Anda di halaman 1dari 1

Lampiran 1

ANGGARAN PERBELANJAAN BAGI

BINA INSAN GURU UNIT Q4

PADA SESI 2017

BIL ASPEK RM RM

1. PENDAPATAN
RM50.0024= RM1200.00
2. PERBELANJAAN
i. Makanan RM 30.00 24 = RM720.00
ii. Peralatan
Aktiviti darat RM 75.00
Aktiviti air RM 205.00

3. JUMLAH PERBELANJAAN (-) RM1000.00

4. BAKI AKHIR RM 200.00

Anda mungkin juga menyukai