Anda di halaman 1dari 22

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD

STANDARD PRESTASI

Satu set kriteria umum yang menunjukkan


tahap-tahap prestasi yang perlu murid
pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu
perkara itu telah dikuasai murid (indicator of
success)

3
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Proses mendapatkan maklumat tentang


sejauh mana murid tahu, faham dan boleh
buat atau telah menguasai apa yang dipelajari
berdasarkan pernyataan standard prestasi
yang ditetapkan mengikut tahap-tahap
pencapaian seperti yang dihasratkan dalam
standard kandungan dan standard
pembelajaran.
PENTAKSIRAN
Satu proses yang sistematik untuk memperoleh maklumat
perkembangan murid bagi membantu guru membuat
penilaian terhadap mereka dengan tujuan mengenalpasti
tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang
dihasratkan
APAKAH TUJUAN PENTAKSIRAN
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
murid
Menjalankan tindakan susulan yang sesuai
dengan serta merta
- pengukuhan dan pengayaan
- pemulihan dan bimbingan
Meningkatkan pembelajaran murid, bukan
untuk melabel dan membandingkan antara
murid.
Pentaksiran Formatif

Pentaksiran Sumatif

Standard Prestasi dalam DSKP adalah


penting untuk Pentaksiran Formatif
Apakah kepentingan
Pentaksiran kepada murid ?

Melalui maklumbalas pentaksiran, murid akan


dapat :
Memahami tujuan mereka belajar dan
perkembangan mereka
Motivasi dan keyakinan diri untuk mencuba
lagi
APAKAH CIRI-CIRI PENTAKSIRAN

Bersifat autentik
Dijalankan secara berterusan dan bukan hanya pada
akhir pembelajaran
Boleh dijalankan dalam suasana tidak formal
Bersifat diagnostik: mengenal pasti kekuatan,
kelemahan dan keperluan penambahbaikan bagi guru
dan murid
Menekankan proses
APAKAH KEPENTINGAN PENTAKSIRAN
KEPADA GURU?

Mendapatkan gambaran tentang


perkembangan murid
Menilai keberkesanan PdP
Membantu memperbaiki PdP
Membantu perancangan tindakan
susulan
TAFSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH
TATACARA PENGURUSAN
PENTAKSIRAN
MATA PELAJARAN
SEJARAH

12
LANGKAH 1
Peneraju Pendidikan Negara

Lengkapkan
setiap
maklumat
LANGKAH 2

Lengkapkan
jumlah murid
mengikut
kelas
LANGKAH 3

Lengkapkan
setiap tahap
penguasaan
murid
LANGKAH 4

Hasil laporan
LANGKAH 5

Hasil laporan
murid
(individu)
LANGKAH 6

Hasil laporan
murid
(individu)
LANGKAH 7

Analisa
penguasaan
murid
LANGKAH 8

Paparan cetakan analisa


graf penguasaan murid
LANGKAH 9

Data
pernyataan
band
22