Anda di halaman 1dari 2

1.

Masyarakat dalam tamadun China sangat menghargai aspek pendidikan dan


matlamat utama pendidikannya adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan.
Sistem peperiksaan awam China adalah sistem peperiksaan yang tertua di dunia.

a) Nyatakan dua peringkat pendidikan dalam tamadun China?

i) ...

ii)

[2 markah]

b) Senaraikan dua tahap peperiksaan awam dalam tamadun China?

i) ...

ii) .

[2 markah]

c) Bagaimanakah peperiksaan awam dikendalikan dalam tamadun China?

i) ...

ii) ..

[2 markah]

d) Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan penting dalam kehidupan manusia?

i)

ii) ...

[2 markah]

e) Apakah kesan terhadap negara sekiranya rakyat tidak mendapat pendidikan yang sempurna?

i) ...

ii) .

[2 markah]
2. Proses pembinaan empayar tamadun awal seperti Tamadun India adalah dengan menjalankan dasar
perluasan kuasa ke atas wilayah-wilayah sekitarnya.

a) Namakan dua tokoh perluasan kuasa dalam tamadun India.

i) ...

ii) ...

[2 markah]

b) Bagaimanakah perluasan kuasa tamadun India dilaksanakan?

i) ...

ii) ...

[2 markah]

c) Pada pandangan anda, mengapakah tindakan perluasan kuasa tidak dibenarkan pada masa
kini?

i) ...

ii) ...

[2 markah]

d) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pemimpin dunia pada masa kini dalam
mengelakkan dasar perluasan kuasa?

i) ..

ii)

[2 markah]

e) Pada pandangan anda, apakah persiapan yang perlu rakyat negara kita lakukan untuk
mempertahankan negara daripada sebarang bentuk perluasan kuasa asing?

i) ..

ii) ..

[2 markah]