Anda di halaman 1dari 28

INSPECTORATUL

COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________

Nr. ......../.........2013

Raport privind organizarea i desfurarea examenului de


Bacalaureat 2013, la nivelul judeului Satu Mare

1.Organizarea i desfurarea examenului de Bacalaureat 2013


Examenul de Bacalaureat s-a organizat i desfurat conform prevederilor din Metodologia de
organizare i desfurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobat prin OMECTS
nr.4799/31.08.2010 valabil conform prevederilor OMECTS nr.5610/2012 i pentru
examenul de bacalaureat 2013.
n conformitate cu art. 6(2) i art. 10 din Metodologia privind organizarea i desfurarea
examenului de bacalaureat aprobat prin OMECTS nr. 4799/31.08.2010, coordonarea
organizrii i desfurrii examenului a fost asigurat de Comisia Judeean de Bacalaureat
pentru ambele sesiuni de examen.

Comisia Judeean de Bacalaureat a nominalizat i transmis Ministerului Educaiei Naionale prin


adresa nr. 2417/09.05.2013 pentru sesiunea iunie-iulie, respectiv adresa nr. 3541/22.07.2013,
unitile de nvmnt desemnate centre de examen, unitile colare arondate acestora i centrele
zonale de evaluare. MEN a aprobat prin adresele nr. 48422/05.06.2013, respectiv nr.
535f/14.08.2013 desfurarea examenului n centrele nominalizate de comisia judeean.

Prin adresa nr. 218f/14.06.2013 s-a aprobat organizarea comisiilor pentru examenul Naional de
Bacalaureat sub efectivul prevazut n Metodologie, sesiunea iunie-iulie 2013 menionate n adresa nr.
2941/11.06.2013:

1. Colegiul Tehnic Elisa Zamfirescu Satu Mare: 184 candidai

2. Liceul Tehnologic de Industrie Alimentar George Emil Palade Satu Mare: 222 candidai

3. Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei: 143 candidai.

1
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Pentru sesiunea iunie-iulie 2013 s-au nscris la examenul de Bacalaureat un numr de 2864
candidai (2013 candidai din promoia curent i 472 candidai din promoii anterioare),
pentru care au fost aprobate i organizate 10 centre de examen, dou subcomisii i 3 centre
zonale de evaluare, dup cum urmeaz:

Centre de examen:

Numr de
Numr de elevi pe
Nr. crt. Centrul de examen Arondri elevi pe
centru de examen
uniti
COLEGIUL NAIONAL COLEGIUL NAIONAL arondate
"MIHAI EMINESCU" "MIHAI EMINESCU" SATU 197
SATU MARE MARE
1 355
COLEGIUL NAIONAL
"KOLCSEY FERENC" SATU 158
MARE
COLEGIUL NAIONAL COLEGIUL NAIONAL
201
"IOAN SLAVICI" SATU "IOAN SLAVICI" SATU
2 MARE MARE
COLEGIUL NAIONAL 372
"DOAMNA STANCA" SATU 171
MARE
COLEGIUL COLEGIUL ECONOMIC
ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" 266
3 "GHEORGHE SATU MARE 283
DRAGOS" SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC 17
ARDUD
COLEGIUL TEHNIC COLEGIUL TEHNIC "ELISA
"ELISA ZAMFIRESCU" 92
ZAMFIRESCU" SATU MARE
SATU MARE COLEGIUL TEHNIC
4 44
"TRAIAN VUIA" SATU
MARE TEORETIC
LICEUL 184
GERMAN "JOHANN 48
ETTINGER" SATU MARE
COLEGIUL TEHNIC DE COLEGIUL TEHNIC DE
TRANSPORTURI SI TRANSPORTURI SI
164
TELECOMUNICATII TELECOMUNICATII "ION I.
"ION I. C. BRATIANU" C. BRATIANU" SATU MARE 294
5 SATU MARE LICEUL TEOLOGIC
43
ROMANO-CATOLIC "HAM
JANOS" SATU
LICEUL MARESATU
REFORMAT
87
MARE
LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRANCUSI" 105
SATU MARE
LICEUL TEHNOLOGIC LICEUL CU PROGRAM
63
"CONSTANTIN SPORTIV SATU MARE
6 267
BRANCUSI" SATU LICEUL TEOLOGIC
MARE ORTODOX "NICOLAE 43
STEINHARDT" SATU MARE
LICEUL DE ARTE "AUREL
56
POPP" SATU MARE

2
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Numr de
Numr de elevi pe
Nr. crt. Centrul de examen Arondri elevi pe
centru de examen
uniti
LICEUL TEHNOLOGIC DE arondate
LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE ALIMENTARA 137
DE INDUSTRIE "GEORGE EMIL PALADE"
7 ALIMENTARA SATU MARE 222
"GEORGE EMIL LICEUL TEHNOLOGIC
PALADE" SATU MARE CONSTRUCTII DE MASINI 85
"UNIO" SATU MARE
LICEUL TEORETIC
141
LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS
8
NEGRESTI-OAS LICEUL TEHNOLOGIC 397
160
"IONITA G. ANDRON"
LICEUL TEORETIC CAREI
NEGRESTI-OAS 346
(301+96 Livada) 162
LICEUL TEORETIC LICEUL ROMANO-CATOLIC
9
CAREI "JOSEPHUS CALASANTIUS" (197+149 35
CAREI Tnad=346)
COLEGIUL TEHNIC COLEGIUL TEHNIC "IULIU 112
"IULIU MANIU" CAREI MANIU" CAREI
10 LICEUL TEHNOLOGIC 144
"SIMION BARNUTIU" 32
CAREI

Subcomisii:

Unitatea colara n care va


Centrul de examen la Centrul de examen la
Nr. funciona o subcomisie n alt
care este arondat Arondri care este arondat
crt. localitate dect centrul de
subcomosia subcomosia
examen
LICEUL
LICEUL TEHNOLOGIC LICEUL TEORETIC
1 TEHNOLOGIC 149
TNAD CAREI
TNAD
LICEUL
TEHNOLOGIC
"GEORGE BARIIU"
LIVADA
LICEUL
LICEUL TEHNOLOGIC LICEUL TEORETIC
2 TEHNOLOGIC
"GEORGE BARIIU" LIVADA NEGRETI-OA
"ANGHEL SALIGNY" 96
TURT
LICEUL
TEHNOLOGIC
TARNA MARE

Centrele de evaluare:

