturunan yang shalih dan shalihah.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami sekeluarga


mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang kurang
berkenan. Semoga budi baik dan keikhlasan Bapak, Ibu, Saudara
sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan
semoga kita sekalian berada dalam lindungan naungan kasih
sayangNya. Aamiin.

Wabillahit taufiq wal hidayah


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tangerang, 08 Maret 2018


Kisyanto Sri Redjeki

5
Assalamualaikum
Assalamualaikum Ya Akhii Ya Ukthii 2x
Salam salam hai saudaraku
Semoga Allah merahmatimu
Salam salam wahai semua
Semoga hidup jadi bahagia

Bila hati terasa sedih


Bila jiwa terasa hampa
Mungkin kita sudahlah lupa
Berdzikir tenangkan jiwa

Assalamualaikum Ya Akhii Ya Ukthii 2x

Bila langkah sempit dunia


Rezeki dicari alangkah susah
Mungkin kita sudahlah lupa
Sedekah lapangkan harta
Dalam hidup semua bekerja
Kadang salah bahkan berdosa
Jangan-janganlah putus asa
Ampunan Allah terbuka

Assalamualaikum Ya Akhii Ya Ukthii


Assalamualaikum 2x

6
Syair renungan untuk

Suami Istri

Pernikahan atau perkawinan


menyikap tabir rahasia

Istri yang kunikahi, tidaklah semulia Khadijah


Tidaklah setakwa Aisyah, pun tak setabah Fatimah
Justru istriku hanyalah wanita akhir zaman
Yang punya cita-cita menjadi sholehah

Suami yang kunikahi, tidaklah semulia Muhammad SAW,


tidaklah setakwa Ibrahim, pun tak setabah Ayyub
ataupun segagah Musa, apalagi setampan Yusuf
Justru suamiku hanyalah keturunan akhir zaman
Yang punya cita-cita membangun keturunan yang sholeh

Pernikahan atau perkawinan


Mengajarkan kami kewajibab bersama
Pernikahan atau perkawinan yang menginsyafkan
Kami perlunya iman dan taqwa

Untuk belajar meniti sabar


Dan meraih ridho Allah SWT

7
Karena memiliki suami yang tak segagah Musa
Justru kami akan tersentak dari alpa
Kami bukanlah yang sempurna
Kami cuma suami akhir zaman
Yang berusaha menjadi sholeh dan sholehah

8
Doa keutuhan rumah tangga
Ya Allah
Jadikanlah rumah tangga kami,
Rumah tangga yang langgeng,
Rukun dan damai.

Dan jadikanlah kebaikan-kebaikan


Bagi penghuninya yang sempurna
Dan yang Engkau ridhoi.

Sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi Rizki

9
Sesungguhnya dibalik setiap nama
Dalam Asmaul Husna terdapat misteri
Yang sangat dalam dan luas
Yang berada diluar jangkauan akal manusia
Allah SWT akan mengabulkan
keinginan seorang hamba yang berdoa
sambil menyebut namaNya
sesuai dengan misteri yang terkandung
di dalam nama tersebut

Nastaghfirullahal adzim 3x
Min Kulli Dzambin Adzhim
Wanatuubuilaihi

Artinya :
Ya Allah yang Maha Agung, kami memohon ampun 3x
Dari segala dosa-dosa besar
Dan kami bertaubat kepada-Nya\

10
Asmaul Husna

11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kalam Ilahi

QS. AL ARAF 7 : 204

Wa idzaa quri al quraanu fas tamiuu lahu


Wa anistuu laallakum tur hamuun

Dan apabila dibacakan Al Quran


maka dengarkanlah baik-baik,
dan perhatikanlah dengan tenang
agar kamu mendapat rahmat

20
QS. AN NUR 24 : 32

wa-ankihuu al-ayaamaa minkum waalshshaalihiina min


'ibaadikum wa-imaa-ikum in yakuunuu fuqaraa-a
yughnihimu allaahu min fadhlihi waallaahu waasi'un
'aliimun

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan


orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

21
QS. AR RUUM 30 : 21

Wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum


azwaajan litaskunuu ilayhaa waja'ala baynakum
mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika laaayaatin
liqawmin yatafakkaruuna

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan


untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

22
QS. AN NISAA 30 : 21

Yaa ayyuhaa alnnaasu ittaquu rabbakumu alladzii


khalaqakum min nafsin waahidatin wakhalaqa minhaa
zawjahaa wabatstsa minhumaa rijaalan katsiiran wanisaa-
an waittaquu allaaha alladzii tasaa-aluuna bihi waal-
arhaama inna allaaha kaana 'alaykum raqiiban

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah


menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu.

