Anda di halaman 1dari 2

PISMP PENDIDIKAN BNK SEKOLAH RENDAH

BIDANG TERAS
SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO
PRAKTIKUM 1 SEMESTER 5
Maklumat Diri
Biodata Pelajar
1
Surat Pengenalan Diri
Pernyataan Profesional
Maklumat Sekolah
Peta Lokasi, Pelan Sekolah dan Bilik
Darjah
Carta Organisasi Sekolah
2 Visi dan Misi Sekolah
Takwim Sekolah
Senarai Nama Staf (Akademik dan
Sokongan)
Peraturan-Peraturan Sekolah
Maklumat Tugas
Surat-Surat Lantikan Tugas Semasa di
Sekolah
3
Salinan Borang Bimbingan (PR1)
Salinan Borang Kehadiran Praktikum
Rekod Pengajaran Berpasangan
Maklumat Kokurikulum
Rancangan Aktiviti Kokurikulum
Senarai Ahli dan Kehadiran
4 Laporan Aktiviti Kokurikulum
Rancangan Projek/ Peranan-peranan
Lain
Laporan Projek/ Peranan-peranan Lain
Jurnal
Format dan Contoh Penulisan Jurnal
5
Penulisan Jurnal Mingguan
Catatan Kemajuan Tindakan Susulan
Lain-Lain
6
Maklumat Inovasi PdP
PISMP PENDIDIKAN BNK SEKOLAH RENDAH BIDANG TERAS