Numr de elevi pe
Nr. Crt. Centrul de evaluare Arondri
centru de evaluare

LICEUL TEORETIC NEGRETI-OA


LICEUL CU PROGRAM
SPORTIV SATU MARE
1 COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGO" SATU 974
MARE
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI I
TELECOMUNICAII "ION I. C. BRTIANU" SATU MARE

3
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Numr de elevi pe
Nr. Crt. Centrul de evaluare Arondri
centru de evaluare

COLEGIUL NAIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE

LICEUL TEOLOGIC LICEUL TEORETIC CAREI


ROMANO-CATOLIC COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE
2 1106
"HAM JANOS" SATU
MARE
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTAR
"GEORGE EMIL PALADE" SATU MARE

COLEGIUL NAIONAL "IOAN SLAVICI" SATU MARE


COLEGIUL NAIONAL LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU
3 "KOLCSEY FERENC" MARE 784
SATU MARE
COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI

Pentru sesiunea august-septembrie 2013 s-au nscris la examenul de Bacalaureat un numr de


1356 candidai (933 candidai din promoia curent i 423 candidai din promoii anterioare),
pentru care au fost aprobate i organizate 6 centre de examen, o subcomisie i 2 centre zonale
de evaluare, dup cum urmeaz:

Centre de examen:

Numr de
Numr de elevi pe elevi pe
Nr. Crt. Centrul de examen Arondri
centru de examen uniti
arondate
COLEGIUL ECONOMIC
"GHEORGHE DRAGOS" SATU 147
MARE
COLEGIUL ECONOMIC
1 "GHEORGHE DRAGOS" LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD 245 8
SATU MARE
LICEUL TEHNOLOGIC
CONSTRUCTII DE MASINI 90
"UNIO" SATU MARE

LICEUL TEHNOLOGIC DE
INDUSTRIE ALIMENTARA
155
"GEORGE EMIL PALADE"
SATU MARE
LICEUL TEHNOLOGIC
DE INDUSTRIE COLEGIUL TEHNIC "ELISA
101
2 ALIMENTARA "GEORGE ZAMFIRESCU" SATU MARE 294
EMIL PALADE" SATU
COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN
MARE 31
VUIA" SATU MARE
LICEUL TEORETIC GERMAN
"JOHANN ETTINGER" SATU 7
MARE

4
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Numr de
Numr de elevi pe elevi pe
Nr. Crt. Centrul de examen Arondri
centru de examen uniti
arondate

COLEGIUL TEHNIC DE
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI
121
TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C.
3 TELECOMUNICATII BRATIANU" SATU MARE 213
"ION I. C. BRATIANU"
SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRANCUSI" 92
SATU MARE
LICEUL REFORMAT SATU
36
MARE
LICEUL CU PROGRAM
40
SPORTIV SATU MARE
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX
"NICOLAE STEINHARDT" 6
SATU MARE
LICEUL DE ARTE "AUREL
17
POPP" SATU MARE
COLEGIUL NAIONAL
LICEUL REFORMAT "KOLCSEY FERENC" SATU 29
4 189
SATU MARE MARE
COLEGIUL NAIONAL "MIHAI
3
EMINESCU" SATU MARE
COLEGIUL NAIONAL "IOAN
24
SLAVICI" SATU MARE
COLEGIUL NAIONAL
"DOAMNA STANCA" SATU 25
MARE
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-
CATOLIC "HAM JANOS" SATU 9
MARE
LICEUL TEORETIC NEGRESTI 226 (126+100 42
LICEUL TEORETIC OAS subcomisie
5
NEGRESTI OAS LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA
Livada) 84
G. ANDRON" NEGRESTI OAS

LICEUL TEORETIC CAREI 22

LICEUL ROMANO-CATOLIC
"JOSEPHUS CALASANTIUS" 25
CAREI
LICEUL TEORETIC
6 COLEGIUL TEHNIC "IULIU 189
CAREI 69
MANIU" CAREI
LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION
18
BARNUTIU" CAREI

LICEUL TEHNOLOGIC TNAD 55

5
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Subcomisie:

Unitatea scolara in care va


Centrul de examen la
Nr. functiona o subcomisie in alta
care este arondata Arondari
crt. localitate decat centrul de Numr de elevi pe
subcomosia
examen uniti arondate
LICEUL
TEHNOLOGIC
74
"GEORGE BARITIU"
LIVADA
LICEUL
LICEUL TEHNOLOGIC LICEUL TEORETIC
1 TEHNOLOGIC
"GEORGE BARITIU" LIVADA NEGRESTI OAS 20
"ANGHEL SALIGNY"
TURT
LICEUL
TEHNOLOGIC 6
TARNA MARE

Centre de evaluare:

Numar de elevi pe
Nr. Crt. Centrul de evaluare Arondari
centru de evaluare
LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS

COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE


LICEUL TEOLOGIC ORTODOX
DRAGOS" SATU MARE
1 "NICOLAE STEINHARDT" 660
SATU MARE
LICEUL TEORETIC CAREI

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI


SI TELECOMUNICATII "ION I. C.
LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU" SATU MARE
2 CONSTRUCTII DE MASINI LICEUL REFORMAT SATU MARE 696
"UNIO" SATU MARE LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE"
SATU MARE

Centrele de examen au fost constituite, astfel nct toi candidaii s aib posibilitatea
deplasrii n timp util spre centrul de examen arondat.

Comisia Judeean de Bacalaureat a ntreprins msuri eficiente pentru asigurarea dotrii


centrelor de examen i a centrelor zonale de evaluare cu logistica necesar desfurrii n
condiii optime a examenului de bacalaureat. Astfel, n fiecare centru de examen, ct i n
centrele zonale de evaluare au existat un numr suficient de copiatoare n stare de funcionare,
calculatoare cu conexiune la reeaua de internet, telefoane/faxuri etc, ct i consumabile,
conform necesarului estimat.

6
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
n toate centrele de examen au existat camere de supraveghere video pe toat perioada
desfurrii probelor de examen, n locaiile de descrcare a subiectelor, n slile de examen,
precum i n slile n care s-au preluat lucrri scrise. Toate capturile video au fost arhivate,
stocate i sigilate, pe ore i zile de examen de ctre persoana desemnat de preedintele
comisiei din centrul de examen, att la desfurarea probelor de competene, ct i la cele
scrise.

nscrierea candidailor la examenul de bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2013, s-a


realizat n baza OMECTS 4799/2010 - Metodologia de organizare i desfurare a
examenului de bacalaureat, capitolul IV, articolul 35. Preedinii Comisiilor de bacalaureat
din Centrele de examen precum i membrii Comisiei Judeene de Bacalaureat, conform
Anexei nr.3 la Metodologia de organizare i desfurare a examenului de bacalaureat, au
verificat autenticitatea actelor de nscriere, respectarea condiiilor de participare la examene i
ntocmirea listelor de nscriere.