23
QS. IBRAHIM

Ayat 40-41

Rabbi ij'alnii muqiima alshshalaati wamin dzurriyyatii rabbanaa


wtaqabbal du'aa/-i
(40) Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang
tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah do'aku.

Rabbanaa ighfir lii waliwaalidayya walilmu/miniina yawma


yaquumu alhisaabu
(41) Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan
sekalian orang-orang mu'min pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)

24
Doa untuk

Rasul dan Arwah


Illa hadratin nabiyyil mushtafaa

shallallaahu alaihi wa sallam


wa aalihii azwaajihil Wa dzurriyyaatih.

Tsummaa ilaa hadharaati ikhwaanihii minal ambiyaai wal


mursaliin wash-shahaabati wattaabiiin.
Al-Faatihah.

25
Kepada nabi yang terpilih Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh
keturunannya. Kemudian kepada kerabat para nabi dan rasul, para
sahabat serta pengikutnya
Al-Faatihah

AL FAATIHAH
(Pembukaan)

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim


Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang

Alhamdulillahi Rabbil aalamiin


Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam

Ar Rahmaanir Rahiim
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Maaliki yaumiddiin
Yang menguasai hari pembalasan

26
Iyyaaka nabudu wa iyyaaka nastaiin
Hanya kepada Engaulah kami mengabdi dan hanya kepada Engkaulah
kami mohon pertolongan

Ihdinash shiraathal mustaqim


Tunjukkanlah kami jalan yang lurus

Shiraathal ladziina anamta alaihim ghairil maghdhuubi alaihim


wa ladh dhaaliin
(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan)
orang yang dimurkai dan bukan, pula (jalan)
mereka yang sesat

27
Tsumma ilaa jamiiI ahlil qubuur minal muslimiin wal
Muslimaat wal muminiin wal muminaat Aabaa-anaa wa
Ummahaatinaa wa ajdaadinaa wa jaddaatinaa
Khushuushan

bin
binti
Al-Fatihah

Kemudian kepada semua ahli kubur kaum muslimin laki-laki dan


perempuan, kaum mukminin laki-laki dan perempuan, bapak-bapak
kami dan ibuk-ibuk kami, para nenek kami yang laki-laki dan yang
perempuan, khususnya

bin
binti
Al-Fatihah

28
DOA ARWAH

Auudzu billaahi minasy-syaithaanir rajiim


Bismillahir rahmaanir rahiim
Alhamdulillahi rabbil aalamiin

Hamday yuwaafii niamahu wayukaafii maziidah


Yaa Rabbanaa lakal hamdu kamaa wambaghii lijalaali
Wajhika waazhiimi sulthaanik
29
Aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk.
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala
puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, sebagaimana orang-orang yang
bersyukur dan orang yang memperoleh nikmat sama memuji dengan
pujian yang sesuai dengan nikmat-Nya, dan memungkinkan ditambah
nikmat-Nya.

Wahai Tuhan kami, hanya bagi Engkau segala puji,


Sebagaimana pujian yang patut atas kemuliaan,
keagungan serta kekuasaanMu

30
Allahuma shalli wa sallim alaa
Sayyidinaa Muhammadin wa alaa aali
Sayyidinaa Muhammad

Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan serta keselamatan atas


junjungan kami Nabi Muhammad SAW
Beserta keluarganya

Allahummaghfir lahum warhamdum


Waaafihim wafuanhum
Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah
Alaa ahli qubuur min ahli Laa ilaaha illallaah
Muhammadar rasuulullaah

