Anda di halaman 1dari 5

UJIAN KEKUTUBAN

Tujuan :

i. Memastikan setiap fius atau kawalan


kutub tunggal (satu kutub) dan peranti
perlindungan disambung pengalir fasa
sahaja.
ii. Sentuhan tengah pemegang lampu
skru Edison disambung pengalir fasa.

iii. Memastikan sambungan pada soket


alir keluar bagi setiap pengalir fasa,
neutral dan bumi disambung ke
terminal yang betul.

Alat penguji yang digunakan Litar


mati.

i. Jangka ohm (Ohmmeter)


ii. Jangka Pelbagai (Multimeter)
Tatacara menjalankan ujian :

i. Putuskan bekalan utama (OFF Suis


Utama)
ii. Putuskan (tanggalkan) beban.

1. Litar Lampu
i. Pintaskan pengalir pelindung litar dan
pengalir fasa (yang dijangkakan).

ii. Keputusannya bacaan yang


dicatatkan adalah hampir 0.

iii. Ini menunjukkan pengalir tersebut


adalah pengalir fasa.

2. Pemegang Lampu Skru Edison

i. Litar pintaskan pengalir pelindung litar


dan terminal tengah pada pemegang
lampu skru Edison.

ii. Keputusan yang betul seperti rajah


dibawah :-

Suis ON - ada bacaan (0 )


Suis OFF - infiniti ()
iii. Litar pintaskan pengalir pelindung litar
dan neutral pada pemegang lampu
skru Edison.

iii. Keputusan ada bacaan (0 )

3. Litar Soket Alir Keluar.

i. Litar pintaskan pengalir pelindung litar


dan pengalir fasa (yang dijangkakan)
pada soket alir keluar.

ii. Keputusan ada bacaan (0 )


iii. Litar pintaskan pengalir pelindung litar
dan pengalir neutral pada soket alir
keluar.

vi. Keputusan ada bacaan (0 )

v. Sekiranya litar tersebut mengandungi


lebih dari satu soket alir keluar ulang
langkah diatas pada soket alir keluar
yang berikutnya.