RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA.

Pengenalan Objektif : Pengakap Muda adalah satu daripada beberapa unit Dalam persaudaraan pengakap. Unit Pengakap Muda adalah bagi ahli pengakap yang berumur antara 12 hingga 15 tahun. : Bagi menggalakkan dan memperbaiki lagi kesuburan rohani , jasmani, akal, dan pergaulan dalam kalangan ahli-ahlinya.

TINGKATAN

:

SATU

MINGGU

TAJUK

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI

CATATAN / ALATAN

1

Pendaftaran

2

Lencana Keahlian

3

Lencana Keahlian

1.Mendaftarkan ahli baru 2.Mengutip yuran pendaftaran 3.Pembahagian kepada Patrol 4.Istiadat Bendera 5.Istiadat menurun bendera 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Peraturan Memakai Uniform Pengakap 4.Prinsip Rukunegara 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Lambang Pengakap Malaysia 4.Mengetahui mengikat dan menggunakan simpulan 5.Ujian Lencana Keahlian 6.Nyanyian 7.Istiadat Menururnkan Bendera

1.Latihan Istiadat Bendera 2.Latihan Istiadat Menurunkan Bendera

1.Latihan Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan beramai 3.Penerangan dan mengumpul maklumat (Menyalin nota) 4.Latihan nyanyian 5.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Latihan Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat 4.latihan Simpulan Buku Sila,Bunga Geti 5.Ujian Prinsip Rukunegara 6.Nyanyian Undang-undang Pengakap 7.Istiadat MenurunkanBendera

Buku Log Bendera Malaysia Bendera Malaysia Buku Log Carta Tali

4

Lencana Keahlian

1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Persetiaan dan Undang-undang Pengakap 4.Hormat pengakap dan Cogankata Pengakap Muda 5.Mengetahui mengikat dan menggunakan simpulan 6.Nyanyian 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat bendera 2.Permainan 3.Sejarah permulaan pergerakan pengakap 4.Mengetahui mengikat dan menggunakan simpulan 5.Ujian lencana keahlian 6.Nyanyian 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat bendera 2.Permainan 3.Mengetahui sejarah pengakap Malaysia dan Lord Baden Powell 4.Ujian Lencana Keahlian 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Istiadat Perlantikan Pengakap Muda. 4.Latihan Kawat Kaki 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera

5

Lencana keahlian

6

Lencana Keahlian

7

Lencana Keahlian

1.Menyertai Istiadata Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat dan tunjuk cara tentang Persetiaan Pengakap dan Undang-undang Pengakap 4.Menunjukkan Hormat Pengakap 5.Latihan simpulan Simpul Manok,Tindih Kasih 6.Latihan nyanyian 7.Menjalankan Istiadat Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat 4.Latihan Simpulan Lilit Dua Simpul dan Lilit Pemati Biasa 5.Ujian Tabik dan Hormat Pengakap,Isyarat Hormat Pengakap dan Cogankata Pengakap. 6.Latihan nyanyian 7.Menjankan Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan 3.Penerangan dan mengumpul maklumat 4.Ujian Simpulan Buku Sila,Bunga Geti,Simpul Manok,Tindih Kasih,Lilit Dua Simpul dan Lilit Pemati Biasa 5.Latihan nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bnedera 1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan. 3.Menyanpaikan Lencana Keahlian 4.latihan Kawat kaki 5.Latihan nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera

Bendera Malaysia Buku Log Carta Potongan gambar Lisan dan bertulis Tali Bendera Malaysia Buku Log Tali

Buku Log Kertas ujian Tali

Bendera Malaysia Lencana Keahlian Skaf dan topi

8

Lencana Usaha 1. Cita-cita Pengakap

1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Melukis dan menerangkan erti Bendera Malaysia dan Bendera Negeri Sembilan. 4.Menyanyi Lagu Negaraku dan Lagu Kebesaran Negeri 5.Kawat kaki 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Menaikkan bendera 4.Nama orang –orang kenamaan 5.Melafazkan Persetiaan Pengakap dan Undang-undang Pengakap 6.Nyanyian 7.Istiadat menurunkan Bendera 1.Istiadat bendera 2.Permainan 3.Latihan asas perbarisan 4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali. 5.Nyanyian 6.Istiadat MenurunkanBendera 1.Istiadat bendera. 2.Permainan 3.Latihan kawat Tongkat. 4.Mengetahui mengikat dan kegunaan tali. 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera

9

Lencana Usaha 1. Cita-cita Pengakap

10

Lencana Usaha 2. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani.

11

Lencana Usaha 2. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani

1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan. 3.Melukis dan menerangkan erti Bendera Malaysia dan Bendera Negeri Sembilan dalam buku log ujian. 4.Menjalakan ujian nyanyian lagu Negaraku dan lagu Kebesaran Negeri. 5.Latihan kawat kaki. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan 3.Mengumpul maklumat dalam buku log ujian. 4.Ujian Persetiaan Pengakap dan Undangundang Pengakap. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalani permainan 3.Menjalani latihan kawat/perbarisan. 4.Latihan tali Simpul Himpit,Simpul Pulih dan Bunga Geti Berganda. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan. 3.Menjalani latihan kawat tongkat. 4.Latihan tali Lilit Balak,Lilit “Taut-line” 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera

Bendera Buku Log Ujian

Bendera Carta

Bendera Tali

Bendera Tali

12

Lencana Usaha 2. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani.

1.Istiadat Bendera 2.Permainan. 3.Isyarat tangan Pengakap. 4.Mengetahui ikatan dan kegunaan tali. 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan. 3.Latihan melipat dan mengibarkan bendera. 4.Menjaga,menyimpan pisau dan parang. 5.Nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan. 3.Mengetahui undang-undang laulintas jalanraya. 4.Memilih tapak perkhemahan 5.Keperluan peribadi untuk berkhemah. 6.Nyanyian. 7.Istiadat Menurunkan Bendera

1.Mengikuti Istiadat Bendera 2.Menjalani permainan. 3.Menjalani latihan isyarat tangan pengakap. 4.Latihan tali Ikatan Seraya dan Ikatan Serong. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan. 3.Menjalani latihan mengikat dan mengibar bendera. 4.Menunjukkan cara menjaga dan menyimpan pisau dan parang. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera. 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan. 3.Penerangan dan mengumpul maklumat undang-undang lalulintas jalanraya. 4.Menyenaraikan faktor penting memilih tapak perkhemahan. 5.Menyenaraikan keperluan peribadi untuk berkhemah dan cara menyusun dalam beg sandang. 6.Latihan nyanyian 7.Istiadat Menurunkan Bendera. 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan. 3.Menyenaraikan alatan pertolongan cemas peribadi. 4.Menghidupkan api dan memasak makanan. 5.Mendirikan dan menurunkan khemah kecil. 6.Latihan nyanyian. 7.Istiadat Menurunkan Bendera

Bendera Tali Kayu

13

Lencana Usaha 2. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani

Bendera. Sistem pangkalan

14

Lencana Usaha 3.Kemahiran pengakap.

Bendera Sistem pangkalan.

15

Lencana Usaha 3. Kemahiran Pengakap

1.Istiadat Bendera. 2.Permainan. 3.Mengetahui alat pertolongan cemas peribadi. 4.Menghidupkan api. 5.Mendiri dan menurunkan khemah kecil. 6.Nyanyian. 7.Istiadat Menurunkan Bendera

Bendera. Alatan pertolongan cemas Mancis,kayu,pis au,parang, khemah kecil

16

Lencana Usaha 3. Kemahiran Pengakap

1.Istaiadat Bendera. 2.Permainan. 3.Mengetahui arah mata angin dan mengetahui peta topo. 4.Mengetahui isyarat sulit pengakap. 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan 3.Kraftangan. 4.Plaster cast. 5.Rekod 12 orang sahabat pena. 6.Nyanyian. 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera 2.Permainan. 3.Balutan anduh. 4.Tindakan kecemasan. 5.Mengetahui tempat penting. 6.Menunjuk jalan kepada orang baru datang. 7.Nyanyian. 8.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Berkhemah 3 hari 2 malam. 2.Berjalan kaki sejauh 6km. 3.Ujian asas perbarisan dan kawat tongkat. 4.Ujian halangan komando. 5.Ujian kemahiran tali. 6.Ujian menghidupkan api. 7.Ujian mendiri/menurunkan khemah kecil. 8.Ujian balutan anduh

17

Lencana Usaha 4. Kecenderungan dan minat

18

Lencana Usaha 4. Kecenderungan dan minat

19

Lencana Usaha Perkhemahan Hujung Minggu

1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan. 3.Mengumpul maklumat arah mata angin dan mengenali peta topo. 4.Melukis dan mengetahui isyarat sulit pengakap. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan. 3.Membuat satu kraftangan daripada buluh,kayu atau lain-lain bahan. 4.Menghasilkan satu ‘plaster cast’ 5.Menyimpan rekod 12 orang sahabat pena dalam buku log peribadi. 6.Latihan nyanyian. 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Mengikuti Istiadat Bendera. 2.Menjalani permainan. 3.Mengetahui dan mengikat balutan anduh. 4.Mengetahui cara mengambil tindakan kecemasan kemalangan,kebakaran,luka sengatan binatang dan pitam. 5.Melakar peta tempat-tempat penting dalam bandar tempat tinggal anda. 6.Latihan nyanyian. 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan perkhemahan selama 3 hari 2 malam. 2.Menjalankan semua ujian untuk Lencana Usaha dan menyiapkan buku log ujian Lencana Usaha. 3.Istiadat Penyampaian Lencana Kemajuan

Bendera Sistem pangkalan Peta topo

Bendera Contoh kraftangan Contoh palster cast

Bendera Anduh segi tiga Sistem pangkalan

20

Lencana Kegemaran Setiap ahli pengakap mesti lulus sekurangkurang dua dari lencana berikut: 1.Ahli Koleksi Hobi 2.Ahli Muzik 3.Ahli Pertahanan Awam. 4.Ahli Renang. 5.Ahli Sukan. 6.Jurumasak Di Khemah. 7.Juru Perpustakaan. 8.Peladang Muda. 9.Pelukis. 10.Pengail. 11.Penunggang Basikal

1.Semua syarat untuk mendapatkan Lencana Kegemaran hendaklah merujuk kepada buku skim Program Latihan Pengakap Muda 2.Setiap ahli digalakkan mempunyai buku skim Program Latihan Pengakap Muda. 3.Tempoh menyiapkan lencana kegemaran sekurang-kurangnya 4 minggu. 4.Semua laporan ujian hendaklah dicatatkan dalam buku log.

RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA TINGKATAN : DUA ISI KANDUNGAN 1.Mendaftar ahli baru. 2.Mengutip yuran pendaftaran. 3.Pembahagian kepada Patrol. 4.Istiadat Bendera 5.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan. 3.Organisasi MPD,MPN & PPM 4.Melukis semua bendera negeri dalam Malaysia. 5.Nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Nama penuh PN,PD,PPD 4.Undang-undang Pengakap 5.Nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan. 3.Latihan asas perbarisan 4.Mengibar dan menurunkan bendera 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera AKTIVITI CATATAN MINGGU TAJUK 1 Pendaftaran

2

Lencana Maju a. Cita-cita Pengakap

3

Lencana Maju a. Cita-cita Pengakap

4

Lencana Maju b. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani

1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan beramai. 3.Mengumpul maklumat organisasi MPD,MPN dan PPM. 4.Melukis dan mewarna semua bendera negeri dalam Malaysia. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permaian beramai. 3.Mengumpul maklumat tentang nama PN,PD,PPD sendiri. 4.Menerangkan erti kesemua Undang-undang Pengakap. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan beramai. 3.Menjalankan asas perbarisan. 4.Menunjukkan dengan jayanya upacara Mengibar dan Menurunkan Bendera 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menururnkan Bendera

Buku Log Ujian Maju Bendera Malaysia Carta organisasi Carta bendera Sistem pangkalan Buku Log Ujian Maju Carta organisasi

Buku Log Ujian Maju Bendera

5

Lencana Maju b. Kecergasan dan Kesegaran Jasmani

1.Istiadat Bendera. 2.Permainan. 3.Latihan Kawat Tongkat 4.Memanjat tali/pokok 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera 2.Permainan. 3.Menjaga,mengasah & menyimpan kapak dan gergaji. 4.Teknik menggunakan kapak. 5.Nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan 3.Simpulan dan ikatan 4.Menyiapkan satu model perintis 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera

6

Lencana Maju c. Kemahiran Pengakap

7

Lencana Maju c. Kemahiran Pengakap

1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan beramai 3.Menjalankan Kawat Tongkat. 4.Memanjat tali 3 meter dan memanjat pokok 4 meter. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permaian beramai 3.Menerangkan kegunaan dan penjagaan kapak,gergaji da langkah keselamatan. 4.Menerangkan teknik menebang,merincih pokok,memotong ketungan pokok. 5.Latihan nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan beramai. 3.Menunjuk cara membuat simpulan dan ikatan serta kegunaannya : Tindih Kasih Gelung,Belit Lucut,Lilit Pasdut,Simpul Kerusi,Lilit Pemati Selit,Simpul Kapala Lalat,Sambat Balik,Ikatan Silang Gunting. 4.Menyiapkan satu model projek perintis ( kerja rumah ) 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera

Bendera Tali

Buku Log Ujian Maju Sistem pangkalan

Buku Log Ujian Maju Sistem pangkalan

8

Lencana Maju c. Kemahiran Pengakap

1.Istiadat Bendera. 2.Permainan 3.Membuat kajian :Satu daripada - Burung,binatang & pokok - Lawatan bangunan penting - Kawasan tempatan 4.Berenang 30m/langkah keselamatan berenang. 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera 2.Permainan. 3.Langkah keselamatan kegiatan kerja luar. 4.Melakukan 2 perkara berikut: a.Dapor gas,lampu gas,dapur minyak tanah. b.Keperluan berkhemah c.Memasak untuk 2 orang 5.Nyanyian 6.Istiadat Menurunkan bendera 1.Istiadat Bendera 2.Permainan. 3.Jenis kompas dan membaca kompas. 4.Sistem kontor,rujukan grid,skil dan kunci peta. 5.Nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera

9

Lencana Maju c. Kemahiran Pengakap

10

Lencana Maju d.Pengembaraan

1.Menjalakan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan beramai 3.Membuatsatu jenis kajian: a.6 jenis burung,6 jenis binatang dan 6 jenis pokok tempatan atau b.Lawatan ke satu bangunan penting atau c.Menceritakan sejarah dan kepentingan suatu kawasan kecil 4.Berenang 30m atau mengetahui langkah keselamatan dan teknik menyelamat 5.Latihan nyanyian 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan beramai 3.Membuat senarai langkah keselamatan sebelum melakukan kegiatan kerja luar seperti berkhemah,mengembara dll. 4.Melakukan dua daripada perkara berikut: a.Memasang dan menggunakan dapur gas,lampu gas atau dapur minyak tanah. b.Menyenaraikan barang keperluan berkhemah untuk satu patrol selama 3 hari. c.Memasak makanan untuk dua orang. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan beramai. 3.Mengetahui sekurang-kurangnya 2 jenis kompas dan tahu membaca bereng. 4.Menjelaskan system kontor,mengesan rujukan grid dalam peta topo. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera

Buku Log Ujian Maju Sistem pangkalan

Buku Log Ujian Maju Sistem pangkalan

Buku Log Ujian Maju Sistem pangkalan Kompas peta topo

11

Lencana Maju d.Perkhemahan

1.Istiadat Bendera. 2.Permainan. 3.Tindakan kecemasan. 4.Memanggil polis, bomba & ambulan. 5.Nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Berkhemah 3 hari 2 malam 2.Laporan perkhemahan tidakkurang daripada 8 malam 3.Memasak makanan rimba. 4.Mengembara 8 km jalan kaki/10 km berbasikal 5.Pertolongan cemas : Balutan 6.Menjalankan kerja sukarela tidak kurang daripada 3 jam 1.Kesemua syarat untuk mendapatkan Lencana Pengetahuan ini hendaklah merujuk kepada Buku Skim Program Latihan Pengakap Muda. 2.Tempoh menyiapkan lencana Pengetahuan ini sekurangkurangnya 2 bulan. 3.Semua laporan ujian hendaklah dicatatkan dalam buku log ujian berasingan

12

Lencana Maju Perkhemahan Ujian Amali Maju

1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan beramai. 3.Mengetahui cara memberi pertolongan cemas,keluar darah dan terkejut. 4.Menunjukkan cara memanggil polis,bomba dan ambulan. 5.Latihan nyanyian. 6.Istiadat Menurunkan Bendera. 1.Menjalankan perkhemahan selama 3 hari 2 malam di kem latihan. 2.Menjalankan semua ujian amali Lencana Maju dan menyiapkan buku log ujian. 3.Istiadat penyampaian Lencana Maju

Buku Log ujian Maju. Sistem pangkalan

Perkhemahan Daerah,Kumpulan,Jambori adalah diambil kirauntuk memenuhi 8 malam.

13

Lencana Pengetahuan Setiap ahli pengakap mesti lulus sekurangkurangnya 3 daripada lencana berikut : a.Ahli Berkhemah(wajib) b.Ahli Elektronik c.Ahli Ilmu Perintis d.Ahli Komputer e.Ahli Mekanik f.Ahli Penukang g.Ahli perahu Dayung.

1.Istiadat Penyampaian Lencana Pengetahuan hendaklah dibuat sebaik sahaja mereka lulus.

h.Ahli Perhubungan i.Ahli Perhutanan j.Pelihat k.Pengembara l.Tukang Masak

RANCANGAN TAHUNAN UNIT PENGAKAP MUDA/REMAJA TINGKATAN : TIGA ISI KANDUNGAN 1.Istiadat Bendera 2.Permainan/Pertandingan 3.Organisasi Biro Pengakap sedunia dan Biro Wilayah Asia Pasifik 4.Sejarah tertubuhnya Malaysia. 5.Nyanyian Lagu Pengakap 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan/Pertandingan 3.Jata Kebangsaan dan lambing Negeri 4.Tugas Kerja Dewan Undangan Negeri. 5.Nyanyian Lagu Pengakap. 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan/Pertandingan. 3.Mengenali Ketua Pengakap Negara dan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara. 4.Latihan asas perbarisan. 5.Nyanyian Lagu Pengakap 6.Istiadat Menurunkan Bendera AKTIVITI 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Mengetahui dan mengumpul maklumat Organisasi Biro Pengakap Sedunia dan Biro Wilayah Asia PAsifik. 4.Mengumpul maklumat sejarah tertubuhnya Malaysia. 5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell. 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Melukis dan menerangkan erti jata Kebangsaan dan lambang N. Sembilan. 4.Mengumpul maklumat tugas Dewan Undangan Negeri 5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell. 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara petrol. 3.Mengenali dan mengetahui nama penuh Ketua Pengakap Negara dan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara. 4.Mengetahui Latihan asas perbarisan. 5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell. 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera CATATAN Bendera Malaysia Carta

MINGGU TAJUK 1 Lencana Jaya a.Cita-cita Pengakap

2

Lencana Jaya a.Cita-cita Pengakap

Bendera Malaysia Carta

3

Lencana Jaya a.Cita-cita Pengakap b.Kecergasan dan Kesegaran Jasmani.

Bendera Malaysia Carta

4

Lencana Jaya b.Kecergasan dan Kesegaran Jasmani

1.Istiadat Bendera 2.Permainan/pertandingan 3.Kawat Tongkat Pengakap semasa berjalan.. 4.Halangan komando 5.Nyanyian Lagu Pengakap. 6.Istiadat Menurunkan Bendera

5

Lencan Jaya c.Kepimpinan

1.Istiadat Bendera 2.Permainan/Pertandingan 3.Menghadiri Kursus Ketua Patrol atau melatih 2 orang untuk Lencana Maju 4.Kebolehan : a.Merancang dan menjalankan perkhemahan b.Merancangkan Malam pengakap c.Menjalankan Mesyuarat Ketua Patrol. 5.Nyanyian Lagu Pengakap 6.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Istiadat Bendera. 2.Permainan/Pertandingan. 3.Menunjukkan cara membawa bendera a.)di bahu b)tanpa berkibar c)Berkibar 4.Nyanyian Lagu Pengakap 5.Istiadat Menurunkan Bendera

6

Lencna Jaya c.Kepimpinan

1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menjalankan Kawat Tongkat semasa berjalan. 4.Tahu menyediakan dan melakukan : a.)”Deadman crawl” b)Melalui titi komando 5.Menyanyikan Lagu Pengakap/Yell 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menghadiri sepenuhnya Kursus Ketua Patrol atau melatih 2 orang Pengakap untuk Lencana Maju. 4.Menunjukkan kebolehan memimpin berikut: a.Merancang dan menjalankan satu pengembaraan patrol. b.Merancang serta mengambil bahagian dalam satu acara Malam Pengakap mengandungi lakonan/tarian dan nyanyian. c.Boleh menjalankan Mesyuarat Ketua Patrol. 5.Menyanyikan lagu Pengakap/yell. 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera 1.Menjalankan Istiadat Bendera. 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menunjukkan cara membawa bendera a)di bahu b)tanpa berkibar c)Berkibar 4.Menyanyikan Lagu Pengakap/yell 5.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera

Bendera Malaysia Carta

Bendera Malaysia Carta

Bendera Malaysia Carta

7-10

Lencana Jaya d. Cabaran (aktiviti hujung minggu) Melaksanakan sekurangkurangnya satu kemahiran Kumpulan A,B,C dan D

Kumpulan A – Cabaran 1.Lakukan satu sahaja - Mendayung perahu - Melayarkan sampan layer 2.Mendaki bukit 3.Berbsasikal 30 km. Kumpulan B - Amali 1.Pekerjaan tangan/tukang gambar. 2.Mekanik 3.Kod fonetik antarabangsa. 4.Khidmat cemerlang. Kumpulan C – Kesungguhan 1.Pengembaraan 10km/40km 2.Gimnastik/seni pertahankan diri 3.Membuat bekalan daripada makanan kering. 4.Melakukan SATU kegiatan luar berikut a.)Memanah b.)Memancing c)Kajian barang purba d)Kajian isi bumi e)Pemeliharaan alam sekitar 5.Simpulan dan ikatan 6.Mendirikan pokok sementara (bivouac) 7.Projek perintis

1.Kegiatan dalam cabaran boleh dilakukan dalam perkhemahan atau hujung minggu. 2.Laporan aktiviti hendaklah dicatat dalam buku log ujian

11

Lencana Jaya e. Perkhidmatan

Kumpulan D – Masyarakat 1.Menyedia,memasak dan melayan 2.Pertunjukan hiburan amatur 3.Perkhidmatan & menjalankan Malam Pengakap 1.Istiadat Bendera 2.Permainan Pengakap 3.Kegunaan kayu tuap. 4.Sistem pemulihan pernafasan mulut ke mulut. 5.Perkhidmatan 6jam. 6.Nyanyian lagu Pengakap 7.Istiadat Menurunkan Bendera 1.Ujian kecergasan 2.Ujian Kepimpinan 3.Ujian Kejayaan 4.Ujian Perkhidmatan

12

13-20

Lencana Jaya f. Perkhemahan. Adalah digalakkan satu perkhemahan hujung minggu dijalankan untuk menjalankan ujian praktikal Lencana Kumpulan Perkhidmatan . Setiap ahli pengakap mesti lulus sekurangkurangnya 3 daripada kumpulan lencana berikut : 1.Ahli Anti-

1.Menjalankan Istiadat Bendera 2.Menjalankan permainan atau pertandingan antara patrol. 3.Menerangkan kegunaan kayu tuap dalam rawtan patah tulangkaki dan patah tangan. 4.Menunjukkan teknik mengamalkan system pemulihan nafas mulut ke mulut. 5.Menyanyikan lagu Pengakap/Yell 6.Menjalankan Istiadat Menurunkan Bendera 1.Semua laporan ujian hendaklah dicatatkan dalam buku log ujian Lencana Jaya 2.Istiadat Penyampaian Lencana Jaya.

1.Semua syarat untuk mendapatkan Lencana Kumpulan Perkhidmatan hendaklah merujuk kepada Buku Skim Program Latihan Muda. 2.Tempoh menyiapkan lencana ini sekurang-kurangnya 2 bulan.

21

Dadah 2.Ahli Komuniti 3.Ahli Pertolongan Cemas. 4.Jurubahasa 5.Kuartermaster 6.Pemadam api 7.Pemandu 8.Pemelihara 9.Pengawal Perkhemahan 10.Setiausaha Penyampaian Tanda Rambu Pengakap yang telah lulus Lencana Jaya dan mendapat lapan lencana kepandaian iaitu 2 Lencana Kegemaran 3 Lencana Pengetahuan 2 Lencana Perkhidmatan Boleh dianugerahkan Rambu Pengakap Muda dengan syarat 1.telah memegang Lencana Lencana Jaya selama 3

1.Istiadat Bendera 2.Permainan 3.Istiadat Penyampaian Tanda Rambu

bulan. 2.Berkelakuan baik. 3.Menunjukkan sikap kepimpinan yang baik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful