Anda di halaman 1dari 4

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

(Digunakan oleh penggubal soalan)

TINGKATAN EMPAT DAN LIMA KERTAS 2

PEPERIKSAAN: MODUL BERFOKUS SET1 JPNPP TAHUN: 2016 MATA PELAJARAN: SEJARAH

KONSTRUK
JUM
TEMA

TAJUK SUB TAJUK/TEMA PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS MERUMUS


R S T R S T R S T R S T
7.1.Tamadun a. Proses Pembentukan tamadun. 1a(2) 1b(2) 1c(2) 1e(2) 1d(2) 10
Awal Dunia. b. Peningkatan tamadun
c. Kemunculan agama & ajaran utama
7 dunia
7.2.Tamadun a. Bentuk dan ciri kerajaan awal
Awal Asia b. Pengaruh Hindu dan agama Buddha
Tenggara
8.1.Islam dan a. Masyarakat Arab Jahiliyah
Penyebarannya b. Islam dan penyebarannya di Makkah 5a(4) 5b(4) 5ci(6) 5cii(6) 20
di Makkah c. Reaksi masyarakat Arab
8.2.Kerajaan Islam a. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua
di Madinah b. Hijrah
c. Piagam Madinah
d. Penyebaran Islam
e. Perjanjian Hudaibiyah
f. Pembukaan semula Kota Makkah
8.3 Pembentukan a Zaman Khalifah al-Rasyidin
8 Kerajaan Islam b. Kerajaan Bani Umaiyah
dan c. Kerajaan Bani Abbasiyah 7a(6) 7b(8) 7c(6) 20
Sumbangannya d. Kerajaan Turki Uthmaniyah
e. Pertembungan tam. Islam dgn tam. lain
di dunia
8.4 Islam di Asia a. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
Tenggara b. Penyebaran Islam di Asia Tenggara
c. Pengaruh Islam di Asia Tenggara
6a(8) 6b(6) 6c(6) 20

8.5 Pembaharuan & a. Pemerintahan dan pentadbiran


Pengaruh Islam di b. Sosiobudaya
KONSTRUK
JUM
TEMA
TAJUK SUB TAJUK/TEMA PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS MERUMUS
R S T R S T R S T R S T
Msia Sblm Kdtgn. c. Ekonomi
Brt
9.1 a. Perubahan masyarakat & budaya
2a(2) 2b(2) 2c(3) 2d(3) 10
Perkembangan Eropah
di Eropah b. Penjelajahan dan penerokaan
c. Revolusi Pertanian & Revolusi
Perindustrian
9 d. Imperialisme
9.2 Dasar British a. Ekonomi tradisional
terhadap b. Ekonomi dagangan
Ekonomi Negara c. Dasar British terhadap pertanian
dan Kesannya
d. Kesan-kesan dasar ekonomi
10.1 Kemunculan a. Imperialisme Barat di Asia Tenggara 8a(2) 8b(6) 8cii(6)
8ci
20
dan (6)
Perkembangan b. Perubahan sistem politik di Asia
Nasionalisme di Tenggara
10 Asia Tenggara c. Nasionalisme di Asia Tenggara
10.2 Nasionalisme a. Perjuangan pemimpin setempat menentang
3a(2) 3b(3) 3d(2) 3c(3) 10
di Msia Shgga British
PD2 b. Gerakan nasionalisme sehingga Prg. Dunia
Ke 2
11.1 Kesedaran a. Latar belakang konsep negara-bangsa:
tentang Pembinaan negara & bangsa Jerman &
Pembinaan Itali
Negara dan b. Kesultanan Melayu Melaka
Bangsa c. Warisan negeri-negeri Melayu
d.Malayan Union 1946 dan Per.Tnh. 9ci
9a(4) 9b(6) 9cii(6) 20
Melayu 1948 (4)
e. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
11 1948
f. Politik di Sabah dan Sarawak
g. Sistem Ahli
h. Pakatan Murni
i. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 10a 10ci 10cii
10b(6) 20
1957 (4) (4) (6)
j. Pembentukan Malaysia 16 September
1963
KONSTRUK
JUM
TEMA
TAJUK SUB TAJUK/TEMA PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS MERUMUS
R S T R S T R S T R S T
11.2 a. Ciri-ciri demokrasi berparlimen 4a(1) 4c(2) 4b(3) 4d(2) 4e(2) 10
Sis.Pemerintah b. Kerajaan Persekutuan
an dan c.Lambang-lambang negara
Pentadbiran
Selepas
Merdeka
11.3 Pembangunan a. Pembangunan ekonomi
& Perpaduan b. Pembangunan dan perpaduan bangsa
utk
Kesejahteraan
11.4 Malaysia ke a. Wawasan 2020
Arah Negara
Maju
12. 1 Konflik a. Perang Dunia Pertama & Prg. Dunia
Antarabangsa Kedua
b. Perang Dingin dan kemunculan blok
dunia.
12 12.2 Peranan dan a. Dasar luar Malaysia
Sumbangan Msia b. Malaysia dalam pertubuhan
dlm Pertubuhan antarabangsa
A/bangsa
c. Malaysia dalam pertubuhan serantau 11ai 11aii 11b 11c
20
(2) (4) (6) (8)
25 4 2 10 36 10 8 20 18 0 12 35
180
JUMLAH 31 56 46 47
WAJARAN KONSTRUK ARAS KESUKARAN JUM
Pengetahuan 52m (29%) Rendah Sederhana Tinggi
RUMUSAN Kefahaman 35m ( 18% )
100%
Analisis 67m (37%) 47% 37% 16%
Merumus 28m (16%)

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

............................................................... ...............................................................
NAMA: PN. MUZIRAH BINTI MOHAMAD NAMA: EN. ROZMAN BIN MATIAS
JAWATAN: KETUA PANEL KERTAS 2