31
Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka dan maafkanlah
kesalahan mereka. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan-Mu
kepada ahli kubur yang ahli mengucapkan Laa ilaaha illallaah
Muhammadar rasuulullah (Tiada Tuhan melainkan allah, Muhammad
utusan Allah)

Rabbanaa arinal haqqaa haqqan warzuqnat tibaaah, wa arinal


baathila baathilan warzuqnaj tinaabah

Ya Allah, tunjukkanlah kami bahwa yang benar itu benar dan


karuniakanlah kekuatan agar kami dapat mengikuti kebenaran itu,
dan perlihatkan kami yang bathil itu bathil, dan karuniakanlah pula
kami kekuatan agar kami sanggup menjauhinya

Rabbanaa aatina fid dunyaa hasanataw wa fil aakhirtai


hasaataw waqinaa adzaaban naar

Ya Tuhan kami, anugerahilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat,


serta lindungilah kami dari azab api neraka.

32
QS ASH-SHAAFFAAT
Ayat 180-182

Subhaana rabbika rabbi al'izzati 'ammaa yashifuuna


Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang
mereka katakan.

Wasalaamun 'alaa almursaliina


Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.

Waalhamdu lillaahi rabbi al'aalamiina


Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

33
Bacaan Bersama
AL QURAN SURAT AR-RAHMAAN

Rasullullah SAW bersabda :


"Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya
satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali
lipatnya. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf ; tetapi
alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
(H.R.Muslim)

34
QS AR-RAHMAN

(Yang Maha Pemurah)


Surah 55, 78 Ayat

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim


Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang

Alrrahmaanu
(1) (Tuhan) Yang Maha Pemurah,

'Allama alqur-aana
(2) Yang telah mengajarkan al Quraan

Khalaqa al-insaana
(3) Dia menciptakan manusia

35
'Allamahu albayaana
(4) Mengajarnya pandai berbicara.

Alsysyamsu waalqamaru bihusbaanin


(5) Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.

Waalnnajmu waalsysyajaru yasjudaani


(6) Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk
kepada Nya.

Waalssamaa-a rafa'ahaa wawadha'a almiizaana


(7) Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca
(keadilan).

Allaa tathghaw fii almiizaani


(8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

Wa-aqiimuu alwazna bialqisthi walaa tukhsiruu almiizaana

36
(9) Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi neraca itu.

Waal-ardha wadha'ahaa lil-anaami


(10)Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

Fiihaa faakihatun waalnnakhlu dzaatu al-akmaami


(11) Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai
kelopak mayang

Waalhabbu dzuu al'ashfi waalrrayhaani


(12) Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum
baunya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(13) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

37
Khalaqa al-insaana min shalshaalin kaalfakhkhaari
(14) Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

Wakhalaqa aljaanna min maarijin min naarin


(15) dan Dia menciptakan jin dari nyala api.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(16) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rabbu almasyriqayni warabbu almaghribayni


(17) Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(18) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maraja albahrayni yaltaqiyaani

38
(19) Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian
bertemu

Baynahumaa barzakhun laa yabghiyaani


(20) antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(21) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yakhruju minhumaa allu/luu waalmarjaanu


(22) Dari keduanya keluar mutiara dan marjan

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(23) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Walahu aljawaari almunsyaaatu fii albahri kaal-a'laami


(24) Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di
lautan laksana gunung-gunung
39
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
(25) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kullu man 'alayhaa faanin


(26) Semua yang ada di bumi itu akan binasa.

Wayabqaa wajhu rabbika dzuu aljalaali waal-ikraami


(27) Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan
kemuliaan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(28) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yas-aluhu man fii alssamaawaati waal-ardhi kulla yawmin huwa


fii sya/nin

40
(29) Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya.
Setiap waktu Dia dalam kesibukan

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(30) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Sanafrughu lakum ayyuhaa altstsaqalaani


(31) Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia
dan jin

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(32) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yaa ma'syara aljinni waal-insi ini istatha'tum an tanfudzuu min


aqthaari alssamaawaati waal-ardhi faunfudzuu laa tanfudzuuna
illaa bisulthaanin

41
(33) Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak
dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(34) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yursalu 'alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun falaa


tantashiraani
(35) Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan
tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(36) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fa-idzaa insyaqqati alssamaau fakaanat wardatan kaalddihaani


(37) Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar
seperti (kilapan) minyak.

42
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
(38) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fayawma-idzin laa yus-alu 'an dzanbihi insun walaa jaannun


(39) Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(40) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yu'rafu almujrimuuna bisiimaahum fayu/khadzu bialnnawaasii


waal-aqdaami
(41) Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu
dipegang ubun-ubun dan kaki mereka

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(42) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

43
Haadzihi jahannamu allatii yukadzdzibu bihaa almujrimuuna
(43) Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang
berdosa.

Yathuufuuna baynahaa wabayna hamiimin aanin


(44) Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang
memuncak panasnya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(45) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani


(46) Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada
dua syurga.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(47) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

44
Dzawaataa afnaanin
(48) kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(49) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa 'aynaani tajriyaani


(50) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(51) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa min kulli faakihatin zawjaani


(52) Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan
yang berpasangan.

45
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
(53) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Muttaki-iina 'alaa furusyin bathaa-inuhaa min istabraqin


wajanaa aljannatayni daanin
(54) Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya
dari sutera. Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat (dipetik)
dari dekat.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(55) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihinna qaasiraatu alththharfi lam yathmitshunna insun


qablahum walaa jaannun
(56) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan
menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia
sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami
mereka), dan tidak pula oleh jin.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

46
(57) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Ka-annahunna alyaaquutu waalmarjaanu


(58) Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(59) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hal jazaau al-ihsaani illaa al-ihsaanu


(60) Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(61) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Wamin duunihimaa jannataani


(62) Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi

47
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
(63) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mudhaammataani
(64) Kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(65) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa 'aynaani nadhdhaakhataani


(66) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang
memancar.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(67) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

48
Fiihimaa faakihatun wanakhlun warummaanun
(68) Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan
kurma serta delima.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(69) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihinna khayraatun hisaanun


(70) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi
cantik-cantik.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(71) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Huurun maqshuuraatun fii alkhiyaami


(72) (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam
rumah.

49
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
(73) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun


(74) Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka
(penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak
pula oleh jin.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(75) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Muttaki-iina 'alaa rafrafin khudhrin wa'abqariyyin hisaanin


(76) Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan
permadani-permadani yang indah.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(77) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

50
Tabaaraka ismu rabbika dzii aljalaali waal-ikraami
(78) Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan
Karunia.

51
Senandung Doa

Ayah Bunda

Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama


rabbayani shaghira.

Ya Allah ampunilah dosa-dosaku


Dan juga dosa-dosa kedua orang tuaku
Sayangilah kedua Ayah Bundaku
Bagai mereka mengasihiku sejak kecil

52
Ungkapan Kasih sayang

Kissie Aprieska
untuk Ibu Bapak

53
Ibu dan Bapak yang Riska cintai..

Syukur Alhamdulillah, Riska panjatkan kehadirat Allah


SWT bahwa pada saat ini Riska diberi kesempatan untuk
mengungkapkan betapa bersyukurnya Riska atas segala
cinta dan kasih Ibu Bapak kepada Riska selama ini.
Dengan cinta dan kasih, Ibu Bapak menghadirkan Riska
ke dunia ini. Dengan cinta dan kasih, Ibu Bapak merawat,
mendidik sampai menghantarkan Riska ke pintu gerbang
mahligai rumah tangga.

Ibu dan Bapak,

Sebagai hamba Allah, Riska hanya mengabdi kepada


Allah SWT, namun tanpa ridho dan keikhlasan Ibu Bapak,
maka Allah pun tidak akan ridho kepada Riska.

Sebagai anak, Riska hanya dapat berdoa semoga Allah


senantiasa melindungi Ibu Bapak agar senantiasa
diberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan
dan keberkahan.

Riska sadari, apapun yang Riska peroleh selama ini


tentunya tidak lepas dari perjuangan serta kasih sayang
Ibu Bapak yang tiada pernah putus dalam mendidik
Riska. Dukungan Ibu Bapak disetiap langkah kehidupan
Riska telah menjadi bara penyemangat di dalam jiwa
Riska.

54
Riska berharap Ibu Bapak dapat melihat hasil dari jerih
payah yang telah ditanamkan Ibu Bapak ke Riska lewat
pendidikan serta teladan yang Ibu Bapak telah
contohkan kepada Riska selama ini. Insya Allah itu
semua akan Riska jadikan bekal dalam menjalani
kehidupan berkeluarga, untuk berusaha, bekerja, bergaul
di dalam masyarakat serta pengabdian terhadap Negara
kita tercinta

Riska ingin agar Ibu Bapak bahagia senantiasa melihat


kami dalam membina rumah tangga yang didalamnya
penuh dengan ketenangan, kedamaian rumah tangga
muslim yang sakinah, mawaddah warrahmah dan
barokah.

Riska belum bisa membalas semua perhatian, kasih


sayang, dan cinta yang telah Ibu Bapak berikan, hanya
ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang
dapat Riska berikan.
Terima Kasih yang tidak terkira Riska haturkan kepada
Ibu Bapak atas segala yang telah diberikan selama ini.
Ampunilah Riska, Maafkan Riska yang selama ini selalu
membuat susah, membuat kesal, membuat marah,
merepotkan Ibu Bapak dengan semua tingkah laku Riska.
Maafkan perbuatan dan perkataan Riska yang secara
tidak sadar telah menyakiti perasaan Ibu Bapak. Riska
mohon doa restu agar pernikahan Riska dengan Akhmad
pada Hari Jumat, tanggal 09 Maret 2018 Insya Allah
berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun.

55
Ya Allah, Ya Tuhan kami,
Dengan senantiasa bersyukur atas karunia-Mu Riska
menghaturkan terima kasih kepada Ibu Bapak atas kasih
sayang yang berlimpah dan bimbingan beliau selama ini.
Ya Allah Ya Tuhan ku, kumohon ampunan-Mu atas
kekhilafan Ibu Bapakku, lapangkan hatinya, bukakan
pintu maaf baginya sehingga beliau meridhoi langkah
kami. Karena ridho Ibu Bapak akan membuka ridho Allah,
dan terbukalah pintu-pintu rahmat bagi kami. Insya
Allah.

Ibu Bapak yang Riska sayangi, Anggi mohon doa


restunya.

Kissie Aprieska

56
Ungkapan Hati Ibu bapak

Untuk
Ananda Kissie Aprieska

57
Kepada Puteriku, ananda Kissie Aprieska.

Sudilah kiranya membukakan hati untuk memperhatikan,


dengan harapan semoga ada beberapa hikmah yang
dapat diraih untuk dijadikan bekal dalam meniti
kehidupan rumah tangga.

25 tahun lalu, selama 9 bulan dirimu berada dalam


kandungan Ibu. Ibu Bapak menanti kehadiranmu buah
hati kami ke dunia ini, dengan penuh harap dan cemas.
Bapak yang begitu sabar dan penuh kasih sayang
mendampingi Ibu hingga dirimu dilahirkan.

Di saat dirimu dalam keadaan sakit lemah tak berdaya,


Ibu Bapak selalu menjaga siang dan malam sehingga
dirimu kembali sehat. Bahkan di saat dirimu tertidur
lelap, Ibu Bapak selalu menjaga tidak merasakan lelah
dan kantuk, bahkan sampai seekor nyamuk pun Ibu
Bapak tidak membiarkan hinggap di badanmu.

Rasanya baru kemarin dirimu masih bayi merah, bayi


mungil yang lucu, bayi mungil yang ingin selalu disusui,
ingin selalu dibelai, dipeluk, dicium, digendong, disayang,
dengan tagisan manja Kini dirimu telah dewasa,
sungguh rasa syukur Ibu Bapak tiada terkira besarnya
atas karunia yang telah Allah SWT berikan kepada kami
melalui dirimu.

Ananda Riska, puteri Ibu Bapak tersayang, tiadalah cukup


kata-kata, yang mampu mengungkapkan rasa syukur Ibu
58
Bapak kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia yang tiada putus-putusnya tercurah kepada
kami, di antaranya karunia nikmat berupa umur,
kesehatan, kesempatan, dan rizki untuk mengantarmu ke
gerbang kehidupan yang baru dengan segala doa dan
restu kami.

Sesungguhnya saat ini hati kami dipenuhi rasa syukur


yang amat dalam dan kebahagiaan yang tiada tara
bandingannya karena Insyaa Allah Ibu Bapak akan
melepasmu mengarungi samudera kehidupan dalam
biduk rumah tangga dengan pria pilihan hatimu.

Ananda Riska, puteri Ibu Bapak tersayang. Dalam


menjalani hidup akan selalu dililiti rantai takdir yang
merupakan untaian antara suka dan duka, bahagia dan
sengsara, kaya dan miskin, redup dan cerah, sehat dan
sakit. Pesan kami, belajarlah bersabar dalam duka dan
bersyukur dalam suka.

Perdalamlah ilmu-ilmu Islam dengan penghayatan dan


pengalaman yang lebih sungguh-sungguh, sehingga kau
temukan mutiara-mutiara hikmah yang mampu
memperkaya dan memperkuat jiwamu, dalam
menghadapi segala tantangan hidup, menuju
kebahagiaan dan keselamatan lahir bathin dunia dan
akhirat.

Ananda Riska, anak Ibu Bapak tercinta. Pada hari yang


mulia ini kami hendak bersyukur karena selama ini
59
engkau merupakan salah satu sumber kebahagiaan
kami, selama ini engkau telah berusaha menyenangkan
kami dan membuat kami bangga.

Semoga ikrar ini menjadi penolong tercurahnya rahmat


Allah SWT terhadap dirimu. Namun betapapun besarnya
cinta kasih kami kepadamu, kami hanyalah manusia
biasa yang sering khilaf dan juga berbuat salah dan
bahkan pula marah, karena itu apabila ada hal-hal itu
selama membesarkan dan mendidikmu, maafkanlah dan
yakinilah semuanya itu tidak disengaja, dan dasar
segalanya adalah cinta dan kasih sayang semata-mata.

Semoga kesediaanmu memaafkan kami akan menjadi


wasilah ringannya hisab bagi Ibu Bapak apabila kelak
kami menghadap kehadirat Allah SWT menyerahkan
tanggung jawab kami sebagai orang tua. Amiin Ya Rabbal
alamiin.

Bila engkau sendiri pernah berbuat salah, Ibu Bapak


sudah memaafkannya, kami hapuskan segala
kesalahanmu, dengan harapan semoga dengan ridho Ibu
Bapak menjadi ridho Allah SWT pula terhadap dirimu
dengan melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya,
berbahagialah engkau anakku sayang, selamatlah lahir
bathin dunia dan akhirat.

Semoga rumah tanggamu akan dihangatkan oleh


kehadiran dan celoteh anak-anakmu yang shaleh dan
shalehah yang akan membahagiakan kita semua.
60
Semoga Allah menganugerahkannya kelak. Amiin Ya
Rabbal alamiin.

Ibu & Bapak

61
Istighfar
ROBBAL BAROYYA

(Mengiringi Salam Tadzim Ananda pada Orang Tua)

Astaghfirullah Rabbal-barooyaa
Astaghfirullah minal khathaayaa

Aku mohon ampunanMu Ya Allah


Engkaulah Yang Maha Agung lagi
Penguasa Jagad Raya
Ampunilah kami Ya Allah
Dari dosa dan kekhilafan

Robbi zidnaa ilman naafiaan


Ilahi Robbi, karuniakanlah kami
Ilmu yang bermanfaat

62
63
Doa Ibu

Ya Allah, Ya Karim
Andaikan Engkau berkenan,
Limpahkan kepada kami cinta
Yang Engkau jadikan pengikat rindu
Rasulullah dan Khadijah Al Qubro,
Yang Engkau jadikan mata air kasih sayang
Imam Ali dan Fatimah Az Zahra,

Ya Allah, Ya Karim
Andai semua tak layak bagi kami,
Maka kabulkanlah permohonan kami dengan ridho-Mu,
Jadikanlah orang yang telah Engkau pilihkan,
Yang akan menjadi suami anakku nanti
Adalah orang yang shaleh,
Yang akan mencintai, menjaga merawat dan
Salim menyempurnakan dalam ibadah

Ya Allah, Ya Karim,
Jagalah anak kami, intan berlian kami ini
Dimanapun dia berada
Agar selalu disayang Engkau, Illahi Robbi

64
Anugerahkanlah kelak kepada anak kami
Keturunan-keturunan yang sehat walafiat
Shaleh, shalehah dan cerdas
Sebagai penyejuk mata dan penyenang hati
Yang selalu bersyukur kepadaMu
Jadikan mereka panutan
Bagi orang-orang yang taqwa

Ya Allah, Ya Kariim,
Kabulkanlah doa kami
Aamiin yaa robbal aalaamiin

65
Doa Khusus

Calon Mempelai

66
Akhmad
Kissie Aprieska
67
68
Audzubillahi minassysyaithaanir rajim
Bismillahir Rahmannir Rahiim

Alhamdulilahi Rabbil Aalaamiin


Hamday yuwaa fii niamahu wayukaafi maziidah
Yaa Rabbana lakal hamdu
Kamaa yanbaghii lijalaali wajhikal
Kariimi waadziimi sulthanik

Allahuma shalli alaa sayyidinaa Muhammadin


Waala aalihii wa ashhaanihii ajmaiin

Allahuma inna nas alikal afwa wal aafiyah


Walmuaafatad daaimatan fii diininaa wa dunyaanaa
Wa ahliinaa wa amwaalanaa wa waffiqnaa lisysyukri
alaa niamik wa ainnaa alaa thaaatik
Wa husni ibaadatik

Wa adaaI faraa idlika wa tanfiidzi ahkaamik


Wa nayli mardiaatika wattiqa a sakhathik

Allahuma allif baina


Akhmad
Wa
Kissie Aprieska

Kamaa allafta baina aniinaa


Aadama wa umminaa Hawwaaa
Wa allif bainahumma kamaa allafta baina
Yuusufa wa Zulaykhaa

69
Wa allif baina humaa kamaa allafta baina
Nabiyyinaa Muhammadin Shallalahu ;alaihi
Wa sallam Khadijatal Kubraa
Wa Ashlih jamahumaa fiddunyaa wal aakhirah
Wahablahumaa milladunka rahmah
Wa qurrata ayun wajalhumaa
Min ibadikhannadiiin diinika
Wa limashaalihil muminiin
Birahmatika yaa Ar Rahmaar Raahimiin

Ya Allah
Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Bukalah pintu hati Akhmad
Dan Kissie Aprieska
Agar ikhlas menerima segala ketentuanMu
Berupa kebahagiaan ataupun ujian dariMu
Jadikanlah hari-hari yang akan mereka lalui bersama
adalah hari yang diliputi penuh kebahagiaan,
ketegaran Iman dan Taqwa

Ya Allah,
Engkau Maha Pengasih dari yang Mengasihi
Berkahilan mereka berdua agar menjadi pasangan yang senantiasa
berbagi kasih saya
Karuniakanlah Ya Allah, kepada mereka berdua
Kehidupan yang penuh kedamaian

Ya Allah
Tuntunlah Akhmad dan Kissie Aprieska
Agar menjadi sepasang insan yang rukun

70
Sebagaimana pasangan yang Engkau tumbuhkan
Cinta dan kasih sayang pada dirinya serta kerukunan,
Yakni padangan Adam a.s. dan Siti Hawa,
Pasangan Yusuf dan Zulaikha serta junjungan kami
Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah

Ya Allah,
Maslahatkanlah pernikahan mereka
Selagi hidup di dunia maupun di akherat nanti

Curahkanlah RahmatMu Ya Allah


Atas mereka berdua dan karuniakanlah mereka
Buah hati keturunan yang shaleh dan shalehah

Dan masukkanlah mereka


ke dalam golongan orang-orang yang berguna
baik bagi agama maupun kemaslahatan kaum mukmin

Dengan segala cuharan rahmat,


Kasih sayanMu Yaa Allah,
Engkau Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang

71
Senandung Kabulkanlah

Doa

YAA ROBBANAA

Yaa Robbanaa amiin amiin


Amiin Amiin Yaa Robbanaa
Amiin Amiin Yaa Robbanaa
Amiin Yaa Robbal Aalamiin

Yaa Allah
Kabulkanlah doa yang kami panjatkan
Yaa Allah Yaa Tuhan kami
Hanya kepada-Mu kami memohon
Hanya Engkau Tuhan Seru sekalian alam

72
Shalawat Badriyah
Shalatullah Salamullah

73
SHALAWAT BADRIYAH

Shalaatullah, salaamullah
Alaa thaahaa, Rosullillah
Shalatullah, salaamullah
Alaa Yaasin, Habiibillah

Tawassalnaa bi bismillaah
Wa bil haadi Radulillah
Wa kulli mujaahidin Lillaah
Bi ahlil badri yaa Allaah

Shalawat Allah salam Allah atas-Mu


Wahai Tooha Rasullullah
Shalawat Allah salam Allah bagi-Mu
Wahai Yaasin kekasih Allah

Aku bertawassul dengan Asma Allah


Kepada Haadi Rasullullah
Demi para pejuang
Para Mujahiddin badar yaa Allah

74
75
Ilaahii salliimil ummaah
Minal aafaati wan niqmaah
Wa min hammiw wa min ghummah
Bi ahlil badri yaa Allah
Illahii Najjinaa waksyiif
Jamii adziyyatiw washriif
Makaaidal idaa wal-thuuf
Bi ahlil Badri Yaa Allah

Allahuma shallii wa Sallim


Wa baariik alayyh

Yaa Allah, selamatkanlah umat ini


Dari duka dan bencana
Dari belenggu yang mengungkungnya,
Dari kebekuan yang mencekamnya
Demi para Mujahidin Badaar ya Allah

Yaa Allah, tolaklah segala keburukan


Dari para pembuat kerusakan dan maksiat
Lindungi dari segalam wabah dan musibah
Demi para Mujahiddin Badaar ya Allah

Yaa Allah, ampunilah kami, muliakanlah kami,


Kabulkanlah permohonan kami
Cegahlah tragedy atas kami
Demi para Mujahiddin Badaar yaa Allah

76
Shalawat Thalaal Badru

77
SHALAWAT THALAAL BADRU

Allahuma shalli wa sallim wa baarik alayyh

Shallallaah alaa Muhammad,


Shallallah alayh wa sallam 2x

Thalaal badru alaynaa


Min Tsaniyyaatil wadaa
Wa jabas syukru alaynaa
Maa daaa illaahi daa

Asyraqal badru alaynaa


Fakhfafat minhul buduuru
Mitslahusnika maa ra-aynaa
Qatthu yaa wajhas suruuri

Bulan Purnama sempurna telah dating


Dari Thaniyyatil wada
Patutlah kita senantiasa bersyukur pada Allah
Utusan Allah telah berada di tengah kita
Membawa amanat

Telah terbit bulan purnama menerangi negeri kami


Telah datang kepada kami
Rasullullah Pembawa Risalah
Keindahanmu tiada tertandingi
Wahai wajah yang senantiasa berseri

78
79
Anta syamsun anta badrun
Anta nuurun fawqa nuuri
Anta iksiiruw waqhaalii
Anta mishbaahus shudurii

Yaa habiibii yaa Muhammad


Yaa aruusal Khafiqani
Yaa mu-ayyad yaa mumajjad
Yaa Imaamal Qiblatayini

Allahu Khaliquna Allahu Raaziquna


Shallallah alaa Muhammad
Shallallah alayh wa sallam 2x

Engkau laksana Matahari,


Engkau bak bulan purnama sempurna
Engkaulah cahaya mengungguli semua cahaya
Engkau laksana logam mulia
Engkaulah pelita hati seluruh umat

Wahai kekasih Allah


Wahai Muhammad nabi yang terpuji
Engkau penghias langit dan bumi
Engkau sang penolong
Wahai Nabi yang dimuliakan
Wahai Imam Dua Kiblat

Yaa Allah, salam dan selamat kepada Nabi


Dan keluarganya serta keberkahan padanya

80