Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN NUMERASI MATEMATIK

Tarikh : 04.07.2017 ( Selasa )


Mata Pelajaran : Matematik Tahun 1 Gemilang
Tajuk : Nombor Bulat Hingga 100
Masa : 09.00 10.00
Standard Pembelajaran : 2.3(ii), 1.10
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Murid Perdana:
Di akhir pembelajaran ini murid akan dapat:
o Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
(a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
(b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.
(c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan dan
penolakan.
Murid LINUS:
Di akhir pembelajaran ini murid akan dapat:
o Membilang satu-satu secara tertib menurun.
Bilangan Murid:
Perdana : 18
LINUS: 2

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid Perdana:
1. Murid ditunjukkan dengan gambar dua kumpulan.
2. Murid membilang kumpulan yang pertama dan menyatakan jumlahnya begitu juga dengan
kumpulan kedua.
3. Murid ditunjukkan dengan pasangan nombor berdasarkan gambar.
4. Murid diperkenalkan dengan simbol tambah dan kaitannya dengan pasangan nombor.
5. Murid ditunjukkan contoh lain.
6. Murid diberi latihan di dalam buku aktiviti.

Murid LINUS:
1. Murid diberi pembilang.
2. Murid dibimbing membilang dalm beberapa kumpulan.
3. Murid ditunjukkan dengan angka yang melambangkan bilangan dalam kumpulan.
4. Murid diberi latihan dalam lembaran kerja

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)


Kreativiti
Keusahawanan
Bahan Bantu Belajar
kad nombor, blok asas 10, pembilang
Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran
Melalui permerhatian dan respon murid semasa menyelesaikan soalan di dalam lembaran
kerja dan buku aktiviti.

Refleksi:
Perdana:________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Linus:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

DISEDIAKAN OLEH : .............. DISEMAK OLEH ; ................


(KHAIRUL NIZAM BIN HAMZAH) TARIKH :
KSSR LESSON PLAN

Subject English

Class 2 Cemerlang

Date 4th July 2017 (Tuesday)

Time 10.20 am 11.20 am

Theme World Of Stories

Topic Caring Is Sharing

Learning 2.1.1 Able to blend recognise and articulate initial, medial and the final sounds in single syllable
standard words within given context: d) (ie) (ea)
2.1.2 Able to blend phonemes into recognizable words and read them aloud
2.1.3 Able to segment words into phonemes to spell
2.2.3 Able to read and understand simple sentences in linear and non-linear texts
2.2.4 Able to read and understand a paragraph of 5-8 simple sentences
2.3.1 Able to read simple texts with guidance:a) fiction
Objectives By the end of the lesson, pupils will be able to:
Mainstream: 1. Can spell 3/3 words taught.
2. Can read 5/5 sentences.
Remedial: 1. Can spell 2/3 words taught.
2. Can read 3/5 sentences.
Activities 1. Teacher gives pupils some words and they try to guess and find the meaning.
2. Teacher shows the meaning with pictures.
3. Teacher shows a simple sentence and read with pupils.

Mainstream:
4. Teacher gives a sheet of paper containing a paragraph with pictures.
5. Pupils underline the difficult word and discuss the meaning pupils.
6. Pupils sit in pair and try to do role play base on the paragraph.

Remedial:
7. Teacher shows the paragraph with pictures as guidance.
8. Teacher and pupils discuss the meaning of every sentence, line by line.

9. Pupils need to do exercise in English activity book.


Teaching aids English textbook, English activity book

Reflection
KSSR LESSON PLAN

Subject English

Class 1 Gemilang

Date 4th July 2017 (Tuesday)

Time 11.20 am 12.20 pm

Theme World of Self, Family and Friends

Topic The Sun and The Wind

Learning 2.1.2 recognise and articulate initial, medial and final sounds in single syllable words: e.
standard /h/(h)/b/(b)/f/(f,ff)/l/(l,ll) /s/(s)
2.1.4 segment words into phonemes to spell.
2.2.5 read and understand with guidance: (i) simple instructions
2.3.1 read and demonstrate understanding of fiction and non-fiction tex
Objectives By the end of the lesson, pupils will be able to:
Mainstream: 1. Can spell 3/3 words taught.
2. Can read 5/5 sentences.
Remedial: 1. Can spell 2/3 words taught.
2. Can read 3/5 sentences.
Activities 10. Teacher gives pupils some words and they try to guess and find the meaning.
11. Teacher shows the meaning with pictures.
12. Teacher shows a simple sentence and read with pupils.

Mainstream:
13. Teacher gives a sheet of paper containing a paragraph with pictures.
14. Pupils underline the difficult word and discuss the meaning pupils.
15. Pupils sit in pair and try to do role play base on the paragraph.

Remedial:
16. Teacher shows the paragraph with pictures as guidance.
17. Teacher and pupils discuss the meaning of every sentence, line by line..

18. Pupils need to do exercise in English activity book.


Teaching aids English textbook, English activity book

Reflection