Anda di halaman 1dari 24

< HBIS3303_V2>

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER JANUARI 2017

HBIS3303_V2

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH I

NO. MATRIKULASI : 791206135060001


NO. KAD PENGENALAN : 791206-13-5060
NO. TELEFON : 019-8155001
E-MAIL : noridah612@oum.edu.my
NAMA PENSYARAH : Encik Johari B Chek Omar

PUSAT PEMBELAJARAN : KUCHING LEARNING CENTRE

0
< HBIS3303_V2>
ISI KANDUNGAN

Bil Kandungan Halaman


1 Pengenalan maksud doa menurut Islam 2-6
(mesti disertakan dalil al-Quran dan as-Sunnah)
2 Huraian tentang peranan doa dalam Islam 7- 12
3 Adab-adab berdoa menurut perspektif Islam dan 13 - 20
kesilapan yang sering dilakukan oleh umat Islam
sehingga doa mereka tidak dimakbulkan oleh Allah
SWT

4 Cadangan 21
5 Kesimpulan 22
6 Rujukan 23

1.0 Pengenalan maksud doa menurut Islam.

1
< HBIS3303_V2>
1.1 Doa dari segi bahasa
Menurut Ibnu Faris doa dari sudut bahasa ialah memalingkan sesuatu kepada anda
dengan suara dan kata (maqayis al-lughah). Menurut Ibnu Manzur doa dari segi asal
bahasa ialah menyeru(lisan al-arab). Perkataan doa berasal dari bahasa arab
yang merupakan bentuk masdar dari mufrad yang mempunyai bermacam-macam
arti. Dalam kamus bahasa arab di bawah judul huruf , , disebutkan sebagai
berikut:
1. , , artinya menyeru, memanggil.
2. , , ertinya memanggil, berdoa, memohon, meminta.
3. Dalam bentuk jama'nya ertinya doa, permohonan, permintaan.
4. ertinya mendoakan kebaikan kepadanya.
5. ertinya mendoakan keburukan atau kejahatan kepadanya.
6. artinya orang yang memanggil, orang yang menyeru, orang yang
memohon.
7. Dan adalah bentuk masdarnya, yang pada umumnya diertikan sebagai
suatu keinginan yang besar kepada allah swt dan pujian kepadanya.

Di dalam Al-Quran kata-kata doa banyak kita temukan dalam beberapa ayat dan
surah, mempunyai beberapa erti yang berbeza kandungan dan makna dari ayat-
ayatnya dengan perbezaan susunan kalimat-kalimatnya pula.
Umpamanya:

a. Doa yang bererti ibadah atau menyembah. Sebagaimana firman Allah:

Dan jangan kamu berdoa (menyembah) selain Allah, sesuatu yang tidak
memberi manfaat dan mudharat kepadamu...
(Surah Yunus ayat 106)

2
< HBIS3303_V2>
b. Doa yang bererti Istighathah (meminta tolong). Seperti Firman Allah:

"Dan minta tolonglah kepada saksi-saksimu (sekutu-sekutumu) selain


Allah jika kamu orang-orang yang benar".
(Surah Al-Baqarah ayat 23)

c. Doa yang bererti As-Sual (memohon), Seperti Firman Allah:

"...mintalah kepadaKu, akan Ku perkenankan pintamu..."


(Surah Al-Mukmin "Ghafir" ayat 60)

d. Doa yang bererti An-Nidaa' (panggilan). Seperti Firman Allah:

"Iaitu pada hari Dia memanggil kamu...


(Surah Al-Isra' ayat 52)

e. Doa yang bererti Ath-Thana' (pujian). Seperti Firman Allah:

"Katakanlah Pujilah Allah atau Pujilah Ar-Rahman..."


(Surah Al-Isra' ayat 110)

3
< HBIS3303_V2>

f. Doa yang bererti Al-Qaul (ucapan). Seperti Firman Allah:

"Ucapan mereka di dalamnya ialah: Maha Suci Ya Allah..."


