Anda di halaman 1dari 2

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PERATURAN PEMARKAHAN
SENI HALUS (MENGGAMBAR)

BIL KRITERIA PERINCIAN KRITERIA MARKAH


 Pecahan ruang yang sesuai (perspektif dan
ruang)
1 GUBAHAN  Rupa dan bentuk yang tepat 10
 Imbangan subjek dalam ruang
 Pemilihan sudut pandangan yang menarik
 Aplikasi asas seni reka
 Olahan dan teknik mewarna
 Rendering
 Kesan dan suasana dan mood yang
WARNA ditimbulkan
 Kesan ruang dan olahan warna
2 10

MEDIA KERING  Olahan dan teknik penggunaan garisan dalam


(seperti pen, pensil, mewujudkan kesan jalinan, bentuk, ton dan
arang, dakwat, ruang
krayon, dll)  Rendering (gosokan)
 Kesan suasana dan mood
 Kesesuaian karya dengan tema/mesej
menepati soalan (jika soalan memerlukan
beberapa orang/objek, perlu dilukis
3 INTERPRETASI sekurang-kurangnya tiga) 10
 Keberkesanan dalam mewujudkan
komunikasi melalui kesan tampak
 Olahan idea/susun atur objek-objek
sokongan
 Penggunaan media dengan teknik yang
4 KREATIVITI sesuai (Gabungan media basah dan kering)
 Kemasan hasil kerja 10
 Gaya tersendiri dan keaslian
 Kebersihan dari segi rendering dan ‘outline’
5 KEKEMASAN mewarna.
 Ton warna yang sesuai dan sekata dengan 10
gambarajah.

JUMLAH 50
Sekiranya markah penuh adalah 100% maka jumlah markah di atas hendaklah didarab dua.

Nama :
Tahun :
Tajuk :

GUBAHAN WARNA INTERPRETASI KREATIVITI KEKEMASAN

Nilai
markah
1-10

JUMLAH