Anda di halaman 1dari 4

Minggu 14

Konsep Personaliti
Menurut Crow dan Crow Mischel, (1981) pula
(1983) (Mak Soon Sang, Menurut Alder menyatakan personaliti
2008) personaliti seseorang 1948 Personaliti sebagai susunan pola-pola
adalah perwatakan fizikal, merupakan gaya hidup tingkah laku manusia yang
corak pertuturan, dan daya seseorang individu diaplikasikan dalam situasi
penarik yang dimiliki. kehidupannya.

Klasifikasi Personaliti

sentiasa menyimpan perasaan, dan emosinya dalam keadaan yang


nyata.
seorang yang pasif, sensatif dan tidak sukakan cabaran.
Introvert banyak menumpukan masanya kepada mendengar sahaja

mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan semua orang,
sentiasa suka melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti social dan sering
ekstrovert cepat membongkar perasaanya tetapi juga cepat pula mengubahnya.

mempunyai kedua-dua ciri introvert dan ekstrovert


suka berkawan tetapi lebih suka memilih bekerja secara individu
bertutur lancar tetapi berfikir sebelum memberi pendapat dan aktif tetapi
ambivert sensitif.
Teori- Teori Personaliti

1. Teori
Psikoanalisis

Sigmund Freud

ego=berfungsi untuk superego= bahagian


Id=bahagian personaliti mengawal id supaya
tidak sedar yang personaliti yang bermoral
keinginannya tidak dan berkembang
berfungsi sebagai stor melanggar nilai dan
penyimpanan untuk daripada didikan moral
norma masyarakat hari dan agama.
keinginan manusia dan ini.
didorong oleh tenaga ebagai pengantar
libido yang maklumat nilai moral
memotivasikan tingkah kepada ego untuk
lakunya. bertindak dan
mengawal id.

Atkinson Trait

memperihalkan personaliti seseorang berdasarkan kepada sifat dan


tingkah laku seseorang

William Sheldon dalam (Mahmood Wazar, 2005), tiga bentuk tubuh atau
2. Teori Trait

somatotip dengan tiga set personaliti, iaitu endomorf, mesomorf dan


ektomoft.

endomorf = badan yang gemuk dan bulat, periang, suka bergaul, kuat
makan, ekstrovet dan tenang.

mesomorf=susuk tubuh yang tegap, keras, dan kuat, personaliti yang


tegas, bertenaga, agresif dan berani.

ektomorf= kurus, tinggi dan lembut, pendiam, tidak suka bergaul,


beremosi, pemalu tetapi cerdik.
Faktor-faktor
Mempengaruhi
Personaliti

Faktor Faktor
Baka/Genetik Persekitaran

Menurut Sheldon (1985), ciri personaliti seseorang adalah berkaitann rapat dengan bentuk
tubuh badannya. Beliau telah menggolongkan bentuk badan manusia kepada tiga kategori,
iaitu endomorf, mesomorf dan ektomorf, yang berkaitan dengan ciri-ciri personaliti.

Jenis bentuk Rupa bentuk badan Ciri-ciri personaliti


badan
Endomorf Bulat dan lembut Trait Viscerotinia:
Suka bergaul, cepat mesra, berlega,
mengandur.
Mesomorf Otot-otot kuat, Trait Somatotonia:
berkemahiran psikomotor Tegas, agresif, suka riadah, sedia
menghadapi cabaran.
Ektomorf Kurus dan tinggi Trait Cerebrotonia:
Tidak suka bergaul, introvert, tidak
suka aktiviti fizikal.
Keluarga

Masyarakat Kebudayaan

Faktor
Persekitaran
Pengalaman Pengaruh
awal Sekolah

Media Rakan
massa sebaya

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

Guru perlu sentiasa berjumpa dan berbincang dengan ibu bapa tentang
perkembangan dan personaliti murid.

guru perlu memahami tingkah laku murid, di mana ia berperanan dalam


membentuk perkembangan personaliti murid tersebut

guru perlu menggunakan segala ilmu dan kemahiran dalam psikologi


pendidikan untuk memahami personaliti murid.

membantu guru dalam mengenal psati punca tingkah laku atau personaliti
murid dalam bilik darjah

guru perlu menyedari bahawa setiap murid unik dan berbeza dari segi kognitif,
emosi, fizikal dan personaliti diri.