(Surah Yunus ayat 10)

1.2 Doa dari segi Istilah Syarak


Menurut istilah doa bererti memohon kepada Allah swt secara langsung untuk
memperoleh keredhaan-Nya dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana
yang tidak dikehendakinya.Manakala doa menurut istilah syarak sepertimana yang
didefinisikan oleh al-imam al-khattabi ialah pemohonan pertolongan dan bantuan
oleh seorang hamba dari tuhannya dan hakikat doa iaitu menzahirkan kefakiran,
kelemahan dan kehinaan diri kepada allah yang di dalamnya termetrai pengagungan
terhadap allah swt dan mengiktiraf sifat kemulian dan pemurahnya. (syan al-dua)
Definisi doa yang dinyatakan oleh Imam Al-Khattabi Rahimahullah menjelaskan
bahawa doa merupakan pohonan seorang hamba dari Allah s.w.t,

Firman allah lagi di dalam ayat yang lain iaitu dalam surah ghaafir ayat 60:

[60: ]
.

Dan tuhan kamu berfirman: berdoalah kamu kepadaku nescaya aku


perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong
takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahannam
dalam keadaan hina.

Terdapat hadith nabi s.a.w ada menjelaskan kepada kita doa adalah permohonan
dengan sabda baginda:

4
HBIS3303_V2> <
( )

Kamu telah memohon dari allah dengan menyebut namanya yang agung jika
(allah) diminta dengannya, allah akan memberi dan jika (Allah) didoa dengannya,
allah akan memperkenankannya. Hadith riwayat Abu Daud.

Definisi di atas juga menjelaskan bahawa doa itu adalah dambaan seorang hamba
agar allah memberi pertolongan kepadanya. Ini berasaskan firman Allah swt yang
mencela sikap kaum kuffar yang memohon bantuan selain darinya:


*


[41 40: ]

Katakanlah (wahai muhammad): khabarkanlah kepadaku, jika datang kepada


kamu azab allah atau datang kepada kamu hari kiamat, adakah kamu akan
menyeru yang lain dari allah (untuk menolong kamu), jika betul kamu orang-
orang yang benar?

Bahkan dialah (allah) yang kamu seru lalu dia hapuskan bahaya yang kamu
pohonkan kepadanya jika dia kehendaki dan kamu lupakan apa yang kamu
sekutukan (dengan allah dalam masa kamu ditimpa bahaya itu). Al-anam ayat
40-41.

Dalam konteks yang lain, doa bukan sahaja memberi maksud permohonan seseorang
dari tuhannya. Doa juga boleh diertikan sebagai satu gaya untuk mendekatkan diri
kepada allah swt sepertimana yang didefinisikan oleh ibnu manzur di dalam karyanya
lisan al-arab iaitu berkehendak kepada allah swt. Definisi ini membawa maksud
pengabdian diri seseorang hamba kepada allah, ia merangkumi pengagungan,
penyucian zat allah swt dari persamaan dengan sebarang makhluk, momohon
rahmatnya, keampunan darinya dan seumpamanya, seperti firman allah di dalam
surah al-kahf ayat 28:

5
< HBIS3303_V2>


28 : ]

dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang


beribadat kepada tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan
keredaan allah semata-mata

2.0 Huraian tentang peranan doa dalam Islam.

6
HBIS3303_V2>
<
Sesungguhnya amalan berdoa yang dikurniakan Allah bagi kehidupan orang-orang yang
beriman serta berjuang di jalan Allah sangat mempunyai kekuatan, keajaiban dan
keistimewaannya yang tersendiri. Ia mempunyai kedudukan yang amat istimewa dalam
kehidupan para mukminin dan pejuang-pejuang Islam. Antara pernan doa dalam Islam
untuk kehidupan mukminin ialah :

1. Doa adalah ibadat.


Dalam sebuah hadis sohih , Rasulullah (saw) bersabda :

""

Yang bermaksud :
Doa itu adalah ibadat - (Riwayat Imam Ahmad , Abu Daud, At-Tarmizi, An-
Nasaie , Ibnu Majah dan Al-Hakim)

Alangkah hebatnya kedudukan doa , ia adalah ibadat. Bukankah antara tujuan


Allah mencipta manusia adalah untuk beribadat seperti firmanNya dalam surah Az-
Zariyyat : ayat - 56 :

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka
menyembah dan beribadat kepadaKu.

