Anda di halaman 1dari 1

I

N M I S O R A

1L
A D A D
E R A E L
Mendatar.
A O M A L I K
Menurun.
I B A N D A R C A T A Contoh hasil bumi

E T I M Baik dalam kehidupan,- Alasan


S T R A T E Gr II S samudra pasai menjadi kerajaan islam y
kuat, ( Dibalik ).
O A M S A H K P Transito.

S J I R U Samudra pasai kerajaan


s Laksamana dari mesir
K A N A Z I M U D D I N
Islam pertama di wilayah
A S P P A R E G R E G
Samu
W I L A Y A H
Diulang..RAJA.
S I A M D Syeh Ismail bersekutu dengan .
(Singkat).
I N D R A G I R I Barumun.(di tambah E).
Setelah sultan Malikulsaleh wafat, tahta
M A L A K A S kerajaan beralih - Sultan
malikulsaleh dan putri-
N I Kepada putranya yang bergelar, ..

dengan julukan () Al-Tahir.


Ganggang sari
memperkuat
Para (Nama pangeran majapahit). kedudukannya didaerah
Perang saudara. Daerah yang di Dominasi-
Tahun 1414- 1424 M. kekuasaan kerajaan malaka diperluas - hingga pedagang Islam
Mencapai seluruh Perkembangan kerajaan
Kerajaan dengan pasukan kuat, dibanding pasukan kerajaan malaka, malaka di bidang, yang-
Adalah(Singkat.) tidak dapat dipisahkan.
kerajaan yang menyerang pemerintahan mudzafat syah. Disemenanjung Malaya para-
Kerajaan malaka terus mengadakan perluasan seperti daerah, seperti misora membangun
Dari kerajaan apakah,.. mudzafat syah. Zaman Pra Aksara.(Sinkt,)
Menyingkirkan muh. Iskandar syah. Tak sanggup menyerang
samudra pasai, muh.Iskandar-
syah. Memilih jalan melalui,..
Setelah Iskandar syah,
Meninggal, Tahta kerajaan
malaka dipegang oleh
putranya( dibalik, singkat )

Pada masa Sultan Mahmud


syah, memerintah, malaka-
kekuasaannya muncul
ekspe dari bangsa portugis.