Comisia Judeean de Bacalaureat a elaborat i transmis n timp util adrese ctre Inspectoratul
de Poliie al Judeului Satu Mare i Inspectoratul de Jandarmi Judeean Gl. de Bg Ioni
Boran Satu Mare, prin care s-a solicitat instituiilor menionate, asigurarea prezenei
poliitilor i jandarmilor la centrele de examen n care s-au susinut probele de examen, la
centrele de evaluare i la sediul ISJ Satu Mare, pe ntreaga perioad a desfurrii examenului
n conformitate cu prevederile art.11(6) din Anexa 2 la OMECTS 4799/31.08.2010, pentru
paza i transportul lucrrilor scrise, respectiv pstrarea ordinii publice n centrele de examen.
La solicitarea Comisiei Judeene de Bacalaureat instituiile mai sus menionate
au rspuns foarte bine, avnd prezeni n fiecare centru de examen i n centrele
de evaluare poliiti i jandarmi, precum i pentru transportul lucrrilor
contestate la centrele regionale de contestaii.

Candidaii care au avut probleme de sntate certificate de medicul specialist, au depus la


Comisia Judeean de Bacalureat solicitri nsoite de documente justificative pentru a susine
examenul la domiciliu. Astfel, n cadrul sesiunii iunie-iulie 2013 a examenului de Bacalaureat

7
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
a existat solicitarea unui candidat, care a susinut proba E.d) la domiciliu, conform aprobrii
Comisiei Naionale de Bacalaureat nr. 421f/03.07.2013.

Asistena medical a fost asigurat prin cabinetele colare din incinta centrelor de examen,
prezena personalului medical fiind permanent pe toat perioada desfurrii probelor de
examen. n cadrul sesiunii iunie-iulie 2013 a examenului de Bacalaureat dou candidate au
ntmpinat probleme de sntate dup 15 minute de la distribuirea subiectelor la proba E.a),
apelndu-se la Ambulan, pentru a fi transportate la Spitalul Judeean de Urgen Satu Mare.
Comisia Naional de Bacalaureat a aprobat utilizarea subiectului de rezerv, n cazurile
menionate mai sus.

Constituirea Comisiilor din Centrele de Examen i a comisiilor din Centrele Zonale de


Evaluare s-a fcut prin decizii ale Comisiei Judeene de Bacalaureat, cu respectarea
prevederilor Metodologiei de organizare i desfurare a examenului de bacalaureat, prin
tragere la sori, n edin public. Astfel s-au stabilit vicepreedinii i cadrele didactice care
au fcut parte din Comisiile de examen i Centrele Zonale de Evaluare. Repartizarea
persoanelor propuse ca preedini pentru toate centrele de examen i de evaluare s-a realizat n
conformitate cu metodologia i procedurile n vigoare. n cadrul sesiunii august septembrie
2013 repartizarea persoanelor propuse ca preedini pentru toate centrele de examen i de
evaluare s-a realizat n conformitate cu Nota MEN nr. 56738/21.08.2013, respectiv procedura
cuprins n Nota MEN nr. 540/25.08.2013, prin tragere la sori n cadrul videoconferinei
organizate de MEN.

Pentru buna desfurare a probelor, toate centrele de examen au fost monitorizate de ctre
inspectorii colari de specialitate, membri ai Comisiei Judeene de Bacalaureat, pe baza
planului de monitorizare realizat de ISJ, precum i de delegatul MEN.

Examenele de competene lingvistice i digitale s-au desfurat n unitile de nvmnt


liceal din jude care au fost desemnate centru de examen de evaluare a competenelor digitale
i centru de comunicare a subiectelor. Au fost numite, prin decizia inspectorului colar
general, pe baza propunerilor fcute de unitile colare, comisiile de bacalaureat de evaluare
a competenelor lingvistice i digitale din fiecare unitate de nvmnt liceal, conform
punctului C, art.12 din Metodologia de organizare i desfurare a examenului de bacalaureat

8
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
2011, comisii n care au fost cuprinse i persoanele de contact conform art. 11, alin.17 din
metodologie.

Pe parcursul desfurrii probelor scrise au fost eliminai din examen 8 candidai pentru
tentativ de fraud, 5 candidai n cadrul sesiunii de examen iunie-iulie i 3 candidai n cadrul
sesiunii august septembrie, dup cum urmeaz:

Sesiunea iunie-iulie 2013


Nr. Motivul
Centrul de examen Numr elevi eliminai
crt. eliminrii
Proba EC
Colegiul Tehnic Ion I.C. Brtianu
1 Tentativ de fraud
1. Satu Mare
Proba Ed

Liceul Teoretic Negreti Oa 1 Fraud


2.
3. Liceul Teoretic Negreti Oa 3 Tentativ de fraud
Total 5

Sesiunea august-septembrie 2013:


Motivul
Nr.
Centrul de examen Numr elevi eliminai
crt.
eliminrii
Proba Ea
Liceul Teoretic Negreti Oa, 1
1 subcomisia Tentativ de fraud
Liceul Tehnologic George
Bariiu Livada
Liceul Tehnologic de Industrie 1
2 Alimentar George Emil Palade Tentativ de fraud
Satu Mare
ProbaEd
3 Colegiul Economic Gheorghe 1 Tentativ de fraud
Drago Satu Mare
Total 3

Pe ntreaga perioad a desfurrii examenului de Bacalaureat, centrele de examen i centrele


de evaluare au inut o strns legtur cu Comisia Judeean, care a sprijinit soluionarea

9
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
tuturor problemelor ivite pe parcurs. Comisiile de examen i-au exercitat corect prerogativele.
La nivelul judeului Satu Mare examenul s-a desfurat fr incidente.
Nu s-au semnalat cazuri sau situaii care s impun adoptarea de sanciuni pentru cadrele
didactice.

2. Rezultate obinute
2.1. Analiza rezultatelor obinute la examenul de Bacalaureat, 2013

Din cei 2864 candidai nscrii la sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat, s-au
prezentat 2709 (94.59%).
Au fost declarai promovai 1581 ceea ce reprezint un procent de promovare de 58.36%.
Au fost respini 1138 de candidai 42.01%.
Un numr de 155 (5.41%) de candidai dintre cei nscrii nu s-au prezentat la examen, 5 elevi
(din seria curent) au fost eliminai din examen 0.18%.
Menionm c procentul de promovare total (serie curent+serii anterioare) nainte de
contestaii a fost de 57.81% iar dup contestaii de 58.36%, modificarea infim de procentaj
reflect i corectitudinea evalurii din centrele zonale de evaluare.

Dup cum reflect datele statistice, rezultatele din acest an colar se situeaz peste valorile
procentuale ale anului anterior. Comparativ cu rezultatele la nivel naional, rezultatele de la
examenul de bacalaureat 2013 din judeul nostru se situeaz la mijlocul clasamentului.
BAC 2011 BAC 2012 BAC 2013
iunie-iulie iunie-iulie iunie-iulie
nscrii 3528 3360 2864
Prezeni 3226 91,43 % 3121 92,89% 2709 (94.59%)
Admii 1495 1273 1581
Respini 1906 1842 1123
Promovabilitate 43,96 % 40,79% 58.36%
Eliminai 4 6 5
Medii ntre 6-6,99 453 30,30% 323 25,37% 463 - 29.29%
Medii ntre 7-7,99 445 29,76 % 426 33,46% 428 - 27.07%
Medii ntre 8-8,99 427 28,56 % 327 25,69% 411 - 26%
Medii ntre 9-9,99 168 11,23 % 196 15,4% 273 - 17.27%
Medii de 10 2 0,01 % 1 0,08% 6 - 0.38%
Numr contestaii 1224 758 571

10
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Situaia comparativ a prezenei respectiv a promovabilitii examenului de bacalaureat n
judeul Satu Mare, n ultimii ani:

Rezultatele nainte i dup contestaii, sesiunea iunie-iulie 2013:


Numr Rezultate pe trane de medii
Statistica candidai
6 -6,99 7 -7,99 8 -8,99 9 -9,99 10
promovai
nainte de
1243 300 426 325 191 1
contestaii
2012
Dup
1273 323 426 327 196 1
contestaii
nainte de
1566 449 433 411 267 6
contestaii
2013
Dup
1581 463 428 411 273 6
contestaii

Rezultate pe trane de medii:

11
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________

Situaia contestaiilor depuse pe probe:

Trane de medii
Candidai nscrii Prezeni Eliminai Promovai
6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
Absolveni 1425
2392 2278 5 343 397 406 273 6
2013 (62.55%)
Absolveni
156
serii 472 431 0 120 31 5 0 0
(36.19%)
anterioare
Total
1581
candidai 2864 2709 5 463 428 411 273 6
(58.36%)
2013

12
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________

Promovabilitatea pe uniti de nvmnt n sesiunea iunie-iulie, 2013:


MEDIA MEDIA
Nr.
NUME_UNITATE_INVATAMANT PROMOVABILITATE PE PE
crt.
JUDE AR
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU
1 98,98%
MARE
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
2 97,92%
ETTINGER" SATU MARE
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM
3 90,70%
JANOS" SATU MARE
COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA"
4 90,64%
SATU MARE
COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU
5 89,50%
MARE
6 LICEUL TEORETIC CAREI 89,44%
COLEGIUL NATIONAL "KOLCSEY FERENC"
7 85,35%
SATU MARE
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE
8 81,40%
STEINHARDT" SATU MARE
9 LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS 70,00%
10 LICEUL REFORMAT SATU MARE 68,97%
11 LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE 67,86%
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS"
12 58,75%
SATU MARE
13 LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 54,23%
LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU"
14 47,37%
LIVADA
LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS 58,36% 55,52%
15 47,06%
CALASANTIUS" CAREI
LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON"
16 43,75%
NEGRESTI-OAS
17 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE 34,43%
18 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURT 27,59%
19 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 24,27%
COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU
20 18,39%
MARE
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI
21 TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU 16,55%
MARE
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI"
22 15,56%
SATU MARE
23 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD 15,38%
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
24 ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" SATU 13,18%
MARE
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI
25 12,16%
"UNIO" SATU MARE
26 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" SATU MARE 4,88%
LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BARNUTIU"
27 0,00%
CAREI
28 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE 0,00%

13
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________

n sesiunea iuie-iulie un numr de12 licee au obinut o medie mai mare dect media pe ar:

Promovabilitatea pe uniti de nvmnt n sesiunea august-septembrie, 2013:


MEDIA MEDIA
Nr.crt. NUME_UNITATE_INVATAMANT PROMOVABILITATE PE PE
JUDE AR
COLEGIUL NATIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU
1 66,67%
MARE
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU
2 66,67%
MARE
3 LICEUL TEORETIC CAREI 55,00%
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "HAM
4 50,00%
JANOS" SATU MARE
5 LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE 46,15%
COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU
6 45,83%
MARE
7 LICEUL REFORMAT SATU MARE 40,00%
COLEGIUL NATIONAL "IOAN SLAVICI" SATU 21,89% 21,28%
8 36,36%
MARE
9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE 31,43%
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS"
10 29,17%
SATU MARE
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
11 28,57%
ETTINGER" SATU MARE
12 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 26,79%
LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS
13 23,81%
CALASANTIUS" CAREI
LICEUL TEHNOLOGIC "IONITA G. ANDRON"
14 23,08%
NEGRESTI-OAS

14
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
15 LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS 20,59%
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI
16 TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU 19,15%
MARE
17 LICEUL TEHNOLOGIC TASNAD 16,28%
LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BARITIU"
18 14,04%
LIVADA
LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCTII DE MASINI
19 13,43%
"UNIO" SATU MARE
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
20 ALIMENTARA "GEORGE EMIL PALADE" SATU 12,50%
MARE
COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU
21 9,38%
MARE
22 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" SATU MARE 8,70%
LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI"
23 6,78%
SATU MARE
24 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD 0,00%
LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION BARNUTIU"
25 0,00%
CAREI
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "NICOLAE
26 0,00%
STEINHARDT" SATU MARE
27 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE 0,00%
28 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" TURT 0,00%

n sesiunea iuie-iulie un numr de14 licee au obinut o medie mai mare dect media pe ar:

15
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
2.2. Analiza rezultatelor obinute la examenul de Bacalaureat, 2013 diferena dintre media
obinut pe cls. a IX-a a XII-a/a XIII-a, pe discipline

2.2.1. Proba E-a) Limba i literatura romn


A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E - a) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA
1 Limba romn 7,85 8,42 -0,57
STANCA"
LICEUL ORTODOX "NICOLAE
2 Limba romn 7,49 8,01 -0,52
STEINHARD"
3 LICEUL TEHNOLOGIC BARIIU LIVADA Limba romn 6,59 6,74 -0,15

