Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 5

Tarikh : 26 Julai 2017

Hari : Rabu

TAHUN/MASA/MATA STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN


PELAJARAN
Dunia Seni Visual EMK: Keusahawanan, (EK1,
1.1.1 Unsur Seni EK2, EK3, EK5), TMK
Tahun 5 1.1.1.1
1.1.1.2 Kreativiti, inovasi, dan Nilai
Masa: 60 minit 1.1.1.3 Murni
1.1.14
Bidang: Menggambar (Catan) Bahan Bantu Mengajar
1.1.2 Prinsip Rekaan 1. Contoh lukisan, contoh
Tema: Alam Semula Jadi 1.1.2.1 gambar
1.1.2.2
Tajuk: Pemandangan 2. Media: Berus lukisan,
1.2.1 Media acuan berbentuk geometri
1.2.1.1 atau organic, kertas
1.2.1.2 lukisan, cat air, cat poster

1.2.2 Proses Teknik Refleksi


1.2.2.1 Seramai ___/___ orang murid
dapat mencapai objektif yang
telah ditetapkan.

___murid yang tidak mencapai


objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi pembelajaran
akan datang.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pembelajaran ini murid dapat:
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya pemandangan di tepi pantai.
2. Mengentahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan catan.

Aktiviti PdP;
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni
yang ada pada contoh karya.
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar serta mewarna catan pemandangan.
4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
5. Murid membuat proses awal menghasilkan catan.

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat menggambar menggunakan teknik catan berdasarkan standard
kandungan.

PdP akan disambung pada minggu akan datang.