Anda di halaman 1dari 2

Tarikh/Hari 12 Julai 2017 / Rabu

Masa 13.15-13.45 & 17.05-17.35


Kelas 2 Ibnu Khaldun
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur (didik hibur)
Tema PETANI MODEN
Tajuk Ternakan
Standard Pembelajaran 1.3.2, 4.2.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;
1. Memberikan jawapan secara lisan terhadap soalan yang diberikan berdasarkan lagu Pak Atan ada
ladang.
2. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul melalui teknik bercerita secara didik
hibur.
Aktiviti 1. Murid menyanyikan lagu Pak Atan ada ladang.
2. Murid menyatakan haiwan yang ada di ladang dan bunyinya.
3. Murid membaca teks cerita yang diberikan dan dilakonkan di hadapan kelas.
4. Murid meneka pengakhiran bagi cerita yang diberikan.
5. Murid menulis jawapan pengakhiran cerita di dalam buku tulis.
6. Murid membuat latihan di dalam buku aktiviti.
Sistem Bahasa Ayat tunggal, ayat majmuk
Pengisian Kurikulum Iimu : Kajian Tempatan, Dunia Sains dan Teknologi
Nilai Murni Menghargai, Tolong-menolong
EMK Kreativiti dan inovasi
Media Lagu Pak Atan ada ladang, teks cerita, buku latihan, buku aktiviti
Refleksi/Catatan Pada akhir pengajaran,

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _____ murid yang tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Mata Pelajaran Dunia Seni Visual


Masa 13.45-14.45
Kelas 2 Ibnu Khaldun
Bidang Mengenal Kraf Tradisional
Tema Objek Buatan Manusia
Tajuk Pasu Bunga
Standard Pembelajaran 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1-4.1.1.1, 4.1.1.2
4.2 Aplikasi Seni - 4.2.1 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2 4.2.2.1
4.3 Ekspresi Kreatif 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
4.4 Apresiasi Seni 4.4.1, 4.4.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;
1. Menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam menghasilkan
lukisan pasu bunga.
Aktiviti 1. Guru mempamerkan pelbagai bentuk pasu bunga.
2. Murid melukis pasu bunga mengikut kreativiti masing-masing.
3. Murid mewarnakan pasu bunga.
4. Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.
EMK Kreativiti, keusahawanan (EK1-EK5) & nilai murni
BBB/Alatan 1. Contoh : Gambar pasu bunga
2. Kertas lukisan, pensel warna
Penilaian PdPc Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti melukis pasu bunga berdasarkan 4 standard kandungan.
Refleksi/Catatan Pada akhir pengajaran,

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _____ murid yang tidak mencapai objektif
atau tidak hadir akan diberi bimbingan.
Mata pelajaran Bahasa Malaysia
Masa 16.05-17.05
Kelas 2 Al-Asmai
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur (didik hibur)
Tema PETANI MODEN
Tajuk Ternakan
Standard Pembelajaran 1.3.2, 4.2.1
Konstruk (11) & (12)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat ;
1. Memberikan jawapan secara lisan terhadap soalan yang diberikan berdasarkan lagu Pak Atan ada
ladang.
2. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul melalui teknik bercerita secara didik
hibur.
Aktiviti 1. Murid menyanyikan lagu Pak Atan ada ladang.
2. Murid menyatakan haiwan yang ada di ladang dan bunyinya.
3. Murid membaca teks cerita yang diberikan dan dilakonkan di hadapan kelas dengan bimbingan guru.
4. Murid meneka pengakhiran bagi cerita yang diberikan.
5. Murid menulis jawapan pengakhiran cerita di dalam buku tulis.
6. Murid membuat latihan di dalam buku aktiviti.
Sistem Bahasa Ayat tunggal, ayat majmuk
Pengisian Kurikulum Iimu : Kajian Tempatan, Dunia Sains dan Teknologi
Nilai Murni Menghargai, Tolong-menolong
EMK Kreativiti dan inovasi
Media Lagu Pak Atan ada ladang, teks cerita, buku latihan, buku aktiviti
Refleksi/Catatan Pada akhir pengajaran,

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _____ murid yang tidak mencapai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.