4 LICEUL DE ARTE Limba romn 7,18 7,06 0,12

COLEGIUL NAIONAL "MIHAI


5 Limba romn 8,81 8,69 0,12
EMINESCU"
6 COLEGIUL NAIONAL "IOAN SLAVICI" Limba romn 8,09 7,84 0,25
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
7 Limba romn 8,32 8,05 0,27
ETTINGER"
8 LICEUL TEORETIC CAREI Limba romn 7,97 7,45 0,52

9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Limba romn 6,03 5,42 0,61

10 COLEGIUL TEHNIC "ION I.C. BRTIANU" Limba romn 5,3 4,58 0,72

11 LICEUL TEORETIC NEGRETI OA Limba romn 7,5 6,69 0,81

12 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD Limba romn 6,28 5,42 0,86

LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS


13 Limba romn 6,86 6 0,86
CALASANTIUS" CAREI

14 LICEUL REFORMAT Limba romn 7,39 6,51 0,88

COLEGIUL NAIONAL "KOLCSEY


15 Limba romn 7,75 6,73 1,02
FERENC"
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ANGHEL
16 Limba romn 6,78 5,59 1,19
SALIGNY'' TURT
17 LICEUL TEHNOLOGIC TNAD Limba romn 7,49 6,24 1,25
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE
18 Limba romn 7,35 5,98 1,37
DRAGO"
LICEUL TEHNOLOGIC "IONI G.
19 Limba romn 6,35 4,84 1,51
ANDRON" NEGRETI OA
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
20 Limba romn 6,28 4,75 1,53
ALIMENTAR "GEORGE EMIL PALADE"
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
21 Limba romn 8,24 6,7 1,54
"HAM JANOS"
22 LICEUL TEHNOLOGIC "UNIO" Limba romn 5,85 3,94 1,91

16
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
23 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Limba romn 6,09 4,1 1,99

24 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI Limba romn 7,2 5,13 2,07

25 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRNCUI" Limba romn 6,26 4,09 2,17

26 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE Limba romn 6,22 4,03 2,19

27 LICEUL TEORETIC "UNIREA" SATU MARE Limba romn 6,76 4,12 2,64
LICEUL TEHNOLOGIC "SIMON Limba romn
28 6,5 3,71 2,79
BRNUIU" CAREI
29 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" Limba romn 6,08 2,91 3,17

2.2.2. Proba E-b) Limba i literatura german


B:
A: Media
NR. Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E - b) cls. IX-
CRT. Bac, A-B
XII/XIII
2013
Limba
1 LICEUL TEORETIC GERMAN 8,05 8,48 -0,43
german

2.2.3. Proba E-b) Limba i literatura maghiar


B:
A: Media
NR. Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E - b) cls. IX-
CRT. Bac, A-B
XII/XIII
2013
Limba
1 7,73 8,95 -1,22
LICEUL REFORMAT maghiar
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC Limba
2 8,2 8,94 -0,74
"HAM JANOS" maghiar
Limba
3 8,07 8,65 -0,58
LICEUL TEORETIC CAREI maghiar
Limba
4 LICEUL DE ARTE 7,82 8,27 -0,45
maghiar

Limba
5 COLEGIUL NAIONAL "KOLCSEY FERENC" 8,61 8,82 -0,21
maghiar
Limba
6 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" 6,54 6,6 -0,06
maghiar
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE Limba
7 7,44 7,38 0,06
DRAGO" maghiar
Limba
8 LICEUL TEHNOLOGIC TNAD 7,83 7,75 0,08
maghiar

9 LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS Limba 8,44 8,2 0,24


CALASANTIUS CAREI maghiar
Limba
10 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" 7,04 6,23 0,81
maghiar

17
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE Limba
11 7,13 5,9 1,23
ALIMENTAR "GEORGE EMIL PALADE" maghiar
Limba
12 6,75 5,5 1,25
LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRNCUI" maghiar
Limba
13 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI 6,80 5,11 1,69
maghiar
LICEUL TEHNOLOGIC "SIMON BRNUIU" Limba
14 7,77 5,8 1,97
CAREI maghiar

2.2.4. Proba E-c) Matematic


B:
A: Media
NR. Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E - c) cls. IX-
CRT. Bac, A-B
XII/XIII
2013
1 COLEGIUL NAIONAL "MIHAI EMINESCU" Matematic 7,48 8,81 -1,33
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
2 Matematic 7,54 8,54 -1
"HAM JANOS"
3 LICEUL TEORETIC NEGRETI OA Matematic 6,49 7,32 -0,83
4 COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA STANCA" Matematic 7,04 7,62 -0,58
5 LICEUL TEORETIC CAREI Matematic 7,92 8,36 -0,44
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE
6 Matematic 5,94 6,2 -0,26
DRAGO"
7 COLEGIUL NAIONAL "IOAN SLAVICI" Matematic 7,18 7,38 -0,2

8 COLEGIUL NAIONAL "KOLCSEY FERENC" Matematic 7,52 7,59 -0,07

9 LICEUL TEHNOLOGIC BARIIU LIVADA Matematic 6,25 6,16 0,09


10 LICEUL REFORMAT Matematic 6,91 6,46 0,45
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
11 Matematic 8,09 7,62 0,47
ETTINGER"
LICEUL ROMANO-CATOLIC "JOSEPHUS
12 Matematic 7,16 6,4 0,76
CALASANTIUS" CAREI
LICEUL TEHNOLOGIC "IONI G. ANDRON"
13 Matematic 6,05 5,27 0,78
NEGRETI OA
14 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI Matematic 5,86 5,06 0,8
LICEUL TEHNOLOGIC,,ANGHEL SALIGNY''
15 Matematic 6,15 5,29 0,86
TURT
16 LICEUL TEHNOLOGIC BRTIANU Matematic 5,25 4,28 0,97
17 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Matematic 5,75 4,49 1,26
18 LICEUL TEHNOLOGIC TNAD Matematic 5,96 4,49 1,47

19 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE Matematic 6,1 4,23 1,87


20 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD Matematic 6,14 4,07 2,07
21 LICEUL TEHNOLOGIC UNIO Matematic 5,76 3,41 2,35
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
22 Matematic 5,67 3,1 2,57
ALIMENTAR "GEORGE EMIL PALADE"
23 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRNCUI" Matematic 5,13 2,5 2,63
LICEUL TEHNOLOGIC "SIMON BRNUIU"
24 Matematic 6,03 3,21 2,82
CAREI

18
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
25 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" Matematic 6,24 3,06 3,18
26 LICEUL TEORETIC UNIREA SATU MARE Matematic 6,09 2,77 3,32

2.2.5. Proba E-c) Istorie


A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E - c) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
1 LICEUL ORTODOX "NICOLAE STEINHARD" Istorie 7,62 8,02 -0,4
2 COLEGIUL NAIONAL "IOAN SLAVICI" Istorie 7,31 7,5 -0,19
3 COLEGIUL NAIONAL "KOLCSEY FERENC" Istorie 6,98 6,61 0,37
4 COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA STANCA" Istorie 7,93 7,39 0,54
5 LICEUL TEHNOLOGIC TNAD Istorie 6,38 5,83 0,55
6 LICEUL REFORMAT Istorie 7,47 6,73 0,74
7 COLEGIUL NAIONAL "MIHAI EMINESCU" Istorie 8,81 7,99 0,82
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
8 Istorie 7,11 6,2 0,91
ETTINGER"
9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Istorie 6,39 5,47 0,92
10 LICEUL TEORETIC NEGRETI OA Istorie 7,27 6,08 1,19
11 LICEUL DE ARTE Istorie 7,67 6,32 1,35

12 LICEUL TEORETIC CAREI Istorie 8,61 6,8 1,81


LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
13 Istorie 8,19 6,32 1,87
"HAM JANOS"
LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS
14 Istorie 8,27 6,2 2,07
CALASANTIUS CAREI
15 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Istorie 7,18 3,92 3,26

2.2.5. Proba E-d) Biologie


B:
A: Media
NR. Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E - d) cls. IX-
CRT. Bac, A-B
XII/XIII
2013
1 COLEGIUL NAIONAL "MIHAI EMINESCU" Biologie 8,47 9,08 -0,61
2 LICEUL TEORETIC NEGRETI OA Biologie 7,66 8,09 -0,43
LICEUL TEHNOLOGIC "IONI G. ANDRON"
3 Biologie 6,03 6,44 -0,41
NEGRETI OA
4 LICEUL TEHNOLOGIC TNAD Biologie 7,5 7,6 -0,1
5 COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA STANCA" Biologie 7,98 7,84 0,14
6 LICEUL TEORETIC CAREI Biologie 9 8,72 0,28
7 COLEGIUL NAIONAL "KOLCSEY FERENC" Biologie 8,43 8,02 0,41
8 COLEGIUL NAIONAL "IOAN SLAVICI" Biologie 8,26 7,63 0,63
LICEUL TEHNOLOGIC,,ANGHEL SALIGNY''
9 Biologie 6,59 5,94 0,65
TURT
LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS
10 Biologie 9,1 8,17 0,93
CALASANTIUS CAREI
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
11 Biologie 9,3 8,31 0,99
"HAM JANOS"

19
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
12 LICEUL REFORMAT Biologie 9,5 7,88 1,62
13 LICEUL TEHNOLOGIC BRTIANU Biologie 5,75 4 1,75
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
14 Biologie 7,63 5,65 1,98
ETTINGER"
15 LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE Biologie 6,7 4,58 2,12
16 LICEUL TEHNOLOGIC BRNUIU CAREI Biologie 6,01 3,76 2,25
17 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRNCUI" Biologie 6,8 4,19 2,61
18 LICEUL TEORETIC UNIREA SATU MARE Biologie 6,56 3,87 2,69
19 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Biologie 7,12 4,37 2,75
20 LICEUL TEHNOLOGIC UNIO Biologie 6,45 3,67 2,78
21 LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD Biologie 6,17 3,18 2,99
22 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" Biologie 6,57 3,56 3,01
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
23 Biologie 6,73 3,42 3,31
ALIMENTAR "GEORGE EMIL PALADE"
24 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI Biologie 7,62 3,89 3,73

2.2.6. Proba E-d) Chimie


B:
A: Media
NR. Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E-d) cls. IX-
CRT. Bac, A-B
XII/XIII
2013
LICEUL TEHNOLOGIC "IONI G. ANDRON"
1 Chimie 7,54 8,65 -1,11
NEGRETI OA
2 LICEUL TEORETIC NEGRETI OA Chimie 6,94 7,56 -0,62
3 LICEUL TEORETIC CAREI Chimie 8,36 8,94 -0,58
4 COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA STANCA" Chimie 8,89 9,1 -0,21
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
5 Chimie 9,68 9,51 0,17
ETTINGER"
6 COLEGIUL NAIONAL "MIHAI EMINESCU" Chimie 9,51 8,93 0,58

7 LICEUL TEHNOLOGIC TNAD Chimie 9,87 9,12 0,75


LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
8 Chimie 9,33 8,4 0,93
"HAM JANOS"
9 COLEGIUL NAIONAL "KOLCSEY FERENC" Chimie 9,47 8,38 1,09
LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS
10 Chimie 9,93 8,8 1,13
CALASANTIUS CAREI
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
11 Chimie 6,75 5,14 1,61
ALIMENTAR "GEORGE EMIL PALADE"
12 LICEUL REFORMAT Chimie 8,84 6,7 2,14
13 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" Chimie 6,52 4,25 2,27
14 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Chimie 6,29 3,5 2,79
15 LICEUL TEHNOLOGIC BRNUIU CAREI Chimie 6,70 3,00 3,70
16 LICEUL TEHNOLOGIC UNIO Chimie 6,68 2,9 3,78

20
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
2.2.7. Proba E-d) Fizic
A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E-d) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
1 Fizic 7,83 8,6 -0,77
"HAM JANOS"
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
2 Fizic 9,81 9,15 0,66
ETTINGER"
3 LICEUL TEORETIC CAREI Fizic 9,75 8,8 0,95

4 COLEGIUL NAIONAL "KOLCSEY FERENC" Fizic 7,87 6,1 1,77


LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
5 Fizic 5,81 3,96 1,85
ALIMENTAR "GEORGE EMIL PALADE"
6 LICEUL REFORMAT Fizic 8,75 6,9 1,85
7 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Fizic 5,24 3,25 1,99
8 LICEUL TEHNOLOGIC BRTIANU Fizic 5,12 3 2,12
9 COLEGIUL NAIONAL "MIHAI EMINESCU" Fizic 9,2 6,93 2,27
10 LICEUL TEHNOLOGIC BRNUIU CAREI Fizic 5,75 3,05 2,7
11 LICEUL TEHNOLOGIC "C-TIN BRNCUI" Fizic 5,2 2,02 3,18
12 LICEUL TEHNOLOGIC UNIO Fizic 6,66 3,36 3,3
13 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" Fizic 6,87 3,35 3,52
14 LICEUL TEHNOLOGIC TNAD Fizic 5,94 2,01 3,93
15 COLEGIUL NAIONAL "IOAN SLAVICI" Fizic 9,25 5,05 4,2
16 COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA STANCA" Fizic 9,25 5 4,25

2.2.8. Proba E-d) Geografie


A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E-d) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
1 LICEUL TEHNOLOGIC TNAD Geografie 7,74 8,86 -1,12
COLEGIUL NAIONAL "MIHAI
2 Geografie 8,3 9,25 -0,95
EMINESCU"
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
3 Geografie 8,25 8,54 -0,29
"HAM JANOS"
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
4 Geografie 7,36 7,63 -0,27
ETTINGER"
COLEGIUL NAIONAL "KOLCSEY
5 Geografie 6,94 7,21 -0,27
FERENC"
6 LICEUL REFORMAT Geografie 7,65 7,81 -0,16
7 LICEUL TEHNOLOGIC BARIIU LIVADA Geografie 7,4 7,34 0,06
LICEUL ORTODOX "NICOLAE
8 Geografie 8,67 8,46 0,21
STEINHARD"
COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA
9 Geografie 8,23 7,95 0,28
STANCA"
10 LICEUL TEORETIC NEGRETI OA Geografie 7,63 7,27 0,36
LICEUL TEHNOLOGIC "IONI G.
11 Geografie 7,44 7,04 0,4
ANDRON" NEGRETI OA
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE
12 Geografie 7,38 6,88 0,5
DRAGO"

21
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
13 LICEUL DE ARTE Geografie 8,18 7,58 0,6
14 COLEGIUL NAIONAL "IOAN SLAVICI" Geografie 8,62 7,94 0,68
15 COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" Geografie 6,45 5,5 0,95
16 LICEUL TEORETIC CAREI Geografie 8,86 7,87 0,99
LICEUL ROMANO-CATOLIC JOSEPHUS
17 Geografie 7,67 6,63 1,04
CALASANTIUS CAREI
18 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" CAREI Geografie 7,99 6,52 1,47
19 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Geografie 7,7 6,19 1,51

2.2.9. Proba E-d) Informatic


A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E-d) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
1 Informatic 9,5 10 -0,5
"HAM JANOS"
2 LICEUL TEORETIC CAREI Informatic 9,4 9,38 0,02
COLEGIUL NAIONAL "MIHAI
3 Informatic 9,01 8,84 0,17
EMINESCU"
COLEGIUL NAIONAL "KOLCSEY
4 Informatic 9,16 8,6 0,56
FERENC"
5 LICEUL REFORMAT Informatic 8,92 8,14 0,78
6 LICEUL TEHNOLOGIC TNAD Informatic 8,37 7,54 0,83
COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA
7 Informatic 9,31 8,41 0,9
STANCA"
8 COLEGIUL NAIONAL "IOAN SLAVICI" Informatic 9,23 7,94 1,29
LICEUL TEORETIC GERMAN "JOHANN
9 Informatic 9,39 7,73 1,66
ETTINGER"

2.2.10. Proba E-d) Economie


A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E-d) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
COLEGIUL NAIONAL "MIHAI
1 Economie 10 9,9 0,1
EMINESCU"
2 LICEUL TEHNOLOGIC BARIIU LIVADA Economie 7,25 3,7 3,55
COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE
3 Economie 7,52 2,93 4,59
DRAGO"

2.2.11. Proba E-d) Filosofie


A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E-d) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
1 LICEUL REFORMAT Filosofie 7 7,67 -0,67
COLEGIUL TEORETIC "KOLCSEY
2 Filosofie 7,49 8,06 -0,57
FERENC"
COLEGIUL NAIONAL "MIHAI
3 Filosofie 8,86 9,4 -0,54
EMINESCU"
4 LICEUL TEORETIC CAREI Filosofie 7,44 7,7 -0,26

22
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-
5 Filosofie 7 6,85 0,15
CATOLIC "HAM JANOS"
LICEUL ROMANO-CATOLIC
6 Filosofie 7,31 6,2 1,11
JOSEPHUS CALASANTIUS CAREI
7 LICEUL TEORETIC NEGRETI OA Filosofie 9 6,06 2,94

2.2.12. Proba E-d) Logic i argumentare


A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E-d) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
COLEGIUL NAIONAL "MIHAI Logic i
1 8 6,9 1,1
EMINESCU" argumentare
COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA Logic i
2 9 6,48 2,52
STANCA" argumentare

2.2.13. Proba E-d) Psihologie


A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E-d) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
COLEGIUL NAIONAL "IOAN
1 Psihologie 7,87 7,22 0,65
SLAVICI"
COLEGIUL NAIONAL "MIHAI
2 Psihologie 9,5 8,7 0,8
EMINESCU"
COLEGIUL NAIONAL "DOAMNA
3 Psihologie 8,5 7,45 1,05
STANCA"

2.2.13. Proba E-d) Sociologie


A: Media
NR. B: Media Diferena
UNITATEA COLAR Proba E-d) cls. IX-
CRT. Bac, 2013 A-B
XII/XIII
1 COLEGIUL NAIONAL "IOAN SLAVICI" Sociologie 10 7,5 2,5

23
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________

3.Plan de msuri

PLAN DE MSURI REMEDIALE DESTINATE SPORIRII CALITII PERFORMANELOR COLARE ALE ELEVILOR
DIN CLASA a XII-a
LA BACALAUREAT, 2014

Nr.
Obiective Msuri - Aciuni Responsabili Termen Indicatori de evaluare
crt.
Analiza rezultatelor obinute la nivelul
judeului la BACALAUREAT 2013, Inspector colar de septembrie
comparativ cu cele din 2012 i elaborarea specialitate 2013
programelor de msuri specifice. Crearea unei imagini
relevante asupra rezultatelor
Analiza rezultatelor obinute pe uniti de
nvmnt la BACALAUREAT 2013, obinute la
comparativ cu cea din 2012 i stabilirea Inspector colar de septembrie BACALAUREAT 2013,
programelor de msuri la nivelul specialitate 2013 comparativ cu
Analiza i diagnoza rezultatelor BACALAUREAT 2012.
1. unitilor de nvmnt.
la BACALAUREAT 2013 Identificarea cauzelor
Analiza comparativ a rezultatelor la promovabilitii sczute i a
BACALAUREAT 2013, prin raportare la msurilor ameliorative
rezultatele obinute la nivel judeean i
necesare mbuntirii
naional, n cadrul cercurilor pedagogice Inspector colar de septembrie rezultatelor elevilor la
i stabilirea msurilor adecvate fiecrei specialitate 2013 BACALAUREAT 2014
discipline n vederea ameliorrii
rezultatelor colare i a celor de la
examenele naionale.

24
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Prelucrarea metodologiei de examen
Diseminarea i prelucrarea elevilor i prinilor numirea unor septembrie Cunoaterea tuturor
Directori de uniti de
prevederilor metodologiei de cadre didactice cu responsabiliti n 2013 prevederilor metodologiei de
2. nvmnt liceal
examen tuturor grupurilor acest sens i afiarea, n fiecare unitate de pe parcursul examen de ctre candidai i
Cadre didactice
int nvmnt, a unui program de consiliere anului colar prinii acestora
n acest sens.
Acordarea de consiliere elevilor din
Diseminarea i prelucrarea septembrie Cunoaterea tuturor
partea comisiei judeene, n cadrul unor
prevederilor metodologiei de Inspector colar de 2013 prevederilor metodologiei de
3. vizite de informare i consiliere realizate
examen tuturor grupurilor specialitate pe parcursul examen de ctre candidai i
conform unui grafic stabilit la nivel
int anului colar prinii acestora
judeean, n fiecare clas a XII-a.
Pregtirea adecvat a elevilor
Includerea n planul de inspecie judeean de clasa a XII-a pentru
a inspeciilor de specialitate dedicate susinerea probelor
disciplinelor de examern i centrarea Inspector colar de septembrie examenului de
acestui tip de inspecie pe unitile de specialitate 2013 BACALAUREAT 2014.
nvmnt cu rezultate slabe (sub media Creterea procentului de
Monitorizarea, controlul i judeean) la aceste examene. promovare cu min. 20% la
consilierea modului de BACALAUREAT 2014.
4. pregtire a elevilor n vederea
asigurrii reuitei la Pregtirea adecvat a elevilor
BACALAUREAT, 2014 pentru susinerea probelor
Monitorizarea i controlul modului de
examenului de
elaborare a graficelor orelor de pregtire Inspector colar de pe parcursul
BACALAUREAT 2014.
suplimentar . specialitate anului colar
Crearea oportunitilor
Acordarea de consiliere.
pentru pregtirea
suplimentar.

25
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Pregtirea adecvat a
candidailor pentru
susinerea probelor la
BACALAUREAT 2014.
Monitorizarea i controlul modului de Particularizarea modului de
elaborare a planificrilor i a programelor Inspector colar de pe parcursul parcurgere a coninuturilor a
de pregtire. specialitate anului colar formrii competenelor
Acordarea de consiliere. necesare obinerii unor
rezultate bune la
BACALAUREAT, n funcie
de specificul colii i al
elevilor
Pregtirea adecvat a elevilor
Organizarea de activiti de monitorizare, pentru susinerea probelor la
control i consiliere, n vederea BACALAUREAT 2014.
parcurgerii integrale a materiei, conform Aplicarea unor tehnici de
standardelor de calitate naionale, care s Inspector colar de pe parcursul
lucru axate pe
contribuie la adaptarea demersului specialitate anului colar
individualizare i difereniere
didactic la nevoile elevilor i la realizarea
eficiente, n cadrul orelor de
unei evaluri ritmice, obiective i
pregtire suplimentar.
relevante.
Monitorizarea frecvenei elevilor i
Monitorizarea prezenei luarea msurilor pentru prevenirea i Creterea ratei de participare
elevilor diminuarea absenteismului, inclusiv prin Inspector colar de pe parcursul colar prin diminuarea
5. la orele de curs i la orele de introducerea unui sistem de monitorizare specialitate anului col absenteismului i motivarea
pregtire suplimentar la a prezenei la coal a elevilor i de elevilor pentru studiu.
MATEMATIC informare permanent a familiilor
acestora.

26
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Monitorizarea modului de organizare i
desfurare a orelor de pregtire Asigurarea prezenei elevilor
suplimentar: existena listelor de la orele de pregtire
Inspector colar de pe parcursul
prezen, a documentelor de proiectare a suplimentar i existena
specialitate anului col
modului de parcurgere a coninuturilor, a dovezilor progresului realizat
documentelor de msurare a progresului individual de fiecare elev
individual etc.

Contientizarea elevilor i
Crearea cadrului necesar Organizarea a cel puin 3 simulri de
Decembrie, prinilor asupra stadiului de
derulrii unor evaluri ale nivel judeean pentru probele de la Inspector colar de
6. Februarie, pregtire pentru susinerea
progresului elevilor n condiii BACALAUREAT a elevilor de clasa a specialitate
Aprilie 2013 probelor de la
de examen, la nivel de jude XII-a: decembrie, februarie, aprilie
BACALAUREAT 2014

Organizarea de programe de formare


continu a cadrelor didactice n domeniul
specialitii i al didacticii disciplinei,
CCD
inclusiv n vederea dezvoltrii Cf. graficelor
Inspectori colar de
competenelor de elaborare i evaluare a IJ i CCD Pregtirea corespunztoare a
specialitate
tipurilor de itemi propui la proba de elevilor la fiecare disciplin
evaluare din cadrul examenului de de examen i asigurarea
Formarea cadrelor didactice n
BACALAUREAT corectitudinii i obiectivitii
7. domeniul didacticii i al
n evaluare prin cuprinderea
evalurii
Includerea n cadrul activitilor de n comisiile de evaluare a
formare i a activitilor metodice a unor unor cadre didactice bine
simulri viznd evaluarea lucrrilor de la CCD pregtite n domeniu
Cf. graficelor
probele scrise ale examenului de Inspector colar de
IJ i CCD
BACALAUREAT, cu scopul obinerii specialitate
unei evaluri obiective, prin aplicarea
corect a baremului.

27
INSPECTORATUL
COLAR
JUDEEAN
SATU MARE
____________________________________________________________________
Elaborarea i aplicarea unor planuri de Inspector colar general
aciune privind consilierea i orientarea Inspectori colar de Informarea elevilor asupra
Eficientizarea activitii de pe parcursul
8. colar i profesional i pentru specialitate oportunitilor de continuare
consiliere i orientare anului colar
promovarea ofertei de colarizare Compartimentul reea a studiilor.
unitilor de nvmnt liceal. colar

INSPECTOR COLAR GENERAL, ntocmit,


prof. Mariana ROMAN prof. Adriana DNG
prof.dr. Valerica Doina MUNTEAN

28