Oleh itu jika seorang hamba banyak berdoa kepada Allah ianya menandakan
bahawa dia adalah seorang ahli ibadat. Sebagaimana kita insafi bahawa tiada amalan
doa daripada seorang hamba Allah yang hatinya tidak mengandungi rasa pengharapan ,
pasrah dan pengabdian kepada Allah. Seseorang yang berdoa disamping memohon hajat ,
sekaligus bertaqarrub , berinteraksi , mengingati dan mengkagumi kebesaran dan
keagungan Allah. Kedudukan mereka dekat dengan Allah seperti firmanNya dalam surah
Al-Baqarah : ayat - 186 ;

7
HBIS3303_V2><
Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu
kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku
perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. maka
hendaklah mereka menyahut seruanKu (dengan mematuhi perintahKu), dan
hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul.

Jika sebaliknya seseorang itu tidak atau kurang berdoa , maka ia berada jauh
daripada Allah. Lalu orang-orang yang jauh daripada Allah itu akan mendapati diri
mereka juga jauh dari kesejahteraan, kedamaian, ketenangan dan kejayaan dalam
hidupnya di dunia dan akhirat. Alangkah malangnya kehidupan manusia seperti ini. Lalu
elok kita mengingati kata-kata hebat , Amirul Mukminin Ali Bin Abi Talib (ra) iaitu :

Kamu memang unik sekali, kamu mempunyai ubat dan kamu juga mempunyai
penyakit, penyakit adalah dosa dan ubat adalah doa dan istighfar, maka perbanyakkanlah
berdoa dan bersungguh-sungguh dalam berdoa.

Sesungguhnya berdoa yang merupakan ibadat akan dapat menambahkan iman


seseorang terhadap Allah serta dapat memperbaiki akhlaknya dari masa ke masa, selagi ia
bertekun dan bersungguh-sungguh dengan ibadat tersebut. Tambahan pula ia akan dijaga
oleh Allah daripada godaan syaitan laknatullah yang sentiasa mengambil peluang
menggoda manusia yang lupakan Allah.

2. Berdoa adalah amalan yang disukai Allah SWT.

Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyanyang memang sebenarnya amat
menyanyangi hamba-hambanya. Allah sangat suka kita sentiasa bermohon dan berharap
kepadanya. Bahkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita meminta
pertolongan Allah seperti firmanNya dalam surah Al-Fatihah : ayat - 5 ;

Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami
memohon pertolongan.

8
< HBIS3303_V2>

Bagaimanakah cara untuk kita memohon pertolongan daripadaNya? Tidak lain tidak
bukan antara caranya adalah dengan berdoa. FirmanNya lagi dalam surah Al-Araf : ayat
- 180 ;

Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan
berdoalah) kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-
orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya
mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan.

Firman Allah (swt) lagi dalam surah Ghafir : ayat - 60 ;

Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan
doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada
beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina

3. Doa adalah amalan para nabi dan rasul.


Para nabi dan rasul adalah manusia pilihan Allah dan mereka juga adalah
manusia terbaik di kalangan semua manusia. Antara sunnah atau amalan hidup manusia
pilihan Allah ini adalah mereka sentiasa berdoa mengharapkan pertolongan Allah. Hati
nurani mereka terlalu intim terhadapNya dengan selalu mengingatiNya. Mereka tidak
pernah putus asa menyampaikan segala hasrat mereka dengan berdoa kepada Allah.
Banyak ayat-ayat Allah memaparkan doa para Nabi ini seperti doa Nabi Nuh (as) dalam
surah Nuh : ayat - 28 ;

"Wahai Tuhanku! ampunkanlah bagiku, dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi
sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman; dan (ampunkanlah) bagi
sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan (dalam segala zaman); dan
janganlah Engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan!"

Nabi Ibrahim (as) juga berdoa seperti firman Allah dalam surah Ibrahim : ayat - 40 ;

9
< HBIS3303_V2>

"Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan


demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa
permohonanku.

4. Doa dapat menahan ketetapan Qada

Sesungguhnya doa mempunyai kekuatan dan keajaiban yang tersendiri


hinggakan dapat menahan ketetapan Qada daripada Allah. Dalam sebuah hadis Baginda
(saw) bersabda;

""
Yang bermaksud :
Doa itu dapat menangkis ketetapan qadha - (Riwayat Al-Hakim)

Sabda Baginda (saw) ini menjelaskan kepada kita betapa hebatnya kekuatan doa. Allah
menghindarkan hambanya daripada sesuatu qadha lantaran mereka berdoa kepadaNya. Ia
bukanlah sesuatu yang pelik , kerana hal tersebut selari dengan janji Allah seperti
firmanNya dalam surah Ghafir : ayat - 60 ;

Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan
doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada
beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina.

5. Doa adalah senjata orang beriman.

10
< HBIS3303_V2>
Sabda Baginda (saw);

""
Maksudnya :
Doa itu senjata bagi orang-orang mukmin dan tiang agama dan sinar cahaya langit dan
bumi. - (Riwayat Al-Hakim)

Betapa hadis ini menunjukkan baiknya Allah terhadap hamba-hambaNya yang


taat kepada perintah-perintahNya. Allah menjadikan doa hamba-hambaNya sebagai
perisai diri mereka sendiri dari sebarang bencana.

6. Doa wasilah penghapus dosa.

Rasulullah (saw) bersabda. Allah SWT berfirman :

""

Yang bermaksud :
Wahai anak Adam , sesungguhnya selagi kamu berdoa kepadaKu dan mengharap
kepadaKu. Aku akan mengampuni dosa dan kesalahanmu dan Aku tidak peduli
dengannya. Wahai anak Adam walau dosa-dosamu sampai ke langit. - (Riwayat
Imam Ahmad dan Ad-Darimi)

Hadis Qudsi ini menjelaskan kepada kita betapa Maha Lembut dan Maha
Penyayang Allah terhadap hamba-hambaNya yang berdosa tetapi terus menerus berdoa
kepadaNya. Juga terus menerus mengharapkan ehsan dan kasih Allah, lalu Ia
mengampunkan dosa-dosa mereka kerana banyaknya doa dan harapan yang dipinta
dariNya. Pernyataaan ini adalah suatu khabar gembira bagi pejuang-pejuang agama Allah
agar sentiasa berdoa dan mengharap kepadaNya di samping melaksanakan tugas-tugas
menobatkan Islam sebagaimana yang di perintahkan olehNya.

11
< HBIS3303_V2>

7. Doa adalah interaksi hamba dengan Khaliknya.


Ibadah berdoa sekaligus merangkumi ibadah-ibadah lain seperti zikrullah yang
mengandungi tasbih, takbir, tahmid, istighfar dan sebagainya. Ia memang disuruh oleh
Allah untuk kita melaksanakannya seperti firmanNya dalam surah Al-Jumaah : ayat - 10
:

Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi


(untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa yang kamu hajati dari
limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala
keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).

Ibadah berdoa yang sebenar boleh mencapai ciri perhambaan (ubudiyyah) seseorang
hamba Allah dan sekaligus mewujudkan komunikasi atau interaksi yang berterusan antara
makhluk dan khaliknya. Ia menyambung tali perhubungan yang kukuh dan intim antara
manusia dan tuhannya. Oleh itu tidak boleh dinafikan bahawa berdoa adalah sebahagian
daripada amalan bertaqarrub dan berinteraksi dengan Allah.

12
HBIS3303_V2> <
3.0 Adab-adab berdoa menurut perspektif Islam dan kesilapan yang sering
dilakukan oleh umat Islam sehingga doa mereka tidak dimakbulkan oleh Allah
SWT
Para Ulama menjelaskan tentang adab dan etika dalam berdoa agar dikabulkan,
sebagaimana tuntutan dalam al-Qur'n dan Hadis.Al-Baghawi rahimahullah berkata:
"Ada etika dan syarat-syarat dalam berdoa yang merupakan sebab dikabulkannya doa.
Barangsiapa memuaskan, maka dia akan mendapatkan apa yang diminta dan barangsiapa
mengabaikannya, dialah orang yang melampaui batas dalam berdoa; sehingga doanya
tidak berhak dikabulkan ". Ibnul Qayyim rahimahullah berkata "Kedua ayat berikut
mencakupi adab-adab berdoa;
Iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Janganlah
kamu membuat kerosakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan
berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik.
[Al-A'raf / 7: 55-56]

Dan Ibnu Katsir rahimahullah membawakan sejumlah hadis-hadis yang berkaitan dengan
adab-adab tersebut iaitu:

13
< HBIS3303_V2>

1. Mengangkat kedua tangan sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Salman


Al-Farisi Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemalu lagi Maha pemurah terhadap
seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya (berdoa), kemudian kedua tangannya
kembali dengan kosong dan kehampaan (tidak dikabulkan)."

2. Memulakan doa dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian


Salawat dan Salam kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, selanjutnya
bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawasul yang disyariatkan, seperti
dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma 'dan sifat Allah
Subhanahu wa Ta'ala, dengan amal shalih dan selainnya.

3. Bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam sebuah


hadis qudsi dari Anas Radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa
sallam bersabda:

"Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:" Aku (akan) sebagaimana hamba-Ku


menyangka tentang-Ku, dan Aku akan bersamanya jika ia berdoa kepada-Ku "

Al-Qurthubi r.a berkata: "Maknanya adalah hamba itu menyangka dikabulkannya doa,
diterimanya taubat, diberikan ampun melalui istighfr, serta menyangka dibalas dengan
pahala atas ibadah yang dilakukan sesuai syarat-syaratnya sebagai keyakinan akan
kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.

14
HBIS3303_V2> <
4. Menjauhi sikap tergesa-gesa mengharapkan terkabulnya doa; kerana tergesa-gesa itu
akan berakhir dengan sikap putus asa sehingga ia tidak lagi berdoa. Na'udzubillah.

"Dari Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah saw bersabda" Akan dikabulkan (doa)
seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa, iaitu dia berkata' aku telah
berdoa namun belum dikabulkan bagiku ' ".

Dalam lafaz lain, Rasulull saw bersabda:

"Sentiasa akan dikabulkan (doa) seorang hamba selama tidak meminta sesuatu yang
membawa dosa atau memutuskan tali kekeluargaan, selama dia tidak tergesa-gesa.
Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasulullah, apa
yang dimaksud tergesa-gesa?" Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam menjawab:
"Dia berkata 'aku telah berdoa, aku telah berdoa namun aku tidak pernah
mendapatkan doaku dikabulkan', kemudian ia berputus asa dan meninggalkan
berdoa.

5. Membersihkan jiwa raga dari berbagai kotoran dosa. Hati yang kotor dengan
berbagai maksiat atau jiwa yang tidak bersih dari perkara haram akan menghalang
terkabulnya doa.

15
HBIS3303_V2>
<
"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata:" Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah
Subhanahu wa Ta'ala baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Sesungguhnya Allah
Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Mukminin dengan apa yang telah
diperintahkannya kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wahai para
rasul makanlah kalian dari yang baik dan beramal solehlah, sesungguhnya Aku Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman makanlah
rezeki yang baik dari apa yang diberikan kepada kalian ...".

6. Yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengabulkan doa selama tidak
ada sesuatu pun yang menghalangnya. Dari 'Abdullah bin' Amr Radhiyallahu 'anhu
bahawa Rasulullah SAW bersabda:

"Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian yakin (akan)


dikabulkan, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa (seorang hamba) yang
hatinya alpa serta lalai".

Marilah kita semua memperbanyakkan doa , ini kerana Allah saw murka terhadap yang
orang yang tidak berdoa kepada-Nya sebagaimana firman-Nya:

"Dan tuhanmu berkata:" Berdoalah kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang


menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam
keadaan hina. "

16
HBIS3303_V2>
<
3.2 Kesilapan yang sering dilakukan oleh umat Islam sehingga doa mereka tidak
dimakbulkan oleh Allah SWT

[1]. Mengambil Makanan dan Minuman Haram, serta Memakai Pakaian Haram

Makanan, minuman dan pakaian yang haram atau berasal dari harta yang haram dapat
menghilangkan kekuatan doa dan melemahkan mereka.

Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan panjang,


rambutnya terurai dan berdebu, lalu mengangkat tangannya ke langit: 'Ya Rabbi, Ya
Rabbi,' sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan
dagingnya tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana dia akan dikabulkan utk itu? ".
(HR. Muslim dan Tirmidzi)

[2]. Tergesa-gesa dan Putus Asa

Ini terjadi ketika seseorang berkata, misalnya "Aku sudah berkali-kali berdoa, tetapi tidak
melihat tanda-tanda doaku itu diterima".

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: "Akan dikabulkan untuk
salah seorang dari kalian, selagi dia tidak tergesa-gesa, dengan mengatakan, 'aku berdoa
kepada Allah, namun Dia tidak mengabulkan". (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebahagian ulama mengatakan, "Ditangguhkan pemberian meski sudah dilakukan


berulang-ulang dalam doa tidak menjadi alasan bagi anda untuk berputus asa.

Karena Allah menjamin doa anda akan dikabulkan dalam bentuk yang akan Dia pilih
untukmu, bukan dalam bentuk yang anda pilih. Dan dalam masa yang Dia kehendaki,
bukan masa yang anda kehendaki ".

17
HBIS3303_V2>
<
[3]. Tidak Bersungguh-sungguh dan berburuk Sangka Kepada Allah SWT

Rasulullah Saw bersabda, "Berdoalah kalian kepada Allah dengan hati yang yakin akan
dikabulkannya do'a, kerana Allah tidak akan mengabulkan do'a dari hati yang lalai dan
tidak bersungguh-sung guh ".
(HR. Tirmidzi, dari Abu Hurairah ra)

Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah Saw bersabda, "Allah azza wa jalla berfirman,
'Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan Aku akan menyertainya jika
ia mengingat-Ku'". (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Asy-Syaukani ra mengatakan, "Hadits ini mengandung dorongan dari Allah SWT
bagi hamba-hamba-Nya untuk berbaik sangka, dan bahawa Dia akan memperlakukan
mereka sesuai dengan persangkaan mereka itu.

[4]. Berdoa dengan Ucapan: "Ya Allah, Jika Engkau Mahu.."


Abu Hurairah ra berkata bahawa Nabi saw bersabda, "Janganlah seseorang berdo'a
dengan mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Ya Allah, kasihanilah
aku jika Engkau mau'. Berdoalah dengan penuh keyakinan, kerana Allah akan berbuat
menurut kehendak -nya tanpa ada yang boleh memaksa-Nya "(HR. Muslim)

[5]. Doa Meminta Perbuatan Dosa

Salah satu yang merosakkan doa adalah berdoa untuk suatu yang buruk dan jahat dan
memutuskan silaturahmi.

Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Saw bersabda, "Seorang hamba akan selalu
dikabulkan doanya selagi dia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan
silaturahmi, selagi dia tidak tergesa-gesa" (HR. Muslim)

18
HBIS3303_V2>
<
[6] Mendoakan keburukan untuk Diri Sendiri, Anak, Harta dan Orang Lain

Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian,
janganlah kalian mendoakan keburukan untuk anak kalian, janganlah kalian mendoakan
keburukan untuk harta kalian. Jangan sampai kalian berada dalam suatu waktu dengan
Allah yang bila digunakan utk berdoa (jelek), Allah akan mengabulkan doa (jelek) kalian.
" (HR. Muslim)

[7] Berdo'a Mengharap Mati

Dari Anas ra, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, 'Janganlah seseorang menginginkan
kematian kerana ditimpa kesengsaraan. Kalaupun terpaksa harus berdo'a, maka
ucapkanlah:' Ya Allah, berilah aku kehidupan jika kehidupan memang lebih baik bagiku,
dan wafatkanlah aku jika kematian lebih baik bagiku ' ". (HR. Muslim)

Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah saw bersabda, "Janganlah seseorang mengharap


kematian dan janganlah minta mati sebelum waktunya, kerana orang yang mati itu
amalnya terputus sedangkan umur seseorang mukmin tidaklah akan menambah
melainkan kebaikan". (HR. Muslim)

19
< HBIS3303_V2>
[8]. Berdo'a Minta Disegerakan Siksa di Dunia

Dari Anas ra bahawa Rasulullah saw menjenguk seorang muslim yang sakit parah dan
bergelimpangan bagai seekor burung, lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu
pernah berdoa atau memohon sesuatu kepada Allah ?.

Dia menjawab, "Ya, saya pernah berdo'a, 'Ya Allah, apa yang Engkau siksakan kepadaku
di akhirat, segerakanlah siksa itu didunia'".

Maka Rasulullah saw bersabda, "Subhanallah, kamu tidak akan tahan. Mengapa kamu
tidak berdo'a, 'Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta
jagalah kami dari siksa neraka'". Maka Rasulullah Saw berdoa kepada Allah untuk orang
itu, lalu Allah menyembuhkannya ". (HR. Muslim)

Ingatlah, do'a tidak selalu terus dikabulkan oleh Allah swt.

Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah SWT dengan
sesuatu yang tidak mengandung perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim, kecuali
Allah akan memberinya salah satu dari tiga perkara:

1. Adakalanya doa akan dikabulkan,


2. Adakalanya disimpan baginya di akhirat dan,
3. Adakalanya dia dihindarkan daripada keburukan doa itu

20
< HBIS3303_V2>

4.0. Cadangan hikmah dalam berdoa

1. Doa adalah sebagai pelindung dan senjata kepada setiap orang mukmin dari
godaan dan hasutan syaitan serta dari kejahatan manusia.

2. Dengan berdoa akan meningkatkan lagi ketaqwaan dan kekuatan iman seseorang
mukmin.

3. Allah amat mengasihi dan menyukai akan hamba-hambaNya yang selalu berdoa
dan meminta sesuatu kepada-Nya.

4. Dengan berdoa akan mententeramkan jiwa kita, menjadi penawar dan penenang
kepada hati yang bersedih. Firman Allah, 'Ketahuilah, dengan mengingati Allah,
hati akan menjadi tenang'. (surah Ar-Ra'du ayat 28).

5. Berdoa adalah ubat penyembuh bagi segala jenis penyakit yang ada pada diri
manusia sama ada penyakit zahiriah mahupun penyakit batiniah.

21
< HBIS3303_V2>

5.0 Kesimpulan

Berlandaskan huraian berkaitan doa di atas yang berhujahkan al-Quran dan Sunnah Nabi
s.a.w, secara kesimpulan dan jelasnya doa mempunyai pengertian tersendiri dan konsep
yang menjadikan ia cukup berlainan dan berbeza dengan kata-kata biasa. Ini kerana doa
merupakan ibadat kerohanian yang cukup tinggi nilainya, di mana setiap insan akan
merasakan betapa tingginya penghargaan dan pergantungan dengan kebesaran dan
keagungan Allah swt, setelah usaha dan ikhtiar dilakukan kemudian dituruti dengan
permohonan dengan penuh khusyu dan tawaduk, disertai dengan hati dan jiwa yang
tenang dan mengharapkan sesuatu dari Allah azza wa jalla.

Doa bukan hanya luahan kata geram, marah, kesal dan sebagainya, begitu juga doa bukan
hanya ekspresi yang melepaskan kemuncak kegembiraan dari dalam hati. Jika kesemua
ini dinamakan doa, maka ia satu penilaian yang tidak adil kepada fitrah manusia dan hak
doa itu sendiri yang berhak memiliki perbezaan dengan kata-kata yang lain.
3000 patah perkataan

22
< HBIS3303_V2>

Rujukan

Al-Khin A, al- Bugha , Mustafa, & Al-Syabaji , Ali. (2005). Manhaj fiqh al-syafie.Jilid 1
Penterjemah : Ridzuan Hasim et al. Kuala Lumpur, Malaysia : Prospecta.

Al-Zuhaili., & Wahbah (2002). Solat empat mazhab. Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Ar-Rahbawi.,& Abdul Kadir. (1996 ). Zakat dan praktis menghitungnya. Kuala lumpur :
Victory Agencie.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007 ).Buku teks KBSM pendidikan islam tingkatan satu.
Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
.
Idris Ahmad. (2001). Fiqh Syafie.Jilid 1: Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail Kamus. (1989 ). Mengenal Islam ,Tingkatan 1: Kuala lumpur:Pustaka